SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
MAATSCHAPPELIJK
ONBEHAGEN EN HET
PUBLIEKE AANZIEN
VAN DE WETENSCHAP
Peter Achterberg
JCA Symposium, 7 april 2017
WETENSCHAP EN SAMENLEVING:
EEN ONGELUKKIG HUWELIJK?
‘The relationship between the scientific community and the general public has never
been worse in living memory’
(Haerlin and Parr 1999)
WETENSCHAP EN SAMENLEVING:
EEN ONGELUKKIG HUWELIJK?
‘The relationship between the scientific community and the general public has never
been worse in living memory’
(Haerlin and Parr 1999)
WETENSCHAP EN SAMENLEVING:
EEN ONGELUKKIG HUWELIJK?
‘De wetenschap deugt niet…’.
‘Men probeert een ideaal wereldbeeld te onderbouwen met 'wetenschappelijke feiten' zoals zij die
graag zien. Dit wordt vervolgens in de Azijnbode geciteerd, komt later ter sprake bij DWDD. Daarna
is het 'feit' gekaapt door de grachtengordel en wordt het onder het genot van een sojalattemachiato
met quinoasalade nog meerdere malen besproken’.
‘Wetenschap is gekaapt door policor mensen’.
‘Ik geloof de wetenschap gewoon niet meer’.
WETENSCHAP EN SAMENLEVING:
EEN ONGELUKKIG HUWELIJK?
‘Ik vertrouw geen enkel onderzoek...zeker niet als mijn mening niet eens gepeild is...’
‘Kennis verkregen door wetenschappelijk onderzoek is eigenlijk net zo goed bereikbaar
is voor mensen met een ‘MAVO verstand’ door ‘2 minuten [te] googelen’.
‘ ‘Van echt vrije wetenschap bedrijven is op universiteiten […]niet echt sprake meer.
…Universiteiten zijn teveel verstrengeld met de overheid en de economie, [en] de
onafhankelijkheid is ver te zoeken.’
SOCIOLOGIE EN SAMENLEVING:
EEN ONGELUKKIG HUWELIJK?
‘linkse hobbies van het “Gamma-gajes” (…) dat wetenschap vermengt met leugens om
politieke doelen te realiseren’
Over mijn onderzoek (De Koster, Achterberg et al. 2014):
‘vreemd en nutteloos onderzoek’
‘Straalt weinig objectiviteit uit’
‘Om van te kotsen vieze collaborateurs !!!’
WETENSCHAP EN SAMENLEVING:
EEN ONGELUKKIG HUWELIJK?
‘Na de dominee en de dokter is nu ook de autoriteit van de wetenschapper niet langer
vanzelfsprekend…’
‘Bovendien worden wetenschappelijke bevindingen vaker bekritiseerd door mondige
burgers en soms zelfs als “ook maar een mening” in de touwen gedrongen’
(Clevers, 2013:4).
WETENSCHAP EN SAMENLEVING:
EEN ONGELUKKIG HUWELIJK?
(Eghigian,
2015)
(Locke, 2015) (Harambam,
2017)
• Wat is de rol van het onbehagen in de steun voor wetenschap?
ONDERZOEK NAAR HET PUBLIEKE AANZIEN
T.A.V DE WETENSCHAP…
…laat zien dat er geen echte trend te ontwaren is in denkbeelden over wetenschap (bijvoorbeeld:
KNAW, 2013; Gauchat, 2012)
…benadrukt multidimensionaliteit (Millstone & Van Zwanenburg, 2000; Bauer et al., 1994)
…suggereert dat lager opgeleiden en mensen met minder wetenschappelijke kennis minder affiniteit
hebben met wetenschap (Allum, et al., 2008; De Keere, 2010)
…wijst op het belang van maatschappelijk onbehagen (Achterberg et al., 2017; Gauchat, 2011)
TWEE KWESTIES:
(1) MAATSCHAPPELIJK ONBEHAGEN
• A.k.a. Anomie (Srole, 1956)
• Perceptie van sociale en culturele orde als complex, wispelturig , wanordelijk,
onvoorspelbaar, zinloos.
• Typische ziekte van de moderniteit (Zijderveld, 2000)
• Wordt dikwijls door sociologen in verband gebracht met:
• Druggebruik, geslachtsziekten, pornografie, criminaliteit, promiscuïteit, Prozac gebruik
en….
• Verminderde steun voor instituties (cf. Elchardus en de Keere, 2013: 101)
