Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Na ceste k automatizácii

1,177 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Na ceste k automatizácii

  1. 1. Na ceste k automatizácii<br />Peter Špireng<br />
  2. 2. Prečoautomatizácia?<br />Boj proti regresným chybám<br />Odbúranie stereotypu<br />Zefektívnenie práce<br />Informovanosť<br />
  3. 3. Čosa dá automatizovať?<br />Procesy<br />Aplikácia - Testy<br />Nástroje OS<br />Porovnávacie nástroje<br />Nástroje tretích strán<br />Nástroje testovania podmienok<br />Vlastná kuchyňa<br />Skripty<br />
  4. 4. Hierarchiatestov<br />Ručné testy<br />UI<br />Služby<br />Jednotkové testy<br />
  5. 5. Spúšťanie a spätnáväzba<br />
  6. 6. Problém vs. nástroj<br />Fit<br />Fitness<br />E-mail<br />Ranorex<br />XML<br />VBScript<br />Demeanor<br />SQLCmd<br />NUnit<br />XSLT<br />FxCop<br />SOAP<br />Perl<br />CruiseControl.Net<br />SoapUI<br />PartCover<br />Visual Studio<br />Príkazový riadok CMD<br />MSBuild<br />Subversion<br />C#<br />Excel<br />SQL<br />
  7. 7. Splácaniedlhu<br />
  8. 8. Otázky?<br />

×