<ul><li>„ ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” </li></ul><ul><li>Gdynia, dnia… </li></ul>www.perspecta.pl
Program Szkolenia <ul><li>8:00 – 8:30 Wprowadzanie </li></ul><ul><li>8:30 – 9:30 Pomysł na Firmę </li></ul><ul><li>9:30 ...
Kontrakt – zasady obowiązujące podczas szkolenia <ul><li>Jesteśmy na „Ty” </li></ul><ul><li>Wyłączony/ wyciszony telefon <...
<ul><li>Poznajmy się </li></ul>www.perspecta.pl
Poznajmy się <ul><li>Imię </li></ul><ul><li>Aktualne zajęcie </li></ul><ul><li>Jakie mam plany na przyszłość? </li></ul><u...
<ul><li>Pomysł na Firmę </li></ul>www.perspecta.pl
Przed rejestracją <ul><li>Nazwa przedsiębiorstwa </li></ul><ul><li>Siedziba </li></ul><ul><li>Forma opodatkowania </li></u...
Pomysł na Biznes <ul><li>Powielanie wzorów </li></ul><ul><li>Analiza posiadanych umiejętności </li></ul><ul><li>Analiza po...
Zalety <ul><li>Niezależność </li></ul><ul><li>Prestiż </li></ul><ul><li>Satysfakcja </li></ul><ul><li>Możliwość osiągania ...
Wady <ul><li>Ryzyko utraty zaangażowanych środków </li></ul><ul><li>Możliwość pracy w większym </li></ul><ul><li>wymiarze...
Cechy przedsiębiorcy <ul><li>Zdrowy rozsądek </li></ul><ul><li>Zdolność uczenia się na własnych błędach </li></ul><ul><li...
Idealna nazwa powinna: <ul><li>Informować o rodzaju prowadzonej działalności </li></ul><ul><li>Wzbudzać zaufanie </li></ul...
Lokalizacja – co brać pod uwagę <ul><li>Rynek zbytu dla towarów i usług </li></ul><ul><li>Możliwość zdobycia odpowiedniej ...
Przerwa www.perspecta.pl
<ul><li>Profesjonalny Biznesplan </li></ul>www.perspecta.pl
Zdobycie środków <ul><li>Własne oszczędności </li></ul><ul><li>Rodzina, znajomi </li></ul><ul><li>Wprowadzenie wspólnika <...
Biznesplan <ul><li>Informacje ogólne o firmie i właścicielu </li></ul><ul><li>Streszczenie opisu przedsięwzięcia wraz z ge...
Biznesplan <ul><li>Precyzuje zamierzenia rynkowe i sposoby ich realizacji. Jest użyteczny zarówno dla potrzeb samego pr...
Przerwa www.perspecta.pl
<ul><li>Formy Działalności Gospodarczej </li></ul>www.perspecta.pl
Formy Organizacyjno Prawne <ul><li>W pierwszej kolejności należy podjąć decyzję w jakiej formie będziemy prowadzić firmę. ...
www.perspecta.pl Rejestracja spółki w sądzie rejestrowym Umowa spółki w formie aktu notarialnego Spółka akcyjna Rejestracj...
Firma Jednoosobowa <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Najniższy koszt założenia </li></ul><ul><li>Brak uciążliwych formalnoś...
Spółka Cywilna <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Niski koszt założenia </li></ul><ul><li>Brak uciążliwych formalności przy ...
Spółka Jawna <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Stosunkowo niski koszt założenia </li></ul><ul><li>Brak określonych wymagań ...
Spółka Partnerska <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Brak określonych wymagań co do kapitału spółki </li></ul><ul><li>Ograni...
Spółka Komandytowa <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Brak określonych wymagań dotyczących sumy komandytowej </li></ul><ul><...
Spółka Komandytowo Akcyjna <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Dla akcjonariusza- wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązani...
Spółka z o.o. <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki </li></ul><ul...
Spółka Akcyjna <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki </li></u...
Rejestracja osoby fizycznej, spółki cywilnej <ul><li>Złożenie wniosku i zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji </li><...
<ul><li>Odmowa wpisu następuje w formie decyzji administracyjnej w </li></ul><ul><li>stosunku do której przysługuje wnio...
Rejestracja spółki handlowej <ul><li>Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego ( Ustawa z dnia 20 sierpnia1997r.) (Dz.U.01.17.2...
<ul><li>Spółki handlowe  podlegają rejestracji w KRS, który prowadzony przez właściwy miejscowo dla siedziby spółki sąd r...
Przerwa www.perspecta.pl
<ul><li>Rejestracja Działalności Gospodarczej </li></ul><ul><li>Krok Po Kroku cz. 1 </li></ul>www.perspecta.pl
Etapy rejestracji <ul><li>Jedno okienko </li></ul><ul><li>lub </li></ul><ul><li>Urząd gminy / KRS </li></ul><ul><li>Urząd ...
Lokal <ul><li>Przedsiębiorstwo musi posiadać jednoznacznie określoną siedzibę. </li></ul><ul><li>Niezbędne jest posiadan...
Regon <ul><li>Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji...
Urząd Skarbowy <ul><li>W ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia </li></ul><ul><li>o wpisie do Ewidencji Działalnośc...
<ul><li>W celu rejestracji na potrzeby podatku VAT należy wypełnić formularz </li></ul><ul><li>zgłoszeniowy VAT-R oraz do...
Karta Podatkowa <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Brak obowiązku prowadzenia ewidencji księgowych </li></ul><ul><li>Niezmie...
Ryczał od przychodów ewidencjonowanych <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Zmniejszona liczba prowadzonych ewidencji księgowy...
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów PKPIR <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Możliwość zmniejszania przychodów o ewiden...
Za wyborem zwolnienia z VAT przemawiają sytuacje <ul><li>Odbiorcami Twoich towarów lub usług są osoby fizyczne albo firmy...
Jeśli wybierasz zwolnienie z VAT nie musisz <ul><li>Dokonać zgłoszenia rejestracyjnego podatku VAT </li></ul><ul><li>Wyst...
