Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Visievorming op zorg-ICTExcitans Enterprise Services       Huizen, april 2011
Agenda1. Inleiding2. Planning3. Vaststellen thema’s4. Voorbereiden visievorming5. VisievormingBijlage: uitleg over Ervariu...
Veel zorginstellingen hebben behoefte          aan een visie op nieuwe zorg-ICTVeel zorginstellingen willen naar...
Visievorming bestaat uit drie fasen en heeft een       doorlooptijd van zo’n 3 maanden               ...
Strategische thema’s helpen structuur            aan te brengen in het visiestrajectStap 1: inventarisatie – aa...
Per thema worden vragen en stellingen                   gedefinieerdStap 1: inventarisatie – voorbeeld ...
Met een enquête kan een ‘foto’ worden          gemaakt van huidige knelpuntenStap 1: inventarisatie – voorbeeld v...
Als voorbereiding op de Ervariumsessie    worden stellingen gezamenlijk gevalideerdStap 2: voorbereiden visievorming –...
Met een gebruikersplatform kan al in een    vroeg stadium draagvlak gecreëerd wordenStap 2: voorbereiden visievorming –...
In de Ervariumsessie wordt in korte tijd              een toekomstvisie gevormdStap 3: visievorming – aanpak ...
In de Ervariumsessie is voldoende ruimte              voor inhoudelijke discussieStap 3: visievorming – voor...
Bijlage: het Ervarium is efficiënt, doelgericht en                     resultaatgericht samenwerken  ...
Peter Vlaanderen     m: +31(0)6 – 244 35 833e: peter.vlaanderen@excitans.nl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Excitans - Visievorming op zorg-ICT

6,148 views

Published on

Dit is een bewezen aanpak om op strategisch niveau een visie te ontwikkelen voor de selectie van organisatiebrede ICT systemen.

Voor de selectie van een nieuw patiënten- of cliënten dossier is het goed organisatie breed een visie te ontwikkelen, een visie op zorg-ICT.

Met deze methode ontwikkelt u een visie aan de hand van ruim 150 stellingen. Deze stellingen worden in een Ervariumsessie voorgelegd aan een vertegenwoordiging van ongeveer 40 medewerkers uit uw organisatie (medici, management/directie en ICT). Na stemming en discussie wordt op basis van de gekozen stellingen een visie en roadmap opgesteld.

Naast een inhoudelijk nauwkeurig beschreven visie, heeft deze methode als voordeel dat er al veel draagvlak in de organisatie is voor het nieuwe patiënten- of cliënten dossier.

Ziekenhuizen als het UMCG, Amphia en het Franciscus ziekenhuis Roosendaal zijn u voorgegaan.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Excitans - Visievorming op zorg-ICT

