Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
H DROL Kİ İH DROL Kİ İHAZIRLAYAN :OZAN KAYAHAZIRLAYAN :OZAN KAYA
ATATÜRK ENDÜSTR MESLEK L SESİ İ İATATÜRK ENDÜSTR MESLEK L...
Hidrolik;Hidrolik;
SSözcük olarak, lâtince su anlamındakiözcük olarak, lâtince su anlamındaki
hydorhydor kelimesinden türe...
Hidrolik;Hidrolik;
KKonu olarak,onu olarak, akışkanlarınakışkanların
davranışlarınıdavranışlarını (uygulanmış(uygulanmış
m...
Hidrolik sistemlerin;Hidrolik sistemlerin;
KKuvvetleri ve hareketleri, sürtünmeliuvvetleri ve hareketleri, sürtünmeli
sist...
H DROL Kİ İH DROL Kİ İ
DEVREDEVRE
Hidrolik Devrenin AnaHidrolik Devrenin Ana
KısımlarıKısımları
Bir mekanizmayı basınçlı akışkanBir mekanizmayı basınçlı akı...
Devredeki pompa, yağDevredeki pompa, yağıı depodan emerekdepodan emerek
sisteme etki bassisteme etki basııncncıı ile basar...
Hidrolik devrenin ana kısımlarıHidrolik devrenin ana kısımları
şunlardır:şunlardır:
1-1-        Depo (Hazne, Tank)Depo (Ha...
YA DEPOSUĞYA DEPOSUĞ
Yağ deposunun tanımı ve sembolü:Yağ deposunun tanımı ve sembolü:
1-1- Depo, hidrolik akışkanı barındıran veDepo, hidrolik ...
DepoDepo
a)a) Ara perdeAra perde
b)b) Eğik tabanEğik taban
c)c) Yağ doldurma kapağıYağ doldurma kapağı
d)d) Yağ seviye gös...
Yağ deposunun özellikleri:Yağ deposunun özellikleri:
1.1. Ara perde (a), depoya dönen yağ içinAra perde (a), depoya dönen ...
Yağ, depoya doldurma kapağının (c)Yağ, depoya doldurma kapağının (c)
süzgecinden (f) doldurulur. Hava filtresi (g),süzgeci...
POMPAPOMPA
Hidrolik pompanın tanımı veHidrolik pompanın tanımı ve
sembolü:sembolü:
Motordan aldığı mekanik enerji ileMotordan aldığı ...
Hidrolik pompalar, akışkana basınçHidrolik pompalar, akışkana basınç
kazandırarak hidrolik çalışma enerjisikazandırarak hi...
Hidrolik pompa çeşitleri:Hidrolik pompa çeşitleri:
Dişli pompalar,Dişli pompalar,
paletli pompalarpaletli pompalar
pistonl...
Dişli pompalar:Dişli pompalar:
1. Girişte oluşan emme boşluğuna yağ1. Girişte oluşan emme boşluğuna yağ
dolardolar
2. Yağ,...
Paletli Pompalar:Paletli Pompalar:
Bu pompalardaBu pompalarda rotorrotor denilen eksantrik döneldenilen eksantrik dönel
el...
PPistonlu Pompa:istonlu Pompa:
Pompalama hareketi eğik plâka ilePompalama hareketi eğik plâka ile
sağlanmaktadır.Silindir ...
Pompaların çalışma prensibi:Pompaların çalışma prensibi:
Emiş ağzında artan hacim (emme boşluğu) ve basmaEmiş ağzında arta...
Pompanın sağladığı güç, sıvının basıncı ilePompanın sağladığı güç, sıvının basıncı ile
birlikte miktarına da bağlıdır. Akı...
Pompanın akışkanı basabilmesi için akışPompanın akışkanı basabilmesi için akış
kesitine F = p . A kuvvetini uygulamasıkesi...
Pompalarda verimlilik:Pompalarda verimlilik:
Devir sayılarına ve yapılarına bağlı olarak pompalarınDevir sayılarına ve yap...
İş koşulları ve pompa:İş koşulları ve pompa:
Devrede üretilecek işe göre pompa kullanılır.Devrede üretilecek işe göre pomp...
Pompa seçiminde dikkat edilecekPompa seçiminde dikkat edilecek
özellikler:özellikler:
11..      Pompanın gücüPompanın gücü...
