Advertisement

Proč lidé pracují

Employer Branding Strategist, Company Culture Designer, Chief Curator
Jul. 4, 2018
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Proč lidé pracují

 1. 3PA321 Employer Brand Management 4. přednáška: Proč lidé pracují VŠE 6. 3. 2018 Petr Hovorka BrandBakers
 2. CO JSME PROBRALI MINULE? 1. Co trápí firmy v oblasti práce s lidmi? 2. Co není značka? 3. Co je to EB (Employer Brand)? 4. Jaké má EB přínosy? 5. Co zahrnuje EB management? 6. Jak se buduje silný EB?
 3. CO NÁS ČEKÁ DNES? 1. Proč lidé pracují 2. Spokojenost a angažovanost 3. Za jakých podmínek nás práce baví 4. Jakou roli v tom hrají lídři 5. Očekávání nových generací 6. Shrnutí tématu 7. Odkazy a literatura + pravidla hry
 4. OTÁZKA Proč půjdete po škole pracovat (a nebudete se válet doma na gauči)? Napište 3 důvody.
 5. NAPLŇUJEME POTŘEBY Clayton Alderfer výrazně modifikoval Maslowovu teorii S uspokojením určité úrovně potřeb její význam neklesá. Působí dál, ale na její uspokojení je potřeba více: více peněz, více moci, více statutu, ale také více intelektuální seberealizace. Pokud je vyšší potřebě bráněno v jejím uspokojení (je frustrována), dochází ke zvýšení důležitosti potřeby nižší (k regresu): chybí mi smysl práce – požaduji více peněz. Ale také opačně: vnímám smysl své práce – uspokojím se nižší / standardní finanční odměnou.
 6. TAHOUNI, “ZAMĚSTNANCI”, BOŘIČI Zdroj: The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes 2016 Q12® Meta-Analysis: Ninth Edition
 7. V ČR TO NENÍ JINÉ
 8. PROČ TOTO TÉMA? Zdroj: The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes 2016 Q12® Meta-Analysis: Ninth Edition
 9. OTÁZKA Podle jakých kritérií si budete vybírat svého zaměstnavatele? Napište 3 nejdůležitější kritéria.
 10. 3 PŘEDPOKLADY, ABY NÁS PRÁCE BAVILA Zdroj: https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation
 11. NA KTERÉ STRANĚ BROUSÍME NŮŽ? Zdroj: https://getlighthouse.com/blog/gallup-employee-engagement-survey-managers/
 12. 6 DŮVODŮ, PROČ LIDÉ PRACUJÍ Zdroj: http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/273 Hra znamená, že nás motivuje práce samotná. Pracujeme, protože nás to baví. Smysl pociťujeme, když výsledek naší práce koresponduje s naší identitou. Pracujeme, protože si ceníme vlivu své práce. Potenciál znamená, že výsledek naší práce poskytuje výhody naší identitě. Jinými slovy, naše práce navyšuje náš potenciál. Emocionální tlak představuje vnější sílu, která nás nutí pracovat, abychom neohrozili svou identitu. Ekonomický tlak je opět vnější silou, která nás nutí pracovat. Pracujeme, protože za to dostáváme odměnu nebo se tak vyhýbáme trestu. Setrvačnost – tento motiv je tak vzdálený samotné práci i naší identitě, že ani nemůžeme přijít na to, proč vlastně pracujeme.
 13. MOTIVACE A POTŘEBY SE MĚNÍ S VĚKEM
 14. MOTIVÁTORY Velmi silný motivační vliv může mít vykonávaná práce sama o sobě! V průběhu 20. století význam platu co by faktoru motivace relativně klesá, zatímco význam práce a pracovních podmínek vzrůstá. Za jistých okolností se práce stává významným prostředkem pro uspokojování zejména těch nejvyšších potřeb (práce požívající vysoké společenské prestiže…) = zajímavá, samostatná, tvůrčí a odpovědná práce, umožňující uplatnění schopností daného jedince a umožňující mu podílet se na rozhodování, přispívá k vědomí vysoké sociální hodnoty sebe sama a umožňuje mu i reflexi obdivu a úcty jeho sociálního okolí, která ho baví a zejména pak taková práce, u níž je přesvědčen o její užitečnosti. Zdroj: http://managment-marketing.studentske.eu/2008/06/prce.html
