Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Opleid i n g           Pa s s io n air L e id e r s c h a p !PASSIONAIR AcAdEmy           Voor alle le...
Passionair Nederland heeft als missie ‘mensen helpen met het ontdekken en leven                  van hun ...
Onze samenleving trilt op haar grondvesten. Er is veel aan de hand. Niet alleen in Azië of in               ...
Flow                  Passionair Nederland hecht veel waarde aan de ervaring van ‘flow’ binnen de opleidi...
de onderwerpen die tijdens de opleiding Passionair Leiderschap aan                  bod komen, zijn onder...
Iedere deelnemer die de opleiding Passionair Leiderschap succesvol                   afrond verkrijgt ui...
Opleider           : martijn Raaijmakers                   Voor aanvang         : per...
Totale opleiding, investering in geld                  Deelnamekosten € 4.995,00 exclusief btw.     ...
Martijn Raaijmakers   - hoofdopleider                  Oprichter van Passionair Nederland en auteur va...
Welke inspiraties bieden wij aan?                 -  Boek ‘Leef je Passie!’               ...
Landgoed Holthurnsche Hof  Zevenheuvelenweg 48a    6571 CK Berg en Dal     024 - 684 37 83     www.passionair...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brochure Opleiding Passionair Leiderschap

672 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure Opleiding Passionair Leiderschap

 1. 1. Opleid i n g Pa s s io n air L e id e r s c h a p !PASSIONAIR AcAdEmy Voor alle leiders die zich het nieuwe leiderschap, het leiderschap van de 21e eeuw, krachtig eigen willen maken Bezieling Passie Bezinning Zingeving Inspiratie Bevlogenheid Verbinding Authenticiteit Energie Eigenzinnigheid
 2. 2. Passionair Nederland heeft als missie ‘mensen helpen met het ontdekken en leven van hun Passie!’ dit krijgt praktisch vorm aan de hand van haar drie hoofdactiviteiten: Inspireren, Begeleiden en Opleiden. Onder de hoofdactiviteit ‘Opleiden’ vallen een aantal opleidingen, waaronder de unieke en inspirerende opleiding Passionair Leiderschap. daarover gaat deze brochure. de opleiding Passionair Leiderschap is bestemd voor alle leiders die een verdiepingsslag in hun wijze van leidinggeven willen maken. Alle deelnemers hebben een aantal overeenkomsten. Zo streven zij er allemaal naar om zoveel mogelijk vanuit ‘Hoofd, Hart en Ziel’ te leven en willen zij, met Passionair leiderschap, ook anderen hiertoe uitnodigen en hen daarin faciliteren. Om zo het beste uit de mens en de organisatie te halen. de opleiding is bestemd voor ervaren professionals, die de rol van onder andere ondernemer, directeur, manager, hoofd of teamleider vervullen. de opleiding Passionair Leiderschap is te zien als een bijzondere reis. Iedere deelnemer maakt zich tijdens de opleiding de Passionaire visie op Passie ‘eigen’ door eigen ervaringen. deze visie staat beschreven in het boek ‘Leef je Passie!’. de betekenisvolle inhoud van dit boek is het resultaat van een proces van tien jaar en is in die periode getoetst bij honderden individuen en teams. Zowel in Nederland als daarbuiten. En wat blijkt uit de toetsing? de beschreven visie op Passie is universeel! Wat in het boek beschreven staat, is van blijvende en grote waarde voor ieder mens. Waar ook ter wereld! de opleiding kenmerkt zich door een sterk ervaringsgerichte opzet. Zo leer je als deelnemer om, vanuit je eigen ervaring , de ‘bezieling’ binnen je team of organisatie te stimuleren en volop te laten opbloeien. Je maakt de verdiepingsslag van traditioneel leiderschap naar Passionair leiderschap. dat komt onder andere tot uiting in de meer intense wijze waarop je met andere mensen communiceert en de inspirerende wijze waarop je leiding aan een team geeft. de opleiding Passionair Leiderschap is met z’n betekenisvolle inzichten en unieke ervaringen een waardevolle en onvergetelijke opleiding. mocht je belangstelling hebben in het volgen van deze opleiding, neem dan contact met mij op. Ik maak dan graag een afspraak voor een intakegesprek. Voorwoord Passionaire groet,Opleiding Passionair Leiderschap martijn Raaijmakers directeur Passionair Nederland
