Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curating the Library SFIS vårkonferens 8 april

967 views

Published on

Within the public library area is an ongoing process of change. The libraries are slowly but surely changing from a focus on media collection and media transactions to be venues for, and the creator of relations with, the public in their community.. The change is still in its infancy, but will affect the services as well as the design of the library itself. This presentation describes how libraries can use three social web tools to promote their competencies: Spotify, Pinterest and Scoop.it.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curating the Library SFIS vårkonferens 8 april

 1. 1. Bibliotekarien som curator/Curating the Library Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län SFIS vårkonferens 8 april 2014
 2. 2. Sagt om Peter ”Själv har han bidragit med följande bisarra åsikt i linje med Niclas Lindberg: "Jag tror att folkbibliotekens ägare, allmänheten, kan kräva mycket mer av sina bibliotek än att vara en pappersboksamling. "” Jan Szczepanski på Biblist, 2013 ”Det jag egentligen vill säga i ett litet pip som jag ändå önskar skulle höras av Elsebeth Tank och Peter Alsbjer och likasinnade - är : HEJA PAPPERSBOKEN” Lena Kjersén Edman i en kommentar på Bibliobusters blogg, 2009. ”Den 26 januari 2011 skrev han om bibliotek på entreprenad. Hans text gör mig orolig. Han verkar inte ha rett ut vilket bibliotekens grundläggande uppdrag är. Inte heller skillnaden mellan nödvändiga moderniseringar och kommersialisering av verksamheten. Men han är alldeles klar över vad som kan hända om biblioteken misslyckas med att hålla sin position –”då går vi samma väg som postkontoren.” Peter Ekström i en kommentar på Kulturdelen-bloggen, 2011
 3. 3. Paradigmskifte eller bara tidsanda?
 4. 4. Paradigmskiftet: Exemplet Svenskarna och Internet 2013 • Internetanvändarna blir allt yngre • Svenska internetanvändningen bland den högsta i världen • Nya digitala klyftor • Smarta mobiler • Aktiviteterna: mail, Facebook, musik, bilder, gaming, video • Internet i grundskolan
 5. 5. Spelar det någon roll för biblioteken?  Maktdelning  Relationer  Brukarmedverkan  Kunskapsdelning  Sociala komptenesner  ”Blogo, ergo sum”  Maktkoncentration  Transaktioner  Kontroll  Kunskapsmonopol  Tekniska kompetenser  ”Internet är bara en fluga”
 6. 6. Bibliotekarien som curator  Spotify  Pinterest  Scoop.It
 7. 7. Sätt in kompetens, medier och plats i nya sammanhang! Gör spellistor på Spotify! Ursula Poznanski Peter Hoeg Peter Robinson Library Music
 8. 8. Sätt in kompetens, medier och plats i nya sammanhang! Samla bilder med Pinterest!  Curating the Library / Librarian as Curator  Guide Michelin of Libraries  Resources for information Professionals  Kansas City Public Library  Library of St.Ambrose University, Iowa  IKEA Sverige
 9. 9. Sätt in kompetens, medier och plats i nya sammanhang! Tillgängliggör nyheter via Scoop.it The Future Librarian Tennessee Libraries Bibliotek i norsk media og fagpresse Peters Online eller flatline
 10. 10. Tack för mig! Slideshare: http://www.slideshare.net/Peteral/ Blogg: http://wordpress.peterals.se Mail: peter.alsbjer@orebroll.se Twitter: @peterals
 11. 11. Bonusmaterial 1: Marknadsför biblioteket viralt! Library memes Pinterest
 12. 12. Bonusmaterial 2: Skapa en rörelse och samverka!
 13. 13. Bonusmaterial 3 Det är bibliotekens adaptiva förmåga som gör att de fortfarande efterfrågas. ”Det är inte den starkaste av en art som överlever, ej heller den intelligentaste utan den som bäst anpassar sig till förändring."
 14. 14. En del dinosaurier överlevde på grund av sin flygförmåga

×