AANSLUITEN en AFSTEMMEN Volwassenen helpen te leren en te ontdekken
Een voorbeeld met een bijbelstudieHoe kun je een stuk tekst, een gelijkenisEen verhaal waar sommige mensen wel en anderege...
Programmeren en improviseren (1)Een goed programma     En jouw rol daarbij  Mensen leren op      Zorg voor div...
Dus…Je programdeelnemers:4 leerstijlenJouw rollen
De 4 leerstijlen DDDD2 assen- Ervaring <> Kennis         leren van concrete- Experiment <> Reflectie       ...
De 4 leerstijlenEn jouw rol-keuzes…                  leren van concrete                 ...
leeractiviteiten        LEERACTIVITEITEN           leeractiviteiten       nieuwe         ...
Weerstanden                        Bij de leerstijlen      weerstanden bij         ...
SamenvattendDe LEER cirkel     Jouw rollen… Lestheorie      L > wie komt er mee?            E > hoe b...
AANSLUITEN en AFSTEMMENVolwassenen helpen leren lessen uit de Bijbel te ontdekken
De groep: afstemmenJe krijgt een groep volwassen mensen.Ze hebben in hun leven al het nodige geleerd, gezien enervaren…En ...
Missionaire bijbelstudieMattheüs 25: 31- 46Een oefening en opdracht…Neem Mat 25:31-46 voor je (deel uit)Lees mee terwijl j...
Welk gedrag van de leider of trainerpaste bij elk van de vier leerstijlen?  Ervaren    >  Reflecteren  >  Overde...
Samenvattend      Jouw rollen…            ProgrammerenDe LEER cirkel            Voorbereidin...
AANSLUITEN en AFSTEMMENVeel van wat we leren kwam bij toeval op ons pad…
de Bijbel en Kolb           Reflecteren Ervaren           Voor de spiegel Geraakt door       ...
Leren begeleiden: tips  Activeer de interesse,  door aan te sluiten bij de belevingswereld  Doorloop alle LEER-fasen...
EEN TEST… Wat denk je     (vul in op papier)Mensen leren …  …% van wat we lezen  …% van wat we horen  …% van wat...
We leren ……  10 % van wat we lezen  20 % van wat we horen  30 % van wat we zien  50 % van wat we zien en horen  ...
TEST: WAT HEEFT HET MEEST EFFECT?        begrip  vaardigheden  transfer naar        inzicht       ...
WAT HEEFT HET MEEST EFFECT?        begrip   vaardigheden  transfer naar        inzicht          ...
AANSLUITEN en AFSTEMMENWanneer je mensen een training aanbiedtWillen ZIJ graag iets leren.Meer WETEN, meer KUNNEN, meer BE...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoe helpen we mensen leren ... wierenga en robbe

963 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe helpen we mensen leren ... wierenga en robbe

