Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tunsli romi fra festtaler til hverdagen handout

705 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tunsli romi fra festtaler til hverdagen handout

 1. 1. ROMI - fra festtaler til hverdagen ROMI 2011 | Henning Tunsli Penetrace AS, CEO Henning Tunsli +47 47926600 | contact@penetrace.com www.penetrace.comtorsdag 12. mai 2011
 2. 2. 1970 1980 1990 2000 2010 Excel PowerPoint Word Webannonsesystem CRM system ? Websystem Social Media og Økonomi ERP PR system styringssystem Elektronisk innkjøp Innkjøpsavdelingen Økonomiavdelingen Drift/ledelse Markedsavdelingentorsdag 12. mai 2011
 3. 3. Vanskelig å se helheten Kontroll på data (tidkrevende og kostbart) Standardisere (epler mot epler) Ingen sammenlignbarhet Excel Visualisere årsak vs. virkning PowerPoint Word Historikken ligger Webannonsesystem i hodet... CRM system? Websystem Lære å dele Social Media og PR system «Lagre» læringspoeng Inneffektiv deling (internt og med byråene) Markedsavdelingentorsdag 12. mai 2011
 4. 4. 2005 Retailer Konsortiestyret Telecom 3 Mall Beste praksis gruppen Prediksjon Insurance 2 Planlegge med historikk Planlegge ved å simulere Trend overvåking Farmacy 1 Se - handle - se effekt Overvåke drivere Education (2009) Kampanje evaluering Merkevare vs. salg Samle alle data Investering vs. salg Visualisere årsak og virkning Effektiv deling av innsikttorsdag 12. mai 2011
 5. 5. Own Paid Social media media media Planlegge Gjennomføre Lære Visualisering Målsetting Bransjesnitt Eget snitttorsdag 12. mai 2011
 6. 6. Kampanjemålinger EFFECT - HVA Merkevaretracker PERCEPTION - HVORFOR CONTEXT - HVORFOR Webtrafikk nettsider MIN EFFEKTDATABASE Konkurrentenes aktiviteter Omtale i sosiale medier Butikkomsetning Internt datavarehustorsdag 12. mai 2011
 7. 7. Kampanjemålinger Kontroll på data EFFECT - HVA Merkevaretracker PERCEPTION - HVORFOR Webtrafikk nettsider CONTEXT - HVORFOR Konsistent kvalitet MIN EFFEKTDATABASE Konkurrentenes aktiviteter Omtale i sosiale medier Input til modellutvikling (høy kvalitet og lav kostnad) Butikkomsetning Internt datavarehustorsdag 12. mai 2011
 8. 8. 2009 Retailer Telecom 3 Mall Prediksjon Insurance 2 Planlegge med historikk Planlegge ved å simulere Trend overvåking Farmacy 1 Se - handle - se effekt Overvåke drivere Education Kampanje evaluering Merkevare vs. salg Samle alle data Investering vs. salg Visualisere årsak og virkning Effektiv deling av innsikttorsdag 12. mai 2011
 9. 9. Lag et ROI scenario Simuler effekt (salg, ROI, preferanse) Own Paid Social media media media Planlegge Gjennomføre Lære Sjekk avvik mellom Oversiktlig prognose og resultat Målsetting Bransjesnitt Eget snitttorsdag 12. mai 2011
 10. 10. Ressursplanlegging PPT (58) Simulerings Modell prosjekt A-ha! Hverdagen? Dette er faktorene Dette er mediene som driver salg! som genererer mest salg for målgruppe X! Forutsetningertorsdag 12. mai 2011
 11. 11. Brand Area Campaign Scenarios Value Product Value Customer Segment Value Time scope From To Campaign 1 Campaign 2 Campaign 3 Similar campaigns: Campaign Expenses Campaign Expenses Campaign Expenses Media Spending 1 Value Media Spending 1 Value Media Spending 1 Value Media Spending 2 Value Media Spending 2 Value Media Spending 2 Value Media Spending 3 Value Media Spending 3 Value Media Spending 3 Value Media Spending 4 Value Media Spending 4 Value Media Spending 4 Value Development costs Value Development costs Value Development costs Value Offers/Incentives/Disc. Value Offers/Incentives/Disc. Value Offers/Incentives/Disc. Value Total Investment Value Show similar campaigns Total Investment Value Show similar campaigns Total Investment Value Show similar campaigns Marketing Impact Historic performance: Marketing Impact Marketing Impact Target Reached Quantity Av. Top Low i Target Reached Average Top Quantity Low Av. Top Low i i Target Reached Quantity Av. Top Low i Funnel 1 % Quantity Av. Top Low i Funnel 1 Average % Top Quantity Low Av. Top Low i i Funnel 1 % Quantity Av. Top Low i Funnel 2 % Quantity Av. Top Low i Funnel 2 Average % Top Quantity Low Av. Top Low i i Funnel 2 % Quantity Av. Top Low i Funnel 3 % Quantity Av. Top Low i Funnel 3 Average % Top Quantity Low Av. Top Low i i Funnel 3 % Quantity Av. Top Low i Funnel 4 % Quantity Av. Top Low i Funnel 4 Average % Top Quantity Low Av. Top Low i i Funnel 4 % Quantity Av. Top Low i Incremental Sales Quantity Av. Top Low i Incremental Sales Average Top Quantity Low Av. Top Low i i Incremental Sales Quantity Av. Top Low i Av. Gross Margin % Av. Gross Margin % Profit from Inc. Sales Value Profit from Inc. Sales Value Cost per Sale Value Cost per Sale Value Other Costs Value Other Costs Value Incr. Gross Margin Value Av. Top Low i Incr. Gross Margin Value Av. Top Low i ROI % Av. Top Low i ROI % Av. Top Low i ROI % Av. Top Low itorsdag 12. mai 2011
 12. 12. Kampanjemålinger Kontroll på data EFFECT - HVA Merkevaretracker PERCEPTION - HVORFOR Webtrafikk nettsider CONTEXT - HVORFOR Konsistent kvalitet MIN EFFEKTDATABASE Konkurrentenes aktiviteter Omtale i sosiale medier Input til modellutvikling (høy kvalitet og lav kostnad) Butikkomsetning Internt datavarehus Modell 1 Modell 2 Modell 3torsdag 12. mai 2011
 13. 13. Brand Area Campaign ROI Prediction Value Product Value Customer Segment Value Time scope From To Campaign 1 Simulation Campaign 2 Campaign Expenses Adjust Media Spending Media Spending 1 Value Media 1 - + Media Spending 2 Value Media 2 - + Media Spending 3 Value Media 3 - + Media Spending 4 Value Media 4 - + Production costs Value Adjust Marketing Factors Creative costs Value Distribution - + Total Investment Value Discount rate - + Share of Voice - + Negative buzz - + Incremental Sales Quantity ROI %torsdag 12. mai 2011
 14. 14. Det enkle er det beste. Kontroll på egne data En modell må operasjonaliseres Sammenlignbarhet Avviksvurdering er viktigere enn prognosen Visualisering årsak-effekt Åpen deling internt og med byråer Åpen deling med byråertorsdag 12. mai 2011
 15. 15. 26/5 kl. 08:00 - 10:00 Bølgen & Moi Briskeby Info: www.penetrace.com www.penetrace.com Penetrace AS, CEO Henning Tunsli +47 47926600 | contact@penetrace.com www.penetrace.comtorsdag 12. mai 2011
 16. 16. www.penetrace.com ROMI 2011 | Henning Tunsli Penetrace AS, CEO Henning Tunsli +47 47926600 | contact@penetrace.com www.penetrace.comtorsdag 12. mai 2011

×