Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
3. Silindirler
Temel Pnömatik
3.1 silindir çeşitleri
3. Silindirler
Temel Yapısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 Yastık contası
2 mıknatıs
3 yastık burcu
4 Eloksal kaplı silindir borusu
5...
Temel çizimler
 Pnömatik aktuatörlerin ebatları çok çeşitli olarak
yapılmıştır, tiplerine ve şekillerine göre aşağıdaki
g...
Tek etkili yay geri dönüşlü silindirler
 Tek etkili silindirlerin
stroğu yalnızca tek yöne
doğru hareket eder.
 Normalde...
Tek etkili yaysız silindirler
 Ağırlık veya bir dış
kuvvet tarafından mil
geri dönüşünü
tamamlar.
Çift etkili yastıksız silindirler
 Yastıksız silindirler yavaş hızda tam strok
yapmaya uygundur.
 Dış yastıklamayla en y...
Sabit yastıklı tipler
 Silindir borusu küçük çaplı silindirlerde yastıklar
sabittir.
D/A yastık ayarlı olanlar
 Piston sonlarındaki yastıklama ekipmanı strok
sonunda hava yastıklaması yaparak pistonun
yavaş...
Çift etkili magnetli silindirler
 Bir mıknatıs bandı pistonun çevresini kuşatarak
stroğun pozisyonunu göstermek için many...
Milsiz silindirler
 Ayarlanabilir yastıklı ve çift etkili modelleri mevcuttur
Açısal Aktuatör
 Max. 270 derece dönüşlü çift etkili ile
ayarlanabilir modelleri de mevcuttur
Rotary dişli piston
 Çift etkili dişli çubuklu piston
 Kramiyerli Tip
Çift etkili ve çift torklu
 Çift etkili ve Çift torklu
Sıkıştırmalı (Short stroke) silindir
 Normalde gövde içinde stroklu
 Tek Etkili
Sıkıştırmalı (Short stroke) silindir
 Çift milli
 Çift Etkili
Körükler
 Çeşitli çap ve ölçüleri mevcuttur
3.2 teorik silindir gücü
3. Silindirler
Silindir güç hesabı
 Teorik olarak silindirin itmesi (outstrok) ya da çekmesi
(instrok)çalışma basıncıyla pistonun etki a...
Silindir güç hesabı
 Formülde, P bar ‘1 Newton’a dönüştürmek için 10’a
bölünmüştür ve herbirim milimetre karedir (1 bar =...
Silindir güç hesabı
 F çekme gücü piston rodundaki alan kaybı yüzünden itme
gücünden az olacaktır.
Açıklama
D = Milimetre...
Silindir güç hesabı
 Örnek; 8 bar basıncında ve 50 mm çapında bir silindirin
itme ve çekme gücü;
1571 Newton
1319 Newton
...
Geri dönüş yay gücü
 Yaylı silindirler ile Tek etkili silindirlerin itme
veya çekme gücünün hesabı çift etkililere göre
d...
İtme ve çekme gücü tablosu Tek Etkili
 Silindir güçlerinin tablosu
katalogdan bulunabilir.
 Burada gösterilmiş
değerler ...
İtme ve çekme gücü tablosu Çift Etkili
silindir
çapı mm
(inches)
Piston rod
çapı
mm (inches)
itme Nt
6 bar’da
Çekme Nt
6 b...
İtme
 Farklı çaplarda silindirin itme gücü izafi olarak
tahmin edildiğinde, çapın karesiyle itme gücünün
arttığını hatırl...
Sıkıştırma (statik) uygulamaları
 Sıkıştırma uygulamasında güç, durdurma ve
basma işlemlerinde kullanılır. Farklı basınc
...
Hareketli (dinamik) Uygulamalar
 Çekme ve itme gücü dinamik uygulamaları da
içermektedir ve kendi içinde iki parçaya
bölü...
Piston rod burkulması
 1,2 & 3 durumunda mil ucu
sabit iki noktadan
burkulmaya maruz kalarak
boğaz keçesinin
aşınmasına s...
Piston rod burkulması
 Maksimum strok
uzunluklarını gösteren
tablo mm cinsindendir
 Güvenlik katsayısı 5
alınmıştır.
kon...
3.3 silindir yardımcı ekipmanları
3. Silindirler
Hız Kontrol
 Silindirin maksimum doğal hızı aşağıdakilerle
belirlenmiştir :
 Silindir boru çapı büyüklüğü
 Port büyüklü...
Hız kontrol
 Doğal hızı arttırma ya da
azaltma imkanı vardır.
 Normalde en küçük valf
silindirin hızını azaltır.
 En bü...
Hız kontrol
 İlk önce bir valf, silindir, basınç ve yük seçilir, hız
kontrolunun ayarlanabilmesi akış regülatörüyle etkil...
Basınç / Hız grafiği
 Akış regülatörü ile sabitlenmiş yastıklamalı silindir tipinin
strok boyunca hız ve basınç hareketi....
Hat tipi akış regülatörü
 Tek yönlü ayarlanabilir akış regülatörü monte edilmiştir.
 Akışı tek yönde serbest bırakır
 D...
Silindir üstü akış regülatörü
 Silindir portu içine
doğrudan sabitlenmiş
tipte, yani ayarlama yeri
silindir portundaki ye...
Hızı arttırma
 Bazı uyguIamalarda
çabuk egsozlu bir valf
kullanıldığında hız %50
artabilir.
