Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

pt-11

398 views

Published on

Prezentace pro VSE kurz 3PA545

Published in: Education, Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

pt-11

 1. 1. Uživatelká podpora IS/ICT PeTr Lachman 3PA545
 2. 2. Obsah prezentace <ul><li>problémy modeního IS/ICT
 3. 3. zúčastněné osoby
 4. 4. přístupy
 5. 5. možná řešení
 6. 6. shrnutí </li></ul>
 7. 7. Problémy IS/ICT <ul><li>nepochopení ze strany: </li><ul><li>manažerů
 8. 8. uživatelů
 9. 9. techniků </li></ul><li>značná komplexnost IS/ICT
 10. 10. ICT jako dobrý pomocník, zaručující přežití na trhu, ale i jako černá díra na peníze </li></ul>
 11. 11. Uživatelé? <ul><li>různá úroveň schopností
 12. 12. různé potřeby
 13. 13. potřebuje IT pro svou práci </li></ul>
 14. 14. Uživatelé?
 15. 15. Podpora? Ajťáci?
 16. 16. Podpora? Ajťák? <ul><li>Odborník, který umí: </li><ul><li>pracovat s hardware a sítí?
 17. 17. obsluhovat všechny aplikace?
 18. 18. programovat?
 19. 19. grafiku?
 20. 20. web? </li></ul></ul>
 21. 21. Podpora! <ul><li>člověk: </li><ul><li>s komunikačními schopnostmi
 22. 22. schopností řešit problémy
 23. 23. empatii
 24. 24. trpělivostí
 25. 25. který ví, kam se obrátit
 26. 26. který ví, co a jak poradit </li></ul></ul>
 27. 27. Přístupy
 28. 28. Přístupy <ul><li>ITIL
 29. 29. COBIT
 30. 30. cíl: </li></ul>Zajistit uživatelům vhodné pracovní podmínky.
 31. 31. Help Desk Helpdesk je pracoviště nebo služba, poskytující pomoc z různých oblastí různým subjektům. Nejčastěji je možné se s tímto pojmem setkat v oblasti IS/ICT. zdroj: Wikipedia.org
 32. 32. Podpora <ul><li>řešit problémy uživatelů
 33. 33. dokumentace a manuály
 34. 34. frekventováné otázky v FAQ
 35. 35. dokumentace zásahů
 36. 36. školení a další vzdělávání uživatelů </li></ul>
 37. 38. Shrnutí <ul><li>problém přístupu k IS/ICT
 38. 39. potřeba rádce a ne technika
 39. 40. požadavek na vzdělávání úživatelů
 40. 41. pada pro uživatele: </li></ul>Myslet a nepodcenňovat sebe a nepřeceňovat IT.
 41. 43. Zdroje: <ul><li>GÁLA L., POUR J.; TOMAN P.: Podniková informatika. Praha: Grada, 2006 ISBN 80-247-1278-4
 42. 44. Mildeová S., Tvorba manažerských simulátorů, Vaše virtuální firma, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2007, ISBN978-80-245-1286-0
 43. 45. vlastní zkušenosti </li></ul>
 44. 46. Děkuji za pozornost 3PA545

×