 15. EFEKTIVITA VERSUS KONTEXT Zdroj: https://www.ted.com/talks/dan_ariely_what_makes_us_feel_good_about_our_work
 16. FRUSTRÁTORY Souvisí s širšími podmínkami, ve kterých lidé pracují. Frustrátory nemají na bezprostřední motivaci významnější vliv, ale při snížení pod prahovou úroveň dochází náhle k výraznému pocitu nespokojenosti (základní plat, pracovní místo, personální politika dané organizace, jistota zaměstnání, mezilidské vztahy, vybavení pracovišť, hygienické podmínky práce). Zdroj: http://managment-marketing.studentske.eu/2008/06/motivtory.html
 17. JAK LÍDŘI INSPIRUJÍ Zdroj: https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action
 18. JAKÁ JE ROLE LÍDRŮ? Zdroj: https://getlighthouse.com/blog/gallup-employee-engagement-survey-managers/
 19. Zdroj: https://getlighthouse.com/blog/gallup-employee-engagement-survey-managers/ KDO NEHOŘÍ, NEMŮŽE ZAPALOVAT
 20. Smysl Mistro- vství Autonomie Proč? Jak? Co? KDYŽ SEČTEME PINKA A SINKA…
 21. Zdroj: https://hbr.org/2015/12/engaging-your-employees-is-good-but-dont-stop-there SPOKOJENOST A ANGAŽOVANOST
 22. PYRAMIDA POTŘEB ZAMĚSTNANCŮ Zdroj: https://hbr.org/2015/12/engaging-your-employees-is-good-but-dont-stop-there
 23. OČEKÁVÁNÍ NOVÝCH GENERACÍ
 24. OTÁZKA V čem se podle vás změnila očekávání vaší generace od generace vašich rodičů ve smyslu zaměstnání? Napište 3 nejvýraznější změny.
 25. Učení se Kariéra Well- being Učení se Kariéra Důchod MĚNÍ SE PARADIGMA PRÁCE
 26. OTÁZKA Podle jakých kritérií si budete vybírat svého zaměstnavatele? Rozdělte svých 15 bodů podle důležitosti.
 27. Pověst a prestiž Vize společnosti Prestiž a úspěch společnosti na trhu Jistota dlouhodobé spolupráce Množství uváděných inovací Atraktivní produkty a služby Inspirativní management CSR aktivity společnosti Pracovní role Užitečná a smysluplná práce Nestereotypní a náročná práce Možnosti cestování a relokace Flexibilní uspořádání pracovní doby Autonomie a úroveň zodpovědnosti Moderní technologie a vybavení Lokalita pracoviště Odměna a kariéra Úroveň základního odměňování Spravedlivé odměňování Nabídka benefitů Nabídka vzdělávání a osobního růstu Možnosti kariérního růstu Zkrácené úvazky, více dnů dovolené Firemní akce a rituály Kultura a lidé Poslání společnosti (účel existence) Firemní hodnoty a etické standardy Šéfové a styl vedení Respekt a vstřícnost k potřebám Otevřená komunikace Přátelské vztahy, atmosféra Lidé v týmu a týmové spolupráce PODLE ČEHO SE ROZHODUJEME
 28. PODLE ČEHO SE ROZHODUJÍ
 29. SHRNUTÍ
 30. CO JSME PROBRALI? 1. Proč lidé pracují? 2. Jaké jsou 3 typy zamců z pohledu motivace? 3. Co potřebujeme, aby nás práce bavila? 4. Které tři motivy snižují výkon? 5. Jakou hrají lídři roli? 6. Co je lepší než angažovanost? 7. Kde má smysl brousit nůž?
 31. ODKAZY NA ČLÁNKY Firemní kultura a motivace zaměstnanců http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/273 Co je lepší než angažovanost? http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/280 Konec průzkumů spokojenosti: nastupuje průzkum souznění http://www.hrkavarna.cz/stale-rubriky/hr-human-relations/konec- pruzkumu-spokojenosti-nastupuje-pruzkum-souzneni/#.Wp1uvhPOVE4
 32. DOPORUČENÁ LITERATURA
 33. Náboru odzvonilo, budoucnost je v přitahování. Petr Hovorka / Employer Brand Baker +420 602 271 011 petr.hovorka@brandbakers.cz cz.linkedin.com/in/petrhovorka1 @Petr_Hovorka1
Advertisement