Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

BrandBakers Advisory

 1. Představení společnosti
 2. Jsme průvodci změnou, facilitátoři týmových diskusí, trenéři manažerských dovedností, designéři firemních kultur, ve kterých to lidi baví. Jsme sehraný tým, lidé, kteří vědí, co změna na úrovni jednotlivce, týmu nebo celé firmy, obnáší. Společně děláme firmy Úspěšnější díky lidem. Potkali jsme se jako spolupracovníci na různých projektech. Dohromady nás spojily sdílené hodnoty a přesvědčení, že firmy mohou být ještě úspěšnější díky vlastním lidem. Jak je to možné?! Ve většině firem totiž pracuje přibližně polovina neangažovaných zaměstnanců, kteří se jen spokojeně vezou. A my víme, jak to změnit. Jak povzbudit v lidech jejich nadšení, jak zařídít, aby mohli zůstat lidmi i v práci. Věříme, že změna – na úrovni jednot- livce, týmu i celé firmy – je možná. Máme velkou víru v lidské schopnosti a myslíme si, že spolupráce lidí je tou správnou technologií budoucnosti. Proto jsme založili poradenskou společnost BrandBakers Advisory, která jako jediná řeší firemní výkonnost celostně, od lidí a s lidmi. Trvale udržitelné výsledky u našich klientů dosahujeme tím, že posilujeme kompetence lídrů a manažerů tak, aby byli schopni pokračovat v nastavené trajektorii samostatně. Rádi se stáváme nepostradatelnými, ale neradi jimi zůstáváme. Pár slov o nás
 3. Víme, jaké to je pracovat v korporaci, vést vlastní firmu nebo být na volné noze. Byli jsme řediteli, HR manažery, obchodníky, projekťáky, marketéry, ajťáky. A teď jsme Pekaři – konzultanti, kteří vědí, co změna na úrovni jednotlivce, týmu nebo celé firmy, obnáší. Jsme sehraný tým Petr Hovorka Koordinátor týmu Petrovou parketou je navigování řídících týmů při tvorbě celostních strategií a budování firemní kultury. Anna Marešová Komunikační profík Anna pomáhá firmám budovat značku zaměstna- vatele, firemní kulturu a správně komunikovat „dovnitř i ven“. Lenka Čápová Týmový kouč Lenka zastřešuje rozvoj a vzdělávání jednotlivců, týmů a středního managementu. Petr Holodňák Mistr spolupráce Petr se věnuje adaptivnímu managementu, organizačnímu designu a je poradcem pro ředitele a manažery. Magda Hájková Iniciátor rozvoje Magda je expertkou na dlouhodobý a komplexní rozvoj zaměstnanců, jejich stabilizaci a na budování firemní kultury. Martina Mackovjaková Tvůrce obsahu Martina je v BBA podporou celému týmu, píše články na blog, spravuje web a sociální sítě a postupně se zapojuje do projektů
 4. Management mluví stejnou řečí a sleduje společný cíl Dlouhodobé cíle a strategie jsou vytvořeny a důsledně realizovány Týmy ve firmě spolupracují a táhnou za jeden provaz Lidé jsou motivovaní a dělají svou práci naplno Firemní hodnoty se žijí a utvářejí žádoucí firemní kulturu Manažeři jsou připraveni vést týmy i jednotlivce Strategie jsou uvnitř firmy srozumitelně komunikovány Lidé se o firmu zajímají a chtějí v ní pracovat Jak to vypadá ve firmách, které s nám spolupracují?
