Meest opvallende uitkomsten van de workshop Communicatie binnen het nieuwe pensioensbewustzijn

1,123 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Meest opvallende uitkomsten van de workshop Communicatie binnen het nieuwe pensioensbewustzijn

 1. 1. De nieuwe pensioenrealiteit; uitwerking workshop Storyboarding ‘ In kleine stappen een grote sprong voorwaarts’ Celeste de Quelerij & Alfred Kool
 2. 2. De methode: door kleine stappen te maken overbrug je een grote sprong voorwaarts 2. Wat is de huidige situatie t.o.v. de droom 5. Wat zou er nog gedaan moeten worden om van half naar heel te komen? 6. Welke acties kunnen we morgen al ondernemen? 1. Beschrijf je droom: de nieuwe pensioenrealiteit 3. Waar zou halverwege gerealiseerd moeten zijn? 4. Wat zou een geweldige stap zijn om bij halverwege te komen? Het invulproces volgt de cijfers 1 t/m 6. Vertrekpunt is de eindbestemming. Dit verslag vat vervolgens de resultaten samen in chronologische volgorde. We starten daarvoor met nummer 2: huidige situatie.
 3. 3. Vooraf <ul><li>Er is in subgroepen gewerkt. Elke groep heeft aan zijn eigen storyboard gewerkt (zie vorige sheet). Voorliggende presentatie bevat een samenvatting van de resultaten van alle groepen. </li></ul><ul><li>Opvallend. De volgende punten komen vaak terug </li></ul><ul><ul><li>Co-creatie: met (eind)klanten producten en diensten ontwikkelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Actieve(re) rol werkgever en passievere rol toezichthouder </li></ul></ul><ul><ul><li>Ultieme segmentatie naar het individu: IPO ipv UPO </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie brengen als het relevant is; vergt aanpassing systemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Benut de kansen van nieuwe media ‘de financiële avatar’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensioen is middel en geen doel, nadenken over samenwerking met zorg en vastgoed sector </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere perceptie bij deelnemer nodig van ‘zekerheid’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Alles start eerst bij intern besef en draagvlak </li></ul></ul>
 4. 4. De huidige situatie (1) <ul><li>70% mythe, maar een begin van urgentie dat het anders moet </li></ul><ul><li>Financieel analfabetisme </li></ul><ul><li>We zijn een voorzichtige start aan het maken met nieuwe media; nu nog erg veel papier, ouderwets </li></ul><ul><li>Imagoprobleem pensioen (duur, duf , moeilijk, heeft te maken met oud worden en dood gaan) </li></ul><ul><li>Imagoprobleem pensioenorganisaties (vertrouwensbreuk) </li></ul><ul><li>Er is een oude pensioenwereld en daar staat een hek omheen </li></ul><ul><li>Last van wetgeving -> info bulldozer. Zenden, zenden, zenden. We willen teveel vertellen. Daarnaast is informatie onduidelijk of niet relevant (geen segmentatie) </li></ul><ul><li>Organisaties zijn intern gericht en productgericht in plaats van klantgericht. </li></ul><ul><li>Push vanuit toezicht en werkgever in plaats van de klant </li></ul><ul><li>Verplichtstelling Bpf </li></ul><ul><li>Gevangenis voor deelnemers door wantrouwen, wetgeving, kosten, complexiteit, schijnzekerheid, collectiviteit, oude denkers zijn beleidsbepalers, a-flexibiliteit en individualisering </li></ul><ul><li>Push in niet pull; zenden is niet luisteren; informatie is geen communicatie; monoloog is geen dialoog; keurslijf is geen maatwerk; analoog is niet digitaal; jargon is niet begrijpelijkheid; product is niet oplossing; collectief is niet individueel; schijnzekerheid is niet realiteit; algemene voorwaarden is niet algemeen fatsoen </li></ul><ul><li>Gebrek aan eigen verantwoordelijkheid, start al vroeg in het leven. </li></ul>