 3. 3. Onze samenleving trilt op haar grondvesten. Er is veel aan de hand. Niet alleen in Azië of in het midden-Oosten. Ook in onze directe omgeving speelt zich in alle hevigheid het nodige af. Iedere organisatie wordt vandaag de dag geconfronteerd met tal van ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld de vergrijzing, de verstedelijking, het verdwijnen van de ‘job for a lifetime’, de opkomst van sabbaticals, de ondoorzichtige wet- en regelgeving, trage politieke besluitvorming, individualisering, de opkomst van virtuele werelden en de zogeheten generatie Einstein. Ook de continue en razendsnelle wereldwijde informatiestroom, conflicterende belangen tussen aan- deelhouders, medewerkers en afnemers, de snelheid van (technologische) innovaties, de zorg die onbetaalbaar wordt, de kritische houding van zakelijke afnemers en consumenten, onzeker- heid over de economische ontwikkeling en krachtverschuiving door opkomende economieën, overheidsbezuinigingen, het belang van duurzaamheid en netwerken. En zo is er nog meer… de huidige generatie leiders ziet al deze ontwikkelingen op zich afkomen. Veel van hen zijn op- gegroeid met een traditioneel leiderschapsbeeld. de wijze waarop zij leidinggeven is hiervan af- geleid. Kenmerkend voor deze stijl is een sterke gerichtheid op managen, waarbij het vergroten van de geldstroom en de winst centraal staat. Veel tijd en energie gaat naar het managen van processen en procedures. daarbij wordt er vaak sterk resultaat- en taakgericht gewerkt, vanuit een hiërarchische grondslag. Er is een neiging om zelf te ‘wikken en te wegen’, om vervolgens te beslissen en te controleren. medewerkers krijgen dan opdrachten mee. Van hen wordt daarna een volgzame en gedreven uitvoering verwacht. Vaak ontbreekt echter de echte waardering en interesse. medewerkers ervaren in dat geval dat er weinig luisterend oor is voor hun meningen, ideeën en behoeften. En decennia lang werkte deze leiderschapsstijl. Tot nu! Het traditionele leiderschap ‘kraakt’ onder alle invloeden en de onvoorspelbare omgeving. Veel leiders merken dat deze leidersstijl niet meer toereikend is en aansluit bij de jongere generaties. de nieuwe leider erkent dit ervaringsfeit en anticipeert daarop. deze leider neemt ’t beste mee uit het traditionele leiderschap en voegt daar nieuwe elementen aan toe. Zo is de nieuwe leider ook sterk mensgericht. Hij of zij straalt gelijkwaardigheid uit, durft zich kwetsbaar op te stellen en houdt nadrukkelijk rekening met de kernbehoeften van medewerkers. Het is een persoon die mensen oprecht waardeert en die anderen vanuit een open mind en brede mensvisie benadert.Het leiderschap van de 21e eeuw de nieuwe leider kent zichzelf en is zichzelf! deze leider weet wat hem of haar drijft, handelt hiernaar en blijft daar trouw aan. Het is een persoon die zelf zoveel mogelijk leeft vanuit ‘Hoofd, Opleiding Passionair Leiderschap Hart en Ziel’ en die andere mensen op een coachende en inspirerende wijze uitnodigt dezelfde intrinsieke motivatie te ervaren. de ‘nieuwe’ leider heeft handvatten om vanuit een heldere visie op een heel natuurlijke wijze het potentieel van mensen te zien en kan dit potentieel aanspreken. Door krachten te bundelen, ruimte te geven, flow te realiseren, aansprekende uitdagingen te bieden, co-creatie te stimuleren, zingeving en bezinning in te brengen, intuïtie en openheid te bevorderen, flexibel mee te veren met omstandigheden en waar nodig krachtig en duidelijk is in zijn of haar communicatie. Kortom: de nieuwe leider leeft vanuit ‘Hoofd, Hart en Ziel’!
