Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Uspesnejsi diky lidem

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

Uspesnejsi diky lidem

Download to read offline

Je mnoho cest, jak udělat firmu ještě úspěšnější.
Můžete kupovat inovativní firmy, pořizovat nové technologie, zavádět do procesů umělou inteligenci, používat big data.
Nakonec však obvykle zjistíte, že za úspěchem stojí lidé – vaši zaměstnanci.

Podle společnosti Gallup, která měří motivovanost lidí ve firmách přes 80 let, je celosvětově pouze 15 % zaměstnanců motivovaných, 67 % je demotivovaných a 18 % dokonce škodí. Zatímco první skupina vesluje vpřed, poslední dává kontra.
Dokážete si představit ten potenciál, který leží ladem ve dvou třetinách lidí, kteří do práce nosí pouze ruce a hlavu (veškeré nápady a kreativitu) a srdce (všechno nadšení a energii) nechávají doma?

Problém spočívá v tom, že neexistuje žádný kohoutek ani tlačítko motivovanosti. Lidé se nedají motivovat.
Dobrá zpráva je, že firmy nejsou bezmocné, většinou pouze bezradné. Gallup za roky výzkumů zjistil, jaká kombinace předpokladů vede nejčastěji k motivovanosti lidí.
Když tyto předpoklady sečteme, výsledek se dá shrnout jako: SMYSLUPLNÁ PRÁCE V PEČUJÍCÍM PROSTŘEDÍ.

Lidé častěji najdou smysl ve své práci, když rozumí, na čem se podílí a jaký má jejich práce přínos.
Firma musí nejdříve vytvořit srozumitelnost tím, že odpoví na 6 strategických otázek (viz další strana).
Aby byla srozumitelnost opravdu předpokladem smysluplné práce, musí na tyto otázky najít autentické a uvěřitelné odpovědi řídící tým – management. Jedině to je dostatečná záruka, že se srozumitelnost dostane ze slov do reality.

Co firma dělá (představení a příběh)?
Proč existuje nad rámec vydělávání peněz (poslání)?
Čeho chce firma dosáhnout v dlouhodobém horizontu (vize)?
Jak se chová (firemní hodnoty) a jakou díky tomu buduje firemní kulturu?
Díky čemu uspěje – v očích zákazníků (byznys model)?
Co dalšího nabízí zaměstnancům (příležitost, odměna, podmínky)?

Je mnoho cest, jak udělat firmu ještě úspěšnější.
Můžete kupovat inovativní firmy, pořizovat nové technologie, zavádět do procesů umělou inteligenci, používat big data.
Nakonec však obvykle zjistíte, že za úspěchem stojí lidé – vaši zaměstnanci.

Podle společnosti Gallup, která měří motivovanost lidí ve firmách přes 80 let, je celosvětově pouze 15 % zaměstnanců motivovaných, 67 % je demotivovaných a 18 % dokonce škodí. Zatímco první skupina vesluje vpřed, poslední dává kontra.
Dokážete si představit ten potenciál, který leží ladem ve dvou třetinách lidí, kteří do práce nosí pouze ruce a hlavu (veškeré nápady a kreativitu) a srdce (všechno nadšení a energii) nechávají doma?

Problém spočívá v tom, že neexistuje žádný kohoutek ani tlačítko motivovanosti. Lidé se nedají motivovat.
Dobrá zpráva je, že firmy nejsou bezmocné, většinou pouze bezradné. Gallup za roky výzkumů zjistil, jaká kombinace předpokladů vede nejčastěji k motivovanosti lidí.
Když tyto předpoklady sečteme, výsledek se dá shrnout jako: SMYSLUPLNÁ PRÁCE V PEČUJÍCÍM PROSTŘEDÍ.