 1. 1. Visievorming op zorg-ICTExcitans Enterprise Services Huizen, april 2011
 2. 2. Agenda1. Inleiding2. Planning3. Vaststellen thema’s4. Voorbereiden visievorming5. VisievormingBijlage: uitleg over Ervariumsessie
 3. 3. Veel zorginstellingen hebben behoefte aan een visie op nieuwe zorg-ICTVeel zorginstellingen willen naar een organisatie breed EPD•  In veel ziekenhuizen is er behoefte aan een ZIS/EPD, met functionaliteiten als planning & ordering en transmurale communicatie•  Binnen instellingen in andere zorgsectoren is er ook een grote behoefte aan patiënten of cliënten dossiers•  Voordat er een nieuw systeem voor een patiënten of cliënten dossier gekozen wordt, dient er organisatie breed een visie te worden ontwikkeld, een visie op zorg-ICTRandvoorwaarden en uitgangspunten•  Visie moet gebaseerd zijn op vraagstelling zorg-ICT van de hele organisatie; geen geïsoleerde vraagstelling vanuit de business en dito inventarisatie van eisen•  Visie moet hand in hand gaan met een roadmap, zodat de ‘wat’ en ‘wanneer’ vraag op strategisch niveau, voor de hele organisatie duidelijk is•  Brede betrokkenheid voor de visievorming binnen de gehele organisatie, inclusief (para-)medische staf en Raad van Bestuur•  De visie is de opmaat naar een nader vast te stellen programma van eisen Excitans heeft een unieke methode om visie op zorg-ICT te ontwikkelen
 4. 4. Visievorming bestaat uit drie fasen en heeft een doorlooptijd van zo’n 3 maanden 2. Voorbereiden 1. Inventarisatie 3. Visievorming visievorming »  1.1 Kick-off met werkgroep: »  2.1 Eerste sessie »  3.1 Ervariumsessie vaststellen strategische themagroepen: concept »  3.2 Uitwerking thema’s vragen en stellingen visievorming, inclusief »  1.2 Uitwerken concept »  2.2 Tweede sessie roadmap Activiteiten vragen en stellingen in de themagroepen: valideren »  3.3 Opzet voor programma strategische thema’s vragen en stellingen implementatie ICT- »  2.3 Opstellen introductie oplossing en per thema procesvoering »  2.4 Voorbereiding »  3.4 Presentatie Ervariumsessie eindrapportage aan werkgroep of stuurgroep »  Conceptvragen en »  Definitieve uitwerking »  Eindrapportage: visie op de Belangrijkste Resultaten stellingen strategische thema’s vernieuwing van zorg-ICT, »  Definitieve vragen en roadmap/opzet stellingen implementatie ICT- oplossing looptijd* Door- 4 weken 4 weken 3 weken *ervaring bij vergelijkbare organisaties: aangegeven doorlooptijd is minimum
 5. 5. Strategische thema’s helpen structuur aan te brengen in het visiestrajectStap 1: inventarisatie – aanpak 1.1 Kick-off met de werkgroep §  Vaststellen plan van aanpak §  Bepalen strategische thema’s en bemensing themagroepen (inclusief voorzitters) §  Maken van afspraken 1.2 Inventarisatie en uitwerken concept vragen en stellingen §  Inventarisatie en uitwerken van strategische thema’s inclusief conceptdefinities, vragen en stellingen. Deze kunnen worden aangevuld met relevante vragen en stellingen uit de database van Excitans §  Als onderdeel van de voorbereiding kan er een enquête gehouden worden. De resultaten van deze enquête worden meegenomen in de Ervariumsessie. De enquête is webbased en kan door Excitans in de huisstijl van klant worden aangeboden
 6. 6. Per thema worden vragen en stellingen gedefinieerdStap 1: inventarisatie – voorbeeld van thema’s en stellingen voor een ziekenhuis Zorgpaden §  Afwijken van zorgpaden is eenvoudig mogelijk, mits gedocumenteerd §  In een zorgpad worden artsen ondersteund door ‘procesalerts’ §  Het gebruik van zorgpaden vereist integratie van medische, verpleegkundige en andere dossiers Onderwijs en onderzoek §  Het ZIS dient onderzoek te kunnen faciliteren §  Gebruik van geanonimiseerde data voor onderwijsdoeleinden is een functionele randvoorwaarde Dossier en overdracht §  Het nieuwe