 Çalıştırıldığında, hava
sil...
Çabuk egsoz valfi
 Hava, kontrol valfinden gelip popet ağızlı contayı yukarı
doğru iterek silindir içine akar.
 Kontrol ...
3.4 silindir iç parçaları
3. Silindirler
Contalar
 Çift etkili yastık ayarlı bir silindirin içindeki
contaların tanımı.
1 2 3 4 5 6
1 Yastık vida contası
2 Yastık...
‘O' ring piston contaları
 ‘O'-ring, piston contası,
yuva içersinde rahat
hareket eder. Dış çapıyla
silindir iç çapına te...
Cup seals(Nutring)
 Orta ve geniş çaplı
silindirlerde kullanılır.
 Conta sadece tek
yöndedir.
 Tek etkililer için bir t...
Z Ring
 Çok küçük çaplı silidirlerde
piston contası için
kullanılır.
 Contalar her iki yöndedir.
 Az yer kaplar
 Düşük...
‘O' Ring silindirik contalar
 Bunlar statik
contalardır ve kanal
olan yerlere
yerleştirilip
sızdırmazlığı sağlar.
 İki f...
Yastıklama contaları
 Bu contalar milin iki yana
yalpalanmasını önler.
 Bir yüzeyde yastıklama
yapıldığında iç çapı
üzer...
Piston rod keçesi
 Tek parça keçe ile
basıncın dışarı kaçmasını
önler ve aynı zamanda
sıyırıcı keçe görevi de
yapar.
 Co...
Piston rod körükleri
 Özel silici kazıyıcı contlara alternatif olarak kullanılır.
 Bağlantı ve montaj için silindirin st...
Aşınma yüzüğü
 Aşınma yüzüğü piston
etrafına yerleştirilmiş açık
bir banttır.
 Sert plastik maddeden
üretilmiştir.
 Sil...
3.5 silindirlerde yastıklama
prensibi
3. Silindirler
Ayarlanabilir Yastıklama
 Piston hızla sola doğru hareket ediyor.
 Hava contanın ortasındaki merkezden geçiyor.
Ayarlanabilir Yastıklama
 Yastıklama keçesi sola dogru itilmiştir ve contalar onun
sol tarafındaki uca ve iç çapına karşı...
Ayarlanabilir Yastıklama
 Vida pistonun hız ayarını yapar, mil ve yük son kapağa
doğru yavaşça durur.
Ayarlanabilir Yastıklama
 Yastıklama keçesi üzerindeki tek yönlü kanallar sayesinde
piston ileri hareketini rahatça gerçe...
Ayarlanabilir Yastıklama
 Piston yastıklama vidası ayarıyla havanın sıkıştırlmadığı
diğer yöne doğru çalıştırılır.
3.6 diğer silindir çeşitleri
3. Silindirler
Mikro silindirler
 Çapları 2.5 mm ve 6 mm çapında olan küçük tek etkili
silindirlerdir
 Hassas üretim ve minyatür montaj...
Yuvarlak silindirler
 Düşük maliyetli 8-63mm çapında orta ve küçük
büyüklükteki silindirlerdir.
 Silindirlerin yuvarlak ...
Kompakt silindirler 12 - 40 mm
 Tek ve çift etkili versiyonları mevcuttur.
 Magnetik olmayan ve magnetik tipleri mevcutt...
Küçük çaplı ISO silindirler
 ISO silindirleri 10-25 mm çap aralığında tek etkili ve çift
etkili olarak yuvarlak silindiri...
Kompakt silindirler 50 - 63 mm
 50-63mm
çaplarındaki bu
silindirler küçük pres
işlemini gerçekleştirir
ISO / VDMA silindirler
 ISO ve VDMA ebatlarına uygun bağlantı seçenekleri
mevcuttur.
 Hafif profil borudan, tek parçalı ...
ISO / VDMA
 Çift etkili dıştan mil bağlantısı olan bu silindirlerde
125mm’den 320mm’ye kadar çaplar mevcuttur
 Manyetik ...
Inch silindirler
 Şağlam ve aşınması zor modeller, 2“-12" çaplarında
mevcuttur
 Büyük çaptaki mili burkulmalara karşı yü...
Dönmez milli silindirler
 ISO 32-100mm çapındaki silindirlerde dönmez piston mili
kullanılabilir.
 Hafif momentlere karş...
Dönmez milli silindirler
 Mil uzerindeki H yataklar
 Kızaklı ya da rulmanlı
olabilir
 Ağır yüklere karşı en
büyük deste...
Kilitleme ve frenleme
 Havanın yanlış bir
hareketinde güvenliği
sağlama,
 Herhangi bir strok
uzunlugunda bir yükü
tutup ...
Çift milli silindirler
 Pistonun etki alanı her iki tarafta da aynıdır. Mil iki taraflı
çalıştırılır.
Farklı stroklu silindirler
 Çok pozisyonlu
hareket bu sayede
gerçekleştirilir
1 2 3 4
Tandem silindirleri
 Normal bir silindire oranla iki kat daha fazla itme ve çekme
gücü sağlar
 Geniş çaplı silindirle ay...
3.7 silindir bağlantı ekipmanları
3. Silindirler
Montaj parçaları
A AK B C D D2
F G L M R S
SS SW UF UH UL UR
US NUT
Sağlam Bağlantılar
B Arka flanş
G Ön flanş
C Ayak bağlantısı
A civata bağlantı
Açılı Hareketli Bağlantılar
D Arka Klevis H göbek eklem R Arka eklem
F çatal L Arka eklem yer UF küre göz
M Ön eklem yer U...
