Prezentare Mona Nicolici, European CSR Lessons 2011

1,146 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare Mona Nicolici, European CSR Lessons 2011

 1. 1. People matter Mona Nicolici – Head of Community Relations & Social Affairs
 2. 2.
 3. 3. <ul><li>Cea mai mare companie de oil & gas din SEE </li></ul><ul><li>Aproximativ 25.000 angajati </li></ul><ul><li>Activitati in peste 300 de comunitati locale </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Fiecare angajat un brand ambassador </li></ul>Oare este posibil?
 5. 5. <ul><li>Experienta noastra </li></ul>
 6. 6. 2007 Petrom: Respect pentru viitor
 7. 7. <ul><li>Parcurile viitorului </li></ul><ul><li>Resurse pentru viitor </li></ul><ul><li>Construim pentru viitor </li></ul><ul><li>TaraluiAndrei.ro (plantari/concurs de proiecte/tabara eco) </li></ul><ul><li>Romania prinde radacini </li></ul><ul><li>Campanie interna privind folosirea responsabila a resurselor </li></ul><ul><li>Fii tu Mos Craciun </li></ul><ul><li>Donare de sange </li></ul><ul><li>Orasul Petrom </li></ul><ul><li>Olimpicii Petrom </li></ul><ul><li>Telemedicina </li></ul><ul><li>Targ de ONG-uri </li></ul>Fii tu Mos Craciun Respect pentru viitor 2. Proiecte dedicate angajatilor 1. Proiecte externe, cu implicarea angajatilor ca voluntari Angajati pentru viitor
 8. 8. In aproape 5 ani 2007  66 voluntari 2008  720 voluntari 2009  1030 voluntari 2010  1100 voluntari 2011  300 voluntari
 9. 9. Cel mai recent proiect Campania de promovare a prevederii 2% din Codul Fiscal Targul ONG-urilor din Petrom City
 10. 10. <ul><li>Ce cred angajatii? </li></ul><ul><li>Raport cercetare sociologica campanie 2% </li></ul>
 11. 11. METODOLOGIE <ul><li>Subiecţii studiu lui : angajat i Petrom </li></ul><ul><li>Metoda de culegere a datelor : chestionar </li></ul><ul><li>Volumul esantionului : proiectat pentru 2500 de angaja t i din Petrom City , realizat pe 635 de respondenti </li></ul>
 12. 12. Awareness: Posibilitate re direc t ionare 2% Avea t i cuno s tin t e despre posibilitatea re direc t ion a rii celor 2% din impozitul pe venit i nainte de T a rgul ONG-urilor organizat de Petrom?
 13. 13. Istoric 2% I n anii trecu t i a t i redirec t ionat cei 2% din impozitul pe venit c a tre o organiza t ie neguvernamental a ?
 14. 14. Factori de decizie Care au fost principalele aspecte care v-au determinat s a redirec t iona t i 2% din impozitul pe venit? Cel mai important aspect pentru responden t i atunci c a nd au ales s a re direc t ioneze 2% a fost profilul ONG-ului . Au r a spuns doar persoanele care sus t in c a au mai re direc t ionat cei 2% s i i n anii anteriori.
 15. 15. Domeniu Care era domeniul de activitate al ONG-ului c a tre care a t i redirec t ionat cei 2%? SANATATEA este principalul domeniu unde au fost direc t iona t i cei 2%. Toate celelalte domenii i nsumează mai pu t in de 47%. Au r a spuns doar persoanele care sus t in c a au mai re direc t ionat cei 2% s i i n anii anteriori.
 16. 16. Participare t a rg ONG 2% A t i participat la T a rgul ONG-urilor organizat de Petrom privind sus t inerea unor cauze de interes public prin re direc t ionarea a 2% din impozit c a tre un ONG?
 17. 17. Care este motivul pentru care nu ati participat la acest targ? I n cele mai multe cazuri, cei care nu au participat la t a rg sus t in c a au re direc t ionat deja cei 2% din impozitul pe venit . De s i este un eveniment organizat de Petrom, totu s i lipsa timpului i n orele de lucru a fost un impediment pentru 27% dintre responden t i.
 18. 18. Apreciere ini t iativ a Cum aprecia t i ini t iativa organiz a rii acestui T a rg al ONG-urilor? 92% dintre respondenti apreciaz a organizarea acestui eveniment ca fiind utilă sau foarte utilă.
 19. 19. Avantaj personal Care crede t i c a au fost pentru dumneavoastr a avantajele particip a rii la acest t a rg al ONG-urilor? Pentru persoanele care au participat la eveniment, chiar dac a nu au depus cei 2%, acest t a rg a reprezentat o surs a de informare si un sprijin real in facilitarea procesului de redirectionare. Au r a spuns doar persoanele care au participat la T a rg.