 5. 6. De huidige situatie (2) <ul><li>Mensen komen te laat achter de ‘waarheid’ en zijn te laat om te repareren </li></ul><ul><li>Deelnemers hebben onvermogen tot actie en worden niet getriggerd rond events </li></ul><ul><li>Pensioenassociaties: Je bent uitgerangeerd, valt financieel vaak tegen, niks doen en achter de geraniums zitten, verdwijnen van status, rolconflict, gedwongen winkelnering, geen keuze, contract wordt van rechtswege ontbonden, poldermodel, kleurloos/grijs. </li></ul><ul><li>We denken te weinig out of the box, start eens met denken over pensioen in natura </li></ul><ul><li>We blijven te vaak op dezelfde stoel zitten </li></ul><ul><li>Te grote legacy problemen uit het verleden </li></ul><ul><li>“ Kan het systeem niet aan” is vaak leidend </li></ul><ul><li>Wetgeving bepaalt systeem en ruimte die resteert wordt niet gebruikt </li></ul><ul><li>Generatie 50+: ik moet wel wat achterlaten voor mijn kinderen </li></ul><ul><li>Grote invloed van de vakbonden </li></ul>
 6. 7. De droom: de nieuwe pensioenrealiteit (1) <ul><li>Later is al lang begonnen </li></ul><ul><li>Pensioen is middel en geen doel voor de oude dag </li></ul><ul><li>De werkgever vervult een actieve rol, met name steunpilaar richting laag opgeleiden, maar ook aanpassen regelgeving en stimuleren nieuwe media </li></ul><ul><li>We communiceren geen details, maar relevante hoofdlijnen </li></ul><ul><li>We communiceren op individueel niveau, segmentatie tot op het individu: de prosumer, geen UPO maar IPO. Je krijgt een msn bericht bij een gebeurtenis </li></ul><ul><li>Informatie wacht op je </li></ul><ul><li>We communiceren per persoon en niet per werkgever </li></ul><ul><li>Mensen hebben realistische verwachtingen en weet waar eigen verantwoordelijkheid begint, ze hebben keuzevrijheid en zijn zich bewust van de keuzeverantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Iedereen heeft een financiële avatar via de i-pad en doet regelmatig een scan </li></ul><ul><li>Producten en diensten zijn een resultante van co-creatie </li></ul><ul><li>Er zijn sterk vereenvoudige proposities, niet meer uitleggen wat moeilijk is, maar wat makkelijk is </li></ul><ul><li>Afscheid van legacy </li></ul><ul><li>Er is transparantie over waar mijn geld naar toe gaat (MVO). Dit leidt tot een gevoel van ‘zekerheid’ </li></ul><ul><li>We spelen proactief in op levenscycli: jong bewust zijn, huwbare/werkzame leven, golden years = voorbereiding op pensioen, het pensioen genieten financieel en in natura </li></ul><ul><li>Pensioencommunicatie maakt onderdeel uit van het financiële pakket </li></ul><ul><li>Met pensioen: Doei hier heb je een pak geld, veel succes ermee. Vergt wel begeleiding. </li></ul>
