Bonte berg 5-dagenmet god - 5 persoonlijk gebed

464 views

Published on

Een powerpoint voor de preek bij Preekschets 6 van 50 dagen op weg met God voor zondag 5 mei 2013 in Utrecht Rijnwaarde

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bonte berg 5-dagenmet god - 5 persoonlijk gebed

 1. 1. deze week > GAANDEWEG
 2. 2. Week 1 Pasen,31 mrtDe weg is open Johannes 20:1-18Johannes 21:15-19Week 2 7 april Op weg gaan Genesis 12:1-9Handelingen 9:10-19aWeek 3 14 april Een prachtige weg Psalm 63Johannes 17:1-5Week 4 21 april Bemoediging onderweg Psalm 65Handelingen 12:6-17Week 5 28 april Obstakels op de weg Jesaja 58:1-10Matteüs 6:5-15Week 6 5 mei Gaandeweg Psalm 1Lucas 10:38-11:4Week 7 12 mei Samen op weg Joël 2:12-20Handelingen 1:12-14Week 8 Pinksteren,19 meiAfsluiting project Handelingen 2:1-13Openbaring 4
 3. 3. Week 1 Pasen,31 mrtDe weg is open Johannes 20:1-18Johannes 21:15-19Week 2 7 april Op weg gaan Genesis 12:1-9Handelingen 9:10-19aWeek 3 14 april Een prachtige weg Psalm 63Johannes 17:1-5Week 4 21 april Bemoediging onderweg Psalm 65Handelingen 12:6-17Week 5 28 april Obstakels op de weg Jesaja 58:1-10Matteüs 6:5-15Week 6 5 mei Gaandeweg Psalm 1Lucas 10:38-11:4Week 7 12 mei Samen op weg Joël 2:12-20Handelingen 1:12-14Week 8 Pinksteren,19 meiAfsluiting project Handelingen 2:1-13Openbaring 4
 4. 4. gaandewegruimte om te bidden
 5. 5. Lukas 10:38-24bijbellezing
 6. 6. Lukas 10: wat vooraf gebeurt…Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen1 De Heer stelde tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zichuit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan.<>• Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”• Als jullie een stad binnengaan en welkom zijn, genees de zieken die er zijnen zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.Het enig noodzakelijke25 Een wetgeleerde vroeg: „Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan heteeuwige leven?‟„Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uwkracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.‟En dan volgt het verhaal van de Barmhartige SamaritaanVrs 38…Toen ze verder trokken ging hij een dorp in waar Marta, Maria enLazarus woonden…
 7. 7. Lukas 10: 38-4238Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hijgastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martaheette. 39Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heerzitten en luisterde naar zijn woorden. 40Maar Marta werdhelemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten.Ze ging naar Jezus toe en zei:„Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werkalleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.‟41De Heer zei tegen haar:„Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel tedruk. 42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft hetbeste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.‟
 8. 8. Tijd nemen…keuzes van Marta en Maria
 9. 9. IntermezzoDenk even na over de tekst… en de beelden…Voor jezelf – en dan met je buurman / buurvrouw…1:Wat zeggen de tekst en de beelden je?(What do the tekst and paintings ‘tell’ you?)(Quest-ce que vous direz le texte et les tableaux?)2:Herken je jezelf meer in Marta of in Maria(Are you more like a Martha or a Maria?)(Semblez-vous plus une Martha ou une Maria?)
 10. 10. GiorgioVasariGesù in casa di Marta e Maria(1540)
 11. 11. Tekening uit deFilippijnen
 12. 12. Tekening uit Noord Kameroen
 13. 13. Ain VaresAt the home of Martha and Maria
 14. 14. Alessandra Cimatoribus
 15. 15. Enkele reactiesGenrich Semiradsky Christ with Martha and Maria (1886)
 16. 16. ruimte…zoeken, regelen, missen, vinden, …
 17. 17. Wat is dat ‘beste deel’?
 18. 18. doen <> luisteren | luisteren <> doenTerug kijken…Lukas 10: 25 e.v.Er komt een wetgeleerde naar Jezus toe met de vraag wat hij moet doen omgered te worden.Hij weet het wel: God liefhebben en ook zijn medemens.Dóen, zegt Jezus. Dan ben je al een heel eind. (Net als Marta, dus: doen)Vooruit kijken: PasenJezus is hier onderweg (vers 38) naar Jeruzalem om te lijden en sterven (9:51).De kruisdood werpt in deze gebeurtenis zijn licht vooruit.Martha wil er zijn voor Jezus, maar Jezus wil er in de eerste plaats zijn voorháár.Zij wil hem dienen, maar hij is gekomen om haar te dienen.Niet wat zij doet maar wat Hij doet is het allereerste. Niet haar liefde, maar Zijnliefde.
 19. 19. Het goede deel kiezen…De zussen luisteren en doen• Doen„Marta zijn‟ is prima• Luisteren„Maria zijn‟ is beter?Wie is de oudste zus?
 20. 20. Het beste deel…We kunnen werken alsof ons leven ervan afhangt. Maar ons levenis de zorg van Jezus / van God.Het is niet pas dan betekenisvol als ik veel doe, hardwerk, iemand ben door wat ik doe.Het is betekenisvol omdat God om mij geeft. Hij heeft meonvoorwaardelijk lief.Geloven is genieten van Gods nabijheid. Dat hij er is, ook als jijdruk bent, bezig, afwezig, boos, etc…Je leven hangt niet af van wat jij doet, maar van wat Hij doet.
 21. 21. God …
 22. 22. Hebben we ruimte?Problemen en tips…
 23. 23. Je bent…
 24. 24. Hij is er voor jou: ruimte voor jezelfKun je groeien in deze houding? Let op MariaJe moet ervoor gaan zitten.Letterlijk en figuurlijk ruimte maken in je leven, in je drukte, in je eigengevoelens. God ruimte geven. Zelf stoppen.Dat is nodig!Door haar aandacht voor Jezusleert Maria wat Hij haar te bieden heeft.Gaandeweg…Welke kant gaat het op, gaan wij op?Onderweg kruist Jezus ons pad en geeft ons te denken.Dat is de 1e en belangrijkste stap:Naar God luisteren.In alle drukte en hectiek rust vinden…en zo werken aan vriendschap, aandacht & luisteren…
 25. 25. God …ik …
 26. 26. Geven we ruimte?Zie de tekst…
 27. 27. Ruimte geven aan anderen…Rituelen scheppen ruimte• Lukas 10: Voor je agenda, je werk, je bezoeken…Zeg: “Vrede voor dit huis!”• Begin de dag goed…• Lukas 10: Ga zo met mensen om:Als jullie een stad binnengaan en welkom zijn zeg:“Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt…”
 28. 28. Afsluitendruimte voor het ‘goede deel’
 29. 29. De groteBevrijdingsdagis geweest…God heeft jebevrijd en wil jebevrijden…Hij houdt de kerk,hij houdt jou& deze wereld…In zijn hand.Daarom kan God50 dagen (enlanger ) met jouonderweg zijn…
 30. 30. Hillary van Poitiers (4e eeuw)“Je kunt God alleen kennen door aanbidding”
 31. 31. Voor opmerkingen en vragen…Peter WierengaZwolle 2013wierenga@home.nl
 32. 32. BronnenDe schilderijen vond ik via internet(dia 10-19)Plaatmateriaal dia 24 en 29:De tienerBijbel van Willem de VinkLogo van EWV.nl

×