Interim Manager Dansk

822 views

Published on

Published in: Business, Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
822
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Interim Manager Dansk

  1. 1. PER Hotel & Restaurant - Management / “Interim Manager” BJØRNER | Per Bjørner (Management by Demand) Samarbejde om Interim Management Er du interesseret i sparring i forbindelse med Interim Management eller blot yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte Per Bjørner på telefon +45 4094 1000 eller e- mail pb@eiss.dk
  2. 2. Hotel & Restaurant - Management “Interim Manager” Citat.: Per Bjørner .”Jeg farver røde tal sorte” Succes skaber energi…! (management by demand) Ledelse handler om mennesker! ”…Per Bjørner er en troværdig og professionel samarbejdspartner. Det er derfor vigtigt for mig at agere ansvarsbevidst og loyalt over for alle mine samarbejdes partnere…” - det er tilladt at have succes, og virksomheden tror på, at den enkelte medarbejder kan, og at hans/hendes indsats er vigtig. Den skal opfattes som en vision hen imod en tilstand, hvor den enkelte har vide rammer, hvor man glædes over sin egen og kollegernes succes, og hvor medarbejderstyrken og virksomheden udvikler sig samtidig med, at de har det sjovt. Indholdsfortegnelse på Per Bjørner – personprofil med et højt energiindhold, som fordeles på: Knofedt 80 % Fornyelse og udvikling 58 % Optimering og kampkraft 48 % Humor og sjov omgangstone 33 % I alt langt over 100 % Der skal være plads til at tænke skævt, og der skal være højt til loftet, når nye koncepter, tanker og nye ideer skal udvikles. I et samarbejde, er det min opgave at fastholde fokus på resultatforbedringen. Den gennemgående holdning til virksomhedsudvikling er, at engagementet altid må være mindst quot;som om det var min egen virksomhed og mine egne pengequot;. Målet med alt, hvad jeg gør, er at forbedre resultatet for kunderne. Jeg elsker vækst og at kunne skære i unødvendige omkostninger, så den konkurrence- mæssige fordel øges. Omkostningseffektivt og meget konkurrencedygtigt - arbejder med fortrolighed inden for aftalte rammer.
  3. 3. Hotel & Restaurant - Management “Interim Manager” Citat.: Per Bjørner .”Jeg farver røde tal sorte” Turn-around ledelse: Er der en afdeling i virksomheden, der sejler, skal der indføres en helt ny strategi eller er det hele virksomheden, der trænger til et eftersyn, kan jeg som interim leder træde til og vende hver en sten. Ved ansættelse af Per Bjørner som Interim manager, sker følgende: har fokus på målet og opgaven  har erfaring fra tidligere ledelsesopgaver, højere niveau  har indlevelsesevne  har blik for muligheder, ”nu-tid / fremtid”  har analytiske evner  udviser loyalitet overfor virksomheden  har motivations- og samarbejdsevner  er god til at kommunikere, er Certificeret som NLP Business Coach.  Kompetence og udviklings områder for virksomheden: Opsøger og udvikler virksomheden, ser på de forretningsmæssige muligheder i markedet, eller bruges virksomhedens ressourcer uden prioritering af de største muligheder for gevinster? Her ud over arbejdes der med: Sikring af, at strategien er retningsgivende for de daglige prioriteringer,  beslutninger og handlinger Forbedring af indtjenings- og omkostningsstrukturer  Bedre brug af medarbejdernes tid, evner og engagement.  Fokus på værdi skabende aktiviteter  Udvikling og modning af forretnings idéer.  Hurtig hjælp til at foretage de nødvendige handlinger, situationen kræver -  også de ubehagelige. Målrettet brug af og udvikling af virksomhedens ressourcer og  kompetencer. Opsøgning af de mest attraktive muligheder.  Omkostningseffektivt og meget konkurrencedygtigt - arbejder med fortrolighed inden for aftalte rammer.
  4. 4. Hotel & Restaurant - Management “Interim Manager” Citat.: Per Bjørner .”Jeg farver røde tal sorte” Arbejdes metode. Per Bjørner - interim management, er et velegnet ledelsesværktøj. Hvorfor ? Den moderne virksomhed søger at tilpasse sig ændringer i omgivelserne. Det kræver ofte ekstra ressourcer f.eks. for at løse et akut problem, eller for at bringe virksomheden fra en forandringsfase sikkert over i den næste. Med stort kendskab til og mange års succesfuld erfaring med ledelse /Interim Management fra branchen, er jeg godt klædt på til at indgå i en konstruktiv dialog omkring løsning af opgaver som: Driftsledelse Ved orlov, opsigelser, sygdom, spidsbelastninger, hasteopgaver m.m. Forandringsledelse Organisationsudvikling, teambuilding, udfasning og nedlukning, kvalitetssikring, nye arbejdsgange m.m. Strategisk ledelse Generationsskifte, forretningsudvikling, udvikling af nye markedsområder, effektivisering, turn-around, sparring med den eksisterende ledelse og bestyrelse m.m. Når kontrakten udløber, vil der ikke være ekstra omkostninger. Jeg ser dog efterfølgende et ønske fra nogle kunder, som gerne vil have en leder tilknyttet på ad hoc basis, for at følge den fortsatte udvikling af projektet. I disse situationer laver jeg en tillægsaftale. Succeskriteriet for mig som - interim manager er, at jeg forlader virksomheden igen. Det betyder nemlig, at opgaven er løst. Omkostningseffektivt og meget konkurrencedygtigt - arbejder med fortrolighed inden for aftalte rammer.