TWEE KWESTIES:
(1) MAATSCHAPPELIJK ONBEHAGEN
TWEE KWESTIES:
(2) MULTIDIMENSIONALITEIT
• In het meeste onderzoek genegeerd: Data limitaties…
• Op basis van eerder werk (Achterberg, 2015a, 2015b):
• Steun voor wetenschappelijke instituties
• Vertrouwen in de institutie wetenschap, vertrouwen in wetenschappers
• Steun voor ‘positivistische’ epistemologie
• Steun voor het idee dat door rigoureus, technisch geavanceerd onderzoek, de echte werkelijkheid
gekend kan worden
• Steun voor ‘individuele’ epistemologie
• Steun voor het idee dat de ervaring en intuïtief van het individu zelf de bron van echte kennis is
PADMODEL
Opleiding
Anomie
Nostalgie
Institutioneel
vertrouwen
wetenschap
Chisq:22,24 (df=11;
p=,02)
IFI: ,99; RMSEA: ,03
Controle vars: Inkomen,
geslacht, religie, leeftijd
Bron: Achterberg &
-,08**
-,26***
,08**
,12***
-,24***
PADMODEL
Opleiding
Anomie
Nostalgie
Institutioneel
vertrouwen
wetenschap
Individuele
epistemologie
Chisq:22,24 (df=11;
p=,02)
IFI: ,99; RMSEA: ,03
Controle vars: Inkomen,
geslacht, religie, leeftijd
Bron: Achterberg &
-,08**
-,26***
,19***
,08**
,12***
-,24***
PADMODEL
Opleiding
Anomie
Nostalgie
Positivisme
Institutioneel
vertrouwen
wetenschap
Individuele
epistemologie
Chisq:22,24 (df=11;
p=,02)
IFI: ,99; RMSEA: ,03
Controle vars: Inkomen,
geslacht, religie, leeftijd
Bron: Achterberg &
-,08**
-,26***
,19***
,08**
,12***
-,12*** ,13***
,10***
-,24***
PADMODEL
Opleiding
Anomie
Nostalgie
Positivisme
Institutioneel
vertrouwen
wetenschap
Individuele
epistemologie
Chisq:22,24 (df=11;
p=,02)
IFI: ,99; RMSEA: ,03
Controle vars: Inkomen,
geslacht, religie, leeftijd
Bron: Achterberg &
-,08**
-,26***
,19***
,08**
,24***
,12***
-,12*** ,13***
,10***
-,24***
,04
,30***
,14***
POST-CHRISTELIJK ONBEHAGEN?
• Er wordt gesuggereerd dat detraditionalisering / ontkerkelijking…
• …een zegen is: Vrijheid, voorspoed, progressie
(Featherstone, 1995: 217-8; zie ook het hele oeuvre van Ronald Inglehart)
• …een drama is: Moreel vacuüm (Sztompka, 2002), sociaal conflict (Etzioni, 2001)
• Maar: Dat hangt er maar van af!
• De Koster et al. (2011): Hoger en lager opgeleiden verschillen in reactie
Verklaring van Nostalgie en Anomie (OLS Regressie analyse,
Methode=ENTER)
Nostalgie Anomie
B (s.e.) B (s.e.)
Constante 7,39*** (,24) 3,35*** (,12)
Opleiding -,19*** (,05) -,24*** (,03)
Religieuze inbedding -,27 (,18) -,22*** (,08)
Opleiding X Religieuze
inbedding
,15* (,07) ,08* (,04)
Inkomen -,12*** (,04) -,08*** (,02)
Leeftijd ,01*** (,00) ,00 (,00)
Vrouw ,14** (,06) -,04 (,03)
R2 ,10 ,10
N 1.755 1.687Bron: Achterberg &
Houtman, 2013: N=1.380
STERKER OPLEIDINGSCONFLICT IN
SECULIERE LANDEN?
Eurobarometerdata (N=27.762, in
31 landen; 2010)
TOT BESLUIT
‘The relationship between the scientific community and the general public has never been worse in living
memory’ (Haerlin & Parr 1999: 499)
• Maatschappelijk onbehagen:
• Anomie en Nostalgie
• Motief voor lager opgeleiden om wetenschappelijke instituties niet langer te vertrouwen
• Vooral in de meest geseculariseerde/ gedetraditionaliseerde contexten waar zingeving een thema is…
• Is niet louter destructief:
• Steun voor positivistische epistemologie
• Steun voor individuele epistemologie
‘The belief in the value of scientific truth is not derived from nature but is a product of definite cultures’
(Weber, 1949: 110)