Taraflı yük 1
 Piston roduna desteksiz
bir yük koyulması
sakıncalıdır.
 Yüke yatak üzerinde ya
da tekerlekli kılavuzlarl...
Taraflı yük 2
 Uzun stroklu bir silindirin piston rodunun eğilme momenti
yüksektir.
 Rod sonunu tekerlekli bir raya asma...
Yüklü taraf 3
 Silindirin paralelliğinin bozukluğu, mili ve yükü
zorlayarak silindire zarar verebilir.
 Ön çatal bağlant...
Yüklü taraf 4
 Milin taşıdığı yüke dikkat
edilmeli
 Gerekli yataklamalar
gerekirse dışardan
yapılmalı
Yüklü taraf 5
 Arka eklem bağlantılı silindirlerde tüm ağırlık silindir ön
boğazına biner.
 Göbek eklem kullanılarak açı...
3.8 milsiz silindirler
3. Silindirler
Çalışma prensibi
 Fermuar şeklinde çalışan
bu silindir keçelerinden;
 İçteki: havayı silindir
içerisinde tutar.
 Dıştak...
Çalışma prensibi
 Sızdırmaz band kordonları piston içerisinde strok
olarak hareket eder.
 Yastıklar ayarlanabilir
 Hava...
LINTRA®
milsiz silindir
 Kağıt imalat sektöründe
kulanılan kelebek bıçak
uygulaması
gösterilmiştir.
 Uygulama normal bir...
LINTRA®
milsiz silindir
 Sınırlandırılmış yerlerde
kaldırma yapma amaçlı.
 Yine normal bir silindiri
bu uygulamada
düşün...
LINTRA®
milsiz silindir
 Sıkıştırılmış alüminyum
alaşımlı silindir muhaza
ile tek parça yataklı mil
 Çift yönlü yoke
 1...
Yük bağlantı çeşitleri
 İçten milli yokeler hafif
yükteki uygulamalar
içindir
W UW
Roller
Internal External
 Dıştan mill...
Frenleme sistemi
 Sabit ya da değişken
yüklere karşı herhangi bir
durumda yokeyi sıkıca
tutar
 Pasif frenlemede hava
bas...
LINTRA®
 Aşındırıcı çevrelerde
çalışabilir
 İlaç ve yiyecek
sektöründe kulanıma
uygundur
 Tuzlu suya dayanıklıdır.
 Dı...
LINTRA®
 İki eksende hareket sağlar
 Aynı ve farklı çaplardaki
silindirlerin montesi
mümkündür
LINTRA®
 Açılı kapakların ve
kapıların uygulamasında
kullanılır.
 Çaplar: 25mm, 32mm ve
40mm
 180 derece açılı
 Strok ...
Elektrikli sürücü
 Yüksek itme gücü
 Hassas pozisyonlama
 Yüksek tekrarlanabilirlik
 Belirli yüksek ve düşük
hızda sab...
Çift stroklu milsiz silindirler
 Uzun erişim ya da çifte hareket edilmesi gereken yerlerde
kullanılırlar.
 İkiz stroklu ...
Çift stroklu milsiz silindirler
 İlk hareketli yoke dıştan sabitlenir.
 İkinci yoke ise bu sayede normalden iki kata dah...
3.9 servo silindirler
3. Silindirler
Posizyonerler
 Servo valf tarafindan kontrol edilen bir pozisyoner silindir
herhangi bir strokta durabilir.
 Yük şartlar...
Pozisyonerler ve servo silindirler
 Açık çevrim uygulaması
 Kontrol sinyaliyle üretilmiş serbestlik
2
0
20
40
60
80
100
...
Pozisyonerler ve servo silindirler
 Kapalı çevrim uygulaması
sinyali işlem sonucunda
elde edilir.
 2 Valfi soğutma suyun...
In-line (doğrusal) pozisyoner
 Entegreli servo valf ve silindir
 Artan kontrol sinyali çekirdek konumunu değiştirip mili...
Servo silindirler
 Servo motorları için çap 63-80mm veya 2.5 - 12 inch
 Strok ebatları 50 - 1000 mm
 Uyarı hattı 0.2-2 ...
Üniversal pozisyoner
 P deki kontrol sinyali
arttırılırsa valf bobini
F1 gücü ile silindirin
konumunu değiştirir.
 Geri ...
End
3. Silindirler
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Silindirler

4,560 views

Published on

hidrolik silindirler

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I was with my girlfriend one night. I have been taking Semenax, and as we were having sex, I lasted longer. When the moment came for me to orgasm, it was the greatest feeling I've ever felt, it lasted longer, and a lot more came out. ★★★ https://bit.ly/2No6XLF
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Silindirler

 1. 1. 3. Silindirler Temel Pnömatik
 2. 2. 3.1 silindir çeşitleri 3. Silindirler
 3. 3. Temel Yapısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Yastık contası 2 mıknatıs 3 yastık burcu 4 Eloksal kaplı silindir borusu 5 yatak burcu 6 boğaz keçesi 7 önde son kapak 8 ön port 9 manyetik sensör 10 piston mili 11 yataklama elemanı 12 piston contası 13 arka son kapak 14 yastıklama vidası
 4. 4. Temel çizimler  Pnömatik aktuatörlerin ebatları çok çeşitli olarak yapılmıştır, tiplerine ve şekillerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar;  Tek etkili yay geri dönüşlü ve geri dönüş yayı olmayanlar  Çift etkililer – Yastıklama olmadan ve sabit yastıklamalı – Yastık ayarı yapılabilenler – Mıknatıslı  Rodsuz  Döner silindirler  Sıkma/sıkıştırmalı  Körüklüler
 5. 5. Tek etkili yay geri dönüşlü silindirler  Tek etkili silindirlerin stroğu yalnızca tek yöne doğru hareket eder.  Normalde içerde  Normalde dışarda
 6. 6. Tek etkili yaysız silindirler  Ağırlık veya bir dış kuvvet tarafından mil geri dönüşünü tamamlar.