Przeciwko zwolnieniu z VAT przemawiają sytuacje <ul><li>Cena Twojego towaru lub usługi zawiera w sobie dużo kosztów </li>...
Przerwa www.perspecta.pl
<ul><li>Rejestracja Działalności Gospodarczej </li></ul><ul><li>Krok Po Kroku cz. 2 </li></ul>www.perspecta.pl
Pieczątka Firmowa <ul><li>Każdy przedsiębiorca powinien posiadać pieczęć firmową . Jest to bardzo </li></ul><ul><li>isto...
Rachunek Bankowy <ul><li>Ustawa „O swobodzie działalności gospodarczej” (art.22) </li></ul><ul><li>( Dz.U.Nr.04.173.1807 )...
ZUS <ul><li>W ciągu 7 dni od daty zadeklarowanej na zgłoszeniu w Urzędzie Skarbowym, jako daty podjęcia działalności gospo...
Państwowa Inspekcja Pracy <ul><li>Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników ( pracodawca ), </li></ul><ul><li>zobowią...
Państwowa Inspekcja Sanitarna <ul><li>Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników ( pracodawca ), </li></ul><ul><li>roz...
Koncesje <ul><li>Koncesja jest aktem administracyjnym. Na jego mocy państwo upoważnia określony podmiot gospodarczy do pro...
Działalność Regulowana <ul><li>Działalność regulowana podlega wpisom do odpowiedniego rejestru. Wpis ten następuje po złoż...
<ul><li>Hazard –wyścigi konne ( rejestr prowadzi Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ), </li></ul><ul><li>Lekarze ( re...
<ul><li>Sport-profesjonalne współzawodnictwo ( rejestr prowadzi Prezes Polskiej Konfederacji Sportu ), </li></ul><ul><li>T...
Zezwolenie <ul><li>Zezwolenia , obok koncesji i działalności regulowanej są jednym ze </li></ul><ul><li>sposobów reglamen...
Licencje, Zgody <ul><li>Niektóre rodzaje działalności wymagają uzyskania licencji, zgody bądź </li></ul><ul><li>wpisu na ...
Wpis <ul><li>Niektóre zawody wymagają odpowiedniego wykształcenia oraz wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wykonywani...
Wybrane instytucje wpierające MŚP w województwie pomorskim <ul><li>Agencja Rozwoju Pomorza </li></ul><ul><li>Fundacja Gos...
Terminy <ul><li>ZUS – składka właściciela do 10ego </li></ul><ul><li>(gdy ma pracowników to do 15 ego) </li></ul><ul><li>...
Przerwa www.perspecta.pl
<ul><li>Marketing i Reklama </li></ul>www.perspecta.pl
Marketing MIX <ul><li>Produkt – dostosowany do zbadanych potrzeb Klientów </li></ul><ul><li>Cena – oparta nie tylko na kos...
Na kupno produktu wpływa <ul><li>Ocena czy produkt jest w stanie zaspokoić potrzebę </li></ul><ul><li>Cena produktu oraz i...
Na kupno usługi wpływa <ul><li>Niezawodność </li></ul><ul><li>Szybkość reakcji </li></ul><ul><li>Pewność </li></ul><ul><li...
Reklama <ul><li>Prasa lokalna, krajowa </li></ul><ul><li>Plakaty </li></ul><ul><li>Radio </li></ul><ul><li>Telewizja </li>...
Misja <ul><li>Określa tożsamość i główny </li></ul><ul><li>cel istnienia firmy </li></ul><ul><li>Odpowiada na pytanie „co...
Przykłady Misji <ul><li>HOLIDAY IN : „Zaspokajać potrzeby podróżnych w dziedzinie noclegu i jedzenia&quot; </li></ul><ul><...
Wizja <ul><li>Przedstawia wartości i cele </li></ul><ul><li>Ideologia, wyobrażenie przyszłości </li></ul><ul><li>do które...
Przykłady Wizji <ul><li>Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie...
Dziękujemy za uwagę <ul><li>Informacje o ofertach pracy i szkoleniach znajdziesz na </li></ul><ul><li>www.perspecta.pl </...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacja abc przedsiębiorczości

5,527 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Prezentacja abc przedsiębiorczości

 1. 1. <ul><li>„ ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” </li></ul><ul><li>Gdynia, dnia… </li></ul>www.perspecta.pl
 2. 2. Program Szkolenia <ul><li>8:00 – 8:30 Wprowadzanie </li></ul><ul><li>8:30 – 9:30 Pomysł na Firmę </li></ul><ul><li>9:30 – 9:35 Przerwa </li></ul><ul><li>9:35 – 10:00 Profesjonalny Biznesplan </li></ul><ul><li>10:00 – 11:00 Formy działalności gospodarczej </li></ul><ul><li>11:00 – 11:15 Przerwa </li></ul><ul><li>11:15 – 12:00 Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku cz.1 </li></ul><ul><li>12:00 – 12:05 Przerwa </li></ul><ul><li>12:05 – 12:35 Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku cz. 2 </li></ul><ul><li>12:05 – 13:00 Reklama i Marketing </li></ul><ul><li>13:30 – 14:00 Podsumowanie </li></ul>www.perspecta.pl
 3. 3. Kontrakt – zasady obowiązujące podczas szkolenia <ul><li>Jesteśmy na „Ty” </li></ul><ul><li>Wyłączony/ wyciszony telefon </li></ul><ul><li>Otwarta Postawa </li></ul><ul><li>Komunikacja Wprost </li></ul><ul><li>Punktualność </li></ul>www.perspecta.pl
 4. 4. <ul><li>Poznajmy się </li></ul>www.perspecta.pl
 5. 5. Poznajmy się <ul><li>Imię </li></ul><ul><li>Aktualne zajęcie </li></ul><ul><li>Jakie mam plany na przyszłość? </li></ul><ul><li>Czego oczekuję od szkolenia </li></ul><ul><li>Ja po godzinach… </li></ul>www.perspecta.pl
 6. 6. <ul><li>Pomysł na Firmę </li></ul>www.perspecta.pl
 7. 7. Przed rejestracją <ul><li>Nazwa przedsiębiorstwa </li></ul><ul><li>Siedziba </li></ul><ul><li>Forma opodatkowania </li></ul><ul><li>Rodzaj działalności - PKD </li></ul><ul><li>VAT, czy bez VAT </li></ul><ul><li>Księgowość </li></ul><ul><li>Koncesje i zezwolenia </li></ul>www.perspecta.pl
 8. 8. Pomysł na Biznes <ul><li>Powielanie wzorów </li></ul><ul><li>Analiza posiadanych umiejętności </li></ul><ul><li>Analiza posiadanych zasobów </li></ul><ul><li>Analiza istniejących potrzeb lub problemów </li></ul><ul><li>Burza mózgów </li></ul>www.perspecta.pl