 5. Firemní kulturu posouváme kupředu pouze a společně s lídry, manažery a samozřejmě i vašimi lidmi. Bez vašeho zapojení to nepůjde. Budovat vztahy a týmy Ladíme řídící týmy, hledáme a pojmenováváme firemní hodnoty, posilujeme firemní kulturu, nastavujeme organizační strukturu, zvyšujeme angažovanost. Vytvářet vize a strategie Lidé se nedají motivovat, dají se ale kontextovat. Proto vytváříme kontext prostřednictvím celostních strategií, které spojují lídry, kultury, byznys a lidi. Rozvíjet a posouvat lidi Posilujeme kompetence lídrů a manažerů na všech úrovních tak, aby byli schopni vést své týmy a jednotlivce a vytvářet ve firmách pečující prostředí. Plánovat a exekuovat Společně nastavíme takové procesy a návyky, které vám zajistí to, že se po cestě neztratíte a budete neustále vědět kdy, kam a za kolik dorazíte do cíle. Srozumitelně komunikovat Vytváříme komunikační strategie s cílem měnit nedorozumění na porozumění. Budujeme značky zaměstnavatelů. S čím vám můžeme pomoci
 6. Budování vztahů a týmů K čemu slouží? Každou společnost dělají lidé. Vztahy mezi nimi podmiňují konečné výsledky. K úspěchům se totiž skrze nefunkční vztahy dostanete jen těžko. Základním stavebním kamenem pro společný směr je sladěný řídící tým. Díky němu dokážeme realizovat vizi a strategii. Díky němu posílíme firemní kulturu a uvedeme hodnoty do života hodnoty. Ve sladěném týmu panuje důvěra, všichni sledují společný cíl a konflikty a problémy otevřeně řeší. Kulturu zodpovědnosti přes firemní hodnoty a příklady přenášíme do celé společnosti. Jak to děláme? Cesta ke sladěnému řídícímu týmu vede prostřednictvím několika kroků: budování důvěry v týmu, zvládnutí konfliktů, odhodlání dělat rozhodnutí, přijetí zodpovědnosti za proces i výsledky a zaměření na výsledky. Tyto kroky je potřeba v týmu aktivně trénovat. Využíváme k tomu metodu 5 dysfunkcí týmu podle Patricka Lencioniho. Zároveň vycházíme z teorie systémů a díváme se na konkrétní fungování členů týmu. Pomáhá nám i týmová diagnostika. Pracujeme se zpětnou vazbou členů navzájem k sobe, i k týmu jako celku. Odborný garant Magda Hájková
 7. Jak to děláme? Otázka „Čeho chcete jako firma dosáhnout v horizontu 5-10-20 let?“ je velmi složitá. Proto ji rozkládáme do menších částí. Odpovědi na dílčí otázky následně skládáme do jednoho celku. Používáme k tomu osvědčenou Dilltsovu metodu, a také deskovou hru, která pomáhá soustředit tým k jednomu cíli a která zároveň ukazuje smysl a potřebu dlouhodobého cíle. Stejně tak máme metody a nástroje pro další části celostní strategie. Její vytvoření nám obvykle zabere čtyři celé dny s řídícím týmem. Při této práci využíváme zejména naši dovednost facilitace, která je kombinací expertízy a koučování. K čemu slouží? Dlouhodobý cíl (vize) pomáhá soustředit veškeré firemní zdroje, úsilí a energii k jednomu cíli. Vize má sílu zapálit lidi, kteří díky ní rozumí, o co firma usiluje a k jakému cíli směřují její každodenní aktivity. Spojuje lidi pod jednou vlajkou. Lidé se nedají motivovat, lidé se dají kontextovat. Tím kontextem jsou pro nás celostní strategie, které kromě dlouhodobého cíle zachycují účel existence firmy (poslání), její příběh, klíčového zákazníka a závazek značky (byznysová část), pravidla hry (firemní hodnoty) a nabídku zaměstnancům. Celostní strategie je kompasem každého skvělého lídra. Odborný garant Petr Hovorka Tvorba vizí a strategií
 8. Jak to děláme? Usilujeme o propojení účastníků s daným tématem – reflektujeme jejich dosavadní vědomosti a na jejich základech stavíme nové znalosti a dovednosti. Prostřednictvím praktických cvičení účastníci tréninku společně hledají nové koncepty a přístupy k řešení zadaných úkolů. Chceme, aby se spolupráce z tréninku přesunula na pracoviště. Odborný garant Lenka Čápová Rozvoj a péče o vaše lidi K čemu slouží? Doba si žádá lidi a týmy, kteří se chtějí posouvat a pracovat na svých dovednostech. Lidé, kteří se nerozvíjí, budou jen obtížně rozvíjet vaši firmu. Rozvoj lidí nejsou ale jen školení a tréninky. Nejvíce se lidé učí diskusí a sdílením, praxí a učením druhých. Sdílení, vzájemný mentoring, reverzní mentoring – to jsou nové platformy vzdělávání. Zvát své lidi k řešení nových výzev, předávat jim zodpovědnost a být tam pro ně, když potřebují: to je opravdový rozvoj vašich lidí a týmů.