 7. 7. Çift etkili yastıksız silindirler  Yastıksız silindirler yavaş hızda tam strok yapmaya uygundur.  Dış yastıklamayla en yüksek hızda hareket eder. (darbe emici kullanımı gereklidir)
 8. 8. Sabit yastıklı tipler  Silindir borusu küçük çaplı silindirlerde yastıklar sabittir.
 9. 9. D/A yastık ayarlı olanlar  Piston sonlarındaki yastıklama ekipmanı strok sonunda hava yastıklaması yaparak pistonun yavaşlamasını sağlar.
 10. 10. Çift etkili magnetli silindirler  Bir mıknatıs bandı pistonun çevresini kuşatarak stroğun pozisyonunu göstermek için manyetik switchleri harekete geçirir.
 11. 11. Milsiz silindirler  Ayarlanabilir yastıklı ve çift etkili modelleri mevcuttur
 12. 12. Açısal Aktuatör  Max. 270 derece dönüşlü çift etkili ile ayarlanabilir modelleri de mevcuttur
 13. 13. Rotary dişli piston  Çift etkili dişli çubuklu piston  Kramiyerli Tip
 14. 14. Çift etkili ve çift torklu  Çift etkili ve Çift torklu
 15. 15. Sıkıştırmalı (Short stroke) silindir  Normalde gövde içinde stroklu  Tek Etkili
 16. 16. Sıkıştırmalı (Short stroke) silindir  Çift milli  Çift Etkili
 17. 17. Körükler  Çeşitli çap ve ölçüleri mevcuttur
 18. 18. 3.2 teorik silindir gücü 3. Silindirler
 19. 19. Silindir güç hesabı  Teorik olarak silindirin itmesi (outstrok) ya da çekmesi (instrok)çalışma basıncıyla pistonun etki alanının çarpımıyla hesaplanır.  İtmek için etkili alan silinidir borusunun bütün alanıdır ”D”.  Çekmek için etkili alan piston rod çapının kesitle küçültülmüşüdür “d”. dD
 20. 20. Silindir güç hesabı  Formülde, P bar ‘1 Newton’a dönüştürmek için 10’a bölünmüştür ve herbirim milimetre karedir (1 bar = 0.1 N/mm2 ) Açıklama D = Milimetre olarak silindir boru çapı P = Bar cinsinden basınç F = Newton cinsinden çekme veya itme kuvveti İtme F = D 2 4 P 10 Newton
 21. 21. Silindir güç hesabı  F çekme gücü piston rodundaki alan kaybı yüzünden itme gücünden az olacaktır. Açıklama D = Milimetre olarak silindir boru çapı d = Milimetre olarak piston rod çapı P = Bar cinsinden basınç F = Newton cinsinden çekme veya itme kuvveti Çekme F = (D2 - d 2 ) P 40 Newton
 22. 22. Silindir güç hesabı  Örnek; 8 bar basıncında ve 50 mm çapında bir silindirin itme ve çekme gücü; 1571 Newton 1319 Newton İtme F = 50 2 . 8 40 Çekme F (502- 202 ). 8 40 = = =
 23. 23. Geri dönüş yay gücü  Yaylı silindirler ile Tek etkili silindirlerin itme veya çekme gücünün hesabı çift etkililere göre daha farklıdır. Yayın itme gücü, silindir ileri hareketinde karşı bir direnç oluşturacaktır. Teorik olarak gücü bulmak için bu çıkarılmalıdır.
