Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Cách sử dụng Cool Edit Pro

  1. Cách sử dụng Cool Edit Pro
  2. Tăng chất lượng âm thanh
  3. Giống như file word: cắt, dán, xóa (dùng được phím tắt)
  4. Nếu muốn dán lại chỗ mới thì chọn chỗ chèn và dán ra
  5. Lưu lại
  6. Chuyển đổi sang màn hình làm nhiều track
  7. Nắm chuột phải kéo track cần ghép lên trên
Advertisement