 9. K čemu slouží? Je skvělé, když máte silnou sdílenou vizi a jasné a v praxi uplatňované hodnoty. To je podmínka nutná, nikoliv však postačující. Je třeba umět vizi přetavit ve strategii a tu efektivně exekuovat. Efektivní exekuce znamená vědomí cíle, postupné kroky a jejich ověřování kontinuálním feedbackem, přehlednou komunikaci a neustálou péči věnovanou odstraňováním organizačních překážek. Špičkové firmy mají lidi a týmy, které vědí kam jdou, stále ověřují, zda jsou na správné cestě, nebojí se změny a neustále vylepšují způsob své spolupráce. Jak to děláme? Naučíme vás pracovat s prvky moderního managementu, naučíme vás být adaptivní, agilní. Společně najdeme cestu, jak v krátkých cyklech ověřovat, zda směřujeme k vytýčenému cíli. Naučíme vaše týmy samoorganizaci tak, aby neustále zlepšovaly to, jak spolu jejich členové splupracují a aby aktivně vyhledávaly a ostraňovaly překážky, které se nevyhnutelně cestou objeví. Zavedeme systém pravidelné komunikace v týmech a napříč organizací tak, aby kontext důležitý k rozhodování měli všichni ve chvíli, kdy jej potřebují. Špičková exekuce a výkon organizace Odborný garant Petr Holodňák
 10. K čemu slouží? Interní komunikace pomáhá vytvářet pozitivní vztah zaměstnanců k firmě a buduje firemní kulturu. Čím lépe a otevřeněji komunikujete směrem dovnitř do společnosti, tím více se zvyšuje důvěra, motivovanost i produktivita lidí. Externí komunikace naopak vytváří obraz vaší společnosti v očích veřejnosti. Buduje vaši image a také vaši značku jako zaměstnavatele. Pro oba směry komunikace je zásadní jedna věc – a to je poznání. Poznání potřeb zaměstnanců, a porozumění tomu, co chtějí a potřebují vaši klienti nebo potenciální zaměstnanci. Jak to děláme? Ze všeho nejdříve vás potřebujeme poznat. Zajímá nás, co vám v komunikaci „drhne“, co můžeme zlepšit a co naopak funguje na jedničku. K tomu nám slouží deep dive rozhovory nebo workshopy s manažery, HR a zaměstnanci. Analýza výstupů nám pomůže pochopit aktuální stav a úroveň komunikace ve vaší firmě. Nastavení cílů i komunikační strategie budou vyžadovat vaši spolupráci. Ukážeme si, co to znamená komunikovat otevřeně, jak ukazovat reálný obraz vaší společnosti a nastavovat tak reálná očekávání. Naučíme vás mluvit řečí těch, které chcete oslovit, ať už to jsou vaši kolegové nebo lidé mimo vaši společnost. Odborný garant Anna Marešová Srozumitelná komunikace
 11. Mluví za nás výsledky. Inspirujte se našimi případovými studiemi. Rádi vás pak s našimi klienty propojíme, abyste měli možnost porozumět tomu, jak společně pracujeme. Sladili jsme řídící tým, posílili jeho důvěru, oddanost a schopnost sledovat společný cíl. Kde se nám to povedlo Strhli jsme lidi jedním směrem, prostřednictvím celostní firemní strategie a žitých hodnot. Zmapovali jsme míru souznění zaměstnanců s firemní strategií a pomohli pochopit příčiny ne/angažovanosti. Naplnili jsme pilíře značky zaměstnavatele konkrétními příběhy a pomohli se představit. Navrhli jsme konkrétní kroky ke zlepšení spolupráce mezi jednotlivými týmy.
 12. Sladěný řídící tým v THK Kontext a výzva V minulosti se několikrát snažili v managementu zjistit, kde je zakopaný pes. Viděli narůstající propast mezi tím, jak komunikují mezi sebou a jak následně komunikují v jednotlivých týmech. Měli vesměs všichni pocit, že si lidé stále více hrají na svých písečcích a neuvědomují si, že jako řídící tým, musí táhnout za jeden provaz. Řešení Prostřednictvím dvoudenního workshopu se nám podařilo v řídícím týmu posílit důvěru, schopnost zvládat konflikty či sledovat společný cíl. Následně jsme vytvořili celostní firemní strategii, včetně střednědobých cílů. V současné době pomáháme stanovovat roční a kvartální cíle, rozvíjet kulturu zodpovědnosti, měkké dovednosti manažerů a podporujeme oblast interní komunikace. Přínos Zásadní změnou u členů řídícího týmu THK bylo, když si uvědomili, že jejich primární tým není ten, který mají v logistice, kvalitě, výrobě..., ale že je to řídící tým. Došlo jim, že jak budou spolupracovat mezi sebou v řídícím týmu, se projeví i v práci týmů, které vedou. Postupně se začali stávat trochu jiným týmem, než kterým