Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Project 7,35 612

414 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Project 7,35 612

 1. 1. ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงปารีส ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Tourist Attractions in Paris ประเภทโครงงาน โครงงานเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นางสาวจรรยพร ตาคาน้อย 2.นางสาวประอรรัตน์ วงศ์เกียรติกาจร ชื่อที่ปรึกษา คุณครูเขื่อนทอง มูลวรรณ ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์
 2. 2. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ปัจจุบันจานวนคนไทยที่นิยมท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยประเทศส่วนใหญ่ ที่คนไทยอยากไปคือประเทศฝรั่งเศส ในฝรั่งเศสมีสถานที่สาคัญอยู่หลายที่โดยเฉพาะในกรุง ปารีส ดั้งนั้นหากเราท่องเที่ยวโดยไม่มีคู่มือหรือไม่ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะไปนั้นจะเสียเวลา อย่างยิ่งที่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวในจุดสาคัญ แต่หากเราไปท่องเที่ยวกับคณะทัวร์จะอาจทราบ ข้อมูลของประเทศฝรั่งเศสได้จากมัคคุเทศก์ หากใครที่ตัดสินใจเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส ด้วยตนเองควรจะต้องศึกษาข้อมูลของสถานที่ต่างๆก่อน ดังนั้นงานที่ผู้จัดทาได้ทาขึ้นถือ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้ช่วยในวางแผนการท่องเที่ยวให้ตรงจุดและครบตามสถานที่ สาคัญของประเทศฝรั่งเศส
 3. 3. 1.เพื่อให้ทราบถึง สถานที่สาคัญในกรุง ปารีส 3.เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษา ข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจ ไปเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส 2.เพื่อช่วยในการวางแผนการ เดินทางท่องเที่ยวภายในกรุง ปารีส
 4. 4. หลักการและทฤษฎี ปัจจุบันกรุง "ปารีส"ในประเทศฝรั่งเศส ที่หากใครได้ไปเยือนแล้วก็ต้องตกหลุมรักในบรรยากาศที่ โรแมนติกและสวยงามของเมือง ๆ นี้ จนอยากจะกลายเป็นคนเมืองปารีสขึ้นมาทันที แต่ถึงจะเป็นอย่าง อย่างนั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงปารีสส่วนใหญ่ต่างก็มีเวลาและงบประมาณที่จากัด ขณะที่เมือง ๆ นี้ เมือง ๆ นี้ มีสถานที่ที่น่าสนใจนับไม่ถ้วน จนทาให้การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกที่ในปารีสกลายเป็นสิ่ง กลายเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก หากมีเวลาเที่ยวเพียงไม่กี่วัน เราจึงได้จัดสรรหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญไว้10
 5. 5. ซึ่งสถานที่ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกรุงปารีสเท่านั้น หากผู้ใดที่ ต้องการท่องเที่ยวในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส จะต้องศึกษาข้อมูลของแต่ละสถานที่ให้ ชัดเจนและวางแผนเส้นทางการเดินทางให้ต่อเนื่องและประหยัดเวลามากที่สุด ควรจัดสรร ที่พักให้พอดีกับการเดินทางระหว่างวัน หรือแม้กระทั่งบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการทัวร์ก็ต้อง มีความรู้ความสามารถ และรู้ข้อมูลของสถานที่ต่างๆเพื่อจัดสรรเส้นทางการเดินทางและที่ พักในประเทศฝรั่งเศสอย่างพอดีและสมกับราคาที่ตั้งไว้ และจัดเวลาในการท่องเที่ยวตาม สถานที่ต่างๆได้พอดี สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นความรู้ที่จะสามารถนามาต่อยอดในอนาคตได้ ทาให้เรา สามารถเลือกและตัดสินใจที่จะท่องเที่ยวในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้อย่างคุ้มค่าและ ครบครัน
