Advertisement

Infosessie international sociology_2017_eng_peter

Professor of Sociology at Tilburg University
Oct. 7, 2017
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Infosessie international sociology_2017_eng_peter

 1. International Sociology Bachelor Information Saturday, October 7, 2017
 2. Welcome!
 3. Open day: International bachelor of Sociology Welcome! Wouter KwintPeter Achterberg
 4. 1. What is Sociology? 2. What is the bachelor program International Sociology? 3. Why choose for International Sociology at Tilburg University? 4. What are your options after the bachelor International Sociology? 5. Need more information? Content
 5. What is sociology?
 6. Sociology: Understanding Society 1. Sociologists look at societal problems and trends with a scientific perspective 2. Sociologists study social impacts on individual behaviour
 7. • Which groups of refugees integrate more and why? • Did opinions about freedom of speech change during the last decade? • Which young men are more prone for radicalization? • Why do people vote against their own interest? • Does flexible work lead to polarization in the labour market? • What are consequences of the Internet for social contacts? Problems in society today
 8. Sociology and science
 9. Bachelor program International Sociology Tilburg University
 10. • Offered in two languages: • Sociologie: mens en samenleving • International Sociology • Choice out of 3 majors (specialisations): • Grootstedelijke vraagstukken • Culture in Comparative Perspective • Social Risks in a Changing World Bachelor Sociology in Tilburg
 11. Year 1: base Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Introduction to Sociology Political Science Sociological Themes Contemporary Sociological Theories Social problems Research Methodology Introduction to Psychology Social Problems in Research Academic Skills 1 Academic Skills 2 Introduction to Statistics Economics for International Students Academic Skills 3 Courses in Sociology Other disciplines Academic and research skills
 12. A week in a student’s life
 13. Year 2 and 3: specialisation Grootstedelijke vraagstukken Culture in Comparative Perspective Social Risks in a Changing World
 14. Choice out of one of three majors: • Four thematic courses • More academic and research skills • Sociological research project • Internship (year 3) • Bachelor thesis (year 3) In year 3 lots of flexibility and choice Year 2 and 3: specialisation Minor Other sociology major Other discipline Educational minor Study abroad
 15. Study abroad Do you want to follow courses abroad? You can do so without study delay!
 16. International Sociology at Tilburg University
 17. Why International Sociology in Tilburg? Offered in two languages: English & Dutch Small-scale program: you are not a number! Good returns and satisfied students Choice out of 3 specialisations PASS program Active student life
 18. Tilburg Student CityStudy association Versot Active student life
 19. • Diploma comparable to Dutch VWO diploma or HBO propedeuse • English language proficiency • Maths (comparable to 6 VWO) No maths? Please have a look at: https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors- programs/admissionrequirements/mathematics-requirements/ Admission requirements International Sociology
 20. Options after bachelor program International Sociology
 21. • Master Sociology (1 year) • Extended Master Sociology with internship (1,5 years) • Research Master Social and Behavioral Sciences (2 years) • Double Degree program with • Trento (Italy; 2 years) • UPF(Barcelona, Spain; 1,5 years) • Post-Master: Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (in Dutch; 1 year) Master’s programs
 22. Career perspective
 23. Branche perspective Bron: alumni-onderzoek TiU Oktober 2017 Consultancy 17% Education 15% Social work 14% Policy advice 11% Entrepreneurship 11% Politics 8% Research 7% Other 17%
 24. Job perspectives
 25. More information?
 26. Sociology Tilburg University on social media
 27. Meet & Greet - Admission - Binding Studyadvice (BSA) - Possibilities for Exchange - Personal circumstances Foyer Warande Building 12:30 – 14:00 Kennismakingscollege Sociologie Cobbenhagen Building 1.21 14:00 – 14:45 Trial Lecture International Sociology Cobbenhagen Building 0.08 16:00 – 16:45 More information today?
 28. Student for a day! Meeloopdag Sociologie 24 oktober 2017 Student for a Day International Sociology 10 november 2017 Visit our website www.tilburguniversity.edu/internationalsociology And download your personal brochure! Vragen (1): I.J.P.Sieben@tilburguniversity.edu Vragen (2): www.tilburguniversity.edu/ask-tsb More information?
 29. Thanks and see you!