Debinin tanımı:Debinin tanımı: Bir kesitten birim zamandaBir kesitten birim zamanda
akan sıvı hacmine, debiakan sıvı hacmi...
Pompa aynı debide çalıştığı sürece akışkan:Pompa aynı debide çalıştığı sürece akışkan:
Q = AQ = A11 . V. Vtt • A• A22 . V....
 HİDROLİK SİLİNDİRLER
  TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER
    Hidrolik akışkanın pistona tek yönden etki 
ettirildiği silindir tür...
 2) ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER
 Hidrolik akışkanın pistona çift yönden etki
ettirildiği silindir çeşididir. Pistonun ileri ...
3-TELESKOBİK SİLİNDİR
Yüksek strok gereken yerlerde kullanılır. Fazla yer
kaplamamaları en önemli tercih sebebidir. İç içe...
4-YASTIKLI SİLİNDİRLER
Özellikle piston hızının 6m/dak’yı geçtiği
durumlarda ve ağır cisimlerin hareket
ettirilmesinde kur...
 Böyle durumlarda kurs sonlarında piston hızını yavaşlatarak,
darbeleri önleyen silindirler kullanılır. Bu tip silindirle...
5-TANDEM SİLİNDİRLER
Hidrolik silindirlerde daha yüksek itme kuvveti, basıncın
arttırılması veya piston çapının büyütülmes...
 6-ÇİFT KOLLU SİLİNDİRLER
 Pistonun her iki tarafında da piston kolu vardır. Hidrolik
akışkanın etki ettiği piston kesit...
7-DÖNER SİLİNDİRLER
Açısal motor adı da verilen döner silindirler, 90,180,270,360
derecelik açısal dönme hareketlerinin el...
 KANATLI TİP DÖNER SİLİNDİR
 Silindir içine gönderilen akışkan kanada dönme hareketi
yaptırır. Kanatın geri hareketi içi...
Hidrolik 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hidrolik 1

4,287 views

Published on

hidrolik sunu

Published in: Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hidrolik 1

 1. 1. H DROL Kİ İH DROL Kİ İHAZIRLAYAN :OZAN KAYAHAZIRLAYAN :OZAN KAYA ATATÜRK ENDÜSTR MESLEK L SESİ İ İATATÜRK ENDÜSTR MESLEK L SESİ İ İ MAK NE TEKNOLOJ Sİ İ İMAK NE TEKNOLOJ Sİ İ İ
 2. 2. Hidrolik;Hidrolik; SSözcük olarak, lâtince su anlamındakiözcük olarak, lâtince su anlamındaki hydorhydor kelimesinden türetilmiştir.kelimesinden türetilmiştir.
 3. 3. Hidrolik;Hidrolik; KKonu olarak,onu olarak, akışkanlarınakışkanların davranışlarınıdavranışlarını (uygulanmış(uygulanmış mekaniğini) inceler.mekaniğini) inceler.
 4. 4. Hidrolik sistemlerin;Hidrolik sistemlerin; KKuvvetleri ve hareketleri, sürtünmeliuvvetleri ve hareketleri, sürtünmeli sistemlere göre daha kolay ve verimlisistemlere göre daha kolay ve verimli olarak üretmesi sonucu, çağınolarak üretmesi sonucu, çağın makineleri demakineleri de hidrolik kapsamlıhidrolik kapsamlı olarak yapılmaya başlanmıştır.olarak yapılmaya başlanmıştır.
 5. 5. H DROL Kİ İH DROL Kİ İ DEVREDEVRE
 6. 6. Hidrolik Devrenin AnaHidrolik Devrenin Ana KısımlarıKısımları Bir mekanizmayı basınçlı akışkanBir mekanizmayı basınçlı akışkan gücü ile çalıştıran elemanlarıngücü ile çalıştıran elemanların oluşturduğu sisteme,oluşturduğu sisteme, hidrolikhidrolik devredevre denir.denir.
