Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

130401 presentatie visie ti versie 3.0

320 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

130401 presentatie visie ti versie 3.0

 1. 1. Consultatie1 april 2013
 2. 2. Agenda• Hernieuwde kennismaking werkgroepen en bestuur T.I.• Structuur T.I. en werkgroepen• Missie & visie T.I.• Vragen vanuit de verschillende werkgroepen• Afspraken maken Visiedocument BE 170 2
 3. 3. Structuur T.I. Bestuur Werkgroep bahà’í-scholen Didactisch Team zomer & winterEuropean Bahá’i Conference Bahá’i Vrouwen Forum on JusticeAssociation for Bahà’í Studies Werkgroep Táhirih Lezing Visiedocument BE 170 3
 4. 4. Missie• Het voeden en verheffen van de ziel• Het verkennen van de werkelijkheid• Het ontwikkelen van een levenspatroon Visiedocument BE 170 4
 5. 5. Visie• Het verder ontwikkelen van de Nederlandse Bahá’í-scholen• Het organiseren en mogelijk uitbouwen van de Táhirih-lezing Visiedocument BE 170 5
 6. 6. Activiteiten T.I.: scholen• Jaarplan • Werving & selectie• Raamwerk • Talentscouting & zomer/winterscholen -coaching• Communicatie • Programmering• Opening & sluiting • Overleg werkgroepen• Aanwezigheid bestuur Visiedocument BE 170 6
 7. 7. Activiteiten T.I.: lezing•• Minimaal eens per jaar organisatie van de Táhirih-lezing• Táhirih-lezing is een evenement, waarbij gesproken wordt over relevante thema’s op het raakvlak van wetenschap en religie• Spreker van buiten de bahá’í-gemeenschap (bij voorkeur wetenschappelijke achtergrond) en een bahá’í-spreker Visiedocument BE 170 7
 8. 8. Consultatie: Leerplan Crèche 0 – 4 jaar Volwassenen KinderenNieuwe bahá’ís 18 jaar - 4 – 12 jaar Leerplan Vrienden van de bahá’ís Jongeren Jeugd 15 – 18 jaar 12 – 15 jaar Visiedocument BE 170 8
 9. 9. Werkgroep bahá’í-scholen• Coördineert en faciliteert zowel op de scholen als tijdens de voorbereiding van de scholen• Programma & draaiboek• Organiseert de crèches• Notulen werkgroep > T.I. Visiedocument BE 170 9
 10. 10. Didactisch Team 1• Bemensing, ontwikkelen van curriculum, programmering scholen n.a.v. door T.I. vastgesteld thema voor leeftijdscategorie 4- 18 jaar• Opleiden en begeleiden van trainers/begeleiders van kinderklassen, jeugd en jongeren• Notulen + draaiboek werkgroep > T.I. Visiedocument BE 170 10
 11. 11. Consultatie: Didactisch Team• Nieuwe relatie D.T. en T.I.• Bezetting D.T.• Planning• Continuïteit• Kwaliteit• Vervolg Visiedocument BE 170 11

×