Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Citrix Application Layering

3,363 views

Published on

In this session Andrzej Gołębiowski shared his knowledge and experience about Citrix Application Layering technology.

Published in: Technology
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Citrix Application Layering

 1. 1. Citrix Application Layering Andrzej Gołębiowski Polska Grupa Użytkowników Citrix Kraków, 26.10.2017
 2. 2. App Layering - Historia Najważniejsze fakty, które wpłynęły na rozwój tej funkcjonalności: • 2011 przejęcie RingCube. Implementacja technologii Ringcube w XenDesktop/ XenApp jako Personal vDisk i AppDisk • 2017 przejęcie Unidesk. Unidesk zintegrowany z XenDesktop/XenApp jako Application Layering ma zastąpić funkcjonalności AppDisk i personal vDisk Citrix eDocs – Deprecation https://docs.citrix.com/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/whats-new/removed-features.html AppDisk and Personal vDisk The AppDisks and Personal vDisk functionality provided by XenApp and XenDesktop is now deprecated for current releases*. Citrix is replacing this functionality with recently acquired technology from Unidesk (Citrix App Layering). During this transition time, Citrix continues to maintain current support levels as described in XenApp and XenDesktop Servicing Options (SM). * AppDisks and Personal vDisk are not covered by the LongTerm Service Releases (LTSR) servicing option Polska Grupa Użytkowników Citrix 22017-10-26
 3. 3. Current relase Polska Grupa Użytkowników Citrix 32017-10-26 CR – Current Release EoM – End of Maitenance (6miesięcy ) EoL – End of Life (18 miesięcy) Current release – cykl życia
 4. 4. Long Term Service Release LTSR – cykl życia Polska Grupa Użytkowników Citrix 42017-10-26 LTSR – LongTerm Service Release EoL – End of Life (5 years) EoES – End of Extended Support (10 years) CU – Cumulative Update
 5. 5. App Layering - Do czego to jest ? Application Layering wspomaga zarządzanie aplikacjami udostępnianymi w środowiskach wirtualnych desktopów i aplikacji Zarządzanie aplikacjami to: • Instalacja i konfiguracja • Aktualizacja i testowanie nowych wersji • Dystrybucja i udostępnianie nowych wersji użytkownikom • Rozwiązywanie konfliktów bibliotek i komponentów pomiędzy wersjami Polska Grupa Użytkowników Citrix 52017-10-26
 6. 6. App Layering – Jak to działa ? Application Layering rozdziela 1. system operacyjny 2. komponenty specyficzne dla wykorzystywanej platformy wirtualizacyjnej 3. aplikacje jako osobne warstwy i umożliwia niezależne zarządzanie tymi komponentami. Zasoby udostępniane użytkownikom (layered images) to różne kombinacje warstwy OS i różnych warstw aplikacji i platform wirtualizacyjnych. Polska Grupa Użytkowników Citrix 62017-10-26
 7. 7. App Layering – cechy Najważniejsze cechy • Każda warstwa zapisana jest jako osobny dysk wirtualny • Jedna warstwa aplikacji może zawierać jedną lub kilka różnych zainstalowanych aplikacji • Można utworzyć dowolną ilość kombinacji warstwy OS i warstw aplikacji i opublikować każdą z nich jako obraz (layered image) na dowolnej platformie wirtualizacyjnej • Każda aplikacja i system operacyjny jest instalowany jeden raz wykorzystywany wielokrotnie w obrazach (layered images) • Warstwa aplikacji może zawierać zainstalowaną aplikację/e, dowolny plik lub katalog, klucz rejestru systemu operacyjnego itp. • Każda warstwa aplikacji może być udostępniona jako integralna część składowa obrazu lub jako warstwa dodatkowa dostępna dla wybranych użytkowników lub grup AD • Warstwa personalizacji (user personalization layer) dostępny w ograniczony sposób tylko dla Windows 7 i 10. Umożliwia zapisanie zmian w profilu użytkownika, zainstalowanych aplikacji i danych. Polska Grupa Użytkowników Citrix 72017-10-26
