Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prijevodi - Pavuna d.o.o.

2,066 views

Published on

Prevoditelji i sudski tumači - Pavuna d.o.o.

Nudimo prijevode
za više od 20 jezika!!!

Pismene prijevode:
•stručnih tekstova (sva područja)
•poslovnih i privatnih dokumenata (po potrebi ovjera s pečatom sudskog tumača)
•književnih tekstova
•promidžbenog materijala
•jelovnika
•web stranica
•pismena korespondencija (e-mail, pisma, narudžbe, itd.)
•...

Usmene prijevode:
•na sastancima
•sajmovima
•usmena korespondencija (telefonski razgovor)
•...

Lektoriranje
•stručnih tekstova
•spisa, dokumenata
•diplomskih i maturalnih radnji
•književnih djela
•...

s/na:

hrvatski, njemački, engleski, talijanski, francuski, slovenski, makedonski, srpski, bošnjački, bugarski, mađarski, rumunjski, češki, slovački, poljski, ruski, španjolski, portugalski, nizozemski, danski, švedski, norveški, japanski, arapski...


PAVUNA d.o.o.
Prijevodi – Tečajevi – Edukacije
Ante Starčevića 11,
10290 Zaprešić
Tel.: +385 (0) 1 33 98 236
Fax: +385 (0) 1 33 98 225
Mob.: +385 (0) 99 570 26 48
Skype: pavuna_doo
Mail: info@pavuna.hr
Web: www.pavuna.hr

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prijevodi - Pavuna d.o.o.

 1. 1. Prijevodi –česta pitanja naših klijenata
 2. 2. Imam par stranica teksta za prijevod na engleski, koliko bi meto koštalo?Teško je procijeniti, samo na osnovi telefonskog poziva, kolikoće Vas doći prijevod teksta na neki strani jezik. Zato uvijekmolimo svoje klijente da nam svoj tekst pošalju na elektroničkupoštu ili faksom kako bismo mogli izračunati broj kartica,a time i cijenu prijevoda.
 3. 3. Što je kartica teksta?Kartica teksta je broj znakova koji se nalazi na jednoj stranici.Jedna autorska kartica teksta kod nas iznosi 1800 znakova srazmacima. Broj znakova moţete vrlo lako izračunati na načinda izaberete cjelokupan tekst u dokumentu, a zatim otvoriteopciju Words koja se nalazi u lijevom donjem uglu Worddokumenta. Ova opcija donosi podatke od koliko se stranasastoji dokument, od koliko riječi, od koliko znakova bezrazmaka, od koliko znakova s razmacima kao i broj odlomaka iredova.
 4. 4. Trebam prevesti tekst, što da napravim?Tekst koji trebate prevesti pošaljite na našu elektroničku poštuinfo@pavuna.hr nakon čega ćemo za Vas sloţiti najpovoljnijuponudu. Prilikom prve suradnje nudimo 10% popusta, kao i zastalne klijente ili velike količine teksta. Nakon uplate iznosa popredračunu, tekst šaljemo stručnom prevoditelju, po potrebisudskom tumaču. Vrijeme samog prevođenja ovisi o količini iraspoloţivosti naših prevoditelja, no uvijek se trudimo prijevoddostaviti što prije.
 5. 5. Na koje sve jezike prevodite? Naša tvrtka nudi prijevode na sljedeće jezike: hrvatski, njemački, engleski, talijanski, francuski, slovenski, makedonski, srpski, bošnjački, bugarski, mađarski, rumunjski,češki, slovački, poljski, ruski, španjolski, portugalski, nizozemski, danski, švedski, norveški, grčki, turski, japanski, arapski... Prijevode s navedenih jezika na hrvatski jezik, kao i sve jezične kombinacije prijevoda.
 6. 6. U kojem slučaju moj prijevod treba biti ovjeren pečatom sudskogtumača?Svi osobni dokumenti koji su u svom izvorniku na nekom odstranih jezika trebaju biti prevedeni na sluţbeni jezik drţave ipotvrđeni pečatom sudskog tumača kako bi imali dokaznu snagujavne isprave. Ovjereni prijevodi potrebni su prilikom određenihpostupaka u tijelima drţavne uprave.
 7. 7. Koliko moram platiti za ovjereni prijevod?Cijena ovjerenog prijevoda regulirana je Pravilnikom osudskim tumačima, čl. 26.Prijevodi s ovjerom u prosjeku su skuplji za 30 % od cijeneobičnog prijevoda.
 8. 8. Koliko Vam vremena treba za moj prijevod?Dnevna norma prijevoda iznosi 4 autorske kartice ukoliko se radi oprijevodu sa stranog jezika na hrvatski. Ukoliko je riječ o prijevodus hrvatskog jezika na strani dnevna norma iznosi 6 kartica. Vašprijevod prevest ćemo onoliko ţurno koliko Vi to ţelite. Ţurnostprijevoda ne naplaćujemo dodatno, no zbog brzine i uvjeta u kojimase prijevod obavlja, u potpunosti ne jamčimo za kvalitetu istog.
 9. 9. Imate li bilo kakva pitanja u vezi prijevoda, slobodno nas kontaktirajte pod sljedećim kontaktima: Tel.: 01 339 82 36 Faks: 01 339 82 25 Mob.: 0995702648 Mail: info@pavuna.hr Skype: pavuna_doo

×