Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Strategi, styring og ledelse
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

201602_ergoment-akrobat_franchise

Download to read offline

  • Be the first to like this

201602_ergoment-akrobat_franchise

  1. 1. AKROBAT® FRANCHISE ERGOMENT
  2. 2. ERGOMENT AKROBAT® HJEMMETRÆNING - FRANCHISE AKROBAT® HJEMMETRÆNING KAN FREMOVER DRIVES PÅ FRANCHISEBASIS. I det følgende kan du læse mere om Akrobat konceptets franchisemodel og mulighederne for at blive franchisetager hos Ergoment ApS, som ejer rettighederne til Akrobat. HVORFOR FRANCHISE: Der er mange grunde til at vælge franchise som forretningsmodel. Mange vælger at blive franchisetager ud fra et ønske om at blive selvstændig med et gennemprøvet og solidt koncept i ryggen, frem for at starte med et nyt og uprøvet koncept, som er mere usikkert og kræver en større markedsføringsindsats. Som franchisetager i Akrobat-konceptet bliver du en del af et større etableret netværk og kan tilgå spar- ring med børnepsykolog, socialrådgiver m.fl., samtidig med at du er selvstændig. Fordelen for Ergo- ment er bl.a., at flere kompetente og engagerede ergoterapeuter kan arbejde med Akrobat-konceptet, samtidig med at Ergoment kan fokusere på udviklings- og konsulentopgaver. ROLLEFORDELING: Akrobat-konceptets franchisesystem er konstrueret ud fra et ønske om at skabe den bedst mulige rolle- fordeling til gavn for begge parter. Franchisetagerene driver selv deres eget firma og har en stor grad af selvbestemmelse i dagligdagen og egne tilgrænsende ydelser. Akrobat-konceptet skal udføres i overensstemmelse med certificeringskravene, således kvalitet og præg overholdes. Du opkvalificeres til at sætte din faglighed i spil på et sikkert og solidt vidensgrundlag, og kom- pleksiteten i forløbene skal nok holde dig udfordret på den gode måde. Ergoment ApS står for udvikling af konceptet, rådgivning og sparring til dig, netværksressourcer, markedsføring og optimering af sags- og dokumentationsprocesser. EN MERE TRYG MÅDE AT VÆRE SELVSTÆNDIG PÅ: Dufårmulighedforatbliveendelafetkonceptsomharbevistsinpopularitetoglevedygtighedsiden2010.Dukan fokusere på dine kernekompetencer, mens Ergoment ApS sørger for, at du fortsat udvikler dine terapeutiske kompetencer og dine forretningsevner. Samtidig bliver du en del af det unikke og tætte samarbejde, der er imellem Pernille Kvist og de andre kommende franchisetagere. Ergoment læggerstorvægt på, at menneske- syn, kompetenceniveau og formidling, får det rigtige ”Akrobat-præg”, og derfor gøres der meget ud af ud- dannelse og rådgivning til franchisetager. Franchiseaftalen er udformet således, at igangværende forløb overdrages til Ergoment ApS ved langvarig sygdom, eller den dag samarbejdet slutter. Det betyder, at du har mulighed for at afhænde igangværende forløb på en etisk og forsvarlig måde. Franchiseaftalen er opbygget af to led for at minimere dine start udgifter og sikre din rentabilitet. Det vil sige, at selve franchisegebyret er sat forholdsvis lavt, mens du så udover fanchisegebyr betaler en licens for hvert forløb du har i gang.
  3. 3. ERGOMENT AKROBAT® HJEMMETRÆNING - FRANCHISE HVAD KRÆVES DER? For at blive franchisetager af Akrobat-konceptet skal du have solid erhvervserfaring, gerne fra det special- iserede børneområde eller rehabiliteringsområdet. Du skal være indstillet på at yde en arbejdsindsats i en hverdag med mange udfordrende opgaver. Inden du starter, skal du gennemgå en periode med intensiv træning. Endelig kræver det et fornuftigt økonomisk udgangspunkt at blive selvstændig. Investeringen ligger typisk på 70.000 – 150.000 kr. for uddannelse, etablering af kontorfaciliteter, web og it, markedsføring af egne ydelser mm. Sådan bliver du Akrobat-terapeut: PRÆ KVALIFIKATION • Aut. ergoterapeut • Kendskab til OTIPM • Mestre min. et evalueringsredskab • Erfaring med SMART goal • Solid erfaring fra det specialiserede børneområde eller rehabiliteringsområdet • Selvstændig eller lyst til at blive det INDLEDENDE PROCES • Deltage i infomøde omkring Akrobat- konceptet • Gennemfører kurset ”Den refleksive praksis” • Indsigt i hvilken faglig og personlig indsats det kræver - for at gennemføre langvarige og ofte komplekse træningsforløb • Gennemgang af væksthjulet omkring egen praksis • NDA underskrives før der gives indsigt i forretningsgrundlag • Eventuel franchiseaftale indgås OPLÆRINGSFASE • Oplæringen løber over 5 måneder med en vekselvirkning mellem teori, metodik samt forløbshåndtering og øvelser i egen praksis. Derudover gennemføres et spor omkring forretningsudvikling, ligeledes med oplæg, øvelser i praksis og opsamling • Certificering som Akrobat-terapeut AKROBAT-TERAPEUT • Igangsætte Akrobat- hjemmetræningsforløb • Vejlede, supervisere og tilpasse individuelle træningsplaner • Vedligeholde og optimere på forløb • Løbende effektevaluering • Fokus på barnets TRIVSEL: • Tilgængelighed • Relationer • Interesser • Vilje og vaner • Selvstændighed • Engagement • Livskvalitet 1 3 4 2
  4. 4. ERGOMENT MULIGHEDER: Akrobat-konceptet er netop frigivet som franchiseydelse, hvilket betyder der er gode muligheder for at sikre sig selv som franchisetager. Markedsgrundlaget i Danmark vil kunne bære 5-6 franchisetagere i alt, og der lukkes for tilgangen herefter. Har dette fanget din interesse, er du velkommen til at kontakte Pernille Kvist på pk@ergoment, eller via min Linkedin-profil, så vil du få information og tid, sted og dato for informationsmøde og aktiviteter der relatere sig til den indledende proces. Læs mere på ergoment.dk

Views

Total views

215

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×