 9. 9. Zalety <ul><li>Niezależność </li></ul><ul><li>Prestiż </li></ul><ul><li>Satysfakcja </li></ul><ul><li>Możliwość osiągania znacznych przychodów </li></ul>www.perspecta.pl
 10. 10. Wady <ul><li>Ryzyko utraty zaangażowanych środków </li></ul><ul><li>Możliwość pracy w większym </li></ul><ul><li>wymiarze czasowym </li></ul><ul><li>Stres, niepewność </li></ul><ul><li>Możliwość bankructwa </li></ul>www.perspecta.pl
 11. 11. Cechy przedsiębiorcy <ul><li>Zdrowy rozsądek </li></ul><ul><li>Zdolność uczenia się na własnych błędach </li></ul><ul><li>Odpowiedzialność oraz chęć </li></ul><ul><li>do nieco cięższej i dłuższej pracy </li></ul><ul><li>Podejmowanie racjonalnego ryzyka </li></ul><ul><li>Wytrwałość </li></ul>www.perspecta.pl
 12. 12. Idealna nazwa powinna: <ul><li>Informować o rodzaju prowadzonej działalności </li></ul><ul><li>Wzbudzać zaufanie </li></ul><ul><li>Informować o zakresie oferty </li></ul><ul><li>Sugerować odpowiedni stopień fachowości </li></ul><ul><li>Wpadać w ucho i być łatwa do zapamiętania </li></ul><ul><li>W sposób wyraźny pozytywnie odróżniać firmę od konkurencji </li></ul>www.perspecta.pl
 13. 13. Lokalizacja – co brać pod uwagę <ul><li>Rynek zbytu dla towarów i usług </li></ul><ul><li>Możliwość zdobycia odpowiedniej siły roboczej </li></ul><ul><li>Infrastrukturę transportową </li></ul><ul><li>Dostęp do surowców </li></ul><ul><li>Lokalną politykę wobec biznesu </li></ul><ul><li>Możliwość wynajęcia, kupienia lub zbudowania odpowiednich pomieszczeń </li></ul>www.perspecta.pl
 14. 14. Przerwa www.perspecta.pl
 15. 15. <ul><li>Profesjonalny Biznesplan </li></ul>www.perspecta.pl
 16. 16. Zdobycie środków <ul><li>Własne oszczędności </li></ul><ul><li>Rodzina, znajomi </li></ul><ul><li>Wprowadzenie wspólnika </li></ul><ul><li>Fundusze pożyczkowe </li></ul><ul><li>Dotacje z urzędów pracy </li></ul>www.perspecta.pl
 17. 17. Biznesplan <ul><li>Informacje ogólne o firmie i właścicielu </li></ul><ul><li>Streszczenie opisu przedsięwzięcia wraz z genezą jego powstania </li></ul><ul><li>Informacje o produktach lub usługach </li></ul><ul><li>Ocena rynku odbiorców </li></ul><ul><li>Analiza rynku dostawców </li></ul><ul><li>Marketing </li></ul><ul><li>Proces produkcyjny </li></ul><ul><li>Analiza finansowa przedsięwzięcia </li></ul><ul><li>Informacje dodatkowe </li></ul><ul><li>załączniki </li></ul>www.perspecta.pl
 18. 18. Biznesplan <ul><li>Precyzuje zamierzenia rynkowe i sposoby ich realizacji. Jest użyteczny zarówno dla potrzeb samego przedsiębiorstwa, jak i dla pozyskania funduszy przy zakładaniu nowego przedsiębiorstwa, tworzeniu spółki, staraniach o kredyt bankowy itp. </li></ul><ul><li>Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej służy pomocą w sporządzeniu biznesplanów dla osób ubiegających się o kredyty na działalność gospodarczą. </li></ul>www.perspecta.pl
 19. 19. Przerwa www.perspecta.pl
 20. 20. <ul><li>Formy Działalności Gospodarczej </li></ul>www.perspecta.pl
 21. 21. Formy Organizacyjno Prawne <ul><li>W pierwszej kolejności należy podjąć decyzję w jakiej formie będziemy prowadzić firmę. W zależności od tego akty założycielskie podmiotów gospodarczych przyjmują różna formę. </li></ul><ul><li>Podmioty gospodarcze prowadzące działalność można podzielić w Polsce na : </li></ul>www.perspecta.pl
 22. 22. www.perspecta.pl Rejestracja spółki w sądzie rejestrowym Umowa spółki w formie aktu notarialnego Spółka akcyjna Rejestracja spółki w sądzie rejestrowym Umowa spółki w formie aktu notarialnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rejestracja spółki w sądzie rejestrowym Umowa spółki w formie aktu notarialnego Spółka komandytowo-akcyjna Rejestracja spółki w sądzie rejestrowym Umowa spółki w formie aktu notarialnego Spółka komandytowa Rejestracja spółki w sądzie rejestrowym Umowa spółki w formie aktu notarialnego Spółka partnerska Rejestracja spółki w sądzie rejestrowym Umowa spółki Spółka jawna Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez urząd gminy Umowa spółki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej Spółka cywilna Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez urząd gminy Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Jednoosobowe przedsiębiorstwo prywatne Zgłoszenie Akt założycielski Podmiot gospodarczy
 23. 23. Firma Jednoosobowa <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Najniższy koszt założenia </li></ul><ul><li>Brak uciążliwych formalności przy zakładaniu </li></ul><ul><li>Elastyczność jednoosobowego zarządzania </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>Odpowiedzialność za zobowiązania firmy majątkiem osobistym </li></ul><ul><li>Brak możliwości pozyskania kapitału przez przyjęcie nowego wspólnika </li></ul>www.perspecta.pl
 24. 24. Spółka Cywilna <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Niski koszt założenia </li></ul><ul><li>Brak uciążliwych formalności przy zakładaniu </li></ul><ul><li>Duża dowolność w kształtowaniu postanowień umowy spółki </li></ul><ul><li>Brak wymogów prawnych co do rodzaju i wielkości wnoszonych wkładów </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>Solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym </li></ul><ul><li>Brak możliwości zaciągania zobowiązań i nabywania uprawnień przez spółkę – tylko poszczególni wspólnicy </li></ul>www.perspecta.pl
