Viraalivideot

314 views

Published on

Viraalivideot

 1. 1. Kevyet viraalivideot Näytä – älä kerro.
 2. 2. Taistelu realismista● Kaikki alkaa hyvästä kysymyksestä● Näkökulmien ja asenteen valinta● Mitä yleisö saa?
 3. 3. Rakenteelliset metodit● Klassinen malli: alku – keskiosa – loppu● Alku: Esittelee yhtälöntekijät - asian, elokuvallisen maailman, hahmot ja konfliktin● Keskiosa: Laskee yhtälön tekijät - kontrastimalleineen ja ristiriitaisuuksia hyödyntäen, tarjoten katsojalle valintojenkirjon● Loppu: Esittää yhtälön tulokset ja ratkaisumallit
 4. 4. Journalistinen metodi● Perinteinen uutisjournalistinenmetodi kattaa yleisön tiedon tarpeen:● Mitä?, Missä?, Milloin?, Kuka?, Millä seurauksilla?● Kysymysmallia voidaan muokata ja soveltaa:● Miksi?, Miten?, Mistä lisää tietoa?● Maukas näkökulma löytyy usein yllättävien ristiriitojen kautta
 5. 5. Kuvaus, yleisestä - yksityiseen● Näytä elokuvallinen maailma ja tapahtumain konteksti, kuten ministeriö, ravintola, uimaranta tms.● Esittele kokonainen henkilö - kokokuva● Ota haastateltava lähikuvaan - lähikuva● Tallenna haastattelijan reaktiokuva - lähikuva● Tallenna leikkausvarakuvat elokuvallisesta maailmasta: yksityiskohtia, kuten taulu, patsas, valaisin, kasvi, kahvikuppi, pinssi, haastateltavan kädet, solmio tms.
 6. 6. 0 budjetti viraalivideogenret● Haastattelut● Gonzo journalismi - minidokkarit● Running Gun Serendipity – tulin - näin – taltioin● Piirrosanimaatiot● Graafisetanimaatiot● Legoanimaatiot● Muovailuvaha-animaatiot● Palaanimaatiot● Havaintoaineistot – näin se toimii● Proof of concept – todistukset
 7. 7. Videon vahvuudet● Minän peili● Kerronnan muoto vastaa parhaiten ihmisen sisäistä todellisuutta● Mahdollistaa emotionaalisen sekä tiedollisen informaation lähettämisen ja vastaanottamisen usealla tasolla → erittäin tehokasta:● Musiikki → Ambienssi → Puhe → Kuvat → Grafiikka →● Helppoa levittää
 8. 8. Levitys - käyttö● Kutoo katsojat ”yhteiseen todellisuuteen”● Tarjoaa inhimillisen viitekehyksen● Ylittää ajan ja paikan● Toimii tehokkaana johdantona aiheeseen, kuin aiheeseen● Verkossa levittäminen onnistuu helpoiten lataamalla video YouTubeen ja/tai Vimeoon ja linkittämällä sosiaaliseen mediaan, kuten FB, Twitter ja G+ joukolla: One dancer → two dancers → crowd http://www.youtube.com/watch?v=GA8z7f7a2Pk
 9. 9. Tarinankerronantasot● Päähenkilön maailma● Elokuvan maailma● Katsojan maailma● Päähenkilön peilit – muut hahmot & tapahtumat● Elokuvan maailman peilit – päähenkilöt & katsojat● Katsojan peilit – päähenkilöt ja elokuvan maailma
 10. 10. Katsojan ohjaaminen● Tarjoa funktionaalinen peili, joka mahdollistaa ongelman ratkaisun ja henkilökohtaisen kehityksen● Laatu mitataan useimmiten säästetyssä tai saavutetussa ajassa, rahassa tai kohonneessa elämälaadussa.● Mitä on kohonnut elämänlaatu? (10 min.)
 11. 11. Edullisia onnistumisen katalyyttejä● Lähtökohta: ”Mun mielipiteet olen minä. Minä olen hyvä. En halua sinun mielipiteitäsi. Minulla on jo omani.” (Mielipiteitteni muuttaminen vaatii energiaa, jonka käytän mieluummin nautintoon, kuin itseni muuttamiseen. Minä olen jo hyvä.)● 10 most common positive emotions by Barbara L. Fredrickson 2009 – Positivity ratio 3:1 → ”Minimum future I can survive in” vrt. ”Brick model”● Vaikutusvaltaa, ystäviä, menestystä. - Carnegie
 12. 12. Kohdeyleisö● Mitä, kenelle, miksi?● Mitä hyötyä siitä on hänelle?● Miten mahdollistat toivotun tuleman?● Mitä lisäarvoa tarjoat?● Mitkä ovat yleisösi kysymykset?● Konservatiivisen ja progressiivisen näkökulman ristiriidassa on voimaa: Tämä vai tuo, vai molemmat ja vielä lisää?
 13. 13. Tuotanto● Videoita on helppo katsoa, mutta työlästä tehdä● Paras viraalivideo syntyy hankkimalla parhaat tekijät● Ota muut mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa● Kynä ja paperi ovat kustannustehokkain tapa tehdä hyvä viraalivideo: Investoi aikaa kirjoittamiseen, kysy parhaat kysymykset● Pidä huolta, että kaikki osallistujat saavat ruokaa ja juomaa
 14. 14. Tuotannonvaiheet● Alkutuotanto: Käsikirjoitus, työryhmän keräys, välineiden hankinta, aikataulutus, lokaatiot, kuvaussuunnitelmat...● Tuotanto: Kuvaus, äänitys, haastattelut yms.● Jälkituotanto: Editointi, CGI, grafiikka, musiikki yms.● Kaikkiin työvaiheisiin on syytä varata yhtäpaljon aikaa.● Kaikkien työvaiheiden jälkeen työ voidaan esittää ja levittää yleisölle. Matematiikkana se näyttää tältä →
 15. 15. Lisätietoja itsenäiseen opiskeluun● Vimeo videokoulu (eng): Communications, ● Power● YLE videokoulu & Counterpower in● Käsikirjoittaminen the Networked● YouTube: How To – Society by Manuel screenwrite, film, SLR, Castells, USC, 2007. (link) edit, light...● Copywriting● 7 Best Viral Vids by Forbes 2012

×