 7. 7. Devredeki pompa, yağDevredeki pompa, yağıı depodan emerekdepodan emerek sisteme etki bassisteme etki basııncncıı ile basar. Basile basar. Basıınç anç aşışırrıı ise,ise, yağyağıın fazlasn fazlasıı basbasıınç vafinden depoya geri döner.nç vafinden depoya geri döner. Yön kontrol valfine gelen yağ, buradan silindireYön kontrol valfine gelen yağ, buradan silindire yönlendirilir ve hareket eden piston, bağyönlendirilir ve hareket eden piston, bağlılı olduğuolduğu makineyi çalmakineyi çalışışttıırrıır. Makinenin (mekanizmanr. Makinenin (mekanizmanıın)n) hhıızzıı, ak, akışış kontrol valfinden geçen yağkontrol valfinden geçen yağıın ayan ilen ayan ile değideğişştirilebilir.tirilebilir. Pistonun ileri geri hareketini sağlamak içinPistonun ileri geri hareketini sağlamak için yağyağıın gidin gidişş ve dönüve dönüşş yollaryollarıı, s, sııra ile yön kontrolra ile yön kontrol valfi tarafvalfi tarafıından değindan değişştirilirtirilir..
 8. 8. Hidrolik devrenin ana kısımlarıHidrolik devrenin ana kısımları şunlardır:şunlardır: 1-1-        Depo (Hazne, Tank)Depo (Hazne, Tank) 2-2-  PompaPompa 3-3-  Alıcı {Silindir - Motor)Alıcı {Silindir - Motor) 4-4-ValflerValfler 5- Akümülâtör5- Akümülâtör 6- Boru - hortum6- Boru - hortum 7- S7- Sıızdırmazlık elemanlarızdırmazlık elemanları 8- Filtreler8- Filtreler
 9. 9. YA DEPOSUĞYA DEPOSUĞ
 10. 10. Yağ deposunun tanımı ve sembolü:Yağ deposunun tanımı ve sembolü: 1-1- Depo, hidrolik akışkanı barındıran veDepo, hidrolik akışkanı barındıran ve dinlendiren elemandırdinlendiren elemandır 2-2-Yağ depoya boşalırken düzensiz bir akışYağ depoya boşalırken düzensiz bir akış oluşur.oluşur. 3. Ara perde yağdaki düzensizliği g3. Ara perde yağdaki düzensizliği giidederirirr.. 4. Yağ tekrar emilir4. Yağ tekrar emilir
 11. 11. DepoDepo a)a) Ara perdeAra perde b)b) Eğik tabanEğik taban c)c) Yağ doldurma kapağıYağ doldurma kapağı d)d) Yağ seviye göstergeleriYağ seviye göstergeleri e)e) TermometreTermometre f)f) SüzgeçSüzgeç g)g) Hava süzgeciHava süzgeci h)h) Emiş filtresiEmiş filtresi ı)ı) Emme borusuEmme borusu l)l) Dönüş borusuDönüş borusu j)j) TapaTapa
 12. 12. Yağ deposunun özellikleri:Yağ deposunun özellikleri: 1.1. Ara perde (a), depoya dönen yağ içinAra perde (a), depoya dönen yağ için dalgakıran görevi yapar.dalgakıran görevi yapar. 2.2. Tabandaki eğim (b), yabancıTabandaki eğim (b), yabancı maddelerin birikimini kolaylaştırır.maddelerin birikimini kolaylaştırır. 33.. Borular (ı -1), tabandan çaplarının 2 katıBorular (ı -1), tabandan çaplarının 2 katı kadar yukarıdadır.kadar yukarıdadır. 4.4. Boru uçlarının eğikliği, emme ve dönüşBoru uçlarının eğikliği, emme ve dönüş kolaylığı sağlar.kolaylığı sağlar. 5.5.Minumum yağ seviyesi, boru ucundanMinumum yağ seviyesi, boru ucundan 10 cm yukarıdadır.10 cm yukarıdadır.
 13. 13. Yağ, depoya doldurma kapağının (c)Yağ, depoya doldurma kapağının (c) süzgecinden (f) doldurulur. Hava filtresi (g),süzgecinden (f) doldurulur. Hava filtresi (g), depoya temiz hava sağlar. Seviye göstergeleridepoya temiz hava sağlar. Seviye göstergeleri (d), yağın gerekli miktarda olduğunu gösterir.(d), yağın gerekli miktarda olduğunu gösterir. Termometre (e), yağ ısısını kontrol eder. TapaTermometre (e), yağ ısısını kontrol eder. Tapa (j), yabancı maddelerin alınmasını sağlar.(j), yabancı maddelerin alınmasını sağlar. Depoya doldurulacak yağDepoya doldurulacak yağıın miktarn miktarıı, devreyi, devreyi besleyecek ölçülerde olmalbesleyecek ölçülerde olmalııddıır. Deponun yüzeyr. Deponun yüzey alını, çalışan yağalını, çalışan yağıınn ııssııssıınnıı kolayca atabilecekkolayca atabilecek boyutlarda bulunmalboyutlarda bulunmalııddıır. Deponun yağdaki fazlar. Deponun yağdaki fazla ısıyı bulunduğu ortama atması, güç kaybınıısıyı bulunduğu ortama atması, güç kaybını azaltır.azaltır.