Lidé častěji najdou smysl ve své práci, když rozumí, na čem se podílí a jaký má jejich práce přínos.
Firma musí nejdříve vytvořit srozumitelnost tím, že odpoví na 6 strategických otázek (viz další strana).
Aby byla srozumitelnost opravdu předpokladem smysluplné práce, musí na tyto otázky najít autentické a uvěřitelné odpovědi řídící tým – management. Jedině to je dostatečná záruka, že se srozumitelnost dostane ze slov do reality.

Co firma dělá (představení a příběh)?
Proč existuje nad rámec vydělávání peněz (poslání)?
Čeho chce firma dosáhnout v dlouhodobém horizontu (vize)?
Jak se chová (firemní hodnoty) a jakou díky tomu buduje firemní kulturu?
Díky čemu uspěje – v očích zákazníků (byznys model)?
Co dalšího nabízí zaměstnancům (příležitost, odměna, podmínky)?

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Uspesnejsi diky lidem (20)

Advertisement

Uspesnejsi diky lidem

 1. 1. ÚSPĚŠNĚJŠÍ DÍKY LIDEM Petr Hovorka / BrandBakers
 2. 2. NÁBOR => PŘITAHOVÁNÍ LIDSKÉ ZDROJE => LIDÉ HUMAN RESOURCES => HUMAN RELATIONS POHOVOR => ROZHOVOR O SPOLUPRÁCI ŘADOVÍ ZAMĚSTNANCI => ZAMĚSTNANCI KLÍČOVÍ ZAMĚSTNANCI => LÍDŘI WORK-LIFE-BALANCE => SMYSL PEKAŘSKÝ SLOVNÍK
 3. 3. ÚSPĚŠNĚJŠÍ DÍKY LIDEM Je mnoho cest, jak udělat firmu ještě úspěšnější. Můžete kupovat inovativní firmy, pořizovat nové technologie, zavádět do procesů umělou inteligenci, používat big data. Nakonec však obvykle zjistíte, že za úspěchem stojí lidé – vaši zaměstnanci.
 4. 4. MÁLO ZAPÁLENÝCH Podle společnosti Gallup, která měří motivovanost lidí ve firmách přes 80 let, je celosvětově pouze 15 % zaměstnanců motivovaných, 67 % je demotivovaných a 18 % dokonce škodí. Zatímco první skupina vesluje vpřed, poslední dává kontra. Dokážete si představit ten potenciál, který leží ladem ve dvou třetinách lidí, kteří do práce nosí pouze ruce a hlavu (veškeré nápady a kreativitu) a srdce (všechno nadšení a energii) nechávají doma?
 5. 5. PŘÍNOSY MOTIVOVANOSTI Zdroj: The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes 2016 Q12® Meta-Analysis: Ninth Edition
 6. 6. LIDÉ SE NEDAJÍ MOTIVOVAT Problém spočívá v tom, že neexistuje žádný kohoutek ani tlačítko motivovanosti. Lidé se nedají motivovat. Dobrá zpráva je, že firmy nejsou bezmocné, většinou pouze bezradné. Gallup za roky výzkumů zjistil, jaká kombinace předpokladů vede nejčastěji k motivovanosti lidí. Když tyto předpoklady sečteme, výsledek se dá shrnout jako: SMYSLUPLNÁ PRÁCE V PEČUJÍCÍM PROSTŘEDÍ. SROZUMITELNOST SMYSLUPLNÁ PRÁCE PEČUJÍCÍ PROSTŘEDÍ MOTIVOVANOST VÝSLEDKY
 7. 7. GALLUP Q12
 8. 8. STAVITELÉ KATEDRÁL Pravděpodobně jste již slyšeli příběh o třech zednících. Všichni tři dělají stejnou práci. Člověk, který jde kolem, se jich postupně ptá, co že to vlastně dělají. První odvětí, že rovná cihly. Druhý, že staví zeď. A třetí prohlásí, že buduje katedrálu. Asi si všichni dovedeme představit, v čem se liší přístup stavitele katedrály od člověka, který staví zeď, nebo od toho, který rovná cihly. Myslím si, že stavitel něčeho většího, než je pouhá zeď, především chápe, jak jeho práce přispívá celku. A to mu nejspíše dává nadhled a obrovskou motivaci.
