Godshuizen - inhoudelijk overzicht van de scriptie inzake huiskerken

333 views

Published on

Samenvatting / Highlights van scriptie 2012 Missionaire Master TU Kampen inzake huiskerk en celkerk in Nederland.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Godshuizen - inhoudelijk overzicht van de scriptie inzake huiskerken

 1. 1. Aanleiding en onderzoeksvraagAanleidingNaast het traditionele kerkmodel zijnnieuwe modellen van kerk-zijn inopkomst.Deze modellen gaan vaak uit vankleine groepen. Soms worden dezemodellen geïntegreerd in hettraditioneel kerkmodel, zoalsbijvoorbeeld de „groeigroep‟, maarandere modellen laten het traditionelemodel helemaal los, zoals huiskerkenen, in mindere mate, celkerken.Deze modellen zijn geschikter voormissionair kerkzijn claimen sommigen.
 2. 2. Aanleiding en onderzoeksvraagAanleiding OnderzoeksvraagNaast het traditionele kerkmodel zijn Wat is de potentie van de modellennieuwe modellen van kerk-zijn in van huiskerken en celkerken inopkomst. Nederland?Deze modellen gaan vaak uit vankleine groepen. Soms worden deze 1. Literatuuronderzoek naar modelmodellen geïntegreerd in hettraditioneel kerkmodel, zoalsbijvoorbeeld de „groeigroep‟, maar 2. Praktijkonderzoek naar functionerenandere modellen laten het traditionelemodel helemaal los, zoals huiskerken 3. Kruisbestuiving tussen geref.en, in mindere mate, celkerken. opvattingen kerkzijn <> potentieel vanDeze modellen zijn geschikter voor huis- & celkerken?missionair kerkzijn claimen sommigen.
 3. 3. Vanuit de literatuur (1 van 4)Onderzoek op 3 niveaus1. Identiteitsniveau: wat is het wezen van kerkzijn? het terrein van de Systematische Theologie.2. Functies van kerkzijn: aan welke taken moet de kerk uitdrukking geven? het terrein van de Praktische Theologie (Gemeenteopbouw)3. Vormgeving van kerkzijn. Uitvoerend niveau van de Praktische Theologie.De functie van dit hoofdstuk is het vormen van een theoretisch kaderaan de hand waarvan een aantal huiskerken en celkerken in Nederlandonderzocht kunnen worden.
 4. 4. Vanuit de literatuur (2 van 4)Nivo 1 - Identiteitsniveau: het wezen van kerkzijn?Voor kleine kerken is kerk het samenzijn van gelovigen.En Kerkzijn heeft als doel Gods naam in zijn wereld bekend maken.Aanvullend:• Er is openheid naar andere kerken• De sacramenten hebben een wezenlijke plaatsNiet nodig:• Het hebben van ambten
 5. 5. Vanuit de literatuur (3a van 4) Nivo 2 - Functies van kerkzijn (VOORDELEN VAN KLEINE KERKEN) • Gemeenschap (pg 18*) “Gemeenschap kan pas in de kleine groep echt beleefd worden. Groepen die groter worden dan 15 tot 20 personen kunnen niet meer informeel functioneren” Commentaar Veel „grotere‟ kerken zetten kringen en cellen in… (hierom?) • Leiderschap & gaven (pg 18 / 19*) “Kleine kerken zijn zo overzichtelijk dat er geen officiële functies hoeven te zijn. In plaats daarvan dienen de leden elkaar met hun gaven. Het doel hiervan is elkaar op te bouwen.” “Ambten zijn niet principieel maar functioneel.” (*Volf) Commentaar Gereformeerde kerken kennen een sterke eeuwenoude praxis t.a.v. het ambt. Hier ligt mogelijk niet een theoretische, maar vooral praktische weerstand tegen kleine kerken. Kunnen geref. mensen zich kerk voorstellen zonder ambten?* Citaten uit scriptie geciteerd uit R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?
 6. 6. Vanuit de literatuur (3b van 4)Nivo 2 - Functies van kerkzijn(VOORDELEN VAN KLEINE KERKEN)• DiscipelschapVeurink: “Christen zijn is niet iets statisch, het is een proces vanvoortdurend leren. Juist dat leren zou in een kleine kerk veelgemakkelijker kunnen dan in een grote kerk. In een kleine groepkunnen mensen elkaar helpen discipel te zijn <> discipelschap isdaarmee een verbijzondering van gemeenschap.”• MissieVeurink: “Vorm van kleine kerken versterkt het missionaire doel:1 Beter evangeliseren via relaties2 Nieuwe christenen in een vertrouwde groep opvangen.3 Nieuwe christenen kunnen in eigen huis een kerk vormen veel lager dan de drempel naar een traditioneel kerkgebouw.”
 7. 7. Vanuit de literatuur (4 van 4)Nivo 3 - Vormgeving van kerkzijn.Kenmerken1. Eenvoud2. Informele bijeenkomsten3. Maaltijden4. Het „hele leven‟ delen5. Kinderen en jongeren horen er bij