 6. 6. นั่งรถทัวร์ชมกรุงปารีส ล่องเรือในแม่น้าเซนหอไอเฟล โบสถ์นอทเทอร์ดัม โบสถ์แซงต์ ชาแปลล์ ถนนฌ็องเซลิเซ่และประตูชัยนโปเลียน เลแซงวาลิด พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ มงต์มาร์ทร์ เอกสารอ้างอิง ผู้จัดทา Videos
 7. 7. นักท่องเที่ยวที่มาปารีสเป็นครั้งแรก จะมีรถทัวร์ที่ เรียกกันว่า L'Open ทัวร์ ซึ่งเป็นรถทัวร์ที่มีดาดฟ้ า อยู่ข้างบน เพื่อให้คุณได้ชมเมืองปารีสอย่างชัดเจน ทางรถทัวร์จะมีชุดหูฟังให้คุณ เพื่อใช้ในการเสียบต่อกับแจ็คที่อยู่บริเวณ ด้านข้างของเบาะที่นั่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถฟังบรรยายไปตลอดการเดินทาง โดยเลือกฟังได้ถึง 8 ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษา อิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย และภาษาจีน นั่งรถทัวร์ชมกรุง (Double Decker Bus Tour)
 8. 8. เคล็ดลับในการนั่งรถทัวร์ชมกรุง ปารีสนั้น แนะนาให้คุณลองใช้ บริการในวันธรรมดาหรือเช้าวันหยุด วันหยุดสุดสัปดาห์จะดีที่สุด เพราะ หากใช้บริการในช่วงเวลาอื่นคนจะ แน่นมาก
 9. 9. หอไอเฟล (ฝรั่งเศส: Tour Eiffel, อังกฤษ: Eiffel Tower) หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บน ชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้าแซน ในกรุงปารีส ตั้งชื่อ ตามสถาปนิกผู้ออกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" ผู้เป็นทั้ง สถาปนิกและวิศวกรชั้นนาของฝรั่งเศส หอไอเฟลเป็นสิ่งปลูก สร้างสูงที่สุดในกรุง ปารีส และหากไม่นับ รวมเสากระจายคลื่น ชมทิวทัศน์จากด้านบน ของหอไอเฟล (Eiffel Tower)
 10. 10. หากนักท่องเที่ยวคนใดไม่ได้ไปเยือนหอไอ เฟล ถือว่าไปไม่ถึงฝรั่งเศสเลยทีเดียว โดย นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพรอบกรุงปารีส ได้ เพียงแค่ซื้อบัตรที่บูธซึ่งอยู่บริเวณฐานของหอไอ เฟล แล้วขึ้นลิฟท์ไปยังชั้นต่าง ๆ ของหอไอเฟล !! แนะนาให้คุณไป เที่ยวชมช่วงเช้าหรือ หลัง 6 โมงเย็น หรือ ในวันธรรมดา เพื่อที่จะ ได้ไม่ต้องรอคิวนาน
 11. 11. ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นงานศิลปะชิ้นเอกในงานมหกรรมแสดงสินค้า นานาชาติที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ.1890 เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ ความร่ารวย และ ความสาเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศ ในสมัยนั้น หอไอเฟลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เนื่องจากมีการออกแบบ การก่อสร้างที่มีความผิดแผกแตกต่างจากการสิ่งก่อสร้างในอดีต ไม่เข้ากับอาคาร บ้านเรือนและโบสถ์เก่าแก่ในเมือง ดูแล้วไร้ซึ่งความเป็นศิลปะ และทาลายทัศนียภาพ ของกรุงปารีส
 12. 12. สุดท้ายทางการสื่อสารมวลชนของประเทศก็ตัดสินใจให้เก็บหอไอเฟล ไว้ใช้เป็นสถานีรับส่งสัญญาณวิทยุ ต่อมามีการสร้างศูนย์วิทยุขึ้นอย่าง ถาวร และยังคงใช้มาถึงปัจจุบันนี้ในที่สุดงานศิลปะชั่วคราวก็กลายเป็น สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกเป็นเวลากว่า 40 ปี (ค.ศ. 1889-1930) และเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก!