 8. 8. App Layering - Citrix vs konkurencja Porównanie dostępnych funkcjonalności w konkurencyjnych produktach przygotowane przez BasVan Kaam (CTP) dla: http://www.basvankaam.com/2017/09/18/the-application-layering- technology-cheat-sheet-version-4-0/ Polska Grupa Użytkowników Citrix 82017-10-26 VMWare AppVolumes Liquidware FlexApps Citrix Application Layering
 9. 9. App Layering - Licencjonowanie Polska Grupa Użytkowników Citrix 92017-10-26 XenApp / XenDesktop Advanced & Enterprise XenApp / XenDesktop Platinum Citrix App Layering offers the ability to virtualizeWindows applications and operating systems, deliver individual applications at user login (Elastic™ Layers), integrate with existing provisioning and end user computing platforms, cross- layer merge, and provide image management capabilities. * Feature limited to deploying Layered Images to [one or] multiple instances of the same hypervisor type, cloud, provisioning mechanism or broker type   Citrix App Layering with Advanced Configuration is a Platinum feature set geared toward larger enterprise organizations, and focuses on management at scale and multiple site needs. It enables the delivery of the same application layer to multiple hypervisor types, multiple clouds, multiple provisioning mechanisms, and multiple broker types—without repackaging layers. *Feature is exclusively available to customers with active Customer Success Services (formerly known as Software Maintenance).  Citrix App Layering with User Layers is a Platinum-level feature and are writable writable persistent layers for personalization that captures all user settings, user- installed apps, and data. *Feature is exclusively available to customers with active Customer Success Services (formerly known as Software Maintenance). 
 10. 10. App Layering – idea XXX Polska Grupa Użytkowników Citrix 102017-10-26 Assigned toAD Group Business Analytics Users Assigned toAD Group HR Users
 11. 11. App Layering – szczegóły techniczne Citrix Application Layering jest dostępny jako „dodatek” do typowej infrastruktury XenApp lub XenDesktop. Komponenty: • Enterprise Layer Manager – prekonfigurowana maszyna wirtualna dostępna dla dla różnych platform wirtualizacyjnych. • Dedykowany zasób sieciowy do tymczasowego składowania dysków wirtualnych modyfikowanych warstw oraz stałego składowania dysków aplikacji udostępnianych wybranym użytkownikom (elastic layers) • Konektory (platform connectors) – połaczenia konfiguracyjne do poszczególnych platform wirtualizacyjnych • Szablony (image templates) – szablony grupujące warstwę OS, platformę i warstwy aplikacji. Umożliwiają publikowanie finalnych obrazów (layered images) na wybraną platformę wirtualizacyjną. Polska Grupa Użytkowników Citrix 112017-10-26
 12. 12. App Layering – szczegóły techniczne Konektor do publikowania obrazów wspiera: • Citrix Machine Creation Services (MCS) for Nutanix AHV • Citrix MCS for vSphere • Citrix MCS for XenServer • Citrix Provisioning Services wersja 7.1, 7.6 -7.15. Citrix rekomenduje karty 10GB do PVS store. • Citrix XenApp and XenDesktop versje 6.5 i 7.0 - 7.15 • Microsoft Azure. Citrix rekomenduje przepustowość sieci 10 GB do lokalizacji Azure • VMware HorizonView versions 6.x, 7.0.x, 7.1.x. Polska Grupa Użytkowników Citrix 122017-10-26
 13. 13. App Layering – Enterprise Layer Manager • Prekonfigurowana maszyna • ELM przechowuje wszystkie skonfigurowane warstwy (dysk 2) • ELM udostępnia portal administracyjny ( wspiera przeglądarki IE11 i Firefox 45 i nowsze obsługujące MS Silverlight 4.0) • ELM wykorzystuje lokalne dyski do składowania plików tymczasowych i gotowych obrazów (finalized layers) Polska Grupa Użytkowników Citrix 132017-10-26