byli předtím. Daleko více sehraným a sladěným. “Spolupráce s firmou BrandBakers a konkrétně s Petrem Hovorkou začala velmi nevinně, když jsme chtěli „rychle“ a „efektivně“ vyřešit otázku hodnot a spolupráce v naší firmě. Bylo to v půlce roku 2019 a spolupráce trvá dodnes. Petr a jeho tým jsou velmi flexibilní, což bylo především v coronačase velmi důležité. I díky tomu spolupráce pokračuje. Nejvíce si cením nápadů, výstupů, či návrhů, jak věci měnit a realizovat. Samozřejmě nikdo za vás vaši práci neudělá. To platí v oblasti vedení a leadershipulidí dvojnásob. To se prostě delegovat ani „outsourcovat“ nedá. Nicméně je velmi cenné a přínosné, když máte vedle sebe partnera, který vám dodá inspiraci a kde se denně přesvědčujete o tom, že s prací a businessem v této oblasti má zkušenosti.” Jiří Vystrčil / General Manager
 13. Celostní firemní strategie v Axians Kontext a výzva Narostli o 50 % a viděli, jak se jim začíná rychle promíchávat firemní kultura. V managementu si uvědomili, že si ji potřebují hlídat a udržovat. Shodli se, že firma o 50 lidech potřebuje explicitní vyjádření firemních hodnot. Bylo však také potřeba vytvořit jednu strategii, která spojí celou firmu a strhne všechny lidi jedním směrem. Řešení Společně s managementem, rozšířeným o několik dalších manažerů, jsme na několika celodenních workshopech vytvořili celostní strategii zahrnující dlouhodobou vizi, rozpracovanou do střednědobých a ročních cílů, firemní hodnoty, popsali jsme klíčového zákazníka, závazek značky a nabídku zaměstnancům. Nakonec jsme celou strategii dostali na jednu stránku pomocí vizualizace Přínos Management společnosti rozkvetl a je teď pro něj jednodušší probírat taktické i strategické kroky. Neustále mají před očima vizualizaci firemní strategie a umí se sebe navzájem ptát, jestli jsou jejich rozhodnutí v duchu jejich hodnot či v souladu se střednědobou strategií. Stejně tak mají manažeři před očima směr, který jim pomáhá v každodenním rozhodování a směrování jejich týmů. “Tým BrandBakers Advisory je unikátní kombinací skutečně byznysových zkušeností s obrovským citem na lidi. Umí podpořit tým, správně facilitovat, vytáhnout z lidí, co si myslí. Výborně naslouchají a správně to pak pojmenovávají. My jsme hrubě vyjádřili své myšlenky a oni je pojmenovali a odfiltrovali. Málokdy člověk narazí na lidi, kteří tohle dokážou a kteří mají jak byznysovou tak i tu, jak to říct, psychologickou, empatickou, dovednost.“ Jiří Vytlačil / CEO
 14. Značka zaměstnavatele v Kofole Kontext a výzva Kofola, která má dlouhodobě a komplexně fungující firemní kulturu a komunikaci, se pustila do revize jednotlivých částí mozaiky jménem Employer Value Proposition. Chtěli se ujistit, že odpovídá očekávání kandidátů a odráží skutečný život zaměstnanců. Jako příprava na společnou práci nám posloužila architektura jejich značky zaměstnavatele. Řešení S kofoláckým HR týmem jsme se setkali na celodenním workshopu. Měli jsme připravenou vizualizovanou osnovu, aby nás společná práce bavila a zvládli jsme toho co nejvíc. Stavěli jsme se do role uchazečů případně zaměstnanců jiných firem, ze kterých se ještě uchazeči nestali. Pokládali jsme otázky na tělo, bořili některá klišé, hledali a našli za jednotlivými částmi reálné významy a příběhy. Přínos Díky perfektní týmové práci a celodennímu nasazení se nám podařilo najít významy jednotlivých položek Kofolácké nabídky zaměstnancům, které ji mohou odlišit od jiných zaměstnavatelů. Cílem nebylo najít něco nového, ale vysvětlit stávající pilíře nabídky reálnými projevy v chování zaměstnanců firmy tak, aby je bylo možné představit atraktivní formou na trhu práce. “Pekaři přijeli s domácí čokoládovou bábovkou od maminky a pytlem zkušeností a nápadů. Díky tomu bylo snadné rozparádit vlastní kreativitu a uklidit si v dosavadním přístupu k vlastní prezentaci směrem k trhu práce i jednotlivým uchazečům. Úplně správně nás ani trochu nešetřili a sportovně z nás dostali i to, na co bychom sami u sebe dříve nesázeli. Zkušené a profesionální propojení znalosti firemního prostředí, principů byznysu, marketingu, a také otázek kolem kultury a hodnot. Atraktivní a prakticky využitelné výstupy.“ Hana Caltová / HR Director
