Ca mach co ban tren m ain board

504 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ca mach co ban tren m ain board

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 1 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Các m ch cơ b n trên Mainboard N i dung : M ch ñi u khi n c p ngu n cho CPU máy Pentium 3, m ch c p ngu n cho CPU máy CASE & NGU N Pentium 4, M ch t o xung nh p cho Mainboard, IC giao ti p v i c ng COM, Thi t l p t c ñ cho CPU trên Mainboard Pentium 2 và Pentium 3 . MAIN_BOARD . VI X LÝ - CPU B NH RAM . _HDD, CDROM 1. M ch ñi u khi n ngu n cho CPU máy Pentium 3 T_B NH P XU T M ch ñi u khi n ngu n c p cho CPU trên Mainboard là m ch ñi n CARD M R NG có tính logic ch t ch , g m m t IC t o xung dao ñ ng ñ m các ñèn Mosfet c p ngu n cho CPU, do tính ch t m t Mainboard ph i thích L P RÁP M.TÍNH ng v i nhi u lo i ñi n áp khác nhau vì v y ñi n áp cung c p cho CPU không c ñ nh mà thay ñ i cho phù h p v i t ng lo i CPU g n CÀI WINDOW 98 trên nó . - Ví d : Khi g n CPU có ngu n nuôi là 1,5V vào thì m ch t ñ ng CÀI WIN2000, XP ñưa ra 1,5V c p cho IC . Khi g n CPU có ngu n nuôi là 1,75V thì m ch cũng t ñ ng ñưa ra ñúng 1,75V c p cho CPU => ñó là tính ch t c a m ch n áp ngu n cho CPU trên các lo i Mainboard hi n PARTION MAGIC nay .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 1 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A sơ ñ trên là IC ñi u khi n ngu n ñi u khi n 4 ñi n áp c p cho CPU, card AGP, Chipset b c, Chipset nam và cho b nh Cache - VOUT1 là ñi n áp c p cho CPU , ñi n áp này có th thay ñ i t 1,3V ñ n 3,5V - VOUT2 là ñi n áp c p cho Card AGP, ñi n áp này có hai nm c là 1,5 ho c 3,3V - VOUT3 ra 1,5V - VOUT4 ra 1,8V c p ngu n cho Chipset b c, Chipset nam và b nh Cache . Xem chi ti thttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 1 M ch ñi u khi n ngu n cho CPUhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 1 2. M ch ñi u khi n ngu n cho CPU máy Pentium 4http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 1 M ch n áp ngu n c p cho CPU trên bao g m : IC dao ñ ng => t o xung ñi u khi n các c p Mosfet m ngu n c p cho CPU - ISL6565A là IC dao ñ ng t o ra 3 ñư ng xung , dao ñ ng ra cho ñi qua IC ISL6605 ñ tách làm hai và t o ñi n áp h i ti p ñưa v IC dao ñ ng giúp cho IC này ki m soát ñư c ñi n áp ra . - Dao ñ ng ñư c ñưa ñ n các c p ñèn Mosfet ñ m ngu n c p cho CPU , Các cu n dây L1, L2 và L3 k t h p v i t l c ñ l c chohttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 1 ñi n áp b ng ph ng . 3. IC t o xung nh p cho Mainboard ( t o xung Clock cho Main ) ðay là IC r t quan tr ng trên Mainboard, n u IC này không ho t ñ ng thì Mainboard s không ho t ñ ng gì c , IC này s quy t ñ nh t c ñ Bus c a CPU, c a RAM và các khe m r ng như AGP và PCI .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 1 ð c ñi m nh n bi t c a IC này là bên c nh luôn luôn có m t th ch anh t o dao ñ ng có t n s t 10MHz ñ n 30MHzhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 1 Các chân c a IChttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 1 Các m ch Logic trong IC Chú thích các chân : - CPU_F : Chân t o xung Clock cho CPU - PCI 2, PCI3 .. : Các chân tao xung Clock cho khe PCI - 48MHz : chân ñi u khi n t n s cho các c ng USB - 24MHz : Chân ñi u khi n t c ñ Bus cho IC giao ti p v i các c ng vào ra - SDRAM_F : Chân ñi u khi n Bus cho b nh RAM - SCLK : Trao ñ i xung Clock v i CPU - SDATA : Trao ñ i d li u v i CPUhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 1 - X1 và X2 : là hai chân th ch anh - VDDQ3 : ði n áp nuôi 3,3V - VDDQ2 : ði n áp nuôi 2,5V B ng cho bi t t c ñ Bus c a CPU và Bus PCI khi thi t l p các chân FS0 ñ n FS3 4. IC giao ti p v i c ng COMhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 11. 11. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 11 of 1 . Hình dáng và các chân IC giao ti p c ng COMhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 12. 12. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 12 of 1 Bên trong IC là các m ch Triger và các c ng Logic Sơ ñ giao ti p gi a IC và c ng COM 6. Thi t l p t c ñ cho CPU trên Mainboard Pentium 2 vàhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 13. 13. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 13 of 1 Pentium 3 ( Mainboard Pentium 4 không c n thi t l p vì chúng ñã t ñ ng hoá ) Trong các máy Pentium 2 và Pentium 3 ñ i ñ u thì ta ph i thi t l p t c ñ cho CPU thông qua các Jumper, n u ta không thi t l p thì máy có th không ch y ( như h ng Mainboard ) ho c ch y sai t c ñ c a CPU . V y thi t l p t c ñ cho CPU như th nào ? B n hãy ñ ý trên Mainboard có m t b ng hư ng d n v thi t l p t c ñ Bus cho CPU như dư i ñây : Jumper 1 BUS A B 66 1-2 1-2 100 2-3 1-2 133 1-2 2-3 B ng ch d n thi t l p t c ñ BUS cho CPU trên cho th y Mainboard này h tr CPU có BUS 66, 100 và 133MHz B n hãy tìm trên Mainboard v trí Jumper 1 Jumper 1 trên Mainboard ñ thi t l p t c ñ BUS cho CPUhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 14. 14. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 14 of 1 Và chú ý có m t b ng hư ng d n thi t l p s nhân cho CPU SW 1 X 1 2 3 x 5,0 ON ON ON x 5,5 ON ON OFF x 6,0 ON OFF ON x 6,5 ON OFF OFF x 7,0 OFF ON ON x 7,5 OFF ON OFF x 8,0 OFF OFF ON x 8,5 OFF OFF OFF B ng ch d n thi t l p s nhân cho CPU B n hãy tìm trên Mainboard v trí SW1 SW1 trên Mainboard dùng ñ thi t l p s nhân t c ñ cho CPU Sau khi ñã tìm th y 2 b ng hư ng d n và các Jumper1, SW1 trên ta làm như sau : + Thi t l p t c ñ BUS trên Jumper1 ph i b ng t c ñ BUS c a CPU mà b n ñ nh l p, n u b n thi t l p sai t c ñ BUS => máy s không ho t ñ ng ( Như h ng Mainboard ) + Thi t l p s nhân cho CPU ( S nhân b ng t c ñ CPU chia cho t c ñ BUS c a nó ) n u thi t l p sai s nhân thì CPU v n ch y nhưng b sai t c ñ .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 15. 15. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 15 of 1 Thí d : N u b n l p CPU có t c ñ là 733 MHz và có BUS là 100MHz thì b n ph i thi t l p như sau : => Thi t l p Jumper 1 sao cho có BUS là 100 => Thi t l p SW1 sao cho có s nhân là 7,5 => Khi ñó t c ñ CPU s là 100 x 7,5 = 750MHz ( Th c t nó s ch y t c ñ 733MHz ) N u b n thi t l p Jumper 1 có BUS là 66 ho c 133 thì Máy s không ch y ( Như h ng Mainboard ) N u b n thi t l p ñúng BUS nhưng thi t l p s nhân là 6,0 thì CPU c a b n ch y t c ñ = 100 x 6,0 = 600MHz b n b thi t v t c ñ . N u b n thi t l p s nhân là 8,5 thì CPU c a b n cũng ch ch y t c ñ 733MHz nhưng CPU l i b nóng do b n ép t c ñ . Bài t p : Có m t Mainboard có các b ng hư ng d n và các v trí Jumper1, SW1 ñã ñư c thi t l p s n như sau : Jumper 1 BUS A B 66 1-2 1-2 100 2-3 1-2 133 1-2 2-3http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 16. 16. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 16 of 1 --------------------------------------------------------------- SW 1 X 1 2 3 x 5,0 ON ON ON x 5,5 ON ON OFF x 6,0 ON OFF ON x 6,5 ON OFF OFF x 7,0 OFF ON ON x 7,5 OFF ON OFF x 8,0 OFF OFF ON x 8,5 OFF OFF OFF B n hãy cho bi t CPU ñang l p trên Mainboard trên có t c ñ BUS là bao nhiêu ?, t c ñ ho t ñ ng là bao nhiêu ? ðáp án cho bài t p Ch c năng & L Ki n c a Mainboard ð c ñi m c a các ñ i Mainboard Các m ch cơ b n trên Mainboard Phương pháp ki m tra Mainboardhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 17. 17. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 17 of 1 Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×