EPD ondersteunt de workflow van een zorgpad rondom de patiënt over disciplines/specialismen heen §  De actuele medicatiegegevens moeten bij ontslag naar tenminste huisarts én apotheker kunnen worden verzonden Planning en Ordering §  Het systeem voorkomt dubbele activiteiten in verschillende orders §  Voor een goede planning dient een agendahorizon per zorgverlener vastgesteld te worden van: o  zes weken / drie maanden / zes maanden Transmurale communicatie §  Verwijzers kunnen in het nieuwe EPD digitaal verwijzen/aanvragen/ orders plaatsen voor optimale doorstroming §  De verwijzer moet te allen tijde inzicht hebben in de positie van de patiënt in het zorgproces ICT en Implementatie §  Het nieuwe EPD moet volledig webbased zijn §  (Delen van) het EPD worden pas geïmplementeerd als het zorgproces opnieuw is beschreven en geaccordeerd door de betrokkenen
 7. 7. Met een enquête kan een ‘foto’ worden gemaakt van huidige knelpuntenStap 1: inventarisatie – voorbeeld van enquête vragen voor een ziekenhuis Informatievoorziening §  Het komt regelmatig voor dat niet alle noodzakelijke informatie voorhanden is ten tijde van de medische beoordeling §  Het is niet of slecht mogelijk alle relevante informatie rondom een patiënt (snel) met een druk op de knop in een overzicht bij elkaar te krijgen Overdracht §  Interne verwijzingen kosten te veel tijd §  De huidige informatievoorziening ondersteunt in onvoldoende mate de overdracht van diensten Afspraken §  Bij wijzigingen in het zorgpad is het veel werk afspraken te verzetten en opnieuw op elkaar af te stemmen §  Er zijn verschillende agenda- en planningssystemen in gebruik die niet op elkaar aansluiten Aanvragen en uitslagen §  Uitslagen van intern uitgevoerde diagnostiek zijn niet altijd digitaal beschikbaar §  Er is geen overzicht van de uitgezette orders en de beschikbare uitslagen Dossiers en informatie vastleggen §  Papieren medische dossiers zijn vaak zoek §  Er is veel administratieve last rondom het spreekuur
 8. 8. Als voorbereiding op de Ervariumsessie worden stellingen gezamenlijk gevalideerdStap 2: voorbereiden visievorming – aanpak 2.1 Eerste sessie themagroepen (2 uur per themagroep) §  Introductie visievorming en uitleg Ervariumsessie §  Bespreken en aanvullen concept vragen en stellingen per thema §  Eventueel kan er (buiten de sessie) gebruik gemaakt worden van een webbased gebruikers- platform; gebruikers worden gevraagd hun ‘comments’ te geven op concept vragen en stellingen 2.2 Tweede sessie themagroepen (2,5 uur – gezamenlijk met breakout) §  Plenair bespreken van de strategische thema’s §  In breakout-sessies bespreken/aanvullen concept vragen en stellingen van andere themagroepen §  Plenair vaststellen van de vragen en stellingen per thema 2.3 Opstellen introductie per thema §  Ter voorbereiding op de Ervariumsessie stellen de themavoorzitters een aantal dia’s op, waarmee ze tijdens de Ervariumsessie hun thema kunnen inleiden 2.4 Voorbereiden Ervariumsessie §  Organiseren van de logistiek en techniek van de Ervariumsessie §  Excitans kan eventueel een dry run organiseren voor een kleine groep deelnemers
 9. 9. Met een gebruikersplatform kan al in een vroeg stadium draagvlak gecreëerd wordenStap 2: voorbereiden visievorming – participatie gebruikers in concept stellingen en vragen Platform inrichten in overleg met de klant •  Doel en inrichting webbased platform vastleggen (bijvoorbeeld alleen participatieplatform, of ook communicatiemiddel?) Platform laden met concept wensen en eisen •  Structuren en controleren van geplaatste wensen en eisen op platform Interne communicatie kanalen openstellen •  Bijvoorbeeld intranet publicatie, interne presentaties verzorgen (leden van werkgroep), video’s publiceren, flyeren (door medewerkers van de klant), etc. Platform bewaken en besturen •  Periodiek resultaten inventariseren en analyseren •  Eventueel discussies en communicatie kanalen bijsturen Eventueel tussentijdse rapportage verzorgen •  Indien gewenst kan er een tussentijdse rapportage aan (een deel van) de werkgroepen gegeven worden Per stelling of vraag wordt gevraagd een comment te geven
