Leidende Principes

1,519 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
365
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Leidende Principes

  1. 1. Samen bouwen aan wonen, werken en mobiliteit Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf Bouwend Nederland Zilverstraat 69 Postbus 340 2700 AH Zoetermeer t (079) 3 252 252 f (079) 3 252 290 e info@bouwendnederland.nl
  2. 2. Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf De samenleving verandert en de bouw verandert mee. Zeven grote opdrachtgevende Transparantie dat zij duurzame ontwikkeling bevordert door bouwbedrijven hebben leidende principes geformuleerd voor de omgang met Het opdrachtgevend bouwbedrijf zorgt voor wetgeving, duurzaam en innovatief aanbesteden gespecialiseerde aannemers, toeleveranciers, installateurs en andere partners duidelijke en transparante processen en en voorlichting en publiciteit hierover. In lijn in de bouw, met als doel een betere samenwerking in de bouwketen. De grote procedures. Het opdrachtgevend bouwbedrijf daarmee stelt het opdrachtgevend bouwbedrijf zeven bedrijven (goed voor een nationaal inkoopvolume van ruwweg 25 miljard) spant zich in om opdrachtnemers en toeleve­ zich open voor goede suggesties van opdracht­ zijn begonnen met het aanpassen van de inkoopvoorwaarden en het instrueren en ranciers tijdig en duidelijk te informeren. nemers op het punt van duurzaamheid. trainen van inkopers en contractmanagers. Van de partners wordt verwacht dat zij De opdrachtnemer wordt betrokken bij de bijdragen aan een steeds verdere verbetering van het bouwproces en meewerken planning en waar relevant, is er overleg over Verankering aan het verduurzamen van de bouwketen. Bouwend Nederland roept alle partners de omstandigheden waaronder een opdracht De zeven grote opdrachtgevende bouwbedrijven in de bouw op deze principes te omarmen en naar te handelen. Zo ontstaat een moet worden uitgevoerd. De opdracht wordt nemen de leidende principes op in hun bedrijfs­ nieuwe bouwcultuur, waarin een goede samenwerking centraal staat. verstrekt op grond van vooraf bepaalde en voering en werken de principes voor eigen helder gecommuniceerde criteria. medewerkers verder uit. De principes worden op de websites van de bedrijven gepubliceerd. Doel Maatschappelijke verantwoordelijkheid Duurzaamheid Het doel van de leidende principes is Het opdrachtgevend bouwbedrijf en de Het opdrachtgevend bouwbedrijf geeft concrete Op weg naar duurzame samenwerking om professionele samenwerking en keten­ opdrachtnemer houden zich vanzelfsprekend invulling aan het streven naar duurzame Deze leidende principes zijn een initiatief verantwoordelijkheid in de bouw te bevorderen. aan wet­ en regelgeving. Het opdrachtgevend ontwikkeling. Dit komt tot uitdrukking in van BallastNedam, BAM, DuraVermeer, De principes beogen duidelijkheid te scheppen bouwbedrijf zorgt er samen met de opdracht­ zowel de bedrijfsvoering als in de projecten. Heijmans, Strukton, TBI en VolkerWessels. voor ketenpartners en bieden houvast aan nemer voor dat medewerkers hun taken Ook van de opdrachtnemer wordt verwacht Met de publicatie van deze leidende principes inkopers en contractmanagers. sociaal verantwoord, veilig (arbeidsomstan­ dat hij verantwoord en duurzaam omgaat willen deze grote opdrachtgevende digheden) en duurzaam kunnen uitvoeren. met materialen, afval en energie. bouwbedrijven een impuls geven aan Kernwaarden Van de opdrachtnemer/toeleverancier wordt duurzame samenwerking en maatschap­ Uitgangspunt is het verbinden van het verlangd dat deze de kwaliteit van de geleverde Het opdrachtgevend bouwbedrijf, gespecia­ pelijk verantwoord ondernemen in de bouw. economische principe met kernwaarden dienst/het product borgt en zorg draagt voor liseerde aannemers, toeleveranciers en Bouwbedrijven die zich willen aansluiten bij als maatschappelijke verantwoordelijkheid, een duurzaam, veilig en voor de omgeving andere partners zijn schakels in een keten dit initiatief zijn van harte welkom. integriteit, transparantie en duurzaamheid. acceptabel proces. Het opdrachtgevend van idee tot realisatie en beheer. Van publieke bouwbedrijf en opdrachtnemer/toeleveran­ en private opdrachtgevers wordt verwacht dat Bouwend Nederland is zich bewust dat Opdrachtgevende bouwbedrijven verwachten cier zijn samen verantwoordelijk voor een zij ruimte bieden voor duurzame oplossingen. de praktijk van vandaag nog niet altijd overeen­ van publieke en private opdrachtgevers dat duurzaam inkoopbeleid. Dit gaat verder dan het stellen van duurzaam­ komt met de hier verwoorde leidende principes. zij maatschappelijk verantwoord met hen heidseisen aan producten en materialen. Het gaat hier om de ambitie om beter te bouwen, omgaan en dat zij ruimte bieden voor Integriteit & Betrouwbaarheid Het opdrachtgevend bouwbedrijf en de beter samen te werken, op weg naar een duurzaamheid en innovatie. Het opdrachtgevend bouwbedrijf gaat zakelijk ketenpartners verwachten van overheid nieuwe bouwcultuur, samen met u! en open om met opdrachtnemers, toeleveran­ Het opdrachtgevend bouwbedrijf wil met ciers en andere partners. Selectie vindt plaats de opdrachtnemers omgaan, zoals het ook op basis van prijs én kwaliteit. Er wordt fair zelf graag behandeld wil worden door zijn omgegaan met aanbiedingen van keten­ Inmiddels heeft een groep middelgrote bouw­ en infrabedrijven zich eveneens geschaard opdrachtgever. Van de opdrachtnemers en partners. Vanzelfsprekend wordt ook van de achter de leidende principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in partners verlangt het opdrachtgevend bouw­ ketenpartners geëist dat zij zich aldus opstellen. de bouw. Hiermee onderstrepen de bedrijven het belang voor een betere samenwerking bedrijf dat zij zich ook professioneel, integer, Afspraak is afspraak; ook dit principe geldt in met partners om zo meer ruimte te creëren voor een integrale aanpak, duurzaamheid transparant en maatschappelijk verantwoord beide richtingen. Toeleveranciers en opdracht­ en innovatie. Uiteraard worden ook andere bedrijven uitgenodigd de leidende principes gedragen. Als er wordt samengewerkt op basis nemers worden gestimuleerd om zich te te onderschrijven. van prijs en kwaliteit en als er ruimte is voor ontwikkelen tot co-maker en/of preferred Bezoek voor een actueel overzicht van deelnemende bedrijven www.bouwendnederland.nl innovatie ligt duurzame samenwerking en supplier zodat optimaal wordt samengewerkt een optimaal resultaat in het verschiet. in de keten. Pro­actieve, innovatieve opdracht­ Meer weten? Neem contact op met Peter Fraanje van Bouwend Nederland, nemers zijn aantrekkelijke partners voor de T 079 3 252 105 of E p.fraanje@bouwendnederland.nl grote bouwbedrijven.

×