Advertisement
Advertisement

Diplomová práce Petr Bouchal, VUT v Brně, FSI

 1. Vývoj 3D FDM tiskárny implementace na trh Diplomová práce Autor: Bc. Petr Bouchal Vedoucí: Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. 22. června 2016
 2. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně • Technologie 3D tisku • RepRap • Konstrukční řešení • Návod ke stavbě • Obchodní model FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 2 Osnova
 3. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v BrněFSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 3 3D tisk obecně • Rapid Prototyping- rychlá výroba prototypů, • digitální 3D model na fyzický objekt, • 1984- první patent, • 1992- první komerční 3D tiskárna.
 4. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně SLS- Selective Laser Sintering • Laserový paprsek, • tiskový prášek (plast, kov, sklo). FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 4 Výhody: • vysoká pevnost, • bez podpůrného materiálu. Nevýhody: • energetická náročnost, • vyšší pořižovací náklady. Přibližná cena: • Od 60 000 Kč.
 5. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně SLA- Sterolitography • Nejstarší technologie, • podobné jako SLS, • UV a laserové paprsky. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 5 Výhody: • vysoká přesnost. Nevýhody: • pouze jeden materiál, • vysoké provozní náklady. Přibližná cena: • Od 100 000 Kč.
 6. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně LOM- Laminated Object Manufacturing • Fólie, • různé materiály (papír, kov, plast). FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 6 Výhody: • vysoká přesnost, • rychlost. Nevýhody: • Velké množství odpadu. Přibližná cena: • Od 200 000 Kč.
 7. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně FDM- Fused Deposition Modeling • FFF (Fused Filament Fabriaction) • ABS, PLA, Nylon atd. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 7 Výhody: • Nízké pořizovací náklady, • minimální odpad. Nevýhody: • Smršťování materiálu během chladnutí, • tiskový čas. Přibližná cena: • Od 10 000 Kč.
 8. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně RepRap- open source • 2004, Adrian Bowyer, • menší vývojáři či pro kutily, FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 8
 9. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Tiskárny RepRap FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 9 Darvin Mendel
 10. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Prusa i3 • Český autor, • nejrozšířenější model na světě. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 10
 11. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Hlavní části RepRap tiskárny Elektronika: • kontroler, • krokové motory, • dorazová čidla, • vyhřívaná deska. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 11
 12. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Návrh 3D FDM tiskárny • Modifikace rámu modelu Prusa i3, • rám je z plechu o tloušťce 3 mm, • ocelový rám je levnější než původní hliníkový, • odlehčovací otvory, • konstrukční dokumentace je součástí příloh. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 12
 13. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Návod na montáž • Prodej tiskárny jako stavebnice, • instruktážní návod je součásti přílohy DP, • mechanismus „zámků“. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 13
 14. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Obchodní model • Lean Canvas FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 14
 15. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Zákaznické segmenty • Kutili a malé firmy, • muži 18- 60 let, nové technologie, • povědomí, ale bez praktických zkušeností. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 15 Hodnotové nabídky • Open source, • vlastní vyvinuté prvky uvolněny na trh s drobným zpožděním, • kompatibilita s jinými díly, • nízká cena technologie FDM.
 16. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Kanály • Prodej přes web, • propagace produktu, • obecná osvěta, workshopy, • srazy kutilů a inovátorů, • PR články, • veletrhy, • sociální média. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 16 Klíčové zdroje • Lidská síla, • vedoucí, obchod a marketing, vývoj, správa webu, technická podpora, účetní, • prostory, • Brno, kancelář, vývoj a expedice, sklad.
 17. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Klíčové činnosti • Prodej, • expedice, • vývoj, • osvěta. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 17 Klíčové zdroje • Strojírenská firma, • dodavatel komponent, • logistická společnost, • komunita RepRap.
 18. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Struktura nákladů • Založení podniku, • vybavení prostor, • PR materiály, • provozní náklady. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 18 Rok 1 [Kč] Rok 2 [Kč] Položka Měsíčně Ročně Měsíčně Ročně Nájem (včetně energií) 15 000 180 000 15 000 180 000 Telefony 1 500 18 000 3 000 36 000 Připojení k internetu 400 4 800 600 7 200 Kancelářské a jiné potřeby 500 6 000 600 7 200 Cestovní výdaje 5 000 210 000 10 000 120 000 Platy Vedoucí výroby 20 000 240 000 40 000 480 000 Obchod/ marketing 30 000 360 000 40 000 480 000 Vývoj 30 000 360 000 40 000 480 000 Technická podpora 20 000 240 000 25 000 300 000 Reklama (Pay Per Click) 13 333 160 000 133 333 1 600 000 Materiál 51 117 613 400 511 167 6 134 000 Sociální a zdravotní poj. zaměstnanců 27 200 326 400 40 800 489 600 Externí pracovníci (účetní, právník) 2 500 30 000 1 500 18 000 Ostatní (rezerva 10 %) 21 655 274 860 86 100 1 033 200 Celkové náklady 238 205 3 023 460 947 100 11 365 200 Počet vyrobených kusů 100 1000 Provozní náklady Rok 1 [Kč] Rok 2 [Kč] Fixní náklady 1 975 200 2 598 000 Variabilní náklady 1 048 260 8 767 200 Fixní náklady - průměrné 19 752 2 598 Variabilní náklady - průměrné 10 483 8 767
 19. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Zdroje příjmu • Konkurenční ceny, • prodejní cena 14199 Kč, • marže 30%. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 19 Výrobce Cena [Kč] He3D 10 500 Rebel 11 800 helloBEEprusa 14 500 Velleman 15 200 Poseidon 15 990 Prusa research 16 990 Sharebot 24 000 3D felix 36 000 𝑐 = 𝑛𝑗 + 𝑅𝑂𝐼 ∗ 𝐼𝑁 𝑄 𝑛𝑗 = 2598 + 8767 = 11365 Kč IN = maximální ztráta v prvním roce+ počáteční náklady na založení firmy IN = 3 023 460 - (100 * 11 365) + 220 000 = 2 106 960 Kč 𝑐 = 11365 + 1,3∗2 106 960 1000 = 𝟏𝟒 𝟏𝟎𝟒 Kč
 20. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně • 𝑄 = 𝐹𝑛 𝑐−𝑣 = 2598000 14199−8767 = 478,29 𝑘𝑠 => 479 𝑘𝑠 FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 20 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Tržbyanáklady[Kč] Počet prodaných kusů Fixní náklady [Kč] Variabilní náklady [Kč] Celkové náklady Příjmy [Kč] Bod zvratu, druhý rok
 21. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v BrněFSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 21 Předběžný výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát Rok 1 [Kč] Rok 2 [Kč] Výnosy celkem 1 419 900 14 199 000 Náklady celkem 3 023 460 11 365 200 Hospodářský výsledek -1 603 560 2 833 800 2 833 800 - 1 603 560 = 1 230 240 Kč
 22. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v BrněFSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal 22 Shrnutí • Technologie 3D tisku, • RepRap, • konstrukční řešení, • návod ke stavbě, • obchodní model, • přínos.
 23. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Děkuji Vám za pozornost. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal
 24. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Otázka od pana oponenta • Vysvětlete marketingový mix a jeho vhodnost využití při vaší práci. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal • 4P- product, price, promotion, place • propagace produktu, • obecná osvěta, workshopy, • srazy kutilů a inovátorů, • PR články, • veletrhy, • sociální média.
 25. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Otázka od pana oponenta • Zdůvodněte cenovou politiku s ohledem na konkurenční produkty. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal • Tvorba ceny na základě: • požadované přirážky (jednicové náklady+ marže), • požadované rentability (použito), • zákazníkem vnímané hodnoty, • individuální cena zákazníkovi- diskriminace, • marketingový průzkum, porovnání s konkurencí, • běžné ceny konkurence, • sezónnosti.
 26. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Otázka od pana oponenta • Zdůvodněte cenovou politiku s ohledem na konkurenční produkty. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal • Horní hranice ceny= prům. cena na trhu * (získaný počet / průměrný počet) Parametr Váha Bodové hodnocení výrobku A B A* B* Rychlost tisku 25% 4 6 1 1,5 Přesnost 35% 6 8 2,1 2,8 Spolehlivost 30% 9 10 2,7 3 Značka 10% 5 2 0,5 0,2 Celkem 24 26 6,3 7,5
 27. Fakulta strojního inženýrství • Vysoké učení technické v Brně Děkuji Vám za pozornost. FSI VUT v Brně ● Ústav strojírenské technologie ● Bc. Petr Bouchal
 28. Vývoj 3D FDM tiskárny implementace na trh Diplomová práce Autor: Bc. Petr Bouchal Vedoucí: Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. 22. června 2016