 10. 10. In de Ervariumsessie wordt in korte tijd een toekomstvisie gevormdStap 3: visievorming – aanpak 3.1 Ervariumsessie •  Stemming en discussie vragen en stellingen per thema •  Vaststellen van belangrijkste uitkomsten •  Stemming, discussie en prioritering van de belangrijkste uitkomsten 3.2 Uitwerking visievorming •  De Ervariumsessie wordt uitgewerkt in een concept visiedocument, inclusief roadmap van belangrijke piketpalen •  Het concept document wordt gevalideerd in de werkgroep 3.3 Opzet voor programma implementatie ICT-oplossing en procesvoering •  Het concept visiedocument wordt gebruikt om op hoofdlijnen een plateauplanning voor het implementatietraject te schetsen •  Onderdeel van de plateauplanning is het te doorlopen proces om de plateaus gestructureerd te bereiken 3.4 Presentatie eindrapportage aan werkgroep of stuurgroep •  Excitans presenteert het rapport in overzichtelijke vorm aan de werkgroep of stuurgroep
 11. 11. In de Ervariumsessie is voldoende ruimte voor inhoudelijke discussieStap 3: visievorming – voorbeeldagenda Ervariumsessie In de Ervariumsessie worden prikkelende vragen en stellingen gebruikt om uitspraken te doen over: •  de visie op processen, werkwijze en ICT-ondersteuning voor de komende twee jaar en tien jaar •  de vertaling van de visie in een voorkeur ICT-oplossing (EPD pakket) •  een opzet van de implementatie van de voorkeur ICT-oplossing (EPD pakket) Agenda Ervariumsessie Werkvorm »  Introductie »  Een sessie van een halve dag/dag (nader te »  Per thema bepalen, bij voorkeur een dag) »  Inleiding op het thema »  Thema’s worden ingeleid door nader te bepalen voorzitters van de themagroepen. Zij »  Stemmen over vragen en stellingen leiden tevens de discussie over hun thema »  Presentatie van de uitkomsten »  Stemmen over de vragen en stellingen – »  Discussie over de uitkomsten discussie over en valideren van de uitkomsten »  Stemmen en clusteren van belangrijkste uitkomsten (bepalen prioriteit) Aanwezigen (ongeveer 40 personen) »  Discussie over de roadmap »  Leden werk- en stuurgroep »  Afsluiting (de eerste resultaten worden direct »  (Para-)Medici, management & leden Raad van op papier aan de aanwezigen uitgereikt) Bestuur
 12. 12. Bijlage: het Ervarium is efficiënt, doelgericht en resultaatgericht samenwerken De doelstelling van de Ervariumsessie »  In het Ervarium worden vragen en stellingen gebruikt om met een door u geselecteerde groep medewerkers1 uitspraken te doen over de visie in termen van organisatie, processen, IT ondersteuning en implementatie/roadmap »  Hierbij wordt gebruik gemaakt van laptopjes en group decision software De aanpak in een Ervariumsessie »  Er wordt gestemd over stellingen »  Stellingen met een ‘eens’ score van bijvoorbeeld 80% worden aangenomen »  Deze worden piketpalen genoemd en vormen de visie »  Piketpalen worden opnieuw in stemming gebracht, inzake korte en lange termijn realisatie »  Hiermee wordt de roadmap of plateauplanning opgesteld De voordelen van de Ervariumsessie De Ervariumsessie wordt op »  Efficiënt gebruik van tijd een door u gewenste locatie »  Gegevens direct beschikbaar voor verdere uitwerking gehouden »  Snel inzicht in complexe beslissingsprocessen »  Creëert betrokkenheid, draagvlak en acceptatie 1Bijvoorbeeld directie, management,specialisten en ondersteunend personeel »  Maakt meningen zichtbaar en bespreekbaar
 13. 13. Peter Vlaanderen m: +31(0)6 – 244 35 833e: peter.vlaanderen@excitans.nl

×