 25. 25. Spółka Jawna <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Stosunkowo niski koszt założenia </li></ul><ul><li>Brak określonych wymagań dotyczących kapitału zakładowego spółki </li></ul><ul><li>Duża dowolność w kształtowaniu postanowień umowy spółki </li></ul><ul><li>Możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska tylko jednego wspólnika </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>Solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym </li></ul><ul><li>Koszt rejestracji w KRS </li></ul>www.perspecta.pl
 26. 26. Spółka Partnerska <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Brak określonych wymagań co do kapitału spółki </li></ul><ul><li>Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów </li></ul><ul><li>Jednoznaczne określenie rodzaju działalności spółki w nazwie </li></ul><ul><li>Możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska tylko jednego wspólnika </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>Możliwość działalności spółki wyłącznie w zakresie zawodu partnerów </li></ul><ul><li>Wymóg sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego, co wiąże się z opłatami </li></ul><ul><li>Koszt rejestracji KRS </li></ul>www.perspecta.pl
 27. 27. Spółka Komandytowa <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Brak określonych wymagań dotyczących sumy komandytowej </li></ul><ul><li>Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania do wysokości sumy komandytowej </li></ul><ul><li>Możliwość działania komandytariuszy w imieniu spółki wyłącznie w charakterze pełnomocników </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>Wymóg sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego, co wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty z tego tytułu </li></ul><ul><li>Konieczność prowadzenie tzw. Pełnej księgowości </li></ul><ul><li>Koszt rejestracji KRS </li></ul>www.perspecta.pl
 28. 28. Spółka Komandytowo Akcyjna <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Dla akcjonariusza- wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki </li></ul><ul><li>Możliwość pozyskania kapitału przez emisję akcji </li></ul><ul><li>Dla komplementariuszy – decydujący wpływ na działania spółki bez konieczności uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>Wysoki minimalny kapitał zakładowy </li></ul><ul><li>Wymóg sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego </li></ul><ul><li>Konieczność prowadzenia pełnej księgowości </li></ul><ul><li>Dla komplementariuszy – odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem </li></ul>www.perspecta.pl
 29. 29. Spółka z o.o. <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki </li></ul><ul><li>Możliwość pozyskania kapitału poprzez przyjęcie nowego wspólnika </li></ul><ul><li>Możliwość pokrycia udziału wkładem rzeczowym </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>Wysoki minimalny kapitał zakładowy </li></ul><ul><li>Wymóg sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego </li></ul><ul><li>Konieczność prowadzenia pełnej księgowości </li></ul>www.perspecta.pl
 30. 30. Spółka Akcyjna <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki </li></ul><ul><li>Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisje akcji i inne instrumenty finansowe </li></ul><ul><li>Łatwe sprawdzanie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów – dane finansowe spółki są jawne </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>Bardzo wysoki minimalny kapitał zakładowy </li></ul><ul><li>Drogi, czasochłonny i skomplikowany proces rejestracji </li></ul><ul><li>Konieczność prowadzenia pełnej księgowości </li></ul><ul><li>Duże wymagania formalne </li></ul><ul><li>Konieczność zatrudnienia specjalistycznej obsługi prawnej i finansowej </li></ul><ul><li>Brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych akcjonariuszy </li></ul><ul><li>Skomplikowany proces likwidacji </li></ul>www.perspecta.pl
 31. 31. Rejestracja osoby fizycznej, spółki cywilnej <ul><li>Złożenie wniosku i zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji </li></ul><ul><li>działalności gospodarczej dokonuje się w wydziale ewidencji działalności </li></ul><ul><li>gospodarczej w urzędzie gminy ( miasta ) właściwym dla stałego miejsca </li></ul><ul><li>zamieszkania przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć kserokopie </li></ul><ul><li>dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu. </li></ul><ul><li>Opłata za wpis do ewidencji wynosi 100 złotych, </li></ul><ul><li>Opłata za zmianę wpisu wynosi 50 złotych </li></ul><ul><li>Urząd wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. </li></ul><ul><li>Zaświadczenie zostaje doręczone przedsiębiorcy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia i będzie ono niezbędne podczas starania się o przyznanie REGON. </li></ul>www.perspecta.pl
 32. 32. <ul><li>Odmowa wpisu następuje w formie decyzji administracyjnej w </li></ul><ul><li>stosunku do której przysługuje wnioskodawcy (stronie) prawo </li></ul><ul><li>wniesienia odwołania, a po wyczerpaniu administracyjnego toku </li></ul><ul><li>instancji skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. </li></ul><ul><li>Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna co oznacza, </li></ul><ul><li>iż każdy zainteresowany może przyjść do urzędu gminy i sprawdzić </li></ul><ul><li>czy dana osoba jest wpisana do ewidencji i jaki jest zakres wpisu. </li></ul>www.perspecta.pl