Editor's Notes

 1. Téma 3D tisku mě zajímá již mnoho let, ale až nyní při mé diplomové práci jsem se odhodlal objevit tuto technologii. V budoucnu bych chtěl vyvíjet vlastní produkty a implementovat na trh. Proto tato diplomová práce obsahuje rešerží (průzkum trhu, vlastní vývoj vycházející z otevřené platformy a obchodní model). V následujících 15 minutách vám popíši různé technologie 3D tisku, představím vám vlastní konstrukční řešení, ukáži návod ke stavbě a poté představím obchodní model.
 2. Darvin je historicky první 3D RepRap tiskárna. Nosná deska se pohybuje vertiáklně, pohon tvoří krokové motory. Mendel- nosná deska se ophybuje v ose Y, tisková hlava v osách X a Z.
 3. Kontroler- mnoho druhů na trhu, nejrozšířenější je na rozhraní Arduino Krokové motory, většinou 4 na ovládání os X, Y, Z a jeden na navíjení struny Dorazová čidla- každá osa má doraz a to v případě, že tisková hlava se pohybuje mimo tisknutelnou plochu Vyhřívaná deska- pro lepší kvalitu plastových tištěných součástek, bez vyhřívané desky dochází k tvarové deformaci
 4. Jelikož 3D tiskárna bude prodávaná jako stavebnice, tak samozřejmostí bude dodané kompletní balení včetně kleští, imbusových klíčů. Součáti balení je i 30-ti krokový instruktážní návod, podle kterého je možné tiskárnu složit. Jako montážní prvek jsou použité speciální zámky.
 5. Nově založená firma bude prodávat stavebnice 3D FDM tiskárny. Struktura obchodního modelu je postavena dle Lean Canvas. Obsahuje 9 prvků: Zákaznické segmenty, hodnotové nabídky, kanály, vztahy se zákazníky, zdroje příjmu, klíčové zdroje, klíčové partnerství a struktura nákladů
 6. Použito: jednicové náklady + (požadovaná rentabilita* investice)/ množství
Advertisement