 8. 8. Onderzoek naar de praktijkIn de vorm van1. inventarisatie van huiskerken en celkerken2. kwalitatief onderzoek binnen een aantal van deze kerken. (8 stuks)
 9. 9. Onderzoek naar de praktijk (1 van 5)Inventarisatie op basis van- Eigen (online) zoektocht en doorverwijzingen www.indehuizen.nl en www.simplechurch.eu bijvoorbeeld- M. van der Woude (e.a.), Simple Church in EuropeResultaat: CELKERKENVeurink: “Kerken die zichzelf als celkerk bestempelen, zijn er inNederland zeer weinig. Ik heb zes van zulke initiatieven gevonden”Resultaat: HUISKERKENVeurink: “Op basis van dit onderzoek kan gezegd worden dat er inNederland ten minste 100 huiskerken zijn.Het is zeer waarschijnlijk dat het er aanmerkelijk meer zijn. Debeweging van huiskerken is ook aan het groeien. ”
 10. 10. Onderzoek naar de praktijk (2 van 5)Uit de interviews volgen dan gesorteerde resultatenm.n. in de vorm van citatenECCLESIOLOGIE: WEZENECCLESIOLOGIE: FUNCTIESVORMGEVING
 11. 11. Onderzoek naar de praktijk (3 van 5)ECCLESIOLOGIE: WEZENDe potentie van het huiskerkmodel zit met name op een aantal functiesvan kerkzijn die in huiskerken goed behartigd worden.• De onderlinge gemeenschap. In de onderzochte huiskerken kwam steeds naar voren dat hun leden sterk op elkaar betrokken zijn. Deze betrokkenheid komt tot uitdrukking in het met elkaar meeleven, maar ook in het elkaar stimuleren in discipelschap.• Discipelschap is het groeien als christen om als christen in de wereld te staan. Omdat je in een huiskerk niet anoniem bent, kunnen huiskerken daar een grote bijdrage aan leveren. Je wordt bevraagd op je geloof en je leven. Op die manier kan ook de tucht een natuurlijke plek krijgen.• In de onderzochte huiskerken worden de leden gestimuleerd om hun gaven in te zetten.• Iedereen heeft zo taken in de gemeente. Toch is het leiden van een huiskerk intensief.
 12. 12. Onderzoek naar de praktijk (4 van 5)ECCLESIOLOGIE: FUNCTIES (m.n. het missionaire)Huiskerken zijn niet de oplossing om missionair kerk te zijn…• Huiskerken zijn pas dan missionair als hun leden gedreven zijn iets voor hun omgeving te betekenen.• Zelfs al zijn huiskerken missionair gericht, dan nog worden de exponentiële groeibeloftes uit de literatuur bij lange na niet gehaald.• Wel kennen de onderzochte huiskerken relatief meer nieuwe christenen dan traditionele kerken.• Huiskerken hebben een aantal voordelen in het missionair zijn, maar daar staan ook nadelen tegenover. In sommige Nederlandse subculturen hebben huiskerken veel missionaire kansen, in andere subculturen zal een meer traditionele vorm van kerkzijn meer aanslaan.• Wat een duidelijke missionaire kracht van huiskerken is, is dat ze hun leden kunnen stimuleren om missionair te zijn.
 13. 13. Onderzoek naar de praktijk (5 van 5)VORMGEVING• Op het niveau van vormgeving wijken huiskerken sterk af van wat in de GKv (N.B. vrijgemaakte kerken) gangbaar is. Toch mag dat niet bepalen of het model van huiskerken legitiem is. VRAAG IS Kunnen huiskerken passen in een gereformeerde ecclesiologiewezen van de kerk?• Met een aantal aanpassingen is dat mogelijk. Voorwaardes1. dat een huiskerk zich onder het gezag van andere kerken plaatst.2. Dat verschillende functies van kerkzijn in huiskerken tot hun recht komen.
 14. 14. HUISKERKEN IN EENGEREFORMEERDESETTING?EINDCONCLUSIEMark Veurink:1. De gereformeerde kerken moeten ruimte bieden voor huiskerken binnen hun kerkverbanden2. Hen als volwaardig kerk beschouwen3. Mits ze zich willen voegen in een gereformeerde ecclesiologie van wezen en functies van kerkzijn
 15. 15. Highlights uit GODS-HUIZEN Mijn conclusie Binnen gevestigde tradionelede potentie van huiskerken voorde GKV? kerken is de kleinheid, ambstloosheid en ‘ongewisseZe zijn een alternatief voor een kleine status’ van huiskerkenkring / werkwerk in de gewone kerken oorzaak van vragen t.a.v. positie, ambt, sacramenten…In huiskerken• Ontstaat meer discipelschap• Mee doen is commitment Daar valt nog veel te leren!• De kleine gemeenschap werkt (voor sommigen – believers church)Voordelen Huiskerk Peter Wierenga• Dichter bij omgeving Adviseur gemeenteopbouw, evangelisatie & kerkplanting• Sneller aanpassen aan veranderingen p.wierenga@centrum-g.nl• Laag leiderschap PeterWiereng• Miss.-diac gerichtheid linkedin.com/in/peterwierenga• Meer toetreders centrum-g.nl

×