 24. 24. İtme ve çekme gücü tablosu Tek Etkili  Silindir güçlerinin tablosu katalogdan bulunabilir.  Burada gösterilmiş değerler 6 bar basıncında verilmiştir.  Farklı bardaki basınçlar için, basınçla tablodaki itme gücünü çarpıp 6’ya bölerek bulunabilir Sil. boru çapı mm İtme N 6 bar Min yayın Çekme gücü N 10 37 3 12 59 4 16 105 7 20 165 14 25 258 23 32 438 27 40 699 39 50 1102 48 63 1760 67 80 2892 86 100 4583 99
 25. 25. İtme ve çekme gücü tablosu Çift Etkili silindir çapı mm (inches) Piston rod çapı mm (inches) itme Nt 6 bar’da Çekme Nt 6 bar’da 8 3 30 25 10 4 47 39 12 6 67 50 16 6 120 103 20 8 188 158 25 10 294 246 32 12 482 414 40 16 753 633 44.45 (1.75) 16 931 810 50 20 1178 989 63 20 1870 1681 76.2 (3) 25 2736 2441 80 25 3015 2721 100 25 4712 4418 125 32 7363 6881 152.4 (6) (1 1/2) 10944 10260 160 40 12063 11309 200 40 18849 18095 250 50 29452 28274 304.8 (12) (2 1/4) 43779 42240 320 63 48254 46384 355.6 (14) (2/14) 59588 58049  Çekme değeri pistonun diğer bölgesine göre daha düşüktür.  Burada gösterilmiş değerler 6 bar basıncında verilmiştir  Farklı bardaki basınçlar için, basınçla tablodaki itme gücünü çarpıp 6’ya bölerek bulunabilir
 26. 26. İtme  Farklı çaplarda silindirin itme gücü izafi olarak tahmin edildiğinde, çapın karesiyle itme gücünün arttığını hatırlatmak yararlı olabilir. Bir başka deyişle boru çapı 2 katına çıkarsa itme gücü 4 katına çıkar. Bu iki dairede alan farkı 4 kattır 2d d
 27. 27. Sıkıştırma (statik) uygulamaları  Sıkıştırma uygulamasında güç, durdurma ve basma işlemlerinde kullanılır. Farklı basınc uygulandığında piston üzerinden geçerek değişik güçler elde edilir. Teorik itme gücünde olacak olan kayıplar sadece sürtünme yüzünden olan kayıplardır.  Genel bir kural olarak sürtünme için %10 hesaba katılır. Bu küçük çaplı silindirler için daha çok ve büyük çaplı olanlar için daha az olabilir.
 28. 28. Hareketli (dinamik) Uygulamalar  Çekme ve itme gücü dinamik uygulamaları da içermektedir ve kendi içinde iki parçaya bölünmüştür.  Bir tanesi yükü hareket ettirmek için.  Diğeri pistonun egsoz tarafı üzerinden havayı dışarı atmak içindir.  Daha hafif yüklü silindirler için, itme gücünün çoğu egsoz basıncını püskürtmek için kullanılır.  Genel bir prensip olarak, itme gücü tahmin etmek gerektiğinde teorik itme gücünden %50 ile %75 arasında bir düşme yapılmalı.
 29. 29. Piston rod burkulması  1,2 & 3 durumunda mil ucu sabit iki noktadan burkulmaya maruz kalarak boğaz keçesinin aşınmasına sebep olacaktır.  4,5 & 6 silindir tek noktadan sabitlendiğinden  7 özel durum  8 özel durum l l 5 1 3 2 4 6 7 8 l l l l l l
 30. 30. Piston rod burkulması  Maksimum strok uzunluklarını gösteren tablo mm cinsindendir  Güvenlik katsayısı 5 alınmıştır. konum 4,5,6 konum 7 16 2 8032 2 1000 450 960 1100 6 860 390 530 610 10 650 290 390 450 16 500 210 290 340 8040 2 1200 500 1370 1580 6 1200 500 760 880 10 950 430 570 660 16 730 320 430 500 silindir Bar konum 1,2,3 Konum 8 8050 2 1300 450 1740 1990 6 1300 450 960 1110 10 1100 450 720 840 920 410 550 640 8063 2 1300 500 1360 1550 6 1200 500 750 860 10 920 410 560 640 16 700 300 420 490 8080 2 1600 600 1680 1930 6 1500 600 920 1060 10 1100 510 690 800 16 880 380 520 600 8100 1500 600 1320 1500 6 1100 530 710 810 10 890 380 520 600 16 670 280 390 450 case 4,5,6 case 7 Silindir Bar case 1,2,3 case 8
 31. 31. 3.3 silindir yardımcı ekipmanları 3. Silindirler
 32. 32. Hız Kontrol  Silindirin maksimum doğal hızı aşağıdakilerle belirlenmiştir :  Silindir boru çapı büyüklüğü  Port büyüklüğü  Giriş ve çıkış valf akışı,  hava basıncı,  hortum uzunlukları ve çapları,  Silindirin çalışmasına karşı gelen yük
 33. 33. Hız kontrol  Doğal hızı arttırma ya da azaltma imkanı vardır.  Normalde en küçük valf silindirin hızını azaltır.  En büyük valf silindir hızını arttırabilir.  Silindir portlarındaki aralık sınırlamada etken olacaktır. Sınırlanmış aralık Sınırlanmamış aralık
 34. 34. Hız kontrol  İlk önce bir valf, silindir, basınç ve yük seçilir, hız kontrolunun ayarlanabilmesi akış regülatörüyle etkilidir.  Hız, egsoz olan hava akımının kontrol edilmesiyle düzenlenebilir.  Ön portttaki hız ayar regulatorü ileri strok çıkış hızını kontrol eder, arka porttaki regülatör geri strok hızını kontrol eder.
 35. 35. Basınç / Hız grafiği  Akış regülatörü ile sabitlenmiş yastıklamalı silindir tipinin strok boyunca hız ve basınç hareketi. 0 0 2 4 6 8 10 Zaman V m / sbar 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 işlem baslangıcı işlem sonuValf ba lang cş ı ı Hiz P1 P2 P1 basıncı pistonu öne doğru sürer P2 pistonun arka tarafindaki geri basınç Yuk Sürtünme ve yüke karşı hız koruma farkı.
 36. 36. Hat tipi akış regülatörü  Tek yönlü ayarlanabilir akış regülatörü monte edilmiştir.  Akışı tek yönde serbest bırakır  Diğer yöndeki akış aralığı ayarlanabilir
 37. 37. Silindir üstü akış regülatörü  Silindir portu içine doğrudan sabitlenmiş tipte, yani ayarlama yeri silindir portundaki yerdir.