More Related Content

Similar to Maatschappelijk onbehagen en het publieke aanzien3

ResearchEd 2018 Amsterdam - Dit is de nieuwe m*the!
ResearchEd 2018 Amsterdam - Dit is de nieuwe m*the!ResearchEd 2018 Amsterdam - Dit is de nieuwe m*the!
ResearchEd 2018 Amsterdam - Dit is de nieuwe m*the!Christian Bokhove
 
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappen
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappenActor-netwerk theorie in de sociale wetenschappen
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappenErnst Thoutenhoofd
 
Geert Driessen (1993) MeM rev Lucassen & Kobben Het partiele gelijk.pdf
Geert Driessen (1993) MeM rev Lucassen & Kobben Het partiele gelijk.pdfGeert Driessen (1993) MeM rev Lucassen & Kobben Het partiele gelijk.pdf
Geert Driessen (1993) MeM rev Lucassen & Kobben Het partiele gelijk.pdfDriessen Research
 
geloof en het postmodernisme
geloof en het postmodernismegeloof en het postmodernisme
geloof en het postmodernismeAlfred Driessen
 
Evolutiesinhetwelzijnsveiligheidsdenken2021
Evolutiesinhetwelzijnsveiligheidsdenken2021Evolutiesinhetwelzijnsveiligheidsdenken2021
Evolutiesinhetwelzijnsveiligheidsdenken2021Benedict Wydooghe
 
Een kleine geschiedenis van de waarheid
Een kleine geschiedenis van de waarheidEen kleine geschiedenis van de waarheid
Een kleine geschiedenis van de waarheidOntogenese
 
Vijf zaken die je over onderwijsonderzoek moet weten
Vijf zaken die je over onderwijsonderzoek moet wetenVijf zaken die je over onderwijsonderzoek moet weten
Vijf zaken die je over onderwijsonderzoek moet wetenChristian Bokhove
 
Skepsis congres 2015 - Het begrip deskundigheid - Frans van Lunteren
Skepsis congres 2015 - Het begrip deskundigheid - Frans van LunterenSkepsis congres 2015 - Het begrip deskundigheid - Frans van Lunteren
Skepsis congres 2015 - Het begrip deskundigheid - Frans van LunterenMaarten Koller
 

Similar to Maatschappelijk onbehagen en het publieke aanzien3 (9)

ResearchEd 2018 Amsterdam - Dit is de nieuwe m*the!
ResearchEd 2018 Amsterdam - Dit is de nieuwe m*the!ResearchEd 2018 Amsterdam - Dit is de nieuwe m*the!
ResearchEd 2018 Amsterdam - Dit is de nieuwe m*the!
 
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappen
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappenActor-netwerk theorie in de sociale wetenschappen
Actor-netwerk theorie in de sociale wetenschappen
 
Geert Driessen (1993) MeM rev Lucassen & Kobben Het partiele gelijk.pdf
Geert Driessen (1993) MeM rev Lucassen & Kobben Het partiele gelijk.pdfGeert Driessen (1993) MeM rev Lucassen & Kobben Het partiele gelijk.pdf
Geert Driessen (1993) MeM rev Lucassen & Kobben Het partiele gelijk.pdf
 
geloof en het postmodernisme
geloof en het postmodernismegeloof en het postmodernisme
geloof en het postmodernisme
 