 15. Průzkum souznění v Komerční bance Kontext a výzva Nevěděli přesně, v čem jako zaměstnavatel vynikají, v čem jsou mezi bankami jako zaměstnavatel jedineční, proč by k nim měli jít pracovat ti nejlepší lidé z trhu práce. Chtěli vědět, jak moc zaměstnanci souzní se strategií firmy. A na vysoce kompetitivním trhu, potřebujete vědět, co můžete lidem na trhu práce nabídnout. Řešení Ve spolupráci s HR týmem jsme upřesnili výzkumné zadání, definovali si okruhy, které jsme chtěli zmapovat a oblasti, na které jsme se chtěli zvláště zaměřit. Zaměstnance jsme si rozdělili do několika skupin, abychom mohli nahlédnout do jednotlivých týmů a profesí. Zkombinovali jsme individuální se skupinovými rozhovory a vše si potvrdili dotazníkovým šetřením. Přínos Na základě našich zjištění upřesnila Komerční svou people strategii a upravila svou komunikaci s lidmi na trhu práce. Vybrali si pilíře značky zaměstnavatele, které v práci uvnitř firmy dále zlepšují a posilují. Získali potřebný fokus. A nyní dokážou také představit svou nabídku jednotlivým profesím – bankovním specialistům, IT expertům, obchodníkům či studentům. „S Petrem Hovorkou a jeho týmem se nám skvěle spolupracovalo. Díky svým zkušenostem a schopnosti zaměřit se na klíčové aspekty people managementu nám přinesli úplně nový pohled na to, jak naši zaměstnanci vnímají banku jako zaměstnavatele. S lidským přístupem, velmi citlivě a systematicky získali názory našich zaměstnanců a také důvody proč ve firmě pracují a co je pro ně v tomto směru zásadní. Petr přišel nejen s velkým nasazením a spoustou skvělých nápadů, ale také nám perfektně dokázal jednoduše a velmi konkrétně doporučit co a proč udělat pro zvýšení atraktivity banky jak pro nové lidi, tak i pro stávající zaměstnance.“ Pavel Jirák / ex-HR Director
 16. Zlepšení týmové spolupráce v GrandVision Kontext a výzva Retailová společnost Grand Vision provozuje v České republice síť 59 očních optik pod názvem Grand Optical. Chtěli začít táhnout za jeden provaz. Zakopat příkop mezi centrálou a jednotlivými prodejnami. Lidé si nerozuměli a to přesto, že vedení firmy, podle svých slov, dělalo co mohlo. Bylo potřeba najít skutečné příčiny nedorozumění a posléze také opatření, které by situaci pomohly změnit. Řešení Uspořádali jsme několik celodenních workshopů s různými skupinami zaměstnanců, mapovali situaci a shromažďovali návrhy změn. Následně jsme všechny zjištění a návrhy zaměstnanců představili managementu. Facilitovali jsme jejich diskusi, na které hledali odpovědi, nacházeli řešení, stanovovali priority, plánovali aktivity a určovali jejich ručitele. Přínos Společně se zaměstnanci a managementem společnosti se nám podařilo vytvořit ucelenou strategii pro posílení spolupráce, která popisovala kroky ve 4 propojených oblastech: strategii, ze které vyplývá srozumitelnost firmy, interní komunikaci, která dokáže strategi k lidem dostat, rozvoji manažerských kompetencí, bez kterých se pečující prostředí vytváří obtížně a odborných znalostech zaměstnanců. „Není náhoda, že vám do cesty přicházejí lidé, které právě potřebujete. Děje se tak vždy ve správný čas. A přesně tak začala i naše spolupráce se skvělým a sehraným týmem BrandBakers. Propojili jsme naše i jejich nadšení. Společná touha vytvořit firemní kulturu, ve které budeme žít naše hodnoty nás hnala vpřed. BrandBakers nám pomohli upéct strategii v oblasti employer brandingu a ta se postupně začala měnit v realitu. Stále sice máme spoustu práce před sebou, ale díky BrandBakers už konečně víme, jak na to.“ Lenka Lockenbauerová/ HR Manager
 17. Leaders are Readers Brod je ještě daleko. Zatím si můžete na našem webu stáhnout ebook, ve kterém představujeme leadership koncept Úspěšnější díky lidem. Včetně případové studie, rozhovoru s CEO a vzorového projektu.
 18. Většina firem může být úspěšnější díky vlastním lidem. Zavolejte, napište. Probereme, co aktuálně řešíte. A když si názorově a lidsky sedneme, tak společně najdeme cesty, jak být úspěšnější díky lidem! Petr Hovorka +420 602 271 011 petr.hovorka@brandbakers.cz Pojďme si popovídat www.brandbakers.cz/advisory
Advertisement