Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kolbuszowa 2.0 - Piotr Kantorowski - Jak (nie) prowadzić działalności w e-commerce

4,484 views

Published on

Prezentacja Piotra Kantorowskiego, który był prelegentem na drugiej edycji Kolbuszowa 2.0 - #2 Jak sprzedawać w sieci. Opowiedział nam jak nie prowadzić działalności w internecie

Autor prezentacji jest wspólnikiem w Kancelaria Prawna Kantorowski i Wspólnicy http://www.kancelariakantorowski.pl oraz autorem podcastu Prawo dla biznesu http://prawodlabiznesupodcast.pl/

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kolbuszowa 2.0 - Piotr Kantorowski - Jak (nie) prowadzić działalności w e-commerce

 1. 1. Jak (nie) prowadzić biznesu w e-commerce
 2. 2. O tym dziś nie będzie ani słowa! RODO
 3. 3. Przedsiębiorca działa pod firmą. Firma przedsiębiorcy: a) powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku b) nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. WYBÓR FIRMY
 4. 4. CEIDG - https://prod.ceidg.gov.pl KRS - https://ems.ms.gov.pl GDZIE WERYFIKOWAĆ FIRMY?
 5. 5. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd między innymi co do pochodzenia towaru lub usługi. OCHRONA MARKI
 6. 6. Słowny Słowno-graficzny Graficzny ZNAKI TOWAROWE Kancelaria Prawna Kantorowski i Wspólnicy
 7. 7. Wyszukiwarka UPRP - https://grab.uprp.pl/ eSearch Plus EUIPO - https://euipo.europa.eu/eSearch/ TMview - http://tmview.europa.eu/tmview/welcome.html GDZIE ZWERYFIKOWAĆ ZNAK TOWAROWY?
 8. 8. Utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Autorskie prawa majątkowe Autorskie prawa osobiste LOGO I STRONA INTERNETOWA
 9. 9. Do przeniesienia autorskich praw majątkowych koniecznym jest: a) zawarcie pisemnej umowy tego dotyczącej, b) wskazanie pól eksploatacji Umowa powinna dodatkowo zawierać wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na każdym polu eksploatacji - w innym wypadku wynagrodzenie to zostanie odrębnie ustalone dla każdego pola eksploatacji. LOGO I STRONA INTERNETOWA
 10. 10. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. E-MAIL MARKETING
 11. 11. Ogłoszenie publiczne Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. Gra losowa Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. KONKURS
 12. 12. Od wygranej w konkursie trzeba zapłacić podatek w wysokości 10% nagrody. Zwolnione od podatku są wyłącznie: a) wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) b) wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. KONKURS
 13. 13. Przykładowe klauzule abuzywne: ”W przypadku odstąpienia od umowy zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z oryginalnymi metkami […]” ”Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności kuriera lub listonosza jest warunkiem koniecznym do przyjęcia reklamacji.” „Podstawą zwrotu jest paragon (dowód zakupu), który Kupujący odsyła razem ze zwracanym towarem.” „Zwrotowi nie podlegają towary: odebrane osobiście w siedzibie firmy, produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie.” REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 14. 14. REJESTR KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH https://decyzje.uokik.gov.pl/nd_wz_um.nsf https://decyzje.uokik.gov.pl
 15. 15. Dziękuję za uwagę Kancelaria Prawna Kantorowski i Wspólnicy Sp.k. ul. Siemieńskiego 14, Rzeszów biuro@kancelariakantorowski.pl www.kancelariakantorowski.pl Piotr Kantorowski

×