Evolutiesinhetwelzijnsveiligheidsdenken2021
Evolutiesinhetwelzijnsveiligheidsdenken2021Evolutiesinhetwelzijnsveiligheidsdenken2021
Evolutiesinhetwelzijnsveiligheidsdenken2021
 
Unusual suspects
Unusual suspectsUnusual suspects
Unusual suspects
 
Een kleine geschiedenis van de waarheid
Een kleine geschiedenis van de waarheidEen kleine geschiedenis van de waarheid
Een kleine geschiedenis van de waarheid
 
Vijf zaken die je over onderwijsonderzoek moet weten
Vijf zaken die je over onderwijsonderzoek moet wetenVijf zaken die je over onderwijsonderzoek moet weten
Vijf zaken die je over onderwijsonderzoek moet weten
 
Skepsis congres 2015 - Het begrip deskundigheid - Frans van Lunteren
Skepsis congres 2015 - Het begrip deskundigheid - Frans van LunterenSkepsis congres 2015 - Het begrip deskundigheid - Frans van Lunteren
Skepsis congres 2015 - Het begrip deskundigheid - Frans van Lunteren
 

More from Peter Achterberg

The social and cultural roots of nostalgia
The social and cultural roots of nostalgiaThe social and cultural roots of nostalgia
The social and cultural roots of nostalgiaPeter Achterberg
 
Master sociology 10 maart 2018
Master sociology 10 maart 2018Master sociology 10 maart 2018
Master sociology 10 maart 2018Peter Achterberg
 
Master sociology double degree 10 maart 2018
Master sociology double degree 10 maart 2018Master sociology double degree 10 maart 2018
Master sociology double degree 10 maart 2018Peter Achterberg
 
Premaster sociology 10 maart 2018
Premaster sociology 10 maart 2018Premaster sociology 10 maart 2018
Premaster sociology 10 maart 2018Peter Achterberg
 
Soc nl informatiesessie bachelor open dag 3 februari 2018 peter
Soc nl informatiesessie bachelor open dag 3 februari 2018  peterSoc nl informatiesessie bachelor open dag 3 februari 2018  peter
Soc nl informatiesessie bachelor open dag 3 februari 2018 peterPeter Achterberg
 
Soc eng information session bachelor open day february 3 2018 peter
Soc eng information session bachelor open day february 3 2018  peterSoc eng information session bachelor open day february 3 2018  peter
Soc eng information session bachelor open day february 3 2018 peterPeter Achterberg
 
Master sociology 4 november 2017 final
Master sociology 4 november 2017  finalMaster sociology 4 november 2017  final
Master sociology 4 november 2017 finalPeter Achterberg
 
Infosessie international sociology_2017_eng_peter
Infosessie international sociology_2017_eng_peterInfosessie international sociology_2017_eng_peter
Infosessie international sociology_2017_eng_peterPeter Achterberg
 
Social and cultural discontents and the public perception of science
Social and cultural discontents and the public perception of scienceSocial and cultural discontents and the public perception of science
Social and cultural discontents and the public perception of sciencePeter Achterberg
 
Bachelorvoorlichting sociologie 20 april 2017 def
Bachelorvoorlichting sociologie 20 april 2017 defBachelorvoorlichting sociologie 20 april 2017 def
Bachelorvoorlichting sociologie 20 april 2017 defPeter Achterberg
 
Presentation Information session on International Sociology Bachelor
Presentation Information session on International Sociology BachelorPresentation Information session on International Sociology Bachelor
Presentation Information session on International Sociology BachelorPeter Achterberg
 
Master sociology double degree 23 march 2017
Master sociology double degree 23 march 2017Master sociology double degree 23 march 2017
Master sociology double degree 23 march 2017Peter Achterberg
 
Master sociology 23 march 2017
Master sociology 23 march 2017Master sociology 23 march 2017
Master sociology 23 march 2017Peter Achterberg
 
Master sociology double degree 10 11-2016-final
Master sociology double degree 10 11-2016-finalMaster sociology double degree 10 11-2016-final
Master sociology double degree 10 11-2016-finalPeter Achterberg
 
Master sociology versie1 def
Master sociology  versie1 defMaster sociology  versie1 def
Master sociology versie1 defPeter Achterberg
 