 33. 33. Rejestracja spółki handlowej <ul><li>Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego ( Ustawa z dnia 20 sierpnia1997r.) (Dz.U.01.17.209 ) jest powszechne udostępnianie informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobie jego reprezentacji oraz inne istotne informacje dla obrotu gospodarczego, między innymi: </li></ul><ul><li>informacje o zaległościach podatkowych i celnych, </li></ul><ul><li>zaległościach wobec ZUS, </li></ul><ul><li>wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności. </li></ul><ul><li>KRS składa się z : </li></ul><ul><li>- rejestru przedsiębiorców, </li></ul><ul><li>- rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, </li></ul><ul><li>- rejestru dłużników niewypłacalnych. </li></ul>www.perspecta.pl
 34. 34. <ul><li>Spółki handlowe podlegają rejestracji w KRS, który prowadzony przez właściwy miejscowo dla siedziby spółki sąd rejonowy. W celu rejestracji spółki w rejonowym sądzie gospodarczym należy wypełnić jeden z wniosków : </li></ul><ul><li>KRS-W1 dla rejestracji spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, </li></ul><ul><li>KRS-W2 dla rejestracji spółki komandytowo-akcyjnej </li></ul><ul><li>KRS-W3 dla rejestracji spółki z ograniczona odpowiedzialnością </li></ul><ul><li>KRS-W4 dla rejestracji spółki akcyjnej </li></ul><ul><li>Należy zamieścić ogłoszenie o zawiązaniu podmiotu gospodarczego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz uiścić opłatę sądową od zarejestrowanego podmiotu. </li></ul>www.perspecta.pl
 35. 35. Przerwa www.perspecta.pl
 36. 36. <ul><li>Rejestracja Działalności Gospodarczej </li></ul><ul><li>Krok Po Kroku cz. 1 </li></ul>www.perspecta.pl
 37. 37. Etapy rejestracji <ul><li>Jedno okienko </li></ul><ul><li>lub </li></ul><ul><li>Urząd gminy / KRS </li></ul><ul><li>Urząd statystyczny </li></ul><ul><li>Wyrobienie pieczątki </li></ul><ul><li>Rachunek bankowy </li></ul><ul><li>ZUS </li></ul><ul><li>Urząd Skarbowy </li></ul>www.perspecta.pl
 38. 38. Lokal <ul><li>Przedsiębiorstwo musi posiadać jednoznacznie określoną siedzibę. </li></ul><ul><li>Niezbędne jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. </li></ul><ul><li>Musi być sporządzona umowa użyczenia lub umowa najmu, jasno </li></ul><ul><li>regulująca prawa i obowiązki tak wynajmującego jak i najemcy. </li></ul><ul><li>Istotne jest również określenie wymogów jakim powinien sprostać lokal, </li></ul><ul><li>lub budynek przeznaczony na realizowanie zamierzonego </li></ul><ul><li>przedsięwzięcia gospodarczego ( niekiedy niezbędne są badania </li></ul><ul><li>kontrolne dopuszczające lokal do celów gospodarczych ). </li></ul>www.perspecta.pl
 39. 39. Regon <ul><li>Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. </li></ul><ul><li>W terminie 14 dni od otrzymania zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej należy dokonać zgłoszenia podmiotu gospodarczego w odpowiednim urzędzie statystycznym poprzez wypełnienie wniosku do KRUPGN REGON (formularz zgłoszeniowy RG-1 ). </li></ul><ul><li>Gdy podmiot gospodarczy prowadzić będzie więcej niż trzy rodzaje działalności, dodatkowo należy wypełnić formularz RG-RD. </li></ul><ul><li>Urząd statystyczny jest zobowiązany w ciągu 14 dni nadać numer </li></ul><ul><li>Identyfikacyjny REGON. </li></ul><ul><li>Uzyskanie numeru REGON jest bezpłatne. </li></ul>www.perspecta.pl
 40. 40. Urząd Skarbowy <ul><li>W ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia </li></ul><ul><li>o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Skarbowego. </li></ul><ul><li>Należy dokonać tam niezbędnych formalności, </li></ul><ul><li>a mianowicie: </li></ul><ul><li>Wybrać formę opodatkowania </li></ul><ul><li>Dokonać rejestracji na potrzeby podatku VAT </li></ul>www.perspecta.pl
 41. 41. <ul><li>W celu rejestracji na potrzeby podatku VAT należy wypełnić formularz </li></ul><ul><li>zgłoszeniowy VAT-R oraz dokonać opłaty w urzędzie gminy. </li></ul><ul><li>Przedsiębiorcy wybierający zwolnienie z VAT powinni wypełnić formularz </li></ul><ul><li>VAT-6. </li></ul><ul><li>Urząd Skarbowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni przesłać potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT. </li></ul><ul><li>Należy dokonać wyboru opodatkowania spośród trzech możliwych form: </li></ul><ul><li>karta podatkowa ( należy wypełnić formularz PIT-16 ) </li></ul><ul><li>ryczałt ewidencjonowany (w formie oświadczenia bądź na wniosku US) </li></ul><ul><li>zasady ogólne – książka przychodów i rozchodów ( w formie oświadczenia bądź na wniosku urzędu skarbowego ). </li></ul>www.perspecta.pl
 42. 42. Karta Podatkowa <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Brak obowiązku prowadzenia ewidencji księgowych </li></ul><ul><li>Niezmienna wysokość podatku dochodowego w ciągu roku podatkowego </li></ul><ul><li>Brak obowiązku składania zeznań podatkowych </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>Bardzo ograniczony zakres stosowania – dotyczy tylko niektórych przedsiębiorców </li></ul><ul><li>Brak możliwości uwzględniania w rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że wymiar podatku nie jest uzależniony od wysokości czy nawet wystąpienia zysku </li></ul><ul><li>Ograniczona możliwość zatrudniania pracowników </li></ul>www.perspecta.pl
