Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BalancedScoreCard

261 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BalancedScoreCard

 1. 1. De Balanced Score Card “De cockpit” van de onderneming
 2. 2. Wat is een BSC Prof. Robert S. Kaplan (Harvard goeroe) - Bestaande rapportages alleen financieel - Kernachtig overzicht - Van cost naar profitcenter (alle afdelingen) - Gericht op ontwikkeling en innovatie - Maar vooral een vertaling van missie en strategie in heldere doelstellingen
 3. 3. Kenmerken BSC Gebaseerd op de ondernemingsstrategie  Managment Informatie systeem Meet kritische bedrijfsprocessen Lange termijn doelstellingen Ondersteuning bij beleidsbeslissingen
 4. 4. Wat is de BSC Meetinstrument om doelstellingen vanuit ondernemingsstrategie te vertalen in kritische succes factoren (KSF’s) Vanuit de bedrijfsprocessen kritieke meetpunten definiëren (= prestatie indicatoren / PI’s) Meting moet leiden tot realisatie doel d.m.v. prestatieverbetering
 5. 5. Wat is de BSC 2 F in a n c ie e l p e r s p e c tie f K la n t p e r s p e c tie f P r o c e s p e r s p e c tie f V e r b e te r in g s p e r s p e c tie f Visie, missie, strategie • Wat is de relatie met het bedrijfsproces?• Wat zijn de kritieke meetpunten? KSF’s
 6. 6. Opzet en doel van de BSC Medewerkers handelen in lijn met strategie Strategie wordt vertaald in normeringen Kwaliteit van de uitvoering wordt uitgedrukt in cijfer 1 t/m 5 Verbeteren van kwaliteit Maakt gebruik van de lerende organisatie Noteren van afwijkingen t.a.v. de norm
 7. 7. Balanced Score Card BKC Organisatie Klantenperspectief Financieel Proces Innovatie/Verbeteri ng Financien KSF PI - Klanttevredenheid - Aantal klachten facturatie - Omzettotaal - Creditfacturen of margeverlies - Omzertvergelijking - Van order tot factuur - Aantal nieuwe klanten - Tevredenheidsonderz Consultants KSF PI - Klanttevredenheid - new business - Herhalingsopdrachten - Aantal afboekingen per consultant - Nieuwe projecten - Van klant tot factuur - Maximalisatie budget - Registratie en bezoekrapporten Operations KSF PI - Klanttevredenheid - leveren op tijd - Acceptatie begroting - Te veel uren P/T - Inrichting planning - Bewaking aantal uren - Meerwerk - Tussentijdse signalering Creatie KSF PI - Klanttevredenheid - Nieuwe klant dankzij creatie - Uren binnen budget - Extra budget voor creatie - Int. communicatie - Van Briefing tot afwikkeling - Spraakmakend - Publiciteit
 8. 8. Score september 2007 Kritische succesfactor Bedrijfsproces Score Verbetering  Klanttevredenheid (adm.) Creditfacturen 2 Facturatie-adres onjuist! Navraag bij klant door account Klachten facturatie (adm) Factuur opmaak 0 Knelpunten en klachten Afboeking uren 0 Prima!!  Levering niet op tijd Drukwerk te laat bij binder 1 Controle proces, binder werkt weekend  New Business Afgewezen opdrachten. 1 Overleg dd 25/9, verbeteracties Nieuwe klanten 2 Azivo, ComputerPlan Google IP adressen / leads 9 Gemiddeld 6/8 afspraken per maand Nieuwe aanbestedingen 2 EVD, Dag vd leerplicht  Nieuwe klant door creatie Insturen voor prijsvraag ? 5 inzendingen uitslag week 8 oktober  Onderhanden werk Facturatie meerkosten nvt Sturing onderhanden werklijst Meting afwijking tov begroting  Maximale opbrengst Marge augustus 61,6% -0,3 Presentatie 24/9, persoonlijke coaching Marge september 61,3% Gem. bezettingsgraad 4 Gesprekken gevoerd met Annemieke, uren op 71% Wessel, Vesna en Danny om prod. op te voeren
 9. 9. Conclusie BSC Discussie stuk Van meet naar management systeem Actiegericht rapporteren Implementatie niet eenvoudig (verandering!) Nu ook als personeelsbeoordelingssysteem Software
 10. 10. TQM is geen ISO Leiderschap 10% Personeels management 9% Management van processen 14% Waardering personeel 9% Ondernemings resultaten 15% Waardering klanten 20% Waardering maatschappij 6% Beleid & strategie 8% Middelen management 9% Organisatie Resultaat = ISO
 11. 11. Organisatie Leiderschap open communicatie voorbeeld gedrag en inspiratie initiatieven / vernieuwing geven van ondersteuning Personeelsmanagement personeelsbeleid/ deskundigheid volgen opleidingen, voortdurende verbetering stimuleren Beleid & Strategie communicatie beleid & visie strategie uitvoeringsplannen Middelen management inzet financiële middelen/ materieel Management van processen procesflow/ kritische processen
 12. 12. Resultaat Waardering door personeel opzet verbeter projecten verloop/ klachten/ bereidheid Waardering door klanten marktaandeel/ herhaalopdrachten nieuwe / verloren klanten Waardering door maatschappij awards/ vermeldingen positie arbeidsmarkt negatieve publiciteit Ondernemingsresultaten bezettingsgraad beheersing processen = marge en levertijd tijd om nieuwe ontwikkelingen terug te verdienen

×