 13. 13. ล่องเรือในแม่น้าเซน ชมพระอาทิตย์ตก ดิน (Sunset River Cruise on the Seine) บาโต มูช (Bateaux Mouches) คือการล่องเรือไปตามแม่น้า แซน เพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส เนื่องจากแม่น้าแซนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทาให้ การล่องเรือไปตามแม่น้านั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงามมากมายที่อยู่ใน ปารีส อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ และโบสถ์นอทเทอร์ ดัม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เป็นต้น
 14. 14. แนะนาให้คุณไปก่อนเวลาขายตั๋ว เพื่อที่จะได้เลือกที่นั่งหลังก่อน นักท่องเที่ยวคนอื่น ซึ่งที่นั่งด้านหลังสุดนี้จะเป็นบริเวณที่ไม่มีหลังคา ไม่ล้อมด้วยกระจก และบริเวณนี้คือจุดที่ดีที่สุดสาหรับการถ่ายภาพ หากคุณอยากจะชมทิวทัศน์ยามราตรี ของกรุงปารีส โดยเรือจะล่องจากหอไอ เฟล ผ่านสถานที่ที่น่าสนใจสองฝั่งแม่น้า เซน รวมถึงผ่านโบสถ์นอทเทอร์ดัมด้วย
 15. 15. ภูมิประเทศ เมืองชนบท สถานที่สาคัญต่างๆ ที่แม่น้าเซนไหลผ่าน ล้วนบอกเล่า เรื่องราวต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี แม่น้าเซนไหลเอื่อยๆผ่านปารีส โดยมีคลองเชื่อมหลายสาย คล้าย คลึงกับแม่น้าเจ้าพระยา เมื่อผ่านเมืองปารีสไปแล้ว แม่น้าเซนก็จะไหลเลี้ยวลด คดเคี้ยวผ่านเมือง Rouen อันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ของโจน ออฟ อาร์ค หรือฌาน ดาร์ก (Jeanne d'Arc) วีรสตรีที่กู้บ้านกู้เมืองของชาวฝรั่งเศส ในยุคที่อังกฤษเข้ามา รุกราน แม่น้าเซนไหลออกสู่ทะเลที่เมือง Le Harve ซึ่งเป็นเมืองท่า ริมทะเล North Sea ที่ต่อเชื่อมกับมหาสมุทร แอตแลนติก ใกล้ช่องแคบอังกฤษ
 16. 16. แม่น้าเซนมีความยาวเป็นอันดับสองของฝรั่งเศส รองจากแม่น้าลัวร์ (Le Loire) ที่ไหล ผ่านตอนกลางของประเทศ มีลักษณะการไหลแบบเอื่อยๆ ไม่เชี่ยวกราก เลี้ยวลดคด เคี้ยวมาจากที่ราบสูงทางภาคตะวันออกบนเทือกเขาแอลป์ ของฝรั่งเศสที่ต่อ เนื่องมาจากสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนแม่น้าเจ้าพระยามีความยาวใกล้เคียงกัน แต่ไหล เชี่ยวกว่า มีปริมาณน้ามากกว่า สาขาของเจ้าพระยาคือ ปิง วัง ยม น่าน แต่ละสาย ล้วนเป็นหลักของภาคเหนือ เมื่อถึงคราวน้าหลากก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับเมืองไทยอยู่ในเขตมรสุมจึงมีฝนตกมาก เพิ่มปริมาณน้าหลากให้สูงขึ้น
 17. 17. โบสถ์นอทเทอร์ดัม (Notre Dame Cathedral) มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก โดยการเที่ยวชม นั้นนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความอลังการของ โบสถ์นอทเทอร์ดัม อีกทั้งยังต้องขึ้นบันได 387 ขั้นเพื่อไปถึงยอดของโบสถ์ แนะนาให้คุณไปเยี่ยมชมช่วง เช้า เพราะดวงอาทิตย์จะส่อง กระทบกับซุ้มประตูทางทิศ ตะวันตกของโบสถ์ มองดูแล้ว เหมือนเป็ นประกายเพชร
 18. 18. เป็นอาสนวิหารประจาอัครมุขมณฑลปารีส ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คาว่า Notre Dame แปลว่า พระแม่เจ้า (Our Lady) ซึ่ง เป็นคาที่ชาวคาทอลิกใช้เรียกพระนางมารีย์พรหมจารี ปัจจุบันอาสนวิหารก็ยังใช้ เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกและเป็นที่ตั้งคาเทดราของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส มหา วิหารน็อทร์-ดามถือกันว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในลักษณะกอทิกแบบ ฝรั่งเศส โบสถ์นี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก ผู้เป็น สถาปนิกคนสาคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส
 19. 19. นอทร์-ดามเป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งก่อสร้างแรกที่ใช้ "ครีบยันลอย" ตามแบบเดิมไม่ได้ บ่งถึงกาแพงค้ายันรอบมหาวิหาร "บริเวณร้องเพลงสวด" หรือ รอบบริเวณกลาง โบสถ์ เมื่อเริ่มสร้างกาแพงโบสถ์สูงขึ้นกาแพงก็เริ่มร้าวเพราะน้าหนักของสิ่งก่อสร้าง เพราะสถาปนิกสมัยกอทิกจะเน้นการสร้างสิ่งก่อสร้างที่สูง บาง และโปร่ง เมื่อสร้าง สูงขึ้นไปกาแพงก็ไม่สามารถรับน้าหนักและความกดดันของกาแพงและหลังคาได้ทาให้ กาแพงโก่งออกไปและร้าว
 20. 20. สถาปนิกจึงใช้วิธีแก้ด้วยการเติม "กาแพงค้ายัน" ที่กางออกไปคล้ายปีกนกด้าน นอกตัววัด เพื่อให้กาแพงค้ายันนี้หนุนหรือค้ากาแพงตัวโบสถ์เอาไว้ เมื่อทาไป แล้วนอกจากจะมีประโยชน์ทางการใช้สอยแล้วยังกลายเป็นเครื่องตกแต่งที่ทา ให้สิ่งก่อสร้างความสวยงามขึ้น ฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานี้จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ ส่วนหนึ่งของโบสถ์ที่สร้างแบบกอทิกไปในตัว
 21. 21. ราวปี ค.ศ. 1790 ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสโบสถ์ก็ได้รับความ เสียหายอย่างหนัก ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทาลายไป มาก มหาวิหารได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ระหว่าง คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนมีสภาพเหมือนก่อนหน้าที่ถูกทาลาย
 22. 22. มหาวิหารนอทร์-ดามจะมีประตูใหญ่ 3 ประตู ได้แก่ ประตูด้านหน้าคือ ประตู พระแม่ (The Portal of the Virgin) ประตูคาพิพากษาครั้งสุดท้าย (The Portal ifthe Last Judgement) และประตูแซงต์แอนน์ (The Portal of Saint Anne) เหนือประตูที่เป็นซุ้มจะมีการแกะสลักเล่าเรื่องราวของแต่ละประตูด้วย เหนือ ประตูทั้ง 3 ประตูจะเป็นรูปสลักของกษัตริย์ยิวโบราณ 28
 23. 23. โบสถ์แซงต์ ชาแปลล์ (Sainte Chapelle) สร้างในสไตล์กอธิค มีการประดับด้วยกระจก มากมาย ยิ่งเมื่อแสงจากภายนอกส่องเข้ามา ยิ่งทา ให้มองเห็นลายกระจกชัดเจนและสวยงามมาก ควรเยี่ยมชมช่วงเช้าดีที่สุด เพราะ นักท่องเที่ยวไม่เยอะ หากไปช่วงอื่น ต้องรอคิวเยี่ยมชม เพราะเป็ นโบสถ์ ขนาดเล็กมาก
 24. 24. เป็นโบสถ์น้อยของนิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสในประเทศ ฝรั่งเศส เป็นสิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมกอทิก แซงต์-ชาแปลล์ อาจจะถือกันว่าเป็นงานชิ้นที่งดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมแรยอน็อง ซึ่งเป็นสมัยหนึ่งของสถาปัตยกรรมกอทิก
 25. 25. ชาแปลล์ที่เห็นในปัจจุบันเป็นงานที่สร้างใหม่ แต่สองในสาม ของหน้าต่างประดับกระจกสีเป็นหน้าต่างดั้งเดิม ชาแปลล์ได้รับความ เสียหายอย่างหนักในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ระหว่างการปฏิวัติ ฝรั่งเศส เมื่อยอดและเบญจาถูกรื้อ และเรลิกกระจัดกระจายหายไป ยังคงเหลืออยู่แต่ “เรลิกแห่งแซงต์-ชาแปล”
 26. 26. ระเบียงภาพ
 27. 27. ถนนฌ็องเซลิเซ่และประตูชัยนโปเลียน (Champs Elysees et Arc de Triomphe) นักท่องเที่ยวสามารถเดิน ตามถนนสายนี้ไปสู่ ประตูชัยนโปเลียน ซึ่ง เป็นอนุสรณ์สถานที่ สาคัญในกรุงปารีส นักท่องเที่ยวสามารถ ขึ้นไปชมชั้นบนของ ประตูชัยได้ โดยเดิน ขั้นบันได 284 ขั้น หรือใช้ลิฟต์
 28. 28. เป็นถนนในเขตที่ 8 ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นย่านการค้าที่ ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ "ช็องเซลีเซ" มาจากคาว่า "ทุ่งเอลิเซียม" จากเทพปกรณัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส
 29. 29. เมื่อปี ค.ศ. 1616 เมื่อมารี เดอ เมดิชิ สมเด็จพระราชินีนาถแห่งฝรั่งเศส ทรงขยาย พื้นที่บริเวณสวนหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี (Palais des Tuileries) เป็นถนนที่มี ต้นไม้สองข้างทาง ในปี ค.ศ. 1724 ได้รับการขยายไปเชื่อมกับจัตุรัสแห่งดวงดาว (Place de l'Étoile ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล ที่เป็นที่ตั้งของ ประตูชัยฝรั่งเศส)
 30. 30. เลแซงวาลิด (Les Invalides) เป็นอาคารที่ฝังพระศพของ พระเจ้านโปเลียนที่ 1 ซึ่งมีศพ นายพลพระสหายของพระ เจ้านโปเลียนอีกหลายคนฝัง อยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีศิลปะมากมาย จัดแสดงอยู่ในนั้นอีกด้วย
 31. 31. พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musee d'Orsay) ที่ไม่ควรพลาดคือ ร้านอาหารที่มีหน้าต่าง กระจกบานใหญ่ ให้นักท่องเที่ยวสามารถ มองเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้าเซน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะหลายอย่างเข้าด้วยกัน อันได้แก่ ศิลปะด้าน การออกแบบสิ่งทอ ศิลปะทางประวัติศาสตร์ ภาพถ่าย ประติมากรรม ซึ่ง สะท้อนเอกลักษณ์ของปารีสออกมาได้เด่นชัดเลยทีเดียว
 32. 32. พิพิธภัณฑ์ออร์แซก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1986 บนฝั่งซ้ายแม่น้าเซนในสถานที่ ที่เดิมเคยเป็นสถานีรถไฟออร์แซ ที่สร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบโบซาร์โดย สถานีรถไฟแห่งนี้ถูกสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1898 ถึง ค.ศ. 1900 เพื่อให้เสร็จทัน งาน Exposition Universelle เพื่อใช้เป็นชุมทางรถไฟสายตะวันตกเฉียงใต้
 33. 33. ในปีค.ศ. 1970 ในขณะที่กาลังจะมีการรื้อถอนสถานีออร์แซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอให้ปรับปรุงเป็นโรงแรมขึ้นแทน และ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในปีค.ศ.1978 และ ภายหลังได้มีการเสนอแผน การปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อผสานความ แตกต่างระหว่างสองพิพิธภัณฑ์หลักในขณะนั้น คือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์กับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฌอร์ฌ ปงปีดู
 34. 34. ปีค.ศ. 1978 ทีมสถาปนิกผู้ชนะการแข่งขันเพื่อการออกแบบ พิพิธภัณฑ์ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยปรับพื้นที่แสดงผลงานบน พื้นที่ 4 ชั้น รวมกว่า 20,000 ตารางเมตร และสถาปนิกชาวอิตาลี นายกาเอ โอเลนตี ได้รับเลือกเพื่อรับผิดชอบการตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้ ในพิพิธภัณฑ์ และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม ปีค.ศ. 1986 โดยประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง พร้อมกับภาพเขียนกว่า 2,000 ชิ้น รูปปั้นและประติมากรรมกว่า 600 ชิ้น
 35. 35. ที่อยู่ : 1 Rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris, France ชั่วโมง: เปิ ดทาการ · 9:30-18:00 โทรศัพท์: +33 1 40 49 48 14 รูปแบบสถาปัตยกรรม: สถาปัตยกรรมวิจิตรศิลป์ ผู้ก่อตั้ง: วาเลรี ฌิสการ์ แด็สแต็ง, ฟร็องซัว มีแตร็อง
 36. 36. พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (The Louvre) ชื่อทางการว่า the Grand Louvre เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุง ปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง
 37. 37. พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาว จีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึ่งในโครงการ ที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของ พิพิธภัณฑ์ โดยผู้เข้าชมจะต้องเข้าผ่านล็อบบี้ใต้ดิน ที่อยู่ใต้ฐานพีระมิด โดย โครงการถัดไปคือพีระมิดกลับหัว หรือ The Inverse Pyramid (ฝรั่งเศส: La Pyramide Inversée) ซึ่งเป็นพีระมิดแก้วเช่นเดียวกัน ที่สามารถมองเห็นได้ จากใต้ดิน โดยฐานพีระมิดจะอยู่บนพื้นผิวระดับถนน ซึ่งโครงการนี้ เสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.1993