 43. 43. Ryczał od przychodów ewidencjonowanych <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Zmniejszona liczba prowadzonych ewidencji księgowych </li></ul><ul><li>Podatek dochodowy jest ustalany przy zastosowaniu mniejszych stawek procentowych </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>Nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodów, co przy stosunkowo wysokich kosztach może okazać się niekorzystne </li></ul>www.perspecta.pl
 44. 44. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów PKPIR <ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>Możliwość zmniejszania przychodów o ewidencjonowane koszty prowadzonej działalności, czyli płacenie podatku tylko w momencie uzyskania zysku – jeżeli nie osiągasz zysku podatek nie występuje </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>Większa w porównaniu z kartą podatkową i ryczałtem liczba ewidencji i procedur formalnych, które musisz stosować, aby prawidłowo prowadzić PKPIR </li></ul>www.perspecta.pl
 45. 45. Za wyborem zwolnienia z VAT przemawiają sytuacje <ul><li>Odbiorcami Twoich towarów lub usług są osoby fizyczne albo firmy nie będące podatnikami VAT – jeśli nie wybierzesz zwolnienia zapłacą oni cenę wyższą i mogą szukać innych kontrahentów </li></ul><ul><li>Cena Twojego towaru lub usługi zawiera w sobie mało kosztów, w takiej sytuacji niewiele zyskasz </li></ul><ul><li>Twoimi dostawcami nie są płatnicy VAT </li></ul>www.perspecta.pl
 46. 46. Jeśli wybierasz zwolnienie z VAT nie musisz <ul><li>Dokonać zgłoszenia rejestracyjnego podatku VAT </li></ul><ul><li>Wystawiać FV – musisz wystawiać rachunki </li></ul><ul><li>Prowadzić ewidencji sprzedaży i zakupów </li></ul><ul><li>Składać deklaracji podatkowych dla podatku VAT </li></ul>www.perspecta.pl
 47. 47. Przeciwko zwolnieniu z VAT przemawiają sytuacje <ul><li>Cena Twojego towaru lub usługi zawiera w sobie dużo kosztów </li></ul><ul><li>Twoimi dostawcami są płatnicy VAT </li></ul><ul><li>Jesteś dostawcą dla firm-podatników VAT </li></ul>www.perspecta.pl
 48. 48. Przerwa www.perspecta.pl
 49. 49. <ul><li>Rejestracja Działalności Gospodarczej </li></ul><ul><li>Krok Po Kroku cz. 2 </li></ul>www.perspecta.pl
 50. 50. Pieczątka Firmowa <ul><li>Każdy przedsiębiorca powinien posiadać pieczęć firmową . Jest to bardzo </li></ul><ul><li>istotne dla uruchamiania procedury rozpoczęcia działalności gospodarczej </li></ul><ul><li>Niezbędne przy zakładaniu rachunku bankowego. </li></ul><ul><li>Wystawianiu dokumentów sprzedaży, </li></ul><ul><li>Wypełnianiu dokumentów do Urzędu Skarbowego i ZUS. </li></ul><ul><li>Pieczątka powinna zawierać następujące dane: </li></ul><ul><li>Oznaczenie przedsiębiorcy ( nazwę przedsiębiorcy lub firmy ze wskazaniem formy prawnej, w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwa pod która wykonuje działalność ) </li></ul><ul><li>Dane teleadresowe firmy </li></ul><ul><li>Numer identyfikacyjny NIP </li></ul><ul><li>Numer identyfikacyjny REGON </li></ul>www.perspecta.pl
 51. 51. Rachunek Bankowy <ul><li>Ustawa „O swobodzie działalności gospodarczej” (art.22) </li></ul><ul><li>( Dz.U.Nr.04.173.1807 ) </li></ul><ul><li>„ Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy: </li></ul><ul><li>1) stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz </li></ul><ul><li>2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających </li></ul><ul><li>z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.” </li></ul><ul><li>Wyboru banku dokonuje się samodzielnie uwzględniając przede wszystkim koszty (wysokość opłat i prowizji bankowych) oraz zakres usług dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy. </li></ul><ul><li>Większość banków posiada w swojej ofercie specjalne pakiety usług dla małych i średnich przedsiębiorców. </li></ul>www.perspecta.pl
 52. 52. ZUS <ul><li>W ciągu 7 dni od daty zadeklarowanej na zgłoszeniu w Urzędzie Skarbowym, jako daty podjęcia działalności gospodarczej Przedsiębiorca, zobowiązany jest do rejestracji we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. </li></ul><ul><li>Zgłoszenie następuje na formularzach: </li></ul><ul><li>ZUS ZFA – zgłoszenie danych płatnika składek-osoby fizycznej, </li></ul><ul><li>ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, </li></ul><ul><li>ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. </li></ul><ul><li>Formularze zgłoszeniowe ZUS – strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych </li></ul><ul><li>www.zus.pl </li></ul>www.perspecta.pl
 53. 53. Państwowa Inspekcja Pracy <ul><li>Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników ( pracodawca ), </li></ul><ul><li>zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia </li></ul><ul><li>działalności gospodarczej zawiadomić właściwego okręgowego </li></ul><ul><li>inspektora pracy (Państwową Inspekcję Pracy ) o miejscu, rodzaju </li></ul><ul><li>i zakresie prowadzonej działalności. </li></ul><ul><li>( Art. 209 ustawy z dnia 26 czerwca1974r. Kodeks pracy ). </li></ul><ul><li>( Dz.U.98.21.94) </li></ul><ul><li>Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej. </li></ul><ul><li>Wzór wniosku stanowi Karta Zgłoszenia Pracodawcy . </li></ul><ul><li>www.pip.gov.pl </li></ul>www.perspecta.pl