 14. 14. POMPAPOMPA
 15. 15. Hidrolik pompanın tanımı veHidrolik pompanın tanımı ve sembolü:sembolü: Motordan aldığı mekanik enerji ileMotordan aldığı mekanik enerji ile akışkanı emen ve basınçlıakışkanı emen ve basınçlı olarak verenolarak veren kuvvet makinesine, hidrolik pompa denir.kuvvet makinesine, hidrolik pompa denir.
 16. 16. Hidrolik pompalar, akışkana basınçHidrolik pompalar, akışkana basınç kazandırarak hidrolik çalışma enerjisikazandırarak hidrolik çalışma enerjisi üretirler. Bir pompanın beslediği hidroliküretirler. Bir pompanın beslediği hidrolik devreye verdiği akışkanın basıncı ile akışdevreye verdiği akışkanın basıncı ile akış debisi yeterli değerde olmalıdır.debisi yeterli değerde olmalıdır.
 17. 17. Hidrolik pompa çeşitleri:Hidrolik pompa çeşitleri: Dişli pompalar,Dişli pompalar, paletli pompalarpaletli pompalar pistonlu pompalardır.pistonlu pompalardır.
 18. 18. Dişli pompalar:Dişli pompalar: 1. Girişte oluşan emme boşluğuna yağ1. Girişte oluşan emme boşluğuna yağ dolardolar 2. Yağ, diş boşluklarından çevreye alınır2. Yağ, diş boşluklarından çevreye alınır 3. Burada hacim küçülmesi olur ve yağ3. Burada hacim küçülmesi olur ve yağ basılırbasılır 4.Yükselen basınç dişli millerini zorlar4.Yükselen basınç dişli millerini zorlar
 19. 19. Paletli Pompalar:Paletli Pompalar: Bu pompalardaBu pompalarda rotorrotor denilen eksantrik döneldenilen eksantrik dönel elemanın çevresinde oynak paletler bulunur.elemanın çevresinde oynak paletler bulunur. Rotorun dönüş yönüne göre paletler, artan birRotorun dönüş yönüne göre paletler, artan bir hacimle yağı sürükler (emer) ve azalan birhacimle yağı sürükler (emer) ve azalan bir hacimle çıkışa verir (basar).hacimle çıkışa verir (basar).
 20. 20. PPistonlu Pompa:istonlu Pompa: Pompalama hareketi eğik plâka ilePompalama hareketi eğik plâka ile sağlanmaktadır.Silindir bloğu ile dönen serbestsağlanmaktadır.Silindir bloğu ile dönen serbest pistonlar, sabit eğik plâkanın önünden geçerkenpistonlar, sabit eğik plâkanın önünden geçerken ileri geri çalışırlar. Pistonlar dağıtımileri geri çalışırlar. Pistonlar dağıtım plâkasındaki giriş kanalı karşısına gelinceplâkasındaki giriş kanalı karşısına gelince emme ve çıkış kanalı karşısına gelince basmaemme ve çıkış kanalı karşısına gelince basma işlemi olur.işlemi olur.
 21. 21. Pompaların çalışma prensibi:Pompaların çalışma prensibi: Emiş ağzında artan hacim (emme boşluğu) ve basmaEmiş ağzında artan hacim (emme boşluğu) ve basma ağzında azalan hacim (sıkıştırma) oluşturarak akışkanıağzında azalan hacim (sıkıştırma) oluşturarak akışkanı pozitif iletimle pompalamak şeklindedir. Böylece,pozitif iletimle pompalamak şeklindedir. Böylece, pompanın bastığı akışkanın önünde bir direnç olursa,pompanın bastığı akışkanın önünde bir direnç olursa, basınç da oluşur.basınç da oluşur. Hidrolik pompa, devrede güç kaynağıHidrolik pompa, devrede güç kaynağı niteliğindedir.niteliğindedir.
