Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Betekenis sociaal akkoord caos achmea 30 mei 2013

532 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Betekenis sociaal akkoord caos achmea 30 mei 2013

  1. 1. Hoofdpunten Sociaal akkoord“Niet van belang wat we ervan vinden,maar wat we ervan maken”AWVNMaurice RojerBijeenkomst Achmea Sociaal Akkoord30 mei 2013
  2. 2. (Beoogde) Effecten akkoord• Belangrijke functie stabiliteit, arbeidsrust envertrouwen• Serieuze aanpassingen wetgeving(passende inzet flex nog steeds mogelijk; ruimte cao-ppen werkgevers)• Quotum (voorlopig) van de baan• Ruimte verzachting inperking Witteveenkader• Bezuinigingspakket 2014 (voorlopig) van de baanAWVN, mei 2013 Hoofdpunten Sociaal akkoord
  3. 3. Wat AWVN vindt van Sociaal Akkoord:• Overlegeconomie doet er weer toe:– Arbeidsrust, stabiliteit en vertrouwen• Inhoudelijk:– Bevestiging belang investeren in duurzame inzetbaarheid– Bevestiging noodzaak verduurzamen flexarbeid• Maar ook:– Risico draagvlak creëren achteraf– Veel nog onaf, onduidelijk en complex in uitvoering– Tot stand brengen Akkoord begint nu pas!!AWVN, mei 2013 Hoofdpunten Sociaal akkoord
  4. 4. Inhoud op hoofdlijnen1. Ontslagrecht– Eenduidiger routing preventieve toets (UWV / rechter)– Transitievergoeding2. Flexibele arbeidsrelaties– 3x2x6 of 6x4x6– Uitzendbeding; loondoorbetalingsplicht; nulurencontracten3. WW– Duur 24 maanden; rest via cao– 50/50 werknemer/werkgever; regie sociale partners4. Arbeidsmarkt– 100.000 banen mensen met beperking– Regionale aanpak + sectorplannen + €300 miljoenAWVN, mei 2013 Hoofdpunten Sociaal akkoord
  5. 5. Sociaal Akkoord CaoOntslag • afspiegeling• procedure preventieve toets• alternatief transitievergoeding• Werk-naar-werk-trajectenFlexibele arbeidsrelaties • beperktere afwijking ketenbepaling (6x4 ipv 3x2)Sociale zekerheid • 3e WW-jaar• (op termijn regie sociale partners/cao-partijen)Arbeidsmarkt • sectorplannen• cao-beloning beschut werk / doelgroepers• plaatsing personen afstand arbeidsmarkt• bevorderen combi werk - privé• bevorderen duurzame inzetbaarheid• verduurzamen flexibele arbeidSchijnconstructies • cao-handhaving• beperken / verbieden nulurencontractenAWVN, mei 2013 Hoofdpunten Sociaal akkoord
  6. 6. Aandachtspunten voor het cao-overleg• Ontslag:– Vereisten voor cao (met meerderheid vakbonden)• Flexwet (3x2):– Ministeriële regeling uitzonderingen?– Gemotiveerd afwijken (3x2 / 6x4)• WW:– Hoe te verzekeren / wat in cao / differentiatie?• Maatregelen afstand arbeidsmarkt– Loongebouw / functiewaarderingAWVN, mei 2013 Hoofdpunten Sociaal akkoord
  7. 7. Cao-agenda n.a.v. Sociaal Akkoord• Duurzame inzetbaarheid t.b.v. activerend enpreventief arbeidsmarktbeleid• Investeren in en door individuele werknemer– Persoonlijke inzetbaarheidsbudgetten /Transitievergoeding• Flexibiliteit met perspectief:– Investeren in flexibele arbeidsrelaties– Herbezinning flexibele contractvormen• Sectoraal en regionaal arbeidsmarktbeleidAWVN, mei 2013 Hoofdpunten Sociaal akkoord

×