 1. 1. AANSLUITEN en AFSTEMMEN Volwassenen helpen te leren en te ontdekken
 2. 2. Een voorbeeld met een bijbelstudieHoe kun je een stuk tekst, een gelijkenisEen verhaal waar sommige mensen wel en anderegeen waarde aan hechten, zinvol behandelen?En op zo’n manier dat iedereen er iets van leert (ofmee doet) op zijn of haar eigen manier?
 3. 3. Programmeren en improviseren (1)Een goed programma En jouw rol daarbij Mensen leren op  Zorg voor diverse diverse manieren aanpakken KOLB benoemt vier  Gerbuik methoden en leerstijlen voorbeelden vanuit de vier leerstijlenDeze leerstijlen vormeneen cirkel…De hele cirkel doorlopen  Bij het programma enlevert deelnemers het de groep kies je jouwmeeste leereffect op… eigen rol uit…
 4. 4. Dus…Je programdeelnemers:4 leerstijlenJouw rollen
 5. 5. De 4 leerstijlen DDDD2 assen- Ervaring <> Kennis leren van concrete- Experiment <> Reflectie ervaring (voelen, kennen) Doener Dromer toetsen praktische zaken reflectie op ervaringen door vallen en opstaan zoeken naar redenen, actief, intuïtief pers. betekenis leerstof wat zou er gebeuren waarom wel, waarom als? niet ? leren door actief leren door reflectief experimenteren observeren (doen) Beslisser (kijken, luisteren) convergeren, Denker theoreticus, abstractie pragmatische zoeken naar toetsen theorie in feiten, begrippen praktijk wat is het? hoe werkt het, geldig? toepasbaar? leren door abstract conceptualiseren (denken)
 6. 6. De 4 leerstijlenEn jouw rol-keuzes… leren van concrete ervaring (voelen, kennen) a reflectie Doener Dromerd oefening toetsen praktische zaken reflectie op ervaringen door vallen en opstaan zoeken naar redenen, pers. actief, intuïtief betekenis leerstof wat zou er gebeuren als? waarom wel, waarom niet ? leren door actief leren door reflectief c instructie experimenteren observeren (doen) (kijken, luisteren) Beslisser Denker convergeren, pragmatisch theoreticus, abstractie e zoeken naar toetsen theorie in praktijk feiten, begrippen hoe werkt het, geldig? wat is het? toepasbaar? b zelfstudie leren door abstract conceptualiseren (denken)
 7. 7. leeractiviteiten LEERACTIVITEITEN leeractiviteiten nieuwe Per leerstijl interactief ervaringen, actief, brainstormen observeren, analyseren, in diepe springen met moeilijke overzichten makentaak, samen problemen oplossen doener bezinner wat zou er gebeuren als? waarom wel, waarom niet ? werkvormen werkvormen, le werkopdrachten, ergesprek, groepsdi casussen, ervaring scussie, verdieping en groep en interactie werkvormen werkvormen problemsolving, doceren, demonstr toepassen, eren, instrueren, on experimenteren derzoeken beslisser hoe werkt het, geldig? denker toepasbaar? wat is het? leeractiviteiten leeractiviteiten aansluiting praktijk modellen, methodisch onderzoek, stimulerentechnieken en terugkoppeling intelligentie, gestructureerd, doelgericht model of demo analyseren, concept, abstractie, logische praktisch samenhangen, modellen
 8. 8. Weerstanden Bij de leerstijlen weerstanden bij weerstanden bij passief leren, afwachten, vage gegevens, passief leren, afwachten, vage gegevens, theorie, weinig ruimte persoonlijke aanpak, theorie, weinig ruimte persoonlijke aanpak, gedetailleerd gedetailleerd doener werkvormen,wat zou er gebeuren als? leergesprek, werkvormen groepsdiscussie, bezinner werkopdrachten, verdieping en waarom wel, waarom niet ? casussen, ervaring interactie en groep werkvormen werkvormen beslisser problemsolving, toe doceren, denker demonstreren, wat is het? hoe werkt het, geldig? passen, experiment instrueren, toepasbaar? eren onderzoeken weerstanden bij weerstanden bij emoties, gevoelens, vlug beslissen,geen relatie praktijk, geen voordelen oppervlakkige aanpak vragen bij correctheid methode
 9. 9. SamenvattendDe LEER cirkel Jouw rollen… Lestheorie L > wie komt er mee? E > hoe biedt je daarvoor Experiment gelegenheid E > hoe brengen mensen het Ervaring in of hoe breng jij het aan? R > hoe herlp je mensen en Reflectie de groep hierbij? Een valkuil is dat je metWaar ga je beginnen? theorie start! Het kan beter!
 10. 10. AANSLUITEN en AFSTEMMENVolwassenen helpen leren lessen uit de Bijbel te ontdekken
 11. 11. De groep: afstemmenJe krijgt een groep volwassen mensen.Ze hebben in hun leven al het nodige geleerd, gezien enervaren…En nu mag jij ze ‘verder helpen’Ze komen Omdat het onderwerp ze aantrekt… Omdat ze zijn uitgenodigd door jou of een deelnemer Of omdat ze verplicht worden mee te doen Om andere redenen…
 12. 12. Missionaire bijbelstudieMattheüs 25: 31- 46Een oefening en opdracht…Neem Mat 25:31-46 voor je (deel uit)Lees mee terwijl je luistert … naar Sheep and goat vanKeith Green Leg je eigen ervaringen van de afgelopen week er eens naast. Wat valt je op, wat verwacht je? Wat is de rode draad van dit verhaal? Vraag je eens af… ben je schaap of geit? Kun je een concrete stap nemen? Welke?>
 13. 13. Welk gedrag van de leider of trainerpaste bij elk van de vier leerstijlen? Ervaren > Reflecteren > Overdenken > Doen >Denk er eens over na…
 14. 14. Samenvattend Jouw rollen… ProgrammerenDe LEER cirkel Voorbereiding op alle onderdelen Lestheorie Faciliteren Je helpt mensen zélf (en als Experiment groep) te leren Ervaring Coachen Stimuleren en uitdagen om verder Reflectie te denken en toe te passen DocerenWat zijn jouw rollen? Je geeft input: theorie, schema’s en achtergronden…
 15. 15. AANSLUITEN en AFSTEMMENVeel van wat we leren kwam bij toeval op ons pad…
 16. 16. de Bijbel en Kolb Reflecteren Ervaren Voor de spiegel Geraakt door met het Woord het Woord Doen, Overdenken aan de slag met Inzicht krijgen het Woord met het Woord
 17. 17. Leren begeleiden: tips Activeer de interesse, door aan te sluiten bij de belevingswereld Doorloop alle LEER-fasen van deelnemers Kom met betekenisvolle context Help mensen ZELF ontdekken Zorg dat mensen actief omgaan met de informatie Schakel meerdere zintuigen inWaarom zou je werken volgens de LEERprincipes?
 18. 18. EEN TEST… Wat denk je (vul in op papier)Mensen leren … …% van wat we lezen …% van wat we horen …% van wat we zien …% van wat we zien en horen …% van waar we over gediscussieerd hebben met anderen …% van wat we persoonlijk ervaren hebben …% van wat we uitleggen aan anderen
 19. 19. We leren …… 10 % van wat we lezen 20 % van wat we horen 30 % van wat we zien 50 % van wat we zien en horen 70 % van waar we over gediscussieerd hebben met anderen 80 % van wat we persoonlijk ervaren hebben 95 % van wat we uitleggen aan anderen
 20. 20. TEST: WAT HEEFT HET MEEST EFFECT? begrip vaardigheden transfer naar inzicht nieuwe situatiestheoriedemonstratiepraktijkfeedbacksamenuitvoeren
 21. 21. WAT HEEFT HET MEEST EFFECT? begrip vaardigheden transfer naar inzicht nieuwe situatiestheorie 20% 5% 5%demonstratie 40% 8% 7%praktijk 80% 90% 10%feedbacksamen 95% 90% 90%uitvoeren
 22. 22. AANSLUITEN en AFSTEMMENWanneer je mensen een training aanbiedtWillen ZIJ graag iets leren.Meer WETEN, meer KUNNEN, meer BEGRIJPEN…Wat kun jij als trainer of docent hierin betekenenDeze presentatie behandelde de leertheorie van KOLBen paste dit toe op leren gelovenAuteurs: Peter Wierenga en Jurrien Robbe

×