Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lets make a game aloitus

1,123 views

Published on

Lets make a game aloitus

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lets make a game aloitus

 1. 1. LET’S MAKE A GAME Antti Koivisto ja PeterVirtanen
 2. 2. OPINTOJAKSOSELOSTE https://samk.solenovo.fi/opsnet/disp/fi/ops_OpetTapTeks/tab/tab/sea? opettap_id=16557011
 3. 3. MITÄ KURSSILLATEHDÄÄN • Toteutamme hyvinvointisovelluksen projektityönä • Kurssi tulee olemaan pääosin itsenäistä työtä • Projektityö tehdään 1 - 5 hengen ryhmissä • Ryhmä koostuu
 -Projektipäällikköstä
 -Koodari tai kaksi
 -Sisällöntuottaja
 -Markkinointivastaava / dokumentoija
 4. 4. SOVELLUKSENVAATIMUKSET • Sovellus tulee hyväksyttää ennen työn aloittamista • Työn etenemistä tulee raportoida (yleinen raportointi vähintään 2vko välein) 
 http://www.hyötypeli.fi/lets-make-game/ ( tunnukset peter.virtanen@samk.fi )
 Tunnus tehdään projektipäällikölle, mutta kaikki voivat käyttää samaa tunnusta. • Projektinhallintatyökaluna käytetäänTrelloa. 
 Trello tulee olla aina ajantasalla! (tehtäväkohtainen raportointi)
 EsimerkkiTrello-sivusta 
 https://trello.com/b/QCvQX5I2/anttipeter • Asiakkaasta riippuenTrello voi olla julkinen tai annatte meille oikeudet nähdäTrello tilinne
 5. 5. SOVELLUKSEN KEHITYS • Sovelluksen voi kehittää vapaasti lähes millä tahansa työkalulla. • Hyväksyttäkää kuitenkin ennen tekoa • Suositeltavat: • PhoneGap (Antti) • Unity (Saija) • Unreal (Peter) • Grafiikka (Harri, Saija, Peter)
 6. 6. VARMUUSKOPIOT JA VERSIONHALLINTA • Käyttäkää kaikken yhteisen materiaalin hallinnointiin pilvipalveluita (luokan koneille ei kannata tallentaa mitään) • Käyttäkää versionhallintaa esim. GIT 
 (ei pakollista, mutta toivottavaa)
 7. 7. TYÖAJANSEURANTA • Kirjoittakaa tekemänne tunnit ylös esim. johonkin taulukko- ohjelmaan kuten excel. • Jokainen jäsen täyttää omat aikansa yhteiseen lomakkeeseen
 8. 8. SOVELLUKSENVAATIMUKSET • Ryhmän tulee esittää oma työnsä kurssin lopussa, sille varattuna päivänä • Kurssin lopussa sovellus pitää olla valmis ja asennettu jollekin laitteelle ( PC, OSX,Android, iOS… ) • Sovelluksen lähdekoodit tulee myös antaa
 9. 9. • Ryhmän sisäinen kommunikaatio voi tapahtua esim. Slack:issä (https://slack.com/) • Älkää käyttäkö WhatsAppia tai vastaavaa kommunikointiin. 
 Dokumenttien jako on helpompaa sille tarkotetuilla alustoilla • Raportointi ja kysymykset meidän suuntaan • http://www.hyötypeli.fi/lets-make-game/ • Sähköposti KOMMUNIKAATIO
 10. 10. • Kommunikointi asiakkaan suuntaan • Sähköposti, puhelin tai mitä sovitte asiakkaan kanssa
 (Huomatkaa, että vain projektipäällikkö on yleensä yhteydessä asiakkaaseen) • Kommunikointi Sataedun suuntaan • Sähköposti ( harri.sarri@sataedu.fi, saija.ketola@sataedu.fi ) ja puhelin
 (Huomatkaa, että vain projektipäällikkö on yhteydessä Sataeduun) KOMMUNIKAATIO
 11. 11. AIKATAULU • Tammikuu 12.(pe)
 -Kurssin läpikäynti perusteet
 -Osaamisen kartottaminen
 -Ryhmien perustaminen • Tammikuu 19.(pe) kaksiosainen • Tekijät
 Unity-perusteet osa 1. • Vain projektipäälliköille
 Projektipäällikkö jakaa oppimansa tiedon muille ja pitää huolen, että ryhmä toimii opetetun mukaisesti
 19.1 hissipuhekoulutus, klo 9-15
 Tila: PORI_C229/a ja PORI_C229/b (Citymarketin yläpuoleinen osa) • Tammikuu 24.(ke) 
 Segabu hyötypelipaja
 Max 10 opiskelijaa. työpajassa keskustellaan tarkemmin nimenomaan hyötypelien tekemisestä ja kehityskaaresta. 
 http://www2.amk.fi/segabu/SeGaBu_tyopajaTAOK.pdf
 12. 12. AIKATAULU • Tammikuu 26.(pe)
 Unity-perusteet osa 2.
 GameJam illalla. Mahdollisuus aloittaa omaa ryhmätyötä "jameissa". • Tammikuu 27.(la)
 GameJam. Saija paikalla koko ajan. • Helmikuu 2.(pe)
 Ideoiden pitchaus 1h
 Photoshop 2h
 13. 13. AIKATAULU • Helmikuu 9.(pe) • 3D-mallinnus • Helmikuu 16.(pe) • PhoneGap • Helmikuu 23.(pe) • Ansaintalogiikka, markkinointi, dokumentointi, git • Maaliskuu 2.(pe) • Unity-kertaus ja tilanne • Maaliskuu 9.(pe) • Pelielementit, värit, tehosteet, hahmot…
 14. 14. AIKATAULU • Maaliskuu 16.(pe) • Ryhmätyöskentelyä ja testaamista • Maaliskuu 23.(pe) • Ryhmätyöskentelyä ja testaamista (*) • Huhtikuu 6.(pe) • Ryhmätyöskentelyä ja testaamista • Huhtikuu 13.(pe) • Töiden esittely/pitchaus 1d • Huhtikuu 20.(pe) • Töiden esittely/pitchaus 1d • Huhtikuu 27. (mahdollisesti vielä töiden esittelyä)

×