Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspirationsplatser på Pedagog Stockholm maj 2012

1,420 views

Published on

Den 24 maj 2012 ordnade Pedagog Stockholm en träff för kontaktpersoner från de 50 inspirationsplatser som finns på grund och gymnasieskolar i Stockholms stad. Läs mer här

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inspirationsplatser på Pedagog Stockholm maj 2012

 1. 1. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLINGInspirationsplatserna november 2011 Vad lära vi oss av det som har varit och hur går vi vidare? Eva-Li Littorin Inspirationsplatsträff maj 2012
 2. 2. Kollegor som delar kunskap och erfarenheterUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLING
 3. 3. Inspirationsplatser – Besökarna får i workshops handfasta tips och råd som de kan omsätta direkt i den egna undervisningen. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING FORSKNING OCH UTVECKLING
 4. 4. Forskning och utvecklingUtvecklingsartiklarLärare som forskarForskningsnätverkInspirationsplatserLärarcoacher UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING FORSKNING OCH UTVECKLING
 5. 5. Undersökningen november 2011Intervjuer med pedagogerEnkätundersökning med InspirationsplatserGullers Grupps analys och förslagUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLING
 6. 6. Lärare som inte har besöktinspirationsplatserDe känner inte till att man kan besök inspirationsplatserna.De tror att inspirationsplatserna är det som visas på webben.Lärarna är mycket positiva till idén med inspirationsplatser.UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLING
 7. 7. ”Det låter jättebra att man kan dela med sig mellan skolor – av erfarenheter och arbetssätt””Ibland kör man fast igamla hjulspår och då ärdet bra att få ta del avandras erfarenheter”UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLING
 8. 8. Varför besöker man inte eninspirationsplats? Tidsbrist Nya reformer Lgr11 Arbetsformer/ SchemaUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLING
 9. 9. Hur kan man ökabesöken?UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLINGFORSKNING OCH UTVECKLING
 10. 10. Rektors roll och mer informationInformation, rektorns inställning och marknadsföring äravgörande för om pedagogen kommer att besökainspirationsplatserna. Lärarna vill ha bättre tillgänglighet, genom exempelvis genom mer flexibla öppettider eller en ökad digitalisering av materialet.Rektor Mikael Kaspar om inspirationsplatserna på Grimstaskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING
 11. 11. Och nu. Några diagram med staplarUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLING
 12. 12. Om att vara ansvarig för en inspirationsplatsMycket meningsfullt 21%Ganska meningsfullt 21% Meningsfullt 24%Inte alls meningsfullt 17% Varken eller 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING
 13. 13. Fler besök på inspirationsplatsernaMycket nöjd 3%Ganska nöjd 14% Nöjd 10%Inte alls nöjd 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING
 14. 14. Vad skulle ge fler besökare? Pedagogerna hade bättre… 55% Pedagogerna hade bättre… 34% Pedagogerna hade större tilltro till… 41% Pedagogerna hade större intresse… 28%Rektorerna hade bättre kännedom… 48%Rektorerna hade bättre kännedom… 31%Rektorerna hade större intresse av… 66% Rektorerna i högre grad… 52% 0% 50% 100%UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLING
 15. 15.  Satsa mer på att marknadsföra inspirationsplatser via de kanaler som finns, pedagogstockholm.se, tidningar etc. Hitta vägar fram till rektorerna och bearbeta dem mer. Fler fysiska mötesplatser, gärna i seminarieform, som ger lärarna möjlighet att träffas. Presentera inspirationsplatsen direkt för rektorerna vid t ex rektorsmöten.UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLING
 16. 16. Tips till inspirationsplatser •Berätta om er inspirationsplats överallt •Engagerad rektor •Låt kollegorna på skolan göra ett besök på inspirationsplatsen •Bjud in grannskolorUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLING
 17. 17. ”Ge det tid att landa. Just ”Det är en jättebra idé men nu är det Lgr 11 som tar måste få tid att bli något alla är medvetna om att de allas tid.” kan använda. Håll ut! ;)” ”För oss på skolan har inspirationsplatsen varit mycket viktig trots att vi bara haft 2 besök. Vår skola har utvecklat NO-undervisningen markant med hjälp av inspirationsplatsen.” ”Det är en så bra idé så det är”Jag är stolt över att vara en tragiskt att resultatet inte blivitinspiratör.” bättre. Vi har trott att det bara är vi ”Roligt, gjorde att personalgruppen som inte haft mer än två besök. var tvungen att sätta ord på vår Fråga rektorerna vad de gjort för pedagogik.” reklam.” “Inspirationsplatsen är verkligen något man måste uppdatera och tänka till kring. Kommer Pedagog Stockholm återkoppla till oss eller är det vi som aktivt måste uppdatera? Det har jag dålig koll på. Ligger det för gamla bilder så tappar man intresset.” UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING
 18. 18. Hur går vi vidare?UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLINGFORSKNING OCH UTVECKLING
 19. 19. Nya inspirationsplatser Till exempel Åsa Sebelius,Grimstaskola n Inspirationsplats om genrepedagogik www.pedagogstockholmblogg/missa saUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLINGFORSKNING OCH UTVECKLING
 20. 20. Läsåret 2012-2013 Fråga vilka inspirationsplatser som vill ha kvar uppdraget Nya egna sidor på Pedagog Stockholm Månadens inspirationsplatser på Pedagog Stockholm Reportage i tidningen LÄRA Maria Sturén och Karin Johansson samordnar inspirationsplatserna Nätverksträffar en gång per termin Samma ekonomi UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING
 21. 21. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLINGFORSKNING OCH UTVECKLING
 22. 22. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENFORSKNING OCH UTVECKLINGFORSKNING OCH UTVECKLING
 23. 23. Tipsa!Inspirationsplatse r Diskutera! 2012-2013 Reflektera! Dela kunskap och erfarenheter! Ny kunskap UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORSKNING OCH UTVECKLING

×