Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5. razred Stara Grčka

Stara Grčka PPT

 • Be the first to comment

5. razred Stara Grčka

 1. 1. СТАРА ГРЧКА
 2. 2. Грчка племена су се населила на југу Балканског полуострва почетком 2. миленијума пре нове ере. Грчка племена: Ахајци, Јонци, Дорци и Еолци. др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка
 3. 3. Ахајско племе оснива на Пелопенезу своју цивилизацију са центром у граду Микени. Микенска култура доживљава врхунац у времену 1450-1200. године пре нове ере, освојили су острво Крит. Микенску културу су уништили Дорци око 1050. г.п.н.е. др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка Лавља врата у Микени
 4. 4. Први градови државице на острву Криту настале су крајем 3. миленијума пре н.е. Критске градове ујединио је владар Кнососа Минос. Крићани су се бавили поморством и трговином. ЛЕГЕНДА О МИНОТАУРУ Крит су освојили Ахајци. др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка Остатци палте у Кососу (Крит)
 5. 5. Хомерско доба од средине 11. до средине 8. века Хомерско доба – занимања становништва: пољопривреда, сточарство и занатство. Име добило по песнику Хомеру, за кога се верује да је створио епове Илијаду (Тројански рат) и Одисеју (повратак јунака Одисеја из Тројанског рата). Распад родовског друштва и настанак робовласничког друштва. ,,Дорска сеобаˮ и коначно покоравање микенске културе око 1050 г.пре н.е. Процес колонизације, од средине 8. до средине 6. века п.н.е. Насељавање обала Црног и Средоземног мора,најпознатија колонија Сиракуза на Сицилији. др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка Тројански коњ
 6. 6. ПОЛИС= ГРАД+ ТВРЂАВА ,,АКРОПОЉˮ+ СЕЛА У ЗАЛЕЂУ Први полиси су настали у 8. веку п.н.е. уједињењем села и мањих градова око једног центра. Заједничка грчка држава није створена због неповољног рељефа (високе планине), али сви Грци су имали исту културу, веровали су у исте богове и порекло од заједничког предка који се називао Хелен. др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка
 7. 7. Скупштина: доноси законе, бира државне службенике, одлучује о рату и миру, суди др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка
 8. 8. аристократија-у старој Грчкој систем владања који значи „владавину најбољих“. Реч је изведена од две грчке речи: „аристо“ што значи најбоље и „кратиа“ што значи владати. демократија-систем управљања државом у коме власт припада народу. Реч је изведена од грчких речи ,,демосˮ(народ) и ,,кратиаˮ(владати). Врхунац моћи и снаге Атина је достигла у време Перикла средином 5. века п.н.е.- ,,Златно доба Атинеˮ (Атина повезана са луком Пиреј, подигнуто много грађевина и споменика, уметничка дела). др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка Перикле
 9. 9. Грчко-персијски рат 499-449. г.п.н.е. узрок рата: освајање грчких колонија у Малој Азији од стране Персије повод за избијање рата: Јонски устанак грчких градова у Малој Азији 490. г.п.н.е. битка на Маратонском пољу, победа Атине над војском персијског цара Дарија 480. г.п.н.е. битка код Термопилског кланца пораз војске удружених грчких полиса којом је командовао спартански краљ Леонида, персијски поход је водио цар Ксеркс 480. г.п.н.е. поморска битка код Саламине, победа бродова Атине под командом Темистокла, повлачење Персијанца из Грчке 449. г.п.н.е. склопљен мир између грчких полиса и Персије др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка
 10. 10. ,,Путниче, кад стигнеш Спартанцима реци да падосмо верни њиховим законимаˮ ---запис на споменику спартанском краљу Леониди--- др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка
 11. 11. Пелопонески рат 431 – 404. г.п.н.е. узрок рата: успон Атине после Грчко-персијских ратова и стварање Атинског поморског савеза, супарништво са Спартом Кључни догађај рата: Сицилијанска експедиција поход и пораз Атине приликом напада на град Сиракузу на острву Сицилија (савезник Спарте). Завршетак рата: пораз Атине и крај њене доминације, слабљене грчких полиса и јачање Македоније др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка
 12. 12. Култура старе Грчке Стилови архитектуре др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка дорски јонски корнитски
 13. 13. Вајари: Фидија - статуа Атина Партенос тј. Девица, статуа Зевса Олимпијског, Мирон- Бацач диска, Поликлет – Милоска Венера Књижевност: Епске песме (Хомер: Илијада и Одисеја) Лирске песме Драме настале из песама посвећених богу Дионису Трагедије: Есхил, Софокле, Еурипид; комедије: Аристофан Науке Историја: Херодот(Историја грчко-персијских ратова); Тукидид (Историја Пелопонеског рата) Филозофија: током V и IV века п.н.е. Сократ, Платон, Аристотел Филозофија настала из жеље мудрих људи да објасне постанак света и догађаје Медицина: Хипократ са Коса Астрономија: Талес из Милета др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка
 14. 14. Хеленистичко доба и култура Хеленистичко доба почело је владавином Александра Великог (336-323.г. пре н.е.) и трајало је до Римског освајања Египта у 30. г.п.н.е. Уздизање Македоније за време Филипа II, битка код Херонеје 338. г.п.н.е. победа на Грцима и њихово покоравање Сукоб Александра Великог са Персијом: битке на Гранику (334.), код града Иса (333.), код Гаугамеле (331.) после које осваја Персију. поход на Индију (битка на реци Хидсап 326.) Након смрти Александра Великог оснивају се три државе: Македонија са Грчком, Сирија и Египат Хеленистичка култура настала је стапањем културе старе Грчке и културе старог Истока. др Предраг М. Вајагић – О.Ш. Вук Караџић – Бачка Паланка

×