 38. 38. Hızı arttırma  Bazı uyguIamalarda çabuk egsozlu bir valf kullanıldığında hız %50 artabilir.  Çalıştırıldığında, hava silindirin önünden çabuk egsozlu valf sayesinde doğrudan boşaltılır.  Yastıklamalı silindirde daha az etkili olacaktır.
 39. 39. Çabuk egsoz valfi  Hava, kontrol valfinden gelip popet ağızlı contayı yukarı doğru iterek silindir içine akar.  Kontrol valfi çalıştırıldığında valfdeki basıncın düşerek popet contasını ayırmak için açılmasına izin verir.  Silindirdeki hava geniş egsoz portu ve susturucunun icinden geçerek dışarı atılır. 1 2 1 2 1 2
 40. 40. 3.4 silindir iç parçaları 3. Silindirler
 41. 41. Contalar  Çift etkili yastık ayarlı bir silindirin içindeki contaların tanımı. 1 2 3 4 5 6 1 Yastık vida contası 2 Yastık contası 4 Piston Keçesi 5 Silindirik conta 6 Piston rod contası (boğaz keçesi) 3 Aşınma yüzüğü
 42. 42. ‘O' ring piston contaları  ‘O'-ring, piston contası, yuva içersinde rahat hareket eder. Dış çapıyla silindir iç çapına temas eder. Basınc uygulandığında ‘O'-ring silindir duvarı ve pistonun dış çapı arasındaki boşlukta yanlara ve dışarıya doğru itilip sızdırmazlığı sağlar.
 43. 43. Cup seals(Nutring)  Orta ve geniş çaplı silindirlerde kullanılır.  Conta sadece tek yöndedir.  Tek etkililer için bir tane  Çift etkililer için iki tane  İç sürtünmeyi azaltmak için düşük açıda dizayn edilir.
 44. 44. Z Ring  Çok küçük çaplı silidirlerde piston contası için kullanılır.  Contalar her iki yöndedir.  Az yer kaplar  Düşük açıda hareket sağlayan hafif açılı yay gibi Z seklinde hareket eder.
 45. 45. ‘O' Ring silindirik contalar  Bunlar statik contalardır ve kanal olan yerlere yerleştirilip sızdırmazlığı sağlar.  İki farklı şekilde bağlantı mevcuttur.
 46. 46. Yastıklama contaları  Bu contalar milin iki yana yalpalanmasını önler.  Bir yüzeyde yastıklama yapıldığında iç çapı üzerinde havayı tıkar  Piston dışarıya doğru hareket ettirildiğinde diğer tarafın içindeki kanallarda ve dış çap etrafındaki hava serbestçe akar.
 47. 47. Piston rod keçesi  Tek parça keçe ile basıncın dışarı kaçmasını önler ve aynı zamanda sıyırıcı keçe görevi de yapar.  Contanın dış gövdesi yataklama vazifesi görür.  Temizleme işlemi dış strok yapıldığında rod üzerindeki aşındırıcı parçaları temizleyip yok eder.
 48. 48. Piston rod körükleri  Özel silici kazıyıcı contlara alternatif olarak kullanılır.  Bağlantı ve montaj için silindirin standart piston boyundan biraz daha uzun olması gereklidir.  Dış etkenler tarafindan piston rodunun çizilmesi ya da aşınması muhtemel yerlerde kullanılır.
 49. 49. Aşınma yüzüğü  Aşınma yüzüğü piston etrafına yerleştirilmiş açık bir banttır.  Sert plastik maddeden üretilmiştir.  Silindir iç cidarını pistondan gelecek aşınmalardan korur.
 50. 50. 3.5 silindirlerde yastıklama prensibi 3. Silindirler
 51. 51. Ayarlanabilir Yastıklama  Piston hızla sola doğru hareket ediyor.  Hava contanın ortasındaki merkezden geçiyor.
 52. 52. Ayarlanabilir Yastıklama  Yastıklama keçesi sola dogru itilmiştir ve contalar onun sol tarafındaki uca ve iç çapına karşı hareket eder.  Hava sadece yastıklama vidasından geçerek çıkabilir. cidara ve piston yastıklarına basınç uygular.
 53. 53. Ayarlanabilir Yastıklama  Vida pistonun hız ayarını yapar, mil ve yük son kapağa doğru yavaşça durur.
 54. 54. Ayarlanabilir Yastıklama  Yastıklama keçesi üzerindeki tek yönlü kanallar sayesinde piston ileri hareketini rahatça gerçekleştirir.
 55. 55. Ayarlanabilir Yastıklama  Piston yastıklama vidası ayarıyla havanın sıkıştırlmadığı diğer yöne doğru çalıştırılır.
 56. 56. 3.6 diğer silindir çeşitleri 3. Silindirler
 57. 57. Mikro silindirler  Çapları 2.5 mm ve 6 mm çapında olan küçük tek etkili silindirlerdir  Hassas üretim ve minyatür montajlarda hassas verimlilik için kullanılır  Çalışma basınç aralığı 2.5-7 bar
 58. 58. Yuvarlak silindirler  Düşük maliyetli 8-63mm çapında orta ve küçük büyüklükteki silindirlerdir.  Silindirlerin yuvarlak borusu ve sondaki kapakların pres ile birleştirilmesi çalışma basıncını düşürür.  Çalışma basınç aralığı 1-10 bar
 59. 59. Kompakt silindirler 12 - 40 mm  Tek ve çift etkili versiyonları mevcuttur.  Magnetik olmayan ve magnetik tipleri mevcuttur.  Basınç aralığı 1-10 bar
 60. 60. Küçük çaplı ISO silindirler  ISO silindirleri 10-25 mm çap aralığında tek etkili ve çift etkili olarak yuvarlak silindirik yapıda olanlardır.  1-10 bar arası yağlı veya yağsız hava ile çalışır.