 4. 4. Flow Passionair Nederland hecht veel waarde aan de ervaring van ‘flow’ binnen de opleidingsgroep. dit bereiken wij door ‘de stroom van het moment’ te volgen en door een deels vrije invulling van de volgorde van de onderwerpen die in de opleiding behandeld worden. de praktijk heeft ons namelijk geleerd dat hierdoor ‘flow’ wordt geactiveerd en gerealiseerd. Deze flow brengt een extra en betekenisvolle verdieping. Persoonlijk de opleiding Passionair Leiderschap heeft een zeer persoonlijk karakter. Zo start de opleiding met een individuele ontmoeting van één dag, waarin de Passie van de betreffende deelnemer centraal staat. daarnaast zijn er, naast de groepsdagen, nog twee individuele ontmoetingen (tijdens de opleiding) van ieder circa anderhalf uur. Praktisch de opleiding is zo opgezet dat de verkregen inzichten, vaardigheden en ervaringen gelijk kunnen worden omgezet naar de praktijk van alledag. daarom wordt er bij ieder onderwerp een juiste balans gezocht en aangehouden tussen de essentie, het praktische nut én de structuur die daarmee samenhangt. Tijdens de opleiding maken wij ruim gebruik van real-life casussen in leiderschap. Inspiratie de opleiding Passionair Leiderschap is een unieke bron voor het opdoen van veel inspiratie. dit wordt bereikt door de Passionaire visie op Passie, de bevlogenheid en de ervaring van de opleiders, de diversiteit van iedere opleidingsgroep, het stimuleren van co-creatie, de eerlijkheid en de openheid waarmee alle deelnemers hun kennis, inzichten en ervaringen met elkaar gaan delen. Intens Iedere deelnemer wordt door structuur en opzet van de opleiding intens begeleid om een ervaringsdeskundige op het vlak van Passie te worden. deze intensiteit wordt bevorderd door de bewuste keuze om met een groep van beperkte omvang te werken. de opleidingsgroep Kenmerken bestaat dan ook namelijk uit maximaal 9 deelnemers.Opleiding Passionair Leiderschap Borging de opleiding rendeert in tijd en energie optimaal als er een goede borging in de praktijk kan worden gerealiseerd. daarom besteden wij ruimschoots aandacht aan het verankeren van alle inzichten en vaardigheden in de dagelijkse organisatiepraktijk. de eindopdracht, ‘FAcILITEREN VAN dE BEZIELING IN dE ORGANISATIE’, is hiermee verbonden.
 5. 5. de onderwerpen die tijdens de opleiding Passionair Leiderschap aan bod komen, zijn onder te verdelen in vier hoofdrubrieken. Wanneer het opleidingsproces volledig wordt doorlopen zal het onderstaande resultaat ‘als vanzelf’ door iedere deelnemer worden behaald: Harmonieuze mensvisie Van een diffuus mensbeeld naar een geïntegreerde mensvisie… Je kent de gehele structuur van de Passionaire visie op Passie goed en hebt hierdoor een veel vollediger beeld van ‘de mens’. Gepassioneerd leven Van een automatische piloot naar bewust en ‘wakker’ leven… Je kent jouw Passies, je weet hoe je praktisch iedere dag vanuit ‘Hoofd, Hart en Ziel’ kunt leven en dat is wat je zoveel mogelijk doet. Communiceren met ‘Hoofd, Hart en Ziel’ Van een meer oppervlakkig contact naar heel intens contact… Je kent de top-15 principes van ‘Passionair communiceren’ en past deze duurzaam toe binnen je team / organisatie. Leiderschap met ‘Hoofd, Hart en Ziel’ Resultaten Van ‘traditioneel managen’ naar ‘Passionair leidinggeven’… Je kent de top-15 principes van ‘Passionair Geleiden’ enOpleiding Passionair Leiderschap past deze duurzaam toe binnen je team / organisatie.
 6. 6. Iedere deelnemer die de opleiding Passionair Leiderschap succesvol afrond verkrijgt uiteraard een Passionair Certificaat. De criteria voor een succesvolle afronding en het behalen van dit certificaat zijn: - doorgronde kennis, ervaringen en vaardigheid: • Passionaire visie op Passie; • Eigen Passie volledig in beeld; • Zelf gepassioneerd leven; • Communiceren met “Hoofd, Hart en Ziel’; • Leiderschap met ‘Hoofd, Hart en Ziel’. - Deelname opleidingsdagen minimaal 80%; - Maandelijkse zelfreflectie; - Twee individuele begeleidingsmomenten; - Literatuurstudie (lezen & bespreken) • Synchroniciteit - Joseph Jaworski ISBN 9060384628 • ‘Leef je Passie!’ – Martijn Raaijmakers ISBN 9789081686617 - Eindopdracht: ‘FAcILITEREN VAN dE BEZIELING BINNEN dE ORGANISATIE’ Passie binnen team / organisatie laten opbloeien en borgen met behulp van: • Uitwerking Passie in Organisatie Plan; • Uitvoering Passie in Organisatie Plan; • Presentatie Passionaire visie op Passie; • Presentatie uitwerking en uitvoering Passie in Organisatie.Criteria certificaat de opleiding Passionair Leiderschap geeft niet het recht tot het gebruik van de titel Passionair. deze titel wordt verkregen na Opleiding Passionair Leiderschap het succesvol voltooien van de opleiding Passionair Begeleiden 2.