 7. 10. De droom: de nieuwe pensioenrealiteit (2) <ul><li>Toekomstwens van deelnemers staat centraal </li></ul><ul><li>Financien is een vak op scholen en er zijn financiële weerbaarheidstrainingen </li></ul><ul><li>Producten zijn versimpeld </li></ul><ul><li>Er is een geïntegreerd care system </li></ul><ul><li>Zorgeloze oude dag: 55 + events </li></ul><ul><li>Via de digitale ’pensioenjurk’ kun je je pensioen op maat maken </li></ul><ul><li>Brengen en halen zijn in balans </li></ul><ul><li>Pensioen = pensioneren </li></ul><ul><li>Pensioen wordt makkelijker en leuk (middel om doel te bereiken) gevonden </li></ul><ul><li>AOW wordt OW (o jee) </li></ul><ul><li>AFM is weer gewoon zender in plaats van dat ze actief dialoog voeren </li></ul><ul><li>Systeem controleert zichzelf </li></ul><ul><li>Fondsbesturen bestaan uit betere afspiegeling van hun achterban </li></ul><ul><li>Gebeurtenisgeorienteerde communicatieprofiels (welk netwerk, kennisniveau, infobehoefte en kanaal voorkeur) die automatisch in je systemen zijn verankerd </li></ul><ul><li>Duidelijk beeld in welke netwerken je actief wilt zijn </li></ul>
 8. 11. Wat is halverwege gerealiseerd? (rond 2015) (1) <ul><li>Problematiek rond pensioen is algemeen erkend </li></ul><ul><li>Digitale en gelaagde info is beschikbaar </li></ul><ul><li>De klant staat centraal, maar er zijn nog steeds beperkingen door wetgeving </li></ul><ul><li>We communiceren steeds meer op individueel niveau: persoonlijk portal op de site </li></ul><ul><li>Info wordt veel meer samengevoegd (vgl register) </li></ul><ul><li>De gevangenis staat open: visie aanscherpen, i-future app v 0.9, representatieve afspiegeling maatschappij op beleidsposities, eenvoud, collectief opt-out </li></ul><ul><li>Er worden allianties met sociale media aangegaan </li></ul><ul><li>Organisaties en potjes worden ontmanteld </li></ul><ul><li>Producten zijn versimpeld in samenspraak ,co-creatie, met klanten </li></ul><ul><li>Interne discussie tussen zorg, pensioen, vastgoed etc zijn gaande </li></ul><ul><li>Betere balans tussen werk en recreëren </li></ul><ul><li>Buying, jatten en creating </li></ul><ul><li>De pensioenverwachtingen zijn realistischer. Hoezo Zwitser Leven gevoel? </li></ul><ul><li>Er is meer acceptatie dat risico ’s bij het leven horen </li></ul>
 9. 13. Wat is halverwege gerealiseerd? (rond 2015) (2) <ul><li>Segmentatie: is doorgevoerd we weten welke eindklant en klantvraag we voor ons hebben </li></ul><ul><li>Communicatie is het connecten van systemen; communicatie wordt aangepast aan de doelgroep </li></ul><ul><li>Ambitie van 70% is aangepast </li></ul><ul><li>Pensioenbewustzijn is toekomstbewustzijn </li></ul><ul><li>Mensen weten en snappen dat ze aan zet zijn en dat pensioen flexibel wordt </li></ul><ul><li>Vertrouwen in de sector is minimaal gestegen naar een 6 </li></ul><ul><li>Vertrouwen in gestegen naar een minmaal 6 </li></ul><ul><li>Werkwoord pensioneren is gemeengoed geworden en heeft positieve klank </li></ul><ul><li>Er is een nieuw pensioenstelsel </li></ul><ul><li>We zijn in gesprek met werkgevers(organisaties) </li></ul><ul><li>Gebruik van sociale media is flink toegenomen </li></ul><ul><li>Er wordt nagedacht over de combinatie pensioen en zorg </li></ul><ul><li>We denken niet meer vanuit het product, maar vanuit de beleving(waarom word ik blij van pensioen) </li></ul><ul><li>Communicatie sluit aan op levenscyclus </li></ul><ul><li>Tekst is deels vervangen door visuele transparantie: update van de oude wereld </li></ul><ul><li>De UPO is een IPO geworden (eventdriven) </li></ul>
