Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvordan kapitalisere på ditt intranett av Pia Fischer

Foredraget til Pia Fischer fra Sparebank 1 Sr-Bank på seminaret Brilliant Collaboration 4. desember 2014.

Sparebank 1 SR-Bank har ved hjelp av nytt intranet redusert avstanden mellom avdelinger og knyttet de ulike virksomhetsområdene sammen i ett, stort felleskap. SR-Bank sitt spesialutviklede intranet gir innsikt om kunden, konsernet og kulturen.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hvordan kapitalisere på ditt intranett av Pia Fischer

 1. 1. Brilliant Collaboration Pia Fischer SpareBank 1 SR-Bank
 2. 2. I utvikling med regionen Et finanskonsern for folk og bedrifter flest
 3. 3. I møte med kunden
 4. 4. Drift12 år Kunnskapsdeling Mobil Hvorfor skal vi investere flere millioner i nytt intranett?
 5. 5. Kundeverdi Nytt intranett skal preges av innhold og uttrykk knyttet til engasjement rundt kunde og produktfokus. Målet er å løfte intranettet fra tradisjonell intern funksjoner (lønnslipper og ferie) til å fokusere på informasjon knyttet til produkter og kundehåndtering, noe som kunden til slutt skal oppleve gjennom bedre kundeopplevelse. Det skal tilrettelegges for indikatorer og nøkkeltall som gir ett bilde av bankens situasjon (eksempelvis gjenspeiler henvendelser på kundesenteret). Elementer som intern mikroblogging skal øke informasjonsdeling og kommunikasjon på tvers av avdelinger, divisjoner, ledelse og medarbeider. Dette vil være type innhold som tidligere ikke har fått plass i nyhetsspaltene på intranettet men som er viktige å dele på tvers i banken. Det er viktig at ressurser som ikke sitter i direkte kundeposisjon (stabs og støttefunksjoner) også får innblikk i bankens kundefokus og aktiviteter for derigjennom å se sitt bidrag i for effektiv og god kundehåndtering. Design og uttrykk skal løftes til å gjenspeile bankens moderne selvbetjeningsløsninger noe som skal løfte bankens kultur knyttet til modernisering og bevissthet knyttet til selvbetjening elektroniske løsninger. Noe som forhåpentligvis vil gi kunden en opplevelse av rådgivere som er opptatt av gode selvbetjeningskonsepter.
 6. 6. Hvordan?
 7. 7. Design Søk Sosialt Butikk (KPI) Enkelt Video / Bilde
 8. 8. “What’s in a name? A lot, actually”
 9. 9. #Kunden #Konsernet #Kulturen vår #moderne Kommunikasjon «Søk som gir deg det du leter etter» Innsikt i hva?
 10. 10. @ Målgruppe # Emne Endring • Gjennomgående i alt • Naturlig • Likt som verden rundt oss • Kommunikasjons og informasjons- håndtering i endring
 11. 11. Innsikt komprimert form av intranettet
 12. 12. Blogg • Personlig strøm • Alle lytter til @Innsikt • Alle lytter til egen divisjon @PM • Alle kan dele, kommentere, like etc • Kan lytte på de strømmer du selv ønsker @ Målgruppe (mottakere) # Emne , omhandler
 13. 13. Klokkebank Idebank Overgang til Outlook Hvordan ta i bruk ny teknologi
 14. 14. Prosjektets oppgave: Løfte SR-Bank over til Outlook og Lync
 15. 15. Åhh himmel og hav! Ein te endring…. Det har eg ikkje tid te
 16. 16. Opprinnelig e-post til ansatt
 17. 17. Ny verktøykasse Innsikt «Spesial-sider» på Innsikt SRtv Mikroblogg tips Intern epost Video veiledninger Spørsmål & svar
 18. 18. Kommunikasjonsutfordringer Tidspunkt: Brukerne ble overført på ulike tidspunkt Kommunikasjon Målrettet informasjon til de brukerne det gjelder på rett tidspunkt Ikke lage støy for brukerne som ikke er overført, men tilføre verdi for de brukerne som er over
 19. 19. Hvordan gikk vi frem? 1. Opprettet community (kanal) 2. La til brukere når de skulle over på Outlook / Lync 3. Oppfordret brukerne til å spørre og dele @ Kontakt # Outlook # Lync
 20. 20. Kommunikasjonsplan Outlook og Lync implementering «Ta ut effekten av investeringer i ny teknologi.» Tekniske løsning: • SRtv – [TV innslag om overgang]. • Nyhet Innsikt (Intranett). • Kontakt side (intranettside, samleside). • Microblogg – Målrettet informasjon. • Apsis – Nyhetsbrev om overgang. • Video – Video guider til brukerne. • Google Analytics – Analyse. • Søk – SharePoint 2013 søk (Fast) via intranett. Hvorfor: • Profesjonalisering • Brukerinvolvering Fakta • Teknisk overgang • 1.000 brukere • Begrenset periode • Kom i gang • Spørsmål og svar • Veiledninger
 21. 21. Fakta • Samleside • Nyhetsstrøm på hovedsiden av intranettet. • Innhold presentert når brukeren ble flyttet over.
 22. 22. Min nyhetsstrøm • Samme informasjon • @kontakt • Spørsmål og svar • Tips og triks
 23. 23. Hva ble resultatet ?
 24. 24. Kulturendring • Personlig • Hjelpende • Dele
 25. 25. Synlighet har en effekt…… Positive effekter Oppdatering av profilbilder Ca 20% har oppdatert bildet av seg selv (Overkant av 200 nye bilder) Årsak til endring ligger i synlighet: Bilde på innsikt, mikroblogg, profil, e-post, Kalender, lync etc.
 26. 26. Brukerstatistikk: 104 stk Mikroblogginnlegg 125 stk kommentarer 237 stk Liker 9 stk videoer (1.282 visninger) 4.669 stk sidevisninger relatert til kontakt
 27. 27. TIME IS MONEY Banken fyller 175 år hvordan Kommunisere og hjelpe 1.100 mennesker over på Klokkebank?
 28. 28. Idébanken • Forbedringsforslag • Brukerdrevet • Egen strøm på innsikt • Dele, kommentere, stemme
 29. 29. 697 226 37Ideer Stemmer Unike brukere
 30. 30. Hva er status i dag?
 31. 31. 11.880 1.015 805 2.612 Pr 1. desember 2014 Mikroblogg Kommentarer Liker Unike aktive brukere Fakta 80% av ansatte er aktive i mikrobloggen (dele, like eller kommentere)
 32. 32. 64 uker 2.638.047 sidevisninger 169.931 søk 52.097 Unike søkeord Fakta Søk utgjør 19% av trafikken på intranettet
 33. 33. 64 uker 2.638.047 sidevisninger 169.931 søk 52.097 Unike søkeord Fakta Søk utgjør 19% av trafikken på intranettet Hva betyr dette? Mer effektiv måte å kommunisere på Mindre bruk av brukerstøtte Fra 1:1 til 1:1150 Nærmere kunden Moderne opplæring Kunnskapsdeling er en sterkere del av organisasjonskulturen

×