 14. 14. App Layering – Enterprise Layer Manager ELM można uruchomić na: • Citrix XenServer 6.5, 7.0, 7.1, 7.2 • Azure Resource Manager • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 lubWindows Server 2016 • Nutanix Acropolis • vSphere vCenter 5.5.x, 6.0.x, 6.5.x Polska Grupa Użytkowników Citrix 142017-10-26
 15. 15. App Layering – Zasób sieciowy Wymagania: • Typ: SMB/CIFS • Rozmiar: 40-100 GB • Sieć 10Gb pomiędzy maszyną ELM a folderem Struktura katalogów: • Packaging disks – przechowuje dyski edytowanych/tworzonych warstw (pliki vhd) • Finalize Disks – przechowuje dyski, które zostały skonfigurowane i zamknięte (gotowe do transferu do ELM) • Layered Images - przechowuje gotowe obrazy (layered image) przygotowane dla innych platform wirtualizacyjnych (cross-platform publishing) • Layers -> Apps – przechowuje dyski warstw, które zostały przypisane do dedykowanych użytkowników lub grup (Elastic Layer) Polska Grupa Użytkowników Citrix 152017-10-26
 16. 16. App Layering – konsola XXX Polska Grupa Użytkowników Citrix 162017-10-26
 17. 17. App Layering – OS layer OS Layer to wirtualny dysk zawierający skonfigurowany system operacyjny, który będzie łączony z dyskami aplikacji. Wspierane systemy operacyjne: • Windows Server 2016 R2 lub 2012 R2 (Session Host) • Windows Server 2008 R2 • Windows 10 • Windows 7 Zalecenia: • Partycjonowanie MBR (VM generacji 1). Jeżeli użyjemy GPT nie da się zainstalować App LayeringTools • System nie dodany do domeny • Sieć ustawiona z DHCP • Nie korzystać z „obcych” narzędzi do optymalizacji. Ja korzystałem z Citrix optimizera i było ok. • Instalacja narzędzi Application Layering do zamknięcia obrazu Polska Grupa Użytkowników Citrix 172017-10-26
 18. 18. App Layering – Platform Layer Platform Layer zawiera komponenty wymagane do prawidłowej pracy maszyny wirtualnej na platformie wirtualizacyjnej. Najbardziej typowe przykłady to • CitrixVirtual Delivery Agent, orVMware HorizonAgent. • Citrix Provisioning ServicesTarget Devices Software • NVIDIA Drivers • Dodawanie do domenyAD • Citrix Receiver – z opcją Single Sign-on • CitrixWorkspace Environment Management Agent • HypervisorTools – jeżeli ta warstwa będzie konfigurowana dla innej platformy wirtualizacyjnej niż ta dla której była przygotowana warstwa OS. Polska Grupa Użytkowników Citrix 182017-10-26
 19. 19. App Layering – Platform Layer Występują 2 typy: • Platform Layer for packaging layers and versions - wykorzystywany w przypadku tworzenia obrazów dla innej platformy wirtualizacyjnej niż ta wykorzystana do tworzenia warstwy OS • Platform Layer for publishing layered images - wymagana w procesie tworzenia obrazu (publish layered image) Konieczne jest wykorzystanie GPO to kontroli i aktualizacji uprawnień na grupach lokalnych. Np.. Remote desktop users, konta tworzone przez XenDesktop telementry service itp. Polska Grupa Użytkowników Citrix 192017-10-26
 20. 20. App Layering – Application Layer Application Layer jest to dysk virtualny zawierający jedną lub kilka aplikacji. Dysk taki może być wykorzystany w dowolnej konfiguracji przygotowanych obrazów (layered images).Oprócz aplikacji ta warstwa może zawierać również sterowniki drukarek, programy antywirusowe, klienta SCCM. Do jednego obrazu można dołączyć do 50 warstw aplikacji Dodatkowa uwaga: Citrix Application Layering ≠ Isolacja Aplikacji Do izolowania aplikacji należy wykorzystywać dedykowane rozwiązania np. App-V Polska Grupa Użytkowników Citrix 202017-10-26
 21. 21. App Layering – Application Layer Etapy tworzenia warstwy aplikacji: • Konsola ELM - uruchomienie kreatora i utworzenie „pustego dysku” • Podłączenie utworzonego dysku do maszyny wirtualnej (Publishing Machine) w celu instalacji wymaganego oprogramowania i konfiguracji zgodnie z zaleceniami producenta. • Uruchomienie skryptów do optymalizacji np. skrypt przygotowany przez George Spiers Citrix App Layering Preparation Script • Zamknięcie maszyny (Shutdown fo finalize) • Finalizacja warstwy (w konsolu ELM) Polska Grupa Użytkowników Citrix 212017-10-26