 22. 22. Pompanın sağladığı güç, sıvının basıncı ilePompanın sağladığı güç, sıvının basıncı ile birlikte miktarına da bağlıdır. Akışkan sıvınınbirlikte miktarına da bağlıdır. Akışkan sıvının geçtiği kesit alan A, akış hızı v ile gösterilirse,geçtiği kesit alan A, akış hızı v ile gösterilirse, debi (birim zamanda akan sıvı miktarı), Q = A .debi (birim zamanda akan sıvı miktarı), Q = A . v olur.v olur.
 23. 23. Pompanın akışkanı basabilmesi için akışPompanın akışkanı basabilmesi için akış kesitine F = p . A kuvvetini uygulamasıkesitine F = p . A kuvvetini uygulaması gerekir. Uygulanan pompalama kuvveti ilegerekir. Uygulanan pompalama kuvveti ile akışkan v hızına ulaşıyorsa, oluşturulan iletimakışkan v hızına ulaşıyorsa, oluşturulan iletim gücü, P = F.v = p.A.v olur.gücü, P = F.v = p.A.v olur. Q = A . v olduğuna göre pompanın gücü,Q = A . v olduğuna göre pompanın gücü, P s p . O olur.P s p . O olur.
 24. 24. Pompalarda verimlilik:Pompalarda verimlilik: Devir sayılarına ve yapılarına bağlı olarak pompalarınDevir sayılarına ve yapılarına bağlı olarak pompaların basınç, debi ve genel verimleri şöyledir:basınç, debi ve genel verimleri şöyledir: 1.1.      Dişli pompalar: PDişli pompalar: Pmaxmax = 300 bar,= 300 bar, 0^ = 125 l/min, tı0^ = 125 l/min, tıgg = %80-90= %80-90 2.2.      Paletli pompalar: PPaletli pompalar: Pmaxmax = 200 bar,= 200 bar, O,^ = 500 l/min,O,^ = 500 l/min, ffgg == % 80-90% 80-90 3.3.      Eksenel pistonlu: P,^ = 350 bar,Eksenel pistonlu: P,^ = 350 bar, QQmaxmax = 200 l/min, T)= 200 l/min, T)gg = % 65-80= % 65-80 4.4.      Radyal pistonlu: P^ = 700 bar,Radyal pistonlu: P^ = 700 bar, QQmaxmax = 300 l/min,= 300 l/min, rrgg == % 50-90% 50-90
 25. 25. İş koşulları ve pompa:İş koşulları ve pompa: Devrede üretilecek işe göre pompa kullanılır.Devrede üretilecek işe göre pompa kullanılır. Bir devrede birden çok pompa kullanıldığında belli birBir devrede birden çok pompa kullanıldığında belli bir uyum ve program içindeuyum ve program içinde çalıştırılır. Hızlı hareketler için yüksek debili, büyükçalıştırılır. Hızlı hareketler için yüksek debili, büyük kuvvetler için yüksek basınçlı pompa kullanılır. Ancakkuvvetler için yüksek basınçlı pompa kullanılır. Ancak debi ile basınç ters orantılıdır.debi ile basınç ters orantılıdır.
 26. 26. Pompa seçiminde dikkat edilecekPompa seçiminde dikkat edilecek özellikler:özellikler: 11..      Pompanın gücüPompanın gücü 2.2. VerimiVerimi 3.3.      Çalışma basıncıÇalışma basıncı 4.4. Boyutları ve montajıBoyutları ve montajı 5.5.      DebisiDebisi 6.6. Bakım kolaylığıBakım kolaylığı 7.7.      Akış yönü sayısıAkış yönü sayısı 8.8. UygunluğuUygunluğu 9.9. Devir sayısıDevir sayısı 10. Üstünlüğü10. Üstünlüğü
 27. 27. Debinin tanımı:Debinin tanımı: Bir kesitten birim zamandaBir kesitten birim zamanda akan sıvı hacmine, debiakan sıvı hacmine, debi (verdi) denir. Bu nedenle debi (Q), akış kesiti (A)(verdi) denir. Bu nedenle debi (Q), akış kesiti (A) ve hızı(v) ile doğru orantılıdır.ve hızı(v) ile doğru orantılıdır.
