Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

I després de l'ESO...què?

699 views

Published on

Orientació després de l'

I després de l'ESO...què?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

I després de l'ESO...què?

 1. 1. Sant a Dorot ea Tutoria 4t. E.S.O.
 2. 2. Sant a Dorot ea Tutoria 4t. E.S.O. ESQUEMA T R E B A L L Prova d’accés C.F.G.M. BATXILLERAT FPB/ E.S.O. E.P. PQPI UNIVERSITAT CFGS Prova d’accés Prova d’accés P.A.A.U.
 3. 3. Sant a Dorot ea Tutoria 4t. E.S.O. BATXILLERAT • Té una durada de dos cursos acadèmics • Modalitats  Ciències i tecnologia  Humanitats i ciències socials  Artístic (Les escoles organitzen combinacions de matèries per fer diferents itineraris) • Matèries  Comunes (46% del temps)  Específiques:  De modalitat  Optatives (lliure elecció)  Treball de recerca
 4. 4. Sant a Dorot ea CICLES FORMATIUS DE Tutoria 4t. E.S.O. GRAU MITJÀ (I) • Ensenyaments que proporcionen la formació necessària per a executar una professió. • Durada: 2 cursos acadèmics (amb formació pràctica en centres de treball). • Accés als CFGM:  Amb títol de graduat en E.S.O.  Sense títol, mitjançant una prova que es convoca anualment o amb el títol de la FP Bàsica (antic PQPI)
 5. 5. Sant a Dorot ea CICLES FORMATIUS DE Tutoría 4t. E.S.O. GRAU MITJÀ (II) • En acabar s’obté el títol de TÈCNIC DE GRAU MITJÀ • Sortides:  Treballar  Continuar estudiant: • Incorporar-se a un batxillerat. • Cursar un altre CFGM. • Si es tenen 18 anys poden presentar-se a les proves d’accés a CFGS (cal preparar-la). • Fer el curs d’accés a CFGS
 6. 6. Sant a Dorot ea Tutoria 4t. E.S.O. FAMÍLIES PROFESSIONALS
 7. 7. Sant a Dorot ea OPCIONS SENSE TÍTOL DE GRADUAT EN ESO. • Cursar FP Bàsica (antic PQPI). Durada de dos cursos acadèmics. Un cop superada, permet accedir a un CFGM. Tutoria 4t. E.S.O. • Realitzar la prova d’accés als CFGM. • Món del treball
 8. 8. Sant a Dorot ea OPCIONS SENSE TÍTOL DE GRADUAT EN ESO. • Els alumnes que en acabar 4t d’ESO no obtenen el títol (3, 4 ó 5 àrees suspeses), tenen la possibilitat d’obtenir-lo. Cal presentar-se, a la mateixa escola, a les proves que es convoquen al febrer. Tutoria 4t. E.S.O. • Les escoles convoquen aquestes proves únicament si els alumnes ho sol·liciten al mateix centre. • Aquesta oportunitat s’ofereix durant dos anys.
 9. 9. Obligatoris 1r Títol ESO ESO Títol T. Superior Grau Superior FP Títol Batxillerat Batxillerat Títol Tècnic Curs Grau Mitjà FP Accés Títol PostGrau Títol Grau Universitat Prova Accés +18/19 Prova Accés +17a Prova Accés +25a Curs Accés +17a 2n GESO FPB ??? 15-17a Convalidacions Voluntaris GESO PQPI Sant a Dorot ea Tutoria 4t. E.S.O.
 10. 10. Sant a Dorot ea Navegueu aammbb eellss vvoossttrreess ffiillllss!!!!  Aquí teniu unes adreces força interessants:  http://www.diba.es/despresdeleso/ (Diputació de Barcelona)  http://www.xtec.cat/centres/b7002892/orientacio/orientacio.htm (XTEC)  http://www.educaweb.com/ (Educaweb)  http://www.edu365.com/orientacio/index.htm (Edu365)  http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar (Gencat.cat i tots els estudis homologats que podeu cursar a Catalunya)  http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament Tutoria 4t. E.S.O.
 11. 11. Navegueu aammbb eellss vvoossttrreess ffiillllss!!!! Sant a Dorot ea I UNA... DE MOLT INTERESSANT!! I DESPRÈS DE L'ESO, JA SAPS QUÈ FARÀS? https://sites.google.com/site/idespresdelesoj asapsquefaras/presentacio Tutoria 4t. E.S.O.

×