 22. 22. App Layering – Application Layer Każda warstwa aplikacji może być ustawiona jako: • Pre-boot - Standardowa część składowa obrazu. Warstwy aplikacji wybierane są w trakcie tworzenia szablonu i dodawane do finalnego obrazu (layered image). • Warstwy elastyczne – podłączane w trakcie logowania poprzez przypisanie tej warstwy do konta użytkownika, grupy lub konta serwera. Polska Grupa Użytkowników Citrix 222017-10-26
 23. 23. App Layering – Application Layer Opcje kreatora warstwy aplikacji Polska Grupa Użytkowników Citrix 232017-10-26
 24. 24. App Layering – Tworzenie obrazu Kreator obrazu (layered image) wybór warstw aplikacji Polska Grupa Użytkowników Citrix 242017-10-26
 25. 25. App Layering – szczegóły techniczne Elastic layer Przypisanie warstwy aplikacji do grupy AD Polska Grupa Użytkowników Citrix 252017-10-26
 26. 26. App Layering – Application Layer Opcje dodatkowe • Prerequisite Layer – umożliwia wskazanie istniejącej warstwy aplikacji, która musi być dodana wcześniej. • Platform Layer (for cross-platform deployments) – wymagany w przypadku przygotowywania obrazu dla innej platformy wirtualizacyjnej niż ta użyta do przygotowania OS layer • Run Once Script – umożliwia uruchomienie skryptu w trakcie pierwszego uruchomienia tej warstwy. Jeżeli dana warstwa jest dodana jako „elastic layer” skrypt uruchamia się kiedy dysk jest podłączony (is mounted). Polska Grupa Użytkowników Citrix 262017-10-26
 27. 27. App Layering – User Layer Warstwa użytkownika (User Layers) są dostępne dla: • Systemów operacyjnych: Windows 7 i 10 64-bit • Platforms: VMware HorizonView i Citrix XenDesktop. Wymagania • Zapewnienie połączenia odpowiedniej przepustowości. Zalecana sieć 10Gb. Problemy sieciowe i opóźnienia mają poważny wpływ na stabilność i wydajność rozwiązania. • Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dyskowej na składowanie . Polska Grupa Użytkowników Citrix 272017-10-26
 28. 28. App Layering – User Layer Jak włączyć warstwę użytkownika (User Layer) ? 1. Konsola ELM - > Settings and Configuration ->Właczyć opcję User Layer Polska Grupa Użytkowników Citrix 282017-10-26
 29. 29. App Layering – User Layer Jak włączyć warstwę użytkownika (User Layer) ? 2. W kreatorze tworzenia obrazu Wybrać opcję Application and User Layer 3. Po zalogowaniu do desktopa utworzonego z tego obrazu warstwa użytkownika utworzy się automatycznie i ustawienia będą tam zapisywane. Polska Grupa Użytkowników Citrix 292017-10-26
 30. 30. App Layering – podsumowanie Na co zwrócić uwagę konfigurując Citrix Application Layering ? 1. Sprawdzić listę znanych problemów 2. Właściwe planowanie aplikacji vs warstwy (jedna aplikacja per warstwa vs kilka aplikacji w jednej warstwie) 3. Rozmiar warstw aplikacji – wartości podpowiadane przez kreatory wydają się być zbyt duże. Prawidłowa wartość musi być sprawdzona w fazie testów. Minimalną wartością jest 2 GB 4. Wydajność sieci i transferu plików pomiędzy ELM a zasobami sieciowymi 5. Troubleshooting – wszystkie informacje związane z logowaniem i aplikowaniem warstw zapisane są w pliku ulayersvc.txt w katalogu c:ProgramDataUnidesklogs Polska Grupa Użytkowników Citrix 302017-10-26
 31. 31. App Layering – podsumowanie Na co zwrócić uwagę konfigurując Citrix Application Layering ? 1. Aplikowanie warstw Polska Grupa Użytkowników Citrix 312017-10-26
 32. 32. Dziękuję Kontakt: email: andrzej@citrix24.com twitter: @citrix24 blog: http://blog.citrix24.com linkedin: …/citrix24 Polska Grupa Użytkowników Citrix 322017-10-26

×