 20. 20. Domeniu ONG Care este domeniul de activitate al ONG-ului c a tre care a t i redirec t iona/redirec t ionat cei 2%? Au r a spuns doar persoanele care au re direc t ionat sau vor re direc t iona .
 21. 21. Factori de decizie actuali Care au fost principalele motive pentru care nu a t i re direc t ionat cei 2% c a tre un ONG? Ne i ncrederea privind destina t ia banilor este principalul factor care limiteaz a adeziunea responden t ilor c a tre un ONG. Au r a spuns doar persoanele care sus t in c a nu au mai re direc t ionat cei 2% c a tre un ONG.
 22. 22. I ncrederea i n activitatea ONG-urilor i n func t ie de genul respondentului Diferen t a dup a gen atunci c a nd este vorba despre i ncrederea acordat a activit at ii ONG-urilor este de 11 procente. Persoanele de gen feminin manifest a o mai mare i ncredere comparativ cu b a rba t ii.
 23. 23. ONG-uri C a t a i ncredere ave t i i n ONG-urile din Rom a nia, i n general? Angajati
 24. 24. ONG-uri
 25. 25. Angajati Care sunt principalele trei motive pentru care nu a t i sprijinit financiar un ONG niciodat a ?
 26. 26. Participare la alte activit at i de CSR ale Petrom i n func t ie de genul respondentului Responden t ii de gen feminin comparativ cu cei de gen masculin au participat i ntr-o mai mare m a sur a la programele de CSR din cadrul Petrom, diferen t a fiind de 15 procente i n acest sens.
 27. 27. Activit at i la care au mai participat Din total 153 care declară că au mai participat Care sunt aceste activit at i? Principal ele activitat i la care au luat parte cei mai mulţi dintre respondenţi este plantarea de copaci din “Ţara lui Andrei” si “Fii si tu Mos Craciun”. Au răspuns doar persoanele care au afirmat faptul că au participat.
 28. 28. <ul><li>Concluzii </li></ul>
 29. 29. <ul><li>► Din inertie, am ales aceeasi perioada de desfasurare a campaniei ca in ultimii 3 ani. </li></ul><ul><li>► Oamenii aveau deja deprinderea de a redirectiona 2%. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>► Neavand informatii la momentul redirectionarii despre alte ONG-uri, angajatii au ales acelasi domeniu (sanatatea) si aceeasi organizatie ca in anii precedenti. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>► Cei care au participat la Targ considera ca informatiile despre noi cauze si organizatii, sprijinul in completarea formularelor si trimiterea lor catre administratie sunt principalele avantaje ale organizarii evenimentului. </li></ul><ul><li>► Chiar dac a au participat sau nu la Targ , responden t ii, i n majoritatea lor, cred i n utilitatea acestui eveniment. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>► Persoanele de gen feminin manifest a un interes mai mare atunci c a nd este vorba de ac t iuni de CSR. </li></ul><ul><li>► Tinerii sunt cei mai atra s i de un astfel de eveniment. </li></ul><ul><li>► Odat a cu cre s terea pragului de v a rst a gradul de implicare scade, excep t ie fac persoanele peste 50 de ani care manifest a o dorin ta de implicare peste media general a . </li></ul>
 33. 33. <ul><li>► Peste 64% dintre responden t i au i ncredere pu t in a sau deloc i n ONG-urile din Rom a nia. </li></ul><ul><li>► Opinia majoritar a subliniaz a i n principal ne i ncrederea privind destinatia banilor redirectionati atunci c a nd motiveaz a de ce nu sus t in un ONG. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>► Principalele domenii unde responden t ii consider a c a ar interveni financiar sunt s a n a tatea s i protec t ia copilului (ceea ce e relevant pentru ei) . </li></ul><ul><li>► Profilul angajatului si programele derulate p a n a i n prezent contureaz a mediul ca fiind principalul domeniu unde ar interveni ca voluntar. </li></ul><ul><li>► Exista o distinctie intre domeniul pe care l-ar sustine financiar si cel in care vor sa faca voluntariat ( sanatatea/mediu). </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Lessons learned </li></ul>
 36. 36. <ul><li>► Pentru ca un proiect sa aiba succes, nu trebuie construit in “laboratorul de CSR”. </li></ul><ul><li>► Comunica, asculta, castiga-le increderea si oamenii te vor urma! </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Construiti impreuna cu ei! </li></ul>
 38. 38. Multumesc !

×