 7. 7. Opleider : martijn Raaijmakers Voor aanvang : persoonlijke intake Doorlooptijd : 9 maanden Locatie : Berg en dal Aantal deelnemers : minimaal 6 en maximaal 9 personen Opleidingsdagen : 10 groepsdagen Individuele begeleiding : 1 hele dag en 2 sessies van 1,5 uur Data 2011-2012 Voor september: hele dag individuele begeleiding Blok 1 08-09-11: Starttijd 9.30 uur en eindtijd 20.30 uur Blok 2 13-10-11: Starttijd 9.30 uur en eindtijd 20.30 uur Blok 3 17-11-11: Starttijd 9.30 uur en eindtijd 20.30 uur 07-12-11 / 09-12-11: Individuele begeleiding Blok 4 22-12-11: Starttijd 9.30 uur en eindtijd 20.30 uur Blok 5 19-01-12: Starttijd 9.30 uur en eindtijd 20.30 uur Blok 6 16-02-12: Starttijd 9.30 uur en eindtijd 20.30 uur 08-03-12 / 09-03-12: Individuele begeleiding Blok 7 22-03-12: Starttijd 9.30 uur en eindtijd 20.30 uurPraktische informatie Blok 8 19-04-12: Starttijd 9.30 uur en eindtijd 20.30 uur Opleiding Passionair Leiderschap Blok 9 17-05-12: Starttijd 9.30 uur en eindtijd 20.30 uur 18-05-12: Starttijd 9.30 uur en eindtijd 17.00 uur
 8. 8. Totale opleiding, investering in geld Deelnamekosten € 4.995,00 exclusief btw. Inclusief: Literatuur: Synchroniciteit en ‘Leef je Passie!’ Koffie, thee, water, lunch en avondmaaltijd. Exclusief: Eventuele overnachting en ontbijt Totale opleiding, investering in tijd en energie • Deelname aan de 10 opleidingsdagen; • Deelname aan de individuele dag rond de eigen Passie; • Deelname aan de 2 individuele momenten van circa 1,5 uur; • Lezen en doorgronden van literatuur: 2 boeken; • Eigen Passie verder in beeld brengen van circa 4-10 uur; • 8 zelfreflectiemomenten van circa 30 minuten ieder; • Voorbereiding presentatie Passionaire visie op Passie (1-2 uur); • Eindopdracht van circa 25 uur. InvesteringOpleiding Passionair Leiderschap
 9. 9. Martijn Raaijmakers - hoofdopleider Oprichter van Passionair Nederland en auteur van het boek ‘Leef je Passie!’ Bijdrage: Hoe word ik een Passionair Leider? Edward Troost - gastopleider mededirecteur Passionair Nederland en intiatiefnemer Pocho - costa Rica Bijdrage: Wat is de kracht van werken vanuit een gezamenlijke droom? Gelmer Leibbrandt - gastopleider Interim-manager bij Teva (oud General manager Nobilon International) Bijdrage: Hoe kun je als leider de brug slaan en het verschil maken? Jos Albers - gastopleider management-consultant (oud marketing manager Organon Nederland) Bijdrage: Hoe creëer je gunning bij interne- en externe klanten? Jos Heijmans - gastopleider Adviseur, partner en commissaris (oud directeur Bedrijven ING Nederland) Opleiders Bijdrage: Hoe creëer je resultaat vanuit échte bezieling binnen een team en organisatie?Opleiding Passionair Leiderschap Spencer Keijner - gastopleider Lkol bd. ministerie van defensie en auteur van het boek doe wat je wil?! Bijdrage: Wat is de essentie van mijn boek : doe wat je wil?!
 10. 10. Welke inspiraties bieden wij aan? - Boek ‘Leef je Passie!’ - Passionair cadeaubon - Lezingen ‘Leef je Passie!’ - management masterclass - Passionair congressen - Ervaringssessie(s) Welke begeleidingen bieden wij aan? - Individueel basistraject ‘Leef je Passie!’ - Individueel basistraject ‘Open insteek’ - Individueel outplacement-traject - Team-ontwikkeling - Passie in organisatiecultuur - Passie-Assessments - Ervaringstochten buitenland Welke opleidingen bieden wij aan? - Passionair Leiderschap - Passionair Begeleiden 1a - Passionair Begeleiden 1b - Passionair Begeleiden 2 Leef je Passie! Het team van Passionair Nederland bestaat uit bevlogen mensen. Zij leven allemaal zoveel mogelijk hun eigen Passie en zijn ook opgeleid tot Passionair. Zo zijn zij in staat om als ervaringsdeskundige andere mensen te Passioneren. Zij verbinden Passie daarbij op praktische wijze met onderwerpen als leiderschap, loopbaankeuze, gezondheid, opvoeding, onderwijs,meer over Passionair Nederland samenwerking, communicatie, ouderdom, relaties, schoolkeuze, sport, organisatieculturen en zo nog veel meer.
 11. 11. Landgoed Holthurnsche Hof Zevenheuvelenweg 48a 6571 CK Berg en Dal 024 - 684 37 83 www.passionair.nlLeef je passie!ISBN : 978-90-816866-1-7Auteur : martijn RaaijmakersUitgever : Passionair Nederland

×