Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

'Nowy Plac Nowy' w Krakowie

Prezentacja na temat projektu 'Nowy Plac Nowy', zrealizowanego w 2017 r. w Krakowie.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

'Nowy Plac Nowy' w Krakowie

 1. 1. .„NOWY PLAC NOWY”. .PROTOTYPOWANIE URBANISTYCZNE W KRAKOWIE. .styczeń ― październik 2017 r.. .Paweł Jaworski i Marek Grochowicz. .Kolektyw badawczy i projektowy Żywa Ulica ― Experimental Urbanism.
 2. 2. .obszar projektu ― główny plac dzielnicy Kazimierz. .Cmentarz. .Remuh. .Synagoga Tempel. .Bazylika Bożego Ciała. .↑ Stare Miasto. .Wisła ↓. © Jaworski i Grochowicz .VI Liceum Ogólnokształcące. .im. Adama Mickiewicza. .Muzeum Historyczne. .Miasta Krakowa. .Ulica Józefa ↓. .Plac Nowy ↓.
 3. 3. © Jaworski i Grochowicz Foto: Wojciech Maga .problemy początkowe ― dominacja ruchu samochodowego.
 4. 4. .problemy początkowe ― chodniki zajęte przez pojazdy i ogródki. © Jaworski i Grochowicz Foto: Wojciech Maga
 5. 5. © Jaworski i Grochowicz Foto: Wojciech Maga .problemy początkowe ― zły stan nawierzchni placu.
 6. 6. .obszar projektu przed i w trakcie prototypowania. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 7. 7. idea testowania zmian transportowych za pomocą prototypowania badania zachowań użytkowników © Jaworski i Grochowicz stan wyjściowy ulicy badania wstępne prototyp nowa organizacja ruchu idea zmian
 8. 8. Zarząd Zieleni Miejskiej Straż Miejska Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kolektyw badawczo- projektowy struktura zarządzania w trakcie prototypowania Wydział Gospodarki Komunalnej © Jaworski i Grochowicz Partnerzy lokalni: mieszkańcy, NGO, kupcy, badacze
 9. 9. Policja Straż Miejska Partnerzy lokalni: mieszkańcy, NGO, kupcy, badacze Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kolektyw badawczo- projektowy struktura zarządzania po prototypowaniu © Jaworski i Grochowicz Prezydent Miasta
 10. 10. .czego dotyczyły rozwiązania tymczasowe?. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 11. 11. .nowa organizacja ruchu. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 12. 12. .nowe wyposażenie i zieleń. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 13. 13. .w jaki sposób pracowaliśmy?. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 14. 14. .I.. .wstępne badania społeczne. .i urbanistyczne na ulicy Józefa. © Jaworski i Grochowicz
 15. 15. .wywiady z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Foto: Daria Wójcik © Jaworski i Grochowicz
 16. 16. .II.. .jednodniowy eksperyment. .na ulicy Józefa. © Jaworski i Grochowicz
 17. 17. .jednodniowy eksperyment na ulicy Józefa. Foto: Piotr Szubert © Jaworski i Grochowicz
 18. 18. .III.. .wstępne badania społeczne. .i urbanistyczne na placu Nowym. © Jaworski i Grochowicz
 19. 19. .wywiady pogłębione z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 20. 20. .IV.. .przygotowanie prototypu. © Jaworski i Grochowicz
 21. 21. .przygotowanie prototypu. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 22. 22. .przygotowanie prototypu. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 23. 23. .VI.. .testowanie prototypu. © Jaworski i Grochowicz
 24. 24. Foto: Wojciech Maga .testowanie prototypu. © Jaworski i Grochowicz
 25. 25. .VII.. .badanie zachowań użytkowników. © Jaworski i Grochowicz
 26. 26. Foto: Anna Kwiatek .wywiady pogłębione, obserwacje, ankiety. © Jaworski i Grochowicz
 27. 27. Foto: Wojciech Maga .warsztaty poświęcone doświadczeniom użytkowników. © Jaworski i Grochowicz
 28. 28. .VII.. .przygotowanie wytycznych. © Jaworski i Grochowicz
 29. 29. Foto: Wojciech Maga .warsztaty planowania partycypacyjnego. © Jaworski i Grochowicz
 30. 30. .VIII.. .współpraca z grupą lokalną. © Jaworski i Grochowicz
 31. 31. .współpraca z grupą mieszkańców i kupców. © Jaworski i Grochowicz Foto: Marek Grochowicz
 32. 32. .czego nauczyliśmy się o „małych rzeczach”?. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 33. 33. Foto: Wojciech Maga .żywa ulica to przestrzeń dostępna. © Jaworski i Grochowicz
 34. 34. Foto: Wojciech Maga .żywa ulica to miejsce zabawy. © Jaworski i Grochowicz
 35. 35. Fig. Wojciech Maga © Paweł Jaworski .żywa ulica to przestrzeń kreatywna. © Jaworski i Grochowicz Źródło: „Pomalowali Plac Nowy na zielono” (YouTube)
 36. 36. .dlaczego to zadziałało.... Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 37. 37. .prototypowania polega na codziennym użytkowaniu ulicy,. .a nie abstrakcyjnej spekulacji o jej przyszłym kształcie. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 38. 38. .prototypowanie ujawnia rzeczywiste konsekwencje wdrożenia. .nowych regulacji w zakresie organizacji ruchu. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 39. 39. .testowanie prototypu oraz badanie zachowania i doświadczeń. .użytkowników to forma ewaluacji pomysłu przed jego wdrożeniem. Foto: Anna Kwiatek © Jaworski i Grochowicz
 40. 40. .... ale dlaczego to przerwaliśmy w październiku 2017 r.?. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 41. 41. .zderzyliśmy się z silnym oporem ze strony kupców,. .którzy nie chcieli dyskutować o funkcjonowaniu targowiska. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 42. 42. .urzędnicy nie wspierali nas podczas pracy z grupą lokalną. .po zakończeniu prototypowania. Foto: Wojciech Maga © Jaworski i Grochowicz
 43. 43. .co teraz robimy?.
 44. 44. © Jaworski i Grochowicz nagłaśniamy problemy związane z funkcjonowaniem targowiska nadal pracujemy z zaangażowanymi mieszkańcami interweniujemy w urzędzie i działamy na rzecz zmian prawnych
 45. 45. [FB] Nowy Plac Nowy APP [FB] Żywa Ulica / Livable Street [FB] Experimental Urbanism - Paweł Jaworski Zdjęcia i materiały badawcze pochodzą z projektu „Nowy Plac Nowy”, zrealizowanego w Krakowie przez Fundację Napraw Sobie Miasto (2017).

×