Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Legal aspects & social media policy_e-recruitment congres 13 03 2015

499 views

Published on

Presentation by Elisah Van Hecke & Els De Coninck on social media policy & legal aspects for the e-recruitment congres 2015 - organized by USG Professionals

Published in: Recruiting & HR
 • Login to see the comments

Legal aspects & social media policy_e-recruitment congres 13 03 2015

 1. 1. Legal aspects & social media policy
 2. 2. Samenspel van regelgevingen AOW Goede trouw Recht op afbeelding Verwerking persoons- gegevens NON- discriminati e Vrijheid van menings- uiting RECHT OP PRIVACY Cao nr. 38 …
 3. 3. Overzicht 1. “Social recruiting” 2. Personeel en social media 3. Social media als marketing tool
 4. 4. 1. Social recruiting Passieve kandidaten zoeken Vacatures op social media  Taalwetgeving?!  Plicht tot bekendmaken vacatures Actieve kandidaten ‘checken’
 5. 5. Social recruiting Cao nr. 38 “De persoonlijke levenssfeer van de sollicitant zal bij de selectieprocedure worden geëerbiedigd. Zulks impliceert dat vragen over het privéleven slechts verantwoord zijn indien zij relevant zijn wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie.”
 6. 6. Social recruiting
 7. 7. Social recruiting  Redelijke privacyverwachting  Vriendschapsverzoek? RECHT OP PRIVACY
 8. 8. Social recruiting  Geautomatiseerde verwerking of opname in een bestand  Legitieme grondslag  Vrije en ondubbelzinnige toestemming (?)  Noodzakelijk voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst voorafgaan  Behartiging van een gerechtvaardigd belang VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
 9. 9. Social recruiting  Kwaliteitsvereisten  Informatieverplichting  Ten aanzien van de betrokkene  Ten aanzien van de Privacycommissie  Gevoelige gegevens VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
 10. 10. 2. Personeel en social media
 11. 11. Personeel en social media
 12. 12. Personeel en social media  Aanpassingen bij aanvang /einde tewerkstelling  Uitlatingen op social media  Reden voor ontslag ! Bewijs ?  Andere sancties ?  JA, mits policy en koppeling aan arbeidsreglement  Aansprakelijkheid WG !
 13. 13. Personeel en social media  Fabrieks- en zakengeheimen  Rechten van de patiënt  Connecties met zakenrelaties  …
 14. 14. Personeel en social media  Concurrentie na de samenwerking  Eerlijk vs. oneerlijk  Klantenlijsten achterhouden = oneerlijke concurrentie  Gebruik LinkedIn contacten ?! Oneerlijk ?  België: concurrentiebeding  Nederland: relatiebeding
 15. 15. Personeel en social media  Internet- en e-mail policy – model Unizo Indien social media en netwerking (vb. linkedin, twitter, facebook) een meerwaarde zijn in de beroepsuitoefening van de gebruiker, is het gebruik hiervan toegelaten voor zover het redelijk blijft en geen verboden gebruik uitmaakt (zie boven). De uitvoering van beroepstaken van de gebruiker mogen hierdoor niet in het gedrang komen. […] behoudt zich te allen tijde en zonder opgave van enig motief het recht voor om het gebruik van social media aan banden te leggen, hetzij door een verbod op te leggen aan de gebruikers om nog langer netwerksites te bezoeken, hetzij door een technische ingreep die het onmogelijk maakt om de netwerksites te bezoeken.
 16. 16. Personeel en social media  Social Media policy: Good practices: wat kan (niet)  Bewustmaking personeel:  WN vertegenwoordigt bedrijf, ook in vrije tijd  WN is eerbied en achting verschuldigd  Intellectuele eigendomsrechten  Fabrieks- en zakengeheimen  Rechten van de patiënt
 17. 17. Personeel en social media  Social Media policy: Good practices: wat kan (niet)  Nieuwe klanten, patiënten, leveranciers, publieke personen, N+1, N-1 … toevoegen op LinkedIn?  Verzoeken van klanten, patiënten, leveranciers, publieke personen, N+1, N-1,… aanvaarden ?  Vertrouwelijke informatie verspreiden  Publieke discussies
 18. 18. Personeel en social media  Social Media policy: Good practices: wat kan (niet)  Standpunt innemen namens WG  Discriminerende/racistische posts  Verplichting om onverenigbare inhoud op eerste verzoek van de WG te verwijderen  …  Afspraken met contractors
 19. 19. 3. Social media als marketing tool
 20. 20. Social media als marketing tool
 21. 21. Social media als marketingtool  Het recht op afbeelding  Toelating vereist voor het maken en gebruiken van een afbeelding van de menselijke beeltenis  Vereiste van herkenbaarheid
 22. 22. Social media als marketingtool  Toelating  Uitdrukkelijk of (uitzonderlijk) stilzwijgend  Specifiek  Uitzondering: afbeelding van een menigte  Wijziging van de context rond het gebruik  Recht tot intrekking van de toelating
 23. 23. Contact elsdeconinck@flexius.be 0476/75 39 66 Jozef Hebbelynckstraat 2 9820 Merelbeke +32 9 269 10 69 elisah.vanhecke@vansteenbrugge-vennoten.be

×