Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Present123

363 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Present123

 1. 17. Какво е маркетинг? Способност да предлагаме уникален продукт или услуга ниска ниска висока висока Стойност от продукта за потребителите X Глупаци Цена Още по-големи глупаци
 2. 18. 1. Знания
 3. 19. 1. Знания <ul><li>Знания за информационните технологии </li></ul><ul><li>Задълбочени познания в предмета на дейност </li></ul><ul><li>Знания по маркетинг </li></ul>
 4. 20. Как се трупат знания? <ul><li>Четене (много!) </li></ul><ul><li>Обмяна на опит с други хора, разговори, консултации </li></ul><ul><li>Участие в семинари и уебинари </li></ul>
 5. 21. 2. Иновативност
 6. 22. 2. Иновативност <ul><li>Непрекъснат стремеж към нещо ново и различно </li></ul><ul><li>Непрекъснат стремеж към нещо по-полезно и по-добро </li></ul><ul><li>Неща (продукти, услуги, процеси), които не са полезни за околните, не са иновативни. </li></ul>
 7. 23. Как се развива иновативността? <ul><li>Четене (много!) </li></ul><ul><li>Практика (активна!) – проби и грешки </li></ul><ul><li>Разговори, обмяна на опит, консултации с иновативни хора </li></ul><ul><li>Непрекъснато мислене какво може да се направи по-добре (колекциониране на идеи) </li></ul>
 8. 24. 3. Воля, упоритост, постоянство
 9. 25. 3. Воля, упоритост, постоянство <ul><li>Непрекъснати усилия и работа, ден след ден </li></ul><ul><li>Последователност – излъчване на едни и същи сигнали </li></ul><ul><li>Фокус – всичко да “бие” в една точка </li></ul>
 10. 26. Как се развива волята и постоянството? <ul><li>Ясна визия – към какво се стремим </li></ul><ul><li>Силна вътрешна мотивация за успех </li></ul><ul><li>Подкрепа от колеги и близки </li></ul>
 11. 27. 4. Търпение
 12. 28. 4. Търпение <ul><li>Резултатите не идват бързо (но повечето хора се отказват в първите 6-9 месеца) </li></ul><ul><li>В България всичко става 94663 пъти по-бавно </li></ul><ul><li>Изграждането на марка отнема време </li></ul>
 13. 29. Как се развива търпението? <ul><li>Ясна визия – към какво се стремим </li></ul><ul><li>Силна вътрешна мотивация за успех </li></ul><ul><li>Подкрепа от колеги и близки </li></ul>
 14. 30. 5. Екип и съмишленици
 15. 31. 5. Подходящ екип и обръч от съмишленици <ul><li>С подходящ екип можете да преместите планини </li></ul><ul><li>Връзките решават всичко (контакти, съмишленици, хора с уникални познания и умения) </li></ul>
 16. 32. Как се създава екип и се привличат съмишленици? <ul><li>Търсете хора със сходна на вашата страст, амбиция и цели в живота </li></ul><ul><li>Създавайте мрежа от контакти с експерти (качеството пред количеството) </li></ul><ul><li>Давайте, не само вземайте! </li></ul>
 17. 33. 6. Поемане на риск
 18. 34. 6. Поемане на риск <ul><li>Без риск няма успех и печалба </li></ul><ul><li>Ако играеш на сигурно, особено в конкурентна ниша (но не само), ще получиш средни или слаби резултати </li></ul><ul><li>Да играеш безрисково е скучно </li></ul>
 19. 35. Как да се научим да поемаме рискове? <ul><li>Постоянна практика, проби и грешки </li></ul><ul><li>Разговори и контакт с хора, които рискуват </li></ul><ul><li>Самоанализ, самонаблюдение, четене. </li></ul>
 20. 36. В резюме <ul><li>Знания </li></ul><ul><li>Иновативност </li></ul><ul><li>Воля, упоритост, постоянство </li></ul><ul><li>Търпение </li></ul><ul><li>Екип и съмишленици </li></ul><ul><li>Поемане на риск </li></ul>
 21. 37. Какво е маркетинг? Способност да предлагаме уникален продукт или услуга ниска ниска висока висока Стойност от продукта за потребителите X Глупаци Цена Още по-големи глупаци
 22. 38. За контакт с мен <ul><li>Тодор Христов </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://www.facebook/com/todorchristov </li></ul><ul><li>http://www.twitter.com/todorchristov </li></ul><ul><li>www.NovaVizia.com </li></ul><ul><li>www.NovaVizia.net </li></ul><ul><li>www.SitaManagement.com </li></ul>
 23. 39. Въпроси?

×