 54. 54. Państwowa Inspekcja Sanitarna <ul><li>Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników ( pracodawca ), </li></ul><ul><li>rozpoczynając działalność gospodarczą jest zobowiązany </li></ul><ul><li>w terminie 30 dni od daty jej rozpoczęcia zawiadomić na piśmie </li></ul><ul><li>właściwego okręgowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju </li></ul><ul><li>i zakresie prowadzonej działalności. </li></ul><ul><li>Zawiadomienie w formie pisemnej powinno zawierać: </li></ul><ul><li>Nazwę przedsiębiorcy, </li></ul><ul><li>Numer NIP, </li></ul><ul><li>REGON, </li></ul><ul><li>PKD, </li></ul><ul><li>Miejsce, rodzaj, zakres działalności, </li></ul><ul><li>Przewidywaną liczbę pracowników, </li></ul><ul><li>Adresy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na stronie www.gis.gov.pl </li></ul><ul><li>http:// www.gis.gov.pl /index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=96 </li></ul>www.perspecta.pl
 55. 55. Koncesje <ul><li>Koncesja jest aktem administracyjnym. Na jego mocy państwo upoważnia określony podmiot gospodarczy do prowadzenia działalności gospodarczej objętej wyłącznością lub własnością państwa. </li></ul><ul><li>Uzyskanie koncesji odbywa się na drodze decyzji administracyjnej. </li></ul><ul><li>Koncesji udziela się na czas określony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, ( na wniosek przedsiębiorcy na krótszy okres ). </li></ul><ul><li>Koncesji udziela się w zakresie: </li></ul><ul><li>Broń ( koncesji udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych ), </li></ul><ul><li>Górnictwo ( koncesji udziela minister właściwy do spraw środowiska ), </li></ul><ul><li>Ochrona osób i mienia ( koncesji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ), </li></ul><ul><li>Paliwa ( koncesji udziela Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki ) </li></ul><ul><li>RTV ( koncesji udziela Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ), </li></ul><ul><li>Transport, przewozy lotnicze ( koncesji udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ), </li></ul>www.perspecta.pl
 56. 56. Działalność Regulowana <ul><li>Działalność regulowana podlega wpisom do odpowiedniego rejestru. Wpis ten następuje po złożeniu przez przedsiębiorcę pisemnego oświadczenia, iż spełnia warunki do wykonywania tej działalności. </li></ul><ul><li>Do działalności regulowanej należą: </li></ul><ul><li>Alkohol-wyrób i rozlew ( rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych ), </li></ul><ul><li>Archiwa ( rejestr prowadzi marszałek województwa ), </li></ul><ul><li>Obrót środkami ochrony roślin ( rejestr prowadzi wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa ), </li></ul><ul><li>Detektywi (rejestr prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych), </li></ul><ul><li>Składy towarowe ( rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych), </li></ul>www.perspecta.pl
 57. 57. <ul><li>Hazard –wyścigi konne ( rejestr prowadzi Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ), </li></ul><ul><li>Lekarze ( rejestr prowadzi okręgowa rada lekarska ), </li></ul><ul><li>Pielęgniarki ( rejestr prowadzi okręgowa reda pielęgniarek ), </li></ul><ul><li>Nasiona –obrót materiałem siewnym ( rejestr prowadzi wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa ), </li></ul><ul><li>Ośrodki szkolenia kierowców ( rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania ), </li></ul><ul><li>Paliwa –wytwarzanie, magazynowanie ( rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych ), </li></ul><ul><li>Poczta (niewymagająca zezwolenia ) ( rejestr prowadzi prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ), </li></ul><ul><li>Stacja kontroli pojazdów ( rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na wykonywanie ), </li></ul>www.perspecta.pl
 58. 58. <ul><li>Sport-profesjonalne współzawodnictwo ( rejestr prowadzi Prezes Polskiej Konfederacji Sportu ), </li></ul><ul><li>Telekomunikacja-świadczenie usług telekomunikacyjnych ( rejestr prowadzi prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ), </li></ul><ul><li>Telekomunikacja – dostarczanie systemów dostępu warunkowego … ( rejestr prowadzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ), </li></ul><ul><li>Turystyka –organizator i pośrednik turystyczny, organizowanie polowań ( rejestr prowadzi marszałek województwa ), </li></ul><ul><li>Waluty –działalność kantorowa ( rejestr prowadzi Prezes Narodowego Banku Polskiego ), </li></ul>www.perspecta.pl
 59. 59. Zezwolenie <ul><li>Zezwolenia , obok koncesji i działalności regulowanej są jednym ze </li></ul><ul><li>sposobów reglamentacji działalności gospodarczej. </li></ul><ul><li>Organy zezwalające wydają zezwolenia , jeżeli przedsiębiorca spełni </li></ul><ul><li>wszystkie przewidziane prawem warunki. </li></ul><ul><li>Rodzaje działalności wymagające zezwolenia: </li></ul><ul><li>Alkohol –sprzedaż ( wydawane przez organy gminy albo marszałka województwa ), </li></ul><ul><li>Apteka ( wydaje Główny Inspektor Farmaceutyczny lub wojewódzki inspektor farmaceutyczny ), </li></ul><ul><li>Działalność związana z promieniowaniem jonizującym ( wydawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ), </li></ul><ul><li>Cła ( wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych). </li></ul><ul><li>Pełny wykaz działalności gospodarczej wymagającej zezwolenia zawiera </li></ul><ul><li>- art.75 ust.1 ustawy „ O swobodzie działalności gospodarczej”. </li></ul>www.perspecta.pl