 9. 9. SMYSLUPLNÁ PRÁCE Lidé častěji najdou smysl ve své práci, když rozumí, na čem se podílí a jaký má jejich práce přínos. Firma musí nejdříve vytvořit srozumitelnost tím, že odpoví na 6 strategických otázek (viz další strana). Aby byla srozumitelnost opravdu předpokladem smysluplné práce, musí na tyto otázky najít autentické a uvěřitelné odpovědi řídící tým – management. Jedině to je dostatečná záruka, že se srozumitelnost dostane ze slov do reality.
 10. 10. 1. Co firma dělá (představení a příběh)? 2. Proč existuje nad rámec vydělávání peněz (poslání)? 3. Čeho chce firma dosáhnout v dlouhodobém horizontu (vize)? 4. Jak se chová (firemní hodnoty) a jakou díky tomu buduje firemní kulturu? 5. Díky čemu uspěje – v očích zákazníků (byznys model)? 6. Co dalšího nabízí zaměstnancům (příležitost, odměna, podmínky)? DNA SROZUMITELNÉ FIRMY – 6 OTÁZEK
 11. 11. PEČUJÍCÍ PROSTŘEDÍ Pečující prostředí vytvářejí ve firmách manažeři tím, jakým způsobem vedou a jak se starají o své lidi. Stačí, když se podíváte na některé otázky z Gallup Q12. Na první pohled jsou to všechno úkoly manažerů, přičemž nejvíce lidí ve firmách vede střední management. Ten je největším tvůrcem pečujícího prostředí.
 12. 12. INSPIROVANOST > MOTIVOVANOST > SPOKOJENOST Na další straně se můžete podívat na pyramidu potřeb zaměstnanců z dílny společnosti Bain & Company. Ta popsala ještě jednu úroveň nad motivovaností – inspirovanost. A naměřili také rozdíly mezi výkony spokojených, motivovaných a inspirovaných zaměstnanců. Zjistili, zjednodušeně, že potřebujete dva a čtvrt spokojeného zaměstnance na jednoho inspirovaného.
 13. 13. PYRAMIDA POTŘEB ZAMĚSTNANCŮ Zdroj: https://hbr.org/2015/12/engaging-your-employees-is-good-but-dont-stop-there Předpoklad: srozumitelnost Zodpovídá: řídící tým Předpoklad: pečující prostředí Zodpovídá: střední management Předpoklad: základní věci Zodpovídá: HR a operations
 14. 14. ÚSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NENAJÍMAJÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI „Úspěšné společnosti nenajímají kvalifikované lidi, které pak motivují; najímají motivované lidi a ty pak inspirují. Lidi buď jsou motivovaní, nebo nejsou. Pokud nedáte motivovanému člověku něco, v co by věřil, něco většího než úkol, na kterém má pracovat, brzy se namotivuje k tomu, aby si našel novou práci. A vy se budete muset spokojit s těmi, kteří zbydou.“ – Simon Sinek –
 15. 15. TŘI ZAKOPANÍ PSI Vidím tři důvody, proč vytváření smysluplné práce v pečujícím prostředí ve firmách drhne: Zaprvé – řídící týmy nejsou sladěné a jen těžko hledají odpovědi na 6 strategických otázek. Zadruhé – firmy nedávají dostatečnou pozornost na rozvoj lídrovských dovedností středního managementu. Zatřetí – předchozí dva problémy se firmy snaží řešit větším objemem interní komunikace nebo rozsahem úkolů personalistů.
 16. 16. Zdroj: The Five Dysfunction of a Team Lhostejnost k výsledkům (postavení a ego) Vyhýbání se zodpovědnosti (nízké standardy) Nedostatek odhodlání (nesrozumitelnost) Strach z konfliktů (umělá harmonie) Absence důvěry (nezranitelnost) 5 PŘÍČIN SELHÁVÁNÍ (ŘÍDÍCÍCH) TÝMŮ