Editor's Notes

 1. Onze afgestudeerden: misschien sta jij hier wel over drie jaar!
 2. Jezelf voorstellen
 3. Wat gaan we vertellen?
 4. Deze niet allemaal behandelen, maar laten zien en een onderwerp eruit halen, of een onderwerp van je eigen onderzoek vertellen
 5. Wetenschap: geen mening maar feiten Wat is het probleem, hoe groot, voor wie/welke groepen, wat zijn de oorzaken en gevolgen? Niet altijd makkelijk te achterhalen, verder denken dan common-sense. Je leert daarom bij sociologie: goede vragen stellen, kritisch nadenken, argumenteren, goed onderzoek (kwalitatief + kwantitatief) doen en beoordelen, communiceren (teksten schrijven en presenteren). Allemaal vaardigheden die hun waarde hebben op de arbeidsmarkt!
 6. Social Problems in Research: hier komt alles samen. Wouter laten vertellen over zijn ervaringen (onderzoek in groep)
 7. Wouter: een week is gevuld met hoorcolleges, werkgroepen en practica. Daarnaast nog veel zelfstudie: literatuur lezen, opdrachten maken (individueel en in groep). Totaal staat er 40 uur per week voor. Aantal contact uren per week voor eerstejaars: Tilburg University stelt min 12 uur per week, maar bij ons is dat 18-20 uur per week
 8. Grootstedelijke vraagstukken: Wat zijn de belangrijkste sociale vraagstukken in grote steden in Nederland en West-Europa? En wat zijn de lokale, stedelijke gevolgen van globale veranderingen? Globale veranderingen zoals globalisering, individualisering, migratie en vergrijzing zijn voelbaar op een lokaal niveau en moeten ook op dat niveau worden aangepakt. De stad wordt daarbij vaak als brandpunt van maatschappelijke vernieuwing en verandering gezien.   In deze Nederlandstalige major kijk je op twee manieren naar grote steden. Aan de ene kant leer je meer over de schaduwzijden van stedelijke verandering, zoals werkloosheid, overlast en criminaliteit, en de sociale gevolgen van verhoogde etnische en culturele diversiteit. Aan de andere kant verdiep je je in de kansen en mogelijkheden die een grote stad biedt op het vlak van innovatie, creativiteit, ontmoeting, consumptie en vernieuwing.   Naast hedendaagse theorieën over stad en buurt, focus je op centrale thema’s zoals verhoogde diversiteit, sociale ongelijkheid, armoede, leefbaarheid en gezondheid in stedelijke buurten. Bovendien besteed je in deze major aandacht aan de mogelijkheden en beperkingen van sociaal en stedelijk beleid. Culture in comparative perspective: How do people think about the world around them? And how does this translate to political, religious/spiritual and moral world-views? This major is about culture in an international, comparative context. You will learn why people’s world-views differ and how these world-views are embedded in social networks and structures.   You will also focus on the role of the internet and social media in forming world-views. For example, to what extent do people live in a 'bubble' and to what degree does this 'bubble' create interaction between world-views and new media?   Besides explanations for cultural differences between people, you study the consequences. The way in which people view and interpret the world around them, for example, defines and legitimizes the way they shape their identity and choose their lifestyle. Nationalism, feelings of public unease, belief in conspiracy theories, and marital preferences are also partly defined by world-views. Social risks in a changing world What are the social consequences of globalization? And what does this mean for social risks such as poverty and inequality? Since the twentieth century, we have dealt with various risks associated with welfare. Think, for example, of the fulfilment of basic needs, eliminating poverty, and realizing life chances. These risks were socially and collectively covered by the industrialized nation-states in the form of the modern welfare state.   Since the 1970s, however, the modern welfare state has come under pressure from increasing globalization. Old social risks, such as retirement, illness and unemployment, change, whereas new social risks, such as the working poor, low literacy, and the combined pressure of work and family life, appear.   In this major, you will study the transformations of social risks by focusing on economic, social and political globalization. Economic globalization is related to the integration of national economies in ‘global capital', the rise of multinationals, and the power of the financial world. Political globalization is reflected in the rise of transnational cooperation, such as in the European Union. Social globalization is about global migration and urbanization, and is linked, for example, to urban super-diversity and to transnational elites and the super-rich.
 9. T shaped professional Depth of academic knowledge, professional expertise and expert skills Breadth of academic knowledge and generic skills Character! (Knowlegde, skills, character)
 10. Twee talen en 3 specialisaties al genoemd, maar dit is uniek in Nederland Kleinschaligheid; docenten kennen je, je bent onderdeel van een kleine klas met een mentor. Een van de docenten wordt ook je persoonlijke tutor (begeleider) waarmee je je studievoortgang bespreekt, maar ook je interesses en ambities (eerste jaar: vier gesprekken) – we helpen je bij keuzeprocessen (bv voor specialisaties, minor/stage/buitenland). Met je klas heb je ook een aantal bijeenkomsten per jaar: reflectie en evaluatie studie, studievaardigheden opdoen, arbeidsmarktorientatie (= PASS, program for academic Study Success) Goede rendementen (70-80%; verschilt wel per jaar door kleine cohorten) Tevreden studenten: Opleidings scoort hoog in Nationale Studentenenquete (gemiddelde tevredenheid met opleiding is 4 op een schaal van 1 tot 5). Actief studenten leven bij sociologie (volgende slide + Wouter!)
 11. Wouter!
 12. Kort noemen – persoonlijke vragen bij meet en greet (Liesbeth van admission)
 13. De organisaties waarvoor je komt te werken zijn bijvoorbeeld gemeentes, provincies, onderzoeksbureaus, onderwijsinstellingen, culturele instellingen, de journalistiek, woningbouwverenigingen, de gezondheidszorg en nog veel meer. Met aanvullende cursussen vakdidactiek en een stage kun je je ook kwalificeren als 1e-graads leraar maatschappijleer.
 14. Sociologen vinden gemakkelijk werk (uit recent alumni-onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de afgestudeerde sociologiestudenten binnen twee maanden na afstuderen een baan vindt). Ze hebben een brede kennis van maatschappelijke problemen en onderzoeksmethoden. Ze zijn in staat een substantiële bijdrage te leveren aan het oplossen van actuele maatschappelijke problemen. Als afgestudeerde socioloog ben je in staat zelfstandig sociale problemen te analyseren en oplossingen te bedenken. Je bent op de hoogte van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor ben je zeer breed inzetbaar en kun je bij veel verschillende organisaties aan de slag.
 15. Stel je vragen aan Yvonne Alofs (onderwijscoordinator) en Liesbeth Bluekens (Admission Officer) Ook studenten sociologie bij Meet and Greet (waaronder Wouter)
Advertisement