Successfully reported this slideshow.

Api & Push notifications

1,292 views

Published on

iPhone app API development, sending push notifications, scalability

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Api & Push notifications

 1. 1. Petr Kaleta (@petrkaleta) Software Engineer @tapmates
 2. 2. API & Push Petr Kaleta (@petrkaleta) Software Engineer @tapmates
 3. 3. API pro mobilní zařízení • rychlé odezvy • objemem dat “nenáročné” • inteligentní • bezpečné
 4. 4. Jakákoliv server-side technologie
 5. 5. Web development that doesn’t hurt “Ruby on Rails is a breakthrough in lowering the barriers of entry to programming. Powerful web applications that formerly might have taken weeks or months to develop can be produced in a matter of days.” -Tim O'Reilly, Founder of O'Reilly Media
 6. 6. • silná a aktivní komunita • nepřeberné množství kvalitních článků • rozšíření v podobě pluginů a gemů • šikovné nástroje
 7. 7. Demo: rails app
 8. 8. Push notifikace
 9. 9. • Delivery service - doručuje notifikace • Feedback service - device activity feedback
 10. 10. Delivery service • Alert = textová zpráva • Sound = výchozí nebo app custom • Badge = číslo na ikoně app • CustomProps = vlastní proměnné
 11. 11. The Binary Interface • TCP socket, TLS nebo SSL • Payload magic • gateway.sandbox.push.apple.com:2195 • gateway.push.apple.com:2195
 12. 12. Demo: push notifikace
 13. 13. Scalability? Queues? Workers? resque (GitHub) + resque “extenders”
 14. 14. Demo: resque
 15. 15. Doporučená “literatura” • http://guides.rubyonrails.org/ • http://github.com/PRX/apn_on_rails • http://github.com/defunkt/resque • http://github.com/bvandenbos/resque- scheduler/

×