 38. 38. พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ถือเป็นหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส โดยตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 ได้มีความพยายามทาการแปรรูปขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการ ปรับลดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจาก 75% เหลือเพียง 62% ในปีค.ศ.2006 โดยภาพยนตร์ชื่อดังจากนวนิยายเรื่อง ดาวินชี่โค้ด ของ แดน บราวน์
 39. 39. มงต์มาร์ทร์ (Montmarte) มงต์มาร์ทร์เป็นหุบเขาสูง 130 เมตร ทาง เหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของ เมือง บนเขาเป็นที่ตั้งของโบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับ รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์ โรมัน - ไบเซนไทน์
 40. 40. มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาทร์ (ฝรั่งเศส: Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) เป็นโบสถ์และมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งตั้งอยู่ บนยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุงปารีส หรือที่เรียกกันว่า "มงมาทร์" สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ แก่พระหฤทัยของพระเยซู ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกรุง ปารีส โดยถือเป็นอนุสาวรีย์ของทั้งสองด้าน คือการเมือง และวัฒนธรรม
 41. 41. โบสถ์ได้ถูกออกแบบโดยโปล อะบาดี ซึ่งเป็นสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เป็น หนึ่งใน 77 สถาปนิกผู้ชนะการประกวด เริ่มการก่อสร้างในปี ค.ศ.1875 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1914 โดยได้รับการแต่งตั้งโดยสมบูรณ์ (วางศิลา ฤกษ์) ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปีค.ศ.1919
 42. 42. ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันตั้งแต่ 06.00 น. จนถึง 22.30 น. โดยสามารถเข้าชมบริเวณโดมได้ตั้งแต่ 09.00 น. จนถึงเวลา 19.00 น. หรือ 18.00 น. ในช่วงฤดูหนาว
 43. 43. ตัวโบสต์ก่อจากหินปูนประเภททราเวอร์ทีน ซึ่งมีเหมืองตั้งอยู่ที่ เมือง ชาโต้-ลองดง ในเขตชานเมืองปารีส โดยคุณสมบัติพิเศษของหิน ชนิดนี้จะมีการคายแคลเซียมออกมาเป็นระยะ ทาให้คงความขาวของสิ่ง ปลูกสร้างได้ยาวนาน ในสภาวะภูมิอากาศต่างๆได้ มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดคิดเป็นเงินประมาณ 7 ล้านฟรังก์ โดยมาจาก เงินบริจาคทั้งสิ้น โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถมีส่วนร่วมในการอุทิศเงิน สร้างส่วนต่างๆของโบสถ์ได้อีกด้วย
 44. 44. เอกสารอ้างอิง http://travel.kapook.com/view11359.html http://www.tung148.com/2010/12/notre-dame-cathedral/ http://th.wikipedia.org/มหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส http://th.wikipedia.org/wiki/แซ็งต์-ชาแปล http://th.wikipedia.org/wiki/ช็องเซลีเซ http://th.wikipedia.org/wiki/พิพิธภัณฑ์ออร์แซ http://th.wikipedia.org/wiki/ลูฟวร์ http://eurofollowme.com/จุดถ่ายรูปกับหอไอเฟล-ปร http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=63336
 45. 45. ผู้จัดทา นางสาวจรรยพร ตาคาน้อย ม. 6/12 เลขที่ 7
 46. 46. ผู้จัดทา นางสาวประอรรัตน์ วงศ์เกียรติกาจร ม. 6/12 เลขที่ 35

×