Premaster sociology 10 11-2016 final
Premaster sociology 10 11-2016 finalPremaster sociology 10 11-2016 final
Premaster sociology 10 11-2016 finalPeter Achterberg
 

More from Peter Achterberg (20)

The social and cultural roots of nostalgia
The social and cultural roots of nostalgiaThe social and cultural roots of nostalgia
The social and cultural roots of nostalgia
 
Fuck the system
Fuck the systemFuck the system
Fuck the system
 
Onderzoek doen
Onderzoek doenOnderzoek doen
Onderzoek doen
 
De strijd om de waarheid
De strijd om de waarheidDe strijd om de waarheid
De strijd om de waarheid
 
Master sociology 10 maart 2018
Master sociology 10 maart 2018Master sociology 10 maart 2018
Master sociology 10 maart 2018
 
Master sociology double degree 10 maart 2018
Master sociology double degree 10 maart 2018Master sociology double degree 10 maart 2018
Master sociology double degree 10 maart 2018
 
Premaster sociology 10 maart 2018
Premaster sociology 10 maart 2018Premaster sociology 10 maart 2018
Premaster sociology 10 maart 2018
 
Soc nl informatiesessie bachelor open dag 3 februari 2018 peter
Soc nl informatiesessie bachelor open dag 3 februari 2018  peterSoc nl informatiesessie bachelor open dag 3 februari 2018  peter
Soc nl informatiesessie bachelor open dag 3 februari 2018 peter
 
Soc eng information session bachelor open day february 3 2018 peter
Soc eng information session bachelor open day february 3 2018  peterSoc eng information session bachelor open day february 3 2018  peter
Soc eng information session bachelor open day february 3 2018 peter
 
Master sociology 4 november 2017 final
Master sociology 4 november 2017  finalMaster sociology 4 november 2017  final
Master sociology 4 november 2017 final
 
Infosessie international sociology_2017_eng_peter
Infosessie international sociology_2017_eng_peterInfosessie international sociology_2017_eng_peter
Infosessie international sociology_2017_eng_peter
 
Social and cultural discontents and the public perception of science
Social and cultural discontents and the public perception of scienceSocial and cultural discontents and the public perception of science
Social and cultural discontents and the public perception of science
 
Sociale bedrijvendagen
Sociale bedrijvendagenSociale bedrijvendagen
Sociale bedrijvendagen
 
Bachelorvoorlichting sociologie 20 april 2017 def
Bachelorvoorlichting sociologie 20 april 2017 defBachelorvoorlichting sociologie 20 april 2017 def
Bachelorvoorlichting sociologie 20 april 2017 def
 
Presentation Information session on International Sociology Bachelor
Presentation Information session on International Sociology BachelorPresentation Information session on International Sociology Bachelor
Presentation Information session on International Sociology Bachelor
 
Master sociology double degree 23 march 2017
Master sociology double degree 23 march 2017Master sociology double degree 23 march 2017
Master sociology double degree 23 march 2017
 
Master sociology 23 march 2017
Master sociology 23 march 2017Master sociology 23 march 2017
Master sociology 23 march 2017
 
Master sociology double degree 10 11-2016-final
Master sociology double degree 10 11-2016-finalMaster sociology double degree 10 11-2016-final
Master sociology double degree 10 11-2016-final
 
Master sociology versie1 def
Master sociology  versie1 defMaster sociology  versie1 def
Master sociology versie1 def
 
Premaster sociology 10 11-2016 final
Premaster sociology 10 11-2016 finalPremaster sociology 10 11-2016 final
Premaster sociology 10 11-2016 final
 