  5. 5. Hotel & Restaurant - Management “Interim Manager” Citat.: Per Bjørner .”Jeg farver røde tal sorte” Generelle faser i midlertidig ledelse. Introduktionsfasen: En god start er afgørende for et succesrigt interim forløb. Interim  manageren skal introduceres til organisationen, ledelsesgruppen og medarbejderne, så der fra starten hersker klarhed omkring opgave, rolle og funktion. Der skal stilles arbejdsfaciliteter til rådighed i virksomheden.  Interim manageren skal have adgang til centrale beslutningstagere og  samarbejdspartnere i virksomheden. Sammen med referencelederen foretages der indenfor få uger en  forventningsafstemning med yderligere specifikation og forudsætninger for opnåelsen af succeskriterier. Løsningsfasen: Som interim manager tager jeg hurtigt fat på opgaven og går i gang med  videre analyse og gennemførelse og realisering af de løbende beslutninger. Som interim manager skal der være feedback for at ”opgaven” lykkes  optimalt - lige som alle andre medarbejdere! Vedkommende vil investere tid og kræfter for at opgaven skal lykkes og feedback vil sikre motivation og retning. Allerede undervejs i forløbet begynder jeg som interim manager, at tænke  på, hvordan man sikrer forankring af viden i organisationen. Dette sker gennem oplæring/sparring af medarbejdere, dokumentation af arbejdsprocesser, strategioplæg, handlingsplaner, budgetter m.v. – efter indgået aftaler. Afslutningsfasen: Den endelige afrapportering til ledelsen/bestyrelse og forankring af viden i  virksomheden i forbindelse med opgavens afslutning er helt centralt for et succesrigt forløb. Der kan i visse situationer være tale om en vis tilknytning til virksomheden  efterfølgende for at sikre opfølgning m.v. (aftales særskilt) Samarbejde om Interim Management Er din virksomhed interesseret i sparring i forbindelse med Interim Management eller blot yderligere oplysninger, er I meget velkommen til at kontakte Per Bjørner på telefon +45 4094 1000 eller e-mail pb@eiss.dk Omkostningseffektivt og meget konkurrencedygtigt - arbejder med fortrolighed inden for aftalte rammer.
  6. 6. Hotel & Restaurant - Management “Interim Manager” Citat.: Per Bjørner .”Jeg farver røde tal sorte” : - Interim Ledelse mod Managementkonsulent!!! Jeg bliver ofte spurgt om, hvad forskellen er mellem en Interim Manager og en management- konsulent. Ved første øjekast er der umiddelbart ikke den store forskel, men ser vi nøjere på de to roller, så er der alligevel en del vigtige forskelle, der taler til en Interim Managers fordel: Interim Ledelse Managementkonsulenter ”Hands on” med det fulde ledelsesansvar, Anvender standardiserede modeller og værktøjer baseret på praktiske erfaringer med tilsvarende til anskueliggørelse af den enkeltes situation og opgaver og funktioner anbefalinger til løsningsforslag. Tilvejebringer løsninger ud fra analyser baseret på en dyb akademisk viden om fagområdet Rapporterer som en del af organisationen Rapporterer til det konsulentfirma der er direkte til ledelsen indgået aftale med Tilfører kompetence og coaching til Der er ofte ingen overførsel af viden organisationen, som et supplement til virksomhedens generelle kompetenceudvikling Hurtig og transparent tilgang til løsning af Fuldførelse af opgaven bygger på rapporter og opgaven præsentation, som godkendes af konsulentfirmaet, hvilket kan være et forsinkende led ved en hurtig og konstruktiv beslutning Har ansvaret for implementering af strategien til Opfølgningen på og kvalitetssikring af de løsning af den givne opgave, kvalitetssikring og løsninger, som sættes i værk, vil typisk være opfølgning på resultaterne den siddende ledelses ansvar Kan påtage sig opgaven inden for få dage Konsulentfirmaet skal som regel have reallokeret ressourcer før arbejdet kan påbegyndes En interim leder koster 50-200.000 pr./md. En konsulent vil være 50-200 % dyrere Succes afhænger af den enkeltes evner og En managementkonsulent vil have erfaringer. konsulentfirmaet som back-up Omkostningseffektivt og meget konkurrencedygtigt - arbejder med fortrolighed inden for aftalte rammer.

×