Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2016-09-23-KaPA ja avoin lähdekoodi

265 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2016-09-23-KaPA ja avoin lähdekoodi

 1. 1. KaPA ja avoin lähdekoodi Petteri Kivimäki Koha-seminaari 23.9.2016 Helsinki 1
 2. 2. Sisältö º Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma º Kehitystyö KaPA:ssa º Työn tulosten julkaiseminen º Julkaisun vaiheet º Esille nousseita kysymyksiä º Kehitystyökaluista º Suomi-Viro-yhteistyö 2
 3. 3. Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma º Yhteentoimiva digitaalisten palvelujen infrastruktuuri, jonka avulla tiedon siirto organisaatioiden ja palvelujen välillä on helppoa º KaPA tuottaa Suomi.fi-palveluita º Suomi.fi-palveluväylä º Suomi.fi-pavelunäkymät • Kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät º Suomi.fi-palvelutietovaranto º Suomi.fi-tunnistaminen º Suomi.fi-asiointivaltuudet 3
 4. 4. Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma 4 Ohjelmaryhmä Pj Anna-MaijaKarjalainen VM Maria Nikkilä VM Ohjelmapäällikkö Strateginen johtoryhmä Pj Martti Hetemäki VM Palveluväylä-hanke Pauli Kartano, VM Ohjausryhmä Eero Konttaniemi VRK, hankepäällikkö Projektiryhmä , CSC, Palvelunäkymät -hanke Tunnistus -hanke RoVa -hanke Marjukka Ala-Harja,VM Kimmo Mäkinen ,VM Petteri Ohvo, TEM Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä Jani Ruuskanen VRK, hankepäällikkö Jarkko Leskinen VRK, hankepäällikkö Matti Hiltunen VRK , hankepäällikkö Projektiryhmä Projektiryhmä Projektiryhmä Kokonais-& tietoarkkitehtuuri Tietoturva Hankinnat Viestintä ja sidosryhmä- yhteistyö Lainsäädäntö
 5. 5. Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma 5
 6. 6. Digitaalinen palvelualusta 6 Digital Single Market Käyttökokemus / käyttöliittymäKonnektorit / APIt / data Tapahtumalokit ja analytiikkamoottoriTietovarannot Käyttäjät (käyttäjäryhmät) Esim. huoltajat lapsiperheissä Palveluntarjoajat Toimialan palvelumarkkina, esim. SoTe Virasto Yritys Kansalais - järjestö Esim. työttömät Verkkopalvelut – Suomi.fi / Yrityssuomi.fi Sähköinen allekirjoitus Sähköinen valtakirja Palvelutieto - varanto Viestin- välitys- palvelu Asiointi- valtuudet, Katso Ajanvaraus- palvelu Tunnis- taminen Avoindata.fi Liityntäkatalogi Palveluväyl ä
 7. 7. Kehitystyö KaPA:ssa 7
 8. 8. Työn tulosten julkaiseminen º Lähtökohtana julkaista kaikki KaPA:ssa tuotettava koodi avoimena lähdekoodina º Pitkän tähtäimen tavoitteena aito avoimen kehittämisen malli, jossa kaikki halukkaat pääsevät mukaan kehitystyöhön º Valmiiden avoimen lähdekoodin komponenttien hyödyntäminen º Kaupallisten ja/tai suljettujen komponenttien käyttö ei kuitenkaan pois suljettua º Julkaisupaikkana KaPA:n oma työtila GitHub-alustalla º Myös päivittäinen kehitystyö GitHub:issa – yksityisissä repositorioissa º Koodin julkaiseminen määräajoin º https://github.com/vrk-kpa/ 8
 9. 9. Julkaisun vaiheet º Päätös lähdekoodin julkaisemisesta º Lisenssin valinta º Toteutuksessa käytettyjen kolmannen osapuolten toteuttaminen avoimen lähdekoodin ohjelmistokirjastojen lisensioinnin tarkistaminen º Kirjastojen dokumentointi ennen varsinaista tarkastusta º Tarkistuksessa esille nousseiden puutteiden korjaaminen 9
 10. 10. Julkaisun vaiheet º Lähdekoodinvalmistelu julkaisuun º Ylimääräisten merkintöjen siivoaminen koodista º Lisenssi-otsakkeiden lisääminen º Lisenssi-tiedostojen lisääminen º Koodin kääntämiseen ja/tai käyttöön liittyvän ohjeistuksen tuottaminen º Valittuun lisenssiin liittyvän ohjeistuksen tuottaminen º Yhteistyömallin hahmottelu kehittäjäyhteisön suuntaan º Koodin avaaminen julkiseksi º Valmius vastata koodiin tai sen käyttöön liittyviin kysymyksiin / palautteeseen 10
 11. 11. Esille nousseita kysymyksiä º Mitä lähdekoodin julkaisulla tavoitellaan? º Miten valittu lisenssi vaikuttaa koodin uudelleenkäyttömahdollisuuksiin? º Kaupallinen käyttö º Avoimen lähdekoodin sovellukset, suljetun lähdekoodin sovellukset º Koodiin tehtyjen muutosten julkaisu º Koodin käyttöön liittyvät rajoitukset/velvoitteet º Eri lisenssikategorioiden ymmärtäminen º Sallivat, heikot vastavuoroiset, vahvat vastavuoroiset, vahvat verkkopalvelussavastavuoroiset 11
 12. 12. Esille nousseita kysymyksiä º Toteutuksessa käytettyjen ohjelmistokomponenttien lisenssien asettamat vaatimukset liittyen ohjelmiston º Lähdekoodinlevittämiseen º Binaarien levittämiseen º Kuinka usein lisenssitarkistus olisi syytä tehdä? º Voiko tarkistuksentekoa jatkossa helpottaa? 12
 13. 13. Kehitystyökaluista 13 Tuotanto Docker Hub Github Ruby Gems Debian Npm Rpm CICI CI VRK:n ympäristö Lähdekoodin hallinta Binaarirepositorio - NPM - Gem - RPM - Docker
 14. 14. Palveluväylä ja Suomi-Viro-yhteistyö 14
 15. 15. Palveluväylä ja Suomi-Viro-yhteistyö º Palveluväylän ja X-teen alustana toimivan X-Road-ratkaisun kehittäminen yhdessä º Yhteinen backlog ja yhteistyön toimintaan liittyvä dokumentaatio º https://github.com/vrk-kpa/xroad-joint-development/ º Lähdekoodit º https://github.com/vrk-kpa/xroad-public º Joint X-Road Community º https://jointxroad.github.io/ 15
 16. 16. Kiitos! 16 Petteri Kivimäki Järjestelmäpäällikkö Väestörekisterikeskus petteri.kivimaki@vrk.fi puh: 0295 535 027, GSM: 050 593 1710

×