Maatschappelijk onbehagen en het publieke aanzien3

 • 1. MAATSCHAPPELIJK ONBEHAGEN EN HET PUBLIEKE AANZIEN VAN DE WETENSCHAP Peter Achterberg JCA Symposium, 7 april 2017
 • 2. WETENSCHAP EN SAMENLEVING: EEN ONGELUKKIG HUWELIJK? ‘The relationship between the scientific community and the general public has never been worse in living memory’ (Haerlin and Parr 1999)
 • 3. WETENSCHAP EN SAMENLEVING: EEN ONGELUKKIG HUWELIJK? ‘The relationship between the scientific community and the general public has never been worse in living memory’ (Haerlin and Parr 1999)
 • 4. WETENSCHAP EN SAMENLEVING: EEN ONGELUKKIG HUWELIJK? ‘De wetenschap deugt niet…’. ‘Men probeert een ideaal wereldbeeld te onderbouwen met 'wetenschappelijke feiten' zoals zij die graag zien. Dit wordt vervolgens in de Azijnbode geciteerd, komt later ter sprake bij DWDD. Daarna is het 'feit' gekaapt door de grachtengordel en wordt het onder het genot van een sojalattemachiato met quinoasalade nog meerdere malen besproken’. ‘Wetenschap is gekaapt door policor mensen’. ‘Ik geloof de wetenschap gewoon niet meer’.
 • 5. WETENSCHAP EN SAMENLEVING: EEN ONGELUKKIG HUWELIJK? ‘Ik vertrouw geen enkel onderzoek...zeker niet als mijn mening niet eens gepeild is...’ ‘Kennis verkregen door wetenschappelijk onderzoek is eigenlijk net zo goed bereikbaar is voor mensen met een ‘MAVO verstand’ door ‘2 minuten [te] googelen’. ‘ ‘Van echt vrije wetenschap bedrijven is op universiteiten […]niet echt sprake meer. …Universiteiten zijn teveel verstrengeld met de overheid en de economie, [en] de onafhankelijkheid is ver te zoeken.’
 • 6. SOCIOLOGIE EN SAMENLEVING: EEN ONGELUKKIG HUWELIJK? ‘linkse hobbies van het “Gamma-gajes” (…) dat wetenschap vermengt met leugens om politieke doelen te realiseren’ Over mijn onderzoek (De Koster, Achterberg et al. 2014): ‘vreemd en nutteloos onderzoek’ ‘Straalt weinig objectiviteit uit’ ‘Om van te kotsen vieze collaborateurs !!!’
 • 7. WETENSCHAP EN SAMENLEVING: EEN ONGELUKKIG HUWELIJK? ‘Na de dominee en de dokter is nu ook de autoriteit van de wetenschapper niet langer vanzelfsprekend…’ ‘Bovendien worden wetenschappelijke bevindingen vaker bekritiseerd door mondige burgers en soms zelfs als “ook maar een mening” in de touwen gedrongen’ (Clevers, 2013:4).
 • 8. WETENSCHAP EN SAMENLEVING: EEN ONGELUKKIG HUWELIJK? (Eghigian, 2015) (Locke, 2015) (Harambam, 2017)
 • 9. • Wat is de rol van het onbehagen in de steun voor wetenschap?
 • 10. ONDERZOEK NAAR HET PUBLIEKE AANZIEN T.A.V DE WETENSCHAP… …laat zien dat er geen echte trend te ontwaren is in denkbeelden over wetenschap (bijvoorbeeld: KNAW, 2013; Gauchat, 2012) …benadrukt multidimensionaliteit (Millstone & Van Zwanenburg, 2000; Bauer et al., 1994) …suggereert dat lager opgeleiden en mensen met minder wetenschappelijke kennis minder affiniteit hebben met wetenschap (Allum, et al., 2008; De Keere, 2010) …wijst op het belang van maatschappelijk onbehagen (Achterberg et al., 2017; Gauchat, 2011)
 • 11. TWEE KWESTIES: (1) MAATSCHAPPELIJK ONBEHAGEN • A.k.a. Anomie (Srole, 1956) • Perceptie van sociale en culturele orde als complex, wispelturig , wanordelijk, onvoorspelbaar, zinloos. • Typische ziekte van de moderniteit (Zijderveld, 2000) • Wordt dikwijls door sociologen in verband gebracht met: • Druggebruik, geslachtsziekten, pornografie, criminaliteit, promiscuïteit, Prozac gebruik en…. • Verminderde steun voor instituties (cf. Elchardus en de Keere, 2013: 101)
