Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toekomst van werk door nieuwe technologie

59 views

Published on

Infoblad TNO-aanbod voor ondersteunend onderzoek en advies

Published in: Technology
  • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Toekomst van werk door nieuwe technologie

  1. 1. TOEKOMST VAN WERK INZICHTELIJK KRIJGEN MET TIM TOEKOMST VAN WERK INZICHTELIJK KRIJGEN MET TIM TECHNOLOGY IMPACT METHOD (TIM) Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden voor nieuwe producten/diensten en efficiën- tere werkprocessen. Daardoor zal het werk in veel organisaties veranderen. Werkgevers en werkenden zullen daarop moeten inspelen. Hiervoor dient allereerst inzichtelijk te zijn hoe het werk gaat veranderen. Wat is de impact van nieuwe technologieën op werkprocessen, aard van het werk en uw mensen? Hoe veranderen de taken komende jaren, welke kennis en vaardigheden zijn daarvoor nodig en hoe zorgt u dat uw medewerkers (langdurig) inzetbaar blijven? WAT BEREIK JE MET TIM? TIM (Technology Impact Method) is door TNO ontwikkeld om organisaties te helpen om toekomstbestendige keuzes te maken. Dat doen we door samen met u de technologische ontwikkelingen in kaart te brengen en inzichtelijk te krijgen hoe technologie uw bedrijf kan verbeteren en wat dit vraagt van uw mensen en wat het hen biedt. Het resultaat is een overzicht van de technologische gevolgen voor uw producten en/of diensten, organisatie van het werk en uw mensen. WAT IS TIM? TIM is een actie-aanpak die bestaat uit vier opeenvolgende stappen, namelijk technologie, producten/diensten, organisatie van werk en human capital. De centrale gedachte is dat technologie mogelijkheden biedt voor nieuwe of verbeterde producten en diensten; dat dit gevolgen heeft voor de organisatie van het werk; het inrichten van werkpro- cessen en de inhoud van banen. Deze zaken hebben op hun beurt gevolgen voor het mobiliseren van human capital, namelijk het werven, selecteren en ontwikkelen van uw mensen, het bijbehorend HR-beleid en de arbeidsvoor- waardelijke uitwerkingen daarvan. 1. Technologie We identificeren technologische ontwikkelingen, denk aan robotisering, digitalisering, nanotechnologie, artificiële intelligentie en grootschalige databewerking. 2. Product/dienst We schetsen samen met u de gevolgen van deze technologieën voor uw producten en/of diensten.
  2. 2. HUMAN CAPITAL ORGANISATIE VAN WERK PRODUCT/ DIENST TECHNOLOGIE KEUZE KEUZE KEUZE Feedback TN0 HEALTHY LIVING Wij combineren technische en sociale innovatie om voor organisatie en mensen een productieve en gezonde toekomst te scheppen. CONTACT TNO Rob van der Maarel M 06 51 23 89 01 E rob.vandermaarel@tno.nl TNO.NL TOEKOMST VAN WERK INZICHTELIJK KRIJGEN MET TIM 3. Organisatie van werk We laten onder meer zien wat vervol- gens de impact is op de manier van werken. Welke taken verdwijnen, welke nieuwe taken komen erbij en welke taken veranderen? We zoomen in op 1) de inrichting van werkprocessen en de rol van de nieuwe technologie hierin 2) de taakverdeling tussen mens en machine (of ICT-systeem) en tussen werkenden onderling en 3) de inhoud van individuele functies, de bijbeho- rende job-autonomie en de mogelijkhe- den om continu te blijven leren van het werk 4. Human Capital We focussen als laatste op uw human capital. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig? Hoe kan u uw mensen hierin opleiden? En hoe zorgt u dat uw mensen (langdurig) inzetbaar blijven? U krijgt advies voor het maken van (HR-)beleidskeuzes. Denk aan opleiding en ontwikkeling, mobiliteit, werving en selectie, job engineering en job crafting. FRISSE BLIK OP TOEKOMST VAN WERK Aanvullend op TIM kunnen we aan de slag met de digitale ‘Taken van de Toekomst’ tool om uw bedrijf te helpen uw mensen in beweging te brengen voor het werk van morgen. Dat doen we door medewerkers dat werk van morgen te laten zien, zich eraan te spiegelen en ze te laten nadenken over de stappen die ze kunnen zetten om zich optimaal voor te bereiden op dat werk. Of na te denken over alternatieven: handelingsperspectief. MEER INFORMATIE Meer informatie over TIM of een vrijblij- vend gesprek over de mogelijkheden van TIM? Neemt u dan contact op met Rob van der Maarel, TNO. 19-10538 februari 2019

×