 60. 60. Licencje, Zgody <ul><li>Niektóre rodzaje działalności wymagają uzyskania licencji, zgody bądź </li></ul><ul><li>wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonego </li></ul><ul><li>zawodu. </li></ul><ul><li>Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej </li></ul><ul><li>m.in. w zakresie określonym w przepisach: </li></ul><ul><li>ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, </li></ul><ul><li>( Dz. U. Nr 04.204.2088) </li></ul><ul><li>ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, ze zm.) </li></ul><ul><li>Natomiast uzyskania zgody wymaga : </li></ul><ul><li>prowadzenie systemu płatności, </li></ul><ul><li>systemu rozrachunku papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351, ze zm.). </li></ul>www.perspecta.pl
 61. 61. Wpis <ul><li>Niektóre zawody wymagają odpowiedniego wykształcenia oraz wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania danego zawodu m.in. </li></ul><ul><li>Adwokat, </li></ul><ul><li>Radca prawny, </li></ul><ul><li>Notariusz, </li></ul><ul><li>Biegły rewident, </li></ul><ul><li>Psycholog, </li></ul>www.perspecta.pl
 62. 62. Wybrane instytucje wpierające MŚP w województwie pomorskim <ul><li>Agencja Rozwoju Pomorza </li></ul><ul><li>Fundacja Gospodarcza w Gdyni </li></ul><ul><li>Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość </li></ul><ul><li>Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości </li></ul><ul><li>Pomorski Fundusz Pożyczkowy </li></ul><ul><li>Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych </li></ul><ul><li>Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku </li></ul><ul><li>Centrum Wspierania Biznesu w Lęborku </li></ul><ul><li>Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu </li></ul>www.perspecta.pl
 63. 63. Terminy <ul><li>ZUS – składka właściciela do 10ego </li></ul><ul><li>(gdy ma pracowników to do 15 ego) </li></ul><ul><li>PIT – płatność do US do 20 ego miesiąca za miesiąc poprzedni </li></ul><ul><li>VAT – płatność do US do 25 ego miesiąca za miesiąc poprzedni (w przypadku małych podatników raz na kwartał) </li></ul>www.perspecta.pl
 64. 64. Przerwa www.perspecta.pl
 65. 65. <ul><li>Marketing i Reklama </li></ul>www.perspecta.pl
 66. 66. Marketing MIX <ul><li>Produkt – dostosowany do zbadanych potrzeb Klientów </li></ul><ul><li>Cena – oparta nie tylko na kosztach produkcji, ale także na pozycji firmy na rynku i w porównaniu z konkurencją </li></ul><ul><li>Dystrybucja – dobrana tak, by produkty mogły być dostarczone jak najszybciej i najwygodniej do Klientów </li></ul><ul><li>Promocja – dostarczenie informacji o ofercie firmy oraz oddziaływanie na rynek w celu pozytywnego nastawienia Klientów do firmy i jej produktów lub usług </li></ul>www.perspecta.pl
 67. 67. Na kupno produktu wpływa <ul><li>Ocena czy produkt jest w stanie zaspokoić potrzebę </li></ul><ul><li>Cena produktu oraz innych warunków zakupu </li></ul><ul><li>Porównania produktu </li></ul><ul><li>i jego ceny z produktami konkurencji </li></ul>www.perspecta.pl
 68. 68. Na kupno usługi wpływa <ul><li>Niezawodność </li></ul><ul><li>Szybkość reakcji </li></ul><ul><li>Pewność </li></ul><ul><li>Empatia </li></ul><ul><li>namacalność </li></ul>www.perspecta.pl
 69. 69. Reklama <ul><li>Prasa lokalna, krajowa </li></ul><ul><li>Plakaty </li></ul><ul><li>Radio </li></ul><ul><li>Telewizja </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Inne </li></ul>www.perspecta.pl
 70. 70. Misja <ul><li>Określa tożsamość i główny </li></ul><ul><li>cel istnienia firmy </li></ul><ul><li>Odpowiada na pytanie „co?” </li></ul>www.perspecta.pl
 71. 71. Przykłady Misji <ul><li>HOLIDAY IN : „Zaspokajać potrzeby podróżnych w dziedzinie noclegu i jedzenia&quot; </li></ul><ul><li>MICROSOFT : „Wiodąca rola w oprogramowaniu komputerowym&quot; </li></ul><ul><li>C. Revlon : „Wkładamy nadzieję do flakonika&quot; </li></ul><ul><li>Zelmer : „Naszym celem jest wytwarzanie najlepszych w kraju wyro­bów zasilanych prądem elektrycznym, służących do utrzymania czy­stości w mieszkaniu oraz wyrobów ułatwiających przygotowanie po­siłków. Dążymy do utrwalenia pozycji znaczącego w świecie ekspor­tera tych wyrobów&quot; </li></ul><ul><li>„ Rogalik &quot; (piekarnia w Gdańsku): „Masz prawo do chrupiących bułeczek&quot; </li></ul><ul><li>KAMIS (przyprawy): „Życie ze smakiem&quot; </li></ul><ul><li>Mc Graw-Hill : „Zaspokajać potrzebę wiedzy poprzez gromadzenie, wytwarzanie, dystrybucję wartościowych informacji w sposób, który zadowala naszych klientów, pracowników, autorów, inwestorów i cale społeczeństwo&quot; </li></ul><ul><li>Polifarb Cieszyn S.A. - „Ofensywność, konkurencyjność, wszechstron­ność, nowoczesność, opłacalność&quot;. </li></ul><ul><li>Neptun (Starogard Gdański) - „100 lat doświadczeń w produkcji obuwia&quot; </li></ul>www.perspecta.pl
 72. 72. Wizja <ul><li>Przedstawia wartości i cele </li></ul><ul><li>Ideologia, wyobrażenie przyszłości </li></ul><ul><li>do której dąży </li></ul><ul><li>Odpowiada na pytanie „jak?” </li></ul>www.perspecta.pl
 73. 73. Przykłady Wizji <ul><li>Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem: </li></ul><ul><li>jakości produktów naftowych </li></ul><ul><li>jakości obsługi klienta </li></ul><ul><li>profesjonalnego zarządzania. </li></ul><ul><li>Wizją Fabryki Wagonów Gniewczyna S.A. jest uzyskanie pozycji niekwestionowanego lidera w branży wagonów towarowych na rynku krajowym oraz przynależność do grupy najlepszych producentów europejskich. </li></ul>www.perspecta.pl
 74. 74. Dziękujemy za uwagę <ul><li>Informacje o ofertach pracy i szkoleniach znajdziesz na </li></ul><ul><li>www.perspecta.pl </li></ul><ul><li>Zapraszamy! </li></ul>www.perspecta.pl

×