 • 13. TWEE KWESTIES: (2) MULTIDIMENSIONALITEIT • In het meeste onderzoek genegeerd: Data limitaties… • Op basis van eerder werk (Achterberg, 2015a, 2015b): • Steun voor wetenschappelijke instituties • Vertrouwen in de institutie wetenschap, vertrouwen in wetenschappers • Steun voor ‘positivistische’ epistemologie • Steun voor het idee dat door rigoureus, technisch geavanceerd onderzoek, de echte werkelijkheid gekend kan worden • Steun voor ‘individuele’ epistemologie • Steun voor het idee dat de ervaring en intuïtief van het individu zelf de bron van echte kennis is
 • 14. PADMODEL Opleiding Anomie Nostalgie Institutioneel vertrouwen wetenschap Chisq:22,24 (df=11; p=,02) IFI: ,99; RMSEA: ,03 Controle vars: Inkomen, geslacht, religie, leeftijd Bron: Achterberg & -,08** -,26*** ,08** ,12*** -,24***
 • 15. PADMODEL Opleiding Anomie Nostalgie Institutioneel vertrouwen wetenschap Individuele epistemologie Chisq:22,24 (df=11; p=,02) IFI: ,99; RMSEA: ,03 Controle vars: Inkomen, geslacht, religie, leeftijd Bron: Achterberg & -,08** -,26*** ,19*** ,08** ,12*** -,24***
 • 16. PADMODEL Opleiding Anomie Nostalgie Positivisme Institutioneel vertrouwen wetenschap Individuele epistemologie Chisq:22,24 (df=11; p=,02) IFI: ,99; RMSEA: ,03 Controle vars: Inkomen, geslacht, religie, leeftijd Bron: Achterberg & -,08** -,26*** ,19*** ,08** ,12*** -,12*** ,13*** ,10*** -,24***
 • 17. PADMODEL Opleiding Anomie Nostalgie Positivisme Institutioneel vertrouwen wetenschap Individuele epistemologie Chisq:22,24 (df=11; p=,02) IFI: ,99; RMSEA: ,03 Controle vars: Inkomen, geslacht, religie, leeftijd Bron: Achterberg & -,08** -,26*** ,19*** ,08** ,24*** ,12*** -,12*** ,13*** ,10*** -,24*** ,04 ,30*** ,14***
 • 18. POST-CHRISTELIJK ONBEHAGEN? • Er wordt gesuggereerd dat detraditionalisering / ontkerkelijking… • …een zegen is: Vrijheid, voorspoed, progressie (Featherstone, 1995: 217-8; zie ook het hele oeuvre van Ronald Inglehart) • …een drama is: Moreel vacuüm (Sztompka, 2002), sociaal conflict (Etzioni, 2001) • Maar: Dat hangt er maar van af! • De Koster et al. (2011): Hoger en lager opgeleiden verschillen in reactie
 • 19. Verklaring van Nostalgie en Anomie (OLS Regressie analyse, Methode=ENTER) Nostalgie Anomie B (s.e.) B (s.e.) Constante 7,39*** (,24) 3,35*** (,12) Opleiding -,19*** (,05) -,24*** (,03) Religieuze inbedding -,27 (,18) -,22*** (,08) Opleiding X Religieuze inbedding ,15* (,07) ,08* (,04) Inkomen -,12*** (,04) -,08*** (,02) Leeftijd ,01*** (,00) ,00 (,00) Vrouw ,14** (,06) -,04 (,03) R2 ,10 ,10 N 1.755 1.687Bron: Achterberg & Houtman, 2013: N=1.380
 • 20. STERKER OPLEIDINGSCONFLICT IN SECULIERE LANDEN? Eurobarometerdata (N=27.762, in 31 landen; 2010)
 • 21. TOT BESLUIT ‘The relationship between the scientific community and the general public has never been worse in living memory’ (Haerlin & Parr 1999: 499) • Maatschappelijk onbehagen: • Anomie en Nostalgie • Motief voor lager opgeleiden om wetenschappelijke instituties niet langer te vertrouwen • Vooral in de meest geseculariseerde/ gedetraditionaliseerde contexten waar zingeving een thema is… • Is niet louter destructief: • Steun voor positivistische epistemologie • Steun voor individuele epistemologie ‘The belief in the value of scientific truth is not derived from nature but is a product of definite cultures’ (Weber, 1949: 110)