 17. 17. PĚT TIPŮ 1) Začněte sladěním řídícího týmu – odstraňte všechny příčiny jeho selhávání. 2) Pokračujte s řídícím týmem vytvořením srozumitelnosti – nalezením odpovědí na 6 strategických otázek. 3) Převeďte srozumitelnost do většiny činností – interakcí – mezi firmou a zaměstnanci (viz následující strana). 4) Zapojte interní komunikaci jako podporu řídícího týmu a manažerů v jejich neustálém vytváření a udržování srozumitelnosti. 5) Nakonec – rozvíjejte své manažery, kteří vedou ve firmě nejvíce lidí a kteří stojí za vytvářením pečujícího prostředí.
 18. 18. EMPLOYEE EXPERIENCE – KLÍČ KE ZNAČCE Srozumitelnost převedete do činů tím, že se zaměříte na pilíře, na kterých chcete stavět firmu jako zaměstnavatele (otázka č. 6, strana DNA srozumitelné firmy) a budete to dělat způsobem, ve kterém se budou zrcadlit vaše firemní hodnoty (otázka č. 4). Vizi naporcujete do střednědobých, ročních, kvartálních a měsíčních cílů jednotlivých týmů (otázka č. 3). Při velkých rozhodnutích budete mít vždy na paměti vaše poslání a firemní hodnoty (otázka č. 2 a č. 4). A neustále budete lidem vysvětlovat a přibližovat, co vaše firma dělá, jaký je její příběh (otázka č. 1) a díky čemu je úspěšná na trhu (otázka č. 5). K převodu srozumitelnosti do činů se používá design zkušenosti zaměstnanců v jejich životním cyklu (viz další strana).
 19. 19. INTERAKCE V ŽIVOTNÍM CYKLU ZAMĚSTNANCE PŘITAHOVÁNÍ • Obsah • Akce • Kariérní stránky • Veletrhy práce • Náborové kampaně • Program doporučení VÝBĚR • Pracovní inzerát • První oslovení • Osobní setkání • Setkání s týmem • Potvrzení nebo zamítnutí NALODĚNÍ •První den a týden v práci •Průvodce •Nastavení očekávání •Rozhovor na konci zkušební doby ZAPOJENÍ • Systém porad • Možnost přispět názorem • Zapojení do plánování cílů • Styl vedení • Interní komunikace HODNOCENÍ • Forma nastavení cílů • Roční / půlroční hodnotící schůzka • Kritéria hodnocení • Zpětná vazba ROZVOJ • Rozvojový plán • Diskuse o rozvoji a kariéře • Mentorování, koučování • Možnosti školení a tréninků ROZLUČKA • Exit / post-exit interview • Průběžná komunikace s ex-zaměstnanci • Alumni klub a s ním spojené aktivity
 20. 20. NAJDĚTE SI PRŮVODCE Pakliže se budete chtít pustit do zvyšování motivovanosti vašich lidí, najděte si průvodce. Proč? Protože jsem ještě neviděl chirurga, který by si sám operoval slepé střevo. Popravdě, my nejsme chirurgové. Jsme spíše týmoví terapeuti, trpěliví průvodci, moderátoři diskusí, facilitátoři workshopů, designéři zkušenosti zaměstnanců, tvůrci interní komunikace a spolutvůrci firemních kultur, ve kterých to lidi baví. Jsme BrandBakers / designéři úspěšnějších firem
 21. 21. „Skuteční lídři nebudují značky zaměstnavatele proto, že nenávidí ty před sebou – konkurenty na trhu práce, ale protože milují ty za sebou – své zaměstnance.“ Petr Hovorka / Employer Brand Baker +420 602 271 011 petr.hovorka@brandbakers.cz cz.linkedin.com/in/petrhovorka1

×