 10. 15. Wat is een geweldige stap om halverwege te komen? (1) <ul><li>Denk digitaal </li></ul><ul><li>Ga luisteren </li></ul><ul><li>Dialoog organiseren: klantenpanels (naar segmenten) </li></ul><ul><li>Segmentatie (leeftijd, gebeurtenissen, ?) </li></ul><ul><li>Pilot Opt-out collectiviteit (klankbord conservatieven) </li></ul><ul><li>i-future app v 0.5 beta </li></ul><ul><li>Verbeter de wereld, begin bij jezelf </li></ul><ul><li>Compensatie zonder voorwaarden </li></ul><ul><li>Excuus maken, schoon schip </li></ul><ul><li>Proactief transparant: bij. Klachten openbaar maken </li></ul><ul><li>Vol inzetten op nieuwe media </li></ul><ul><li>Labelbewustzijn </li></ul><ul><li>Printing on demand </li></ul><ul><li>Online pensioen met adviestool </li></ul><ul><li>Veel meer visuele communicatie, voorbeeld: rode/groene envelop,afh. van hoogte pensioen kleurcode op register </li></ul>
 11. 16. Wat is een geweldige stap om halverwege te komen? (2) <ul><li>Mijn pensioenoverzicht 2.0: individuele keuzes maken; keuzes direct kunnen toetsen aan peergroep (collega ’s vrienden facebook of tennisclub); digitaal UPO. Complementeren mijnpensioen.nl </li></ul><ul><li>Linken vanuit andere sites </li></ul><ul><li>Workshops (leuk maken) met en voor werkgevers: co-creatie </li></ul><ul><li>Klantenpanels: ook co-creatie, klant helpen mijn zijn ontwikkeling (en andersom) </li></ul><ul><li>Cultuuromslag binnen pensioenorganisatie realiseren </li></ul><ul><li>Voorbeeldgedrag. Ambassadeurs lanceren sleutelfiguren en prominenten in directies van pensioenorganisaties </li></ul><ul><li>Online specialisten betrekken bij productontwikkeling </li></ul>
 12. 17. Wat zou er gedaan moeten worden om van half naar heel te komen? <ul><li>Koppeling maken met persoonlijke wensen en mogelijkheden in de 5 pijlers </li></ul><ul><li>Samenwerkingverbanden andere partijen (zorg,woningbouw) in de 5 pijlers </li></ul><ul><li>CRM aanpassen naar nieuwe media, relevante gegevens verzamelen </li></ul><ul><li>Elke organisatie heeft afdeling sociale media </li></ul>
 13. 20. Wat kunnen we morgen concreet doen? <ul><li>Durven experimenteren: werkgroep oprichten </li></ul><ul><li>Aantal sleutelfiguren actief benaderen om aan te sluiten bij Linkedin groep </li></ul><ul><li>Meer benen op tafel voor reflectie </li></ul><ul><li>Werkgroep afsaneren oude producten </li></ul><ul><li>Interne communicatie: medewerkers met deze visie meekrijgen </li></ul><ul><li>Opstarten CRM </li></ul><ul><li>Instellen webcare team in je organisatie; starten met volgen wat over je bedrijf wordt gezegd en uitzoeken of je doelgroepen al digitaal zijn en waar ze dan te vinden zijn. </li></ul><ul><li>Toetsen uitingen bij klant, beleid ontwikkelen over hoe toetsen aan te pakken </li></ul><ul><li>Trendwatchers en klanten binnenhalen in proces van ontwikkeling </li></ul><ul><li>Direct op de website: ‘Zet hier uw verhaal neer’ </li></ul><ul><li>Pensioenexpeditie-gedachte uitdragen, ons als ambassadeurs opstellen -> olievlek </li></ul><ul><li>Workshops met klant opstarten; social media lunch met bestuursleden </li></ul><ul><li>Draag uit via social media waar we mee bezig zijn en maak het leuk </li></ul><ul><li>Begin bij jezelf: gebruik sociaal media op de werkplek </li></ul><ul><li>Passie voor je vak </li></ul><ul><li>Maak een pensioenapp </li></ul><ul><li>Communiceer intelligent a la I-pad over het pensioen </li></ul><ul><li>Nieuwe stijl online polis </li></ul><ul><li>Segmentatie (geen massacommunicatie) </li></ul>

×