 61. 61. Kompakt silindirler 50 - 63 mm  50-63mm çaplarındaki bu silindirler küçük pres işlemini gerçekleştirir
 62. 62. ISO / VDMA silindirler  ISO ve VDMA ebatlarına uygun bağlantı seçenekleri mevcuttur.  Hafif profil borudan, tek parçalı rod bağlantısı olan manyetik ve manyetik olmayan tipteki çift etkili olarak imal edilen silindirlerdir.  Çap aralığı 32mm’den 125mm’ye kadar çıkar.
 63. 63. ISO / VDMA  Çift etkili dıştan mil bağlantısı olan bu silindirlerde 125mm’den 320mm’ye kadar çaplar mevcuttur  Manyetik versiyonu 200mm çapına kadardır, magnetsiz bütün boylarda mevcuttur  1-16 bar (200mm’ye kadar) 1-10 bar (250-320mm).
 64. 64. Inch silindirler  Şağlam ve aşınması zor modeller, 2“-12" çaplarında mevcuttur  Büyük çaptaki mili burkulmalara karşı yüksek dayanım sağlar  Derin madenlerde calışır, Taş ocakları, Çelik yapılar, dökümhaneler ve diğer zor şartlar ona uygundur.
 65. 65. Dönmez milli silindirler  ISO 32-100mm çapındaki silindirlerde dönmez piston mili kullanılabilir.  Hafif momentlere karşı koyabilir.
 66. 66. Dönmez milli silindirler  Mil uzerindeki H yataklar  Kızaklı ya da rulmanlı olabilir  Ağır yüklere karşı en büyük desteği dönmez miller sağlar
 67. 67. Kilitleme ve frenleme  Havanın yanlış bir hareketinde güvenliği sağlama,  Herhangi bir strok uzunlugunda bir yükü tutup durdurma, amaçlı kullanılırlar.  32-125mm çapındaki ISO silindirlere uygun olarak yapılmış üniteler üzerine ek olarak monte edilir.
 68. 68. Çift milli silindirler  Pistonun etki alanı her iki tarafta da aynıdır. Mil iki taraflı çalıştırılır.
 69. 69. Farklı stroklu silindirler  Çok pozisyonlu hareket bu sayede gerçekleştirilir 1 2 3 4
 70. 70. Tandem silindirleri  Normal bir silindire oranla iki kat daha fazla itme ve çekme gücü sağlar  Geniş çaplı silindirle aynı gücü sağlamasına rağmen boyu daha uzundur. Amaç çaptan kazanç sağlamaktır.
 71. 71. 3.7 silindir bağlantı ekipmanları 3. Silindirler
 72. 72. Montaj parçaları A AK B C D D2 F G L M R S SS SW UF UH UL UR US NUT
 73. 73. Sağlam Bağlantılar B Arka flanş G Ön flanş C Ayak bağlantısı A civata bağlantı
 74. 74. Açılı Hareketli Bağlantılar D Arka Klevis H göbek eklem R Arka eklem F çatal L Arka eklem yer UF küre göz M Ön eklem yer UR Arka eklem
 75. 75. Taraflı yük 1  Piston roduna desteksiz bir yük koyulması sakıncalıdır.  Yüke yatak üzerinde ya da tekerlekli kılavuzlarla mümkün olduğu kadar destek olunmalı.
 76. 76. Taraflı yük 2  Uzun stroklu bir silindirin piston rodunun eğilme momenti yüksektir.  Rod sonunu tekerlekli bir raya asmak mümkün olabilir.
 77. 77. Yüklü taraf 3  Silindirin paralelliğinin bozukluğu, mili ve yükü zorlayarak silindire zarar verebilir.  Ön çatal bağlantı ile bu zarar giderilebilir.
 78. 78. Yüklü taraf 4  Milin taşıdığı yüke dikkat edilmeli  Gerekli yataklamalar gerekirse dışardan yapılmalı
 79. 79. Yüklü taraf 5  Arka eklem bağlantılı silindirlerde tüm ağırlık silindir ön boğazına biner.  Göbek eklem kullanılarak açısal hareketten doğacak zararlar azaltılır.
 80. 80. 3.8 milsiz silindirler 3. Silindirler
 81. 81. Çalışma prensibi  Fermuar şeklinde çalışan bu silindir keçelerinden;  İçteki: havayı silindir içerisinde tutar.  Dıştaki: iç keçeyi dış etkenlerden korur
 82. 82. Çalışma prensibi  Sızdırmaz band kordonları piston içerisinde strok olarak hareket eder.  Yastıklar ayarlanabilir  Hava bağlantısı aynı taraftan gerçekleştirilmiştir.
 83. 83. LINTRA® milsiz silindir  Kağıt imalat sektöründe kulanılan kelebek bıçak uygulaması gösterilmiştir.  Uygulama normal bir silindirle gerçekleştirilmek istenirse 2 kat fazla alan gerekli olacaktır.