 28. 28. Pompa aynı debide çalıştığı sürece akışkan:Pompa aynı debide çalıştığı sürece akışkan: Q = AQ = A11 . V. Vtt • A• A22 . V. V22 = ... = A= ... = Ann . V. Vnn kuralına göre akar.kuralına göre akar. Debi aynı olduğu "âkte akış kesitleri ve hızları ters orantılıDebi aynı olduğu "âkte akış kesitleri ve hızları ters orantılı değişebilir.değişebilir.
 29. 29.  HİDROLİK SİLİNDİRLER   TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER     Hidrolik akışkanın pistona tek yönden etki  ettirildiği silindir türüdür. Pistonun geri  konumuna gelişi dış kuvvetlerle (yay, ağırlık  vb.) sağlanır. 
 30. 30.  2) ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER  Hidrolik akışkanın pistona çift yönden etki ettirildiği silindir çeşididir. Pistonun ileri ve geri hareketi basınçlı akışkan yardımıyla sağlanır. Genellikle her iki yönde iş istendiği için, en sık kullanılan silindir çeşididir.
 31. 31. 3-TELESKOBİK SİLİNDİR Yüksek strok gereken yerlerde kullanılır. Fazla yer kaplamamaları en önemli tercih sebebidir. İç içe yerleştirilmiş farklı çaplı pistonlardan oluşur. Genelde tek etkili yapılır. İş makinalarında ve damperli araçlarda çok sık kullanılır.
 32. 32. 4-YASTIKLI SİLİNDİRLER Özellikle piston hızının 6m/dak’yı geçtiği durumlarda ve ağır cisimlerin hareket ettirilmesinde kurs sonlarında darbe oluşur. Bu darbeler devre elemanlarının çalışma ömürlerini azaltır. Yapılan işin bozulmasına da yol açabilir. Bu nedenle darbe, hidrolik sistemlerde kesinlikle istenmeyen bir özelliktir.
 33. 33.  Böyle durumlarda kurs sonlarında piston hızını yavaşlatarak, darbeleri önleyen silindirler kullanılır. Bu tip silindirlere yastıklı silindir adı verilir.  Yastıklama işlemi; yastıklama burcu ve ucu konik olan yastıklama muylusu ile sağlanır. Kurs sonunda akışkanın geçtiği kesit daraltılarak hızın azalması sağlanır.  Yastıklı silindirler tek tarafı ya da çift tarafı yastıklı olabilir.
 34. 34. 5-TANDEM SİLİNDİRLER Hidrolik silindirlerde daha yüksek itme kuvveti, basıncın arttırılması veya piston çapının büyütülmesiyle elde edilir. Hidrolik devrelerde basıncın arttırılması, pompa kapasitesinin büyütülmesini gerektirir. Bu da önemli bir maliyet unsurudur. Piston çapının arttırılması ise, yer sorununun olduğu durumlarda bunu mümkün kılmamaktadır. Böyle durumlarda, tek piston koluna bağlı iki ya da daha fazla piston kullanılır. Bu tip silindirlerde itme kuvveti F1+F2+....Fn olur.
 35. 35.  6-ÇİFT KOLLU SİLİNDİRLER  Pistonun her iki tarafında da piston kolu vardır. Hidrolik akışkanın etki ettiği piston kesit alanı her iki yönde eşit olduğu için, pistonun ileri-geri hızları ve itme kuvvetleri aynıdır. Her iki yöndeki hızın eşit olması istenen yerlerde kullanılır. Örneğin; taşlama tezgahları gibi.
 36. 36. 7-DÖNER SİLİNDİRLER Açısal motor adı da verilen döner silindirler, 90,180,270,360 derecelik açısal dönme hareketlerinin elde edilmesinde kullanılır. Dişli ya da kanatlı tipleri vardır. DİŞLİ TİP DÖNER SİLİNDİR Piston koluna kramayer dişli açılmıştır. Pistonun ileri-geri hareketi sonucu, piston koluna açılmış kramayer dişli bir düz ya da helisel dişliyi döndürerek açısal hareketin oluşmasını sağlar.
 37. 37.  KANATLI TİP DÖNER SİLİNDİR  Silindir içine gönderilen akışkan kanada dönme hareketi yaptırır. Kanatın geri hareketi için diğer taraftan hidrolik akışkan tatbik edilir. Böylece açısal dönme hareketi elde edilir. Kanatlı tip döner silindirler yüksek dönme momentlerinde kullanılmaz

×