 84. 84. LINTRA® milsiz silindir  Sınırlandırılmış yerlerde kaldırma yapma amaçlı.  Yine normal bir silindiri bu uygulamada düşünecek olursak sistem tasarımının 2 kat büyük olması gerektiği göz önüne alınmalıdır.
 85. 85. LINTRA® milsiz silindir  Sıkıştırılmış alüminyum alaşımlı silindir muhaza ile tek parça yataklı mil  Çift yönlü yoke  16 ile 80mm çap  8.5 m strok  Ayarlanabilir yastıklama  Manyetik piston seçeneği  Sensör bağlantısı için kanal
 86. 86. Yük bağlantı çeşitleri  İçten milli yokeler hafif yükteki uygulamalar içindir W UW Roller Internal External  Dıştan milli yokeler iki kenar üzerinde oyuklu yataklar kullanır.  Hassasiyet gereken yerlerde rulmanlı yataklama kullanılır  Serbest yoke bağlantısı sayesinde dört noktadan yataklama yapılır
 87. 87. Frenleme sistemi  Sabit ya da değişken yüklere karşı herhangi bir durumda yokeyi sıkıca tutar  Pasif frenlemede hava basıncı kesilerek yay ile sistem kilitlenir.  Hava basıncının uygulanmasıyla yay sıkışıtırılır ve sistem çalışır duruma geçer. Pasif Aktif
 88. 88. LINTRA®  Aşındırıcı çevrelerde çalışabilir  İlaç ve yiyecek sektöründe kulanıma uygundur  Tuzlu suya dayanıklıdır.  Dış ortam uygulamalarında hava şartlarına karşı dayanıklıdır.
 89. 89. LINTRA®  İki eksende hareket sağlar  Aynı ve farklı çaplardaki silindirlerin montesi mümkündür
 90. 90. LINTRA®  Açılı kapakların ve kapıların uygulamasında kullanılır.  Çaplar: 25mm, 32mm ve 40mm  180 derece açılı  Strok ebatları 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
 91. 91. Elektrikli sürücü  Yüksek itme gücü  Hassas pozisyonlama  Yüksek tekrarlanabilirlik  Belirli yüksek ve düşük hızda sabitleme.
 92. 92. Çift stroklu milsiz silindirler  Uzun erişim ya da çifte hareket edilmesi gereken yerlerde kullanılırlar.  İkiz stroklu silindirler karşı yönlerde hareket eden iki tane hareketli yokeye sahiptir.
 93. 93. Çift stroklu milsiz silindirler  İlk hareketli yoke dıştan sabitlenir.  İkinci yoke ise bu sayede normalden iki kata daha fazla strok elde eder.
 94. 94. 3.9 servo silindirler 3. Silindirler
 95. 95. Posizyonerler  Servo valf tarafindan kontrol edilen bir pozisyoner silindir herhangi bir strokta durabilir.  Yük şartlarının değişiminde bile bu konum sağlanır.  Servo valfi (0.2-1 bar veya 0.2-2 bar pnömatik) (4-20mA elektronik) analog olarak aldığı sinyaller oranında piston milinin konumunu belirler.  Piston miline değişken bir yük uygulanmışsa milin konumuna bağlı olarak servo valfi silindir içindeki basınç şartlarının değişimini sağlayarak konumun aynı kalmasını sağlar.
 96. 96. Pozisyonerler ve servo silindirler  Açık çevrim uygulaması  Kontrol sinyaliyle üretilmiş serbestlik 2 0 20 40 60 80 100 % OPEN 1 341. Pozisyoner 2. Kelebek vana 3. Hassas basınç regülatorü 4. Basınç manometresi
 97. 97. Pozisyonerler ve servo silindirler  Kapalı çevrim uygulaması sinyali işlem sonucunda elde edilir.  2 Valfi soğutma suyunun 6 dan 5’e geçiş yapmasını sağlar.  7 den gelen gaz 4 e kadar soğutulup 4 de ölçülür.  4 deki ölçüm 3 de değerlendirilip 1 deki pozisyonerin konumunu belirler. 1 2 34 5 6 7
 98. 98. In-line (doğrusal) pozisyoner  Entegreli servo valf ve silindir  Artan kontrol sinyali çekirdek konumunu değiştirip mili ileri iter.  Artan çekirdek yay gücü bobin konumunu değiştirip mili geri çeker ve piston ilk konumunda durur. Ana hat Uyari hatti
 99. 99. Servo silindirler  Servo motorları için çap 63-80mm veya 2.5 - 12 inch  Strok ebatları 50 - 1000 mm  Uyarı hattı 0.2-2 bar veya 0.2-1 bar.  Pozisyonel geri besleme, piston roduna bağlı sürgülü bir kama üzerinde kavrama tarafından, yapılır.
 100. 100. Üniversal pozisyoner  P deki kontrol sinyali arttırılırsa valf bobini F1 gücü ile silindirin konumunu değiştirir.  Geri besleme mili F2 yay gerilimini arttırmak için kavramayı iter.  F1 ve F2 güçleri dengelendiğinde bobin ortaya gelecek ve silindir konumunu koruyacaktır.  P nin her değeri için ortalama bir S konumu oluşur. Load 12 1 4 2 Displacement (S) Sıfıra ayarlama Sabit destek Ana hat P Kontrol diyafram bölgesi ‘A’ F2F1 L1 L2 Kızak desteği Geri besleme kolu Gerilimde geri besleme yayı Denge kolu Servo Valf Geri besleme mili ve eki
 101. 101. End 3. Silindirler

×