Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mojo SP Obhajoba

616 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mojo SP Obhajoba

 1. 1. Obhajoba semestrálního projektu Autor Pavel Krátký Implementace poštovního klienta pro mobilní platformu OpenMoko bakalářská práce 2008/2009 Fakulta Informačních technologií VUT v Brně
 2. 2. Zadání Prostudujte možnosti a způsoby vytváření uživatelsky příjemných rozhraní v prostředí Openmoko a možnostech síťové komunikace. Seznamte se s dostupnými nástroji pro vytváření grafických JavaSE aplikací na této platformě. Navrhněte a implementujte rozhraní pro vybranou službu v prostředí Openmoko. Demonstrujte výhody a nevýhody vytvořeného systému na vhodně zvolených příkladech. (tady bych to mohl pojmout jako výhody a nevýhody aplikace v mobilním prostředí s omezenými prostředky) Vytvořte stručný plakát prezentující práci, její cíle a výsledky.
 3. 3. Cílová platforma <ul><li>Co je to Openmoko?
 4. 4. První kompletně opensourcový smartphone / pocket PC
 5. 5. Zatím pouze pro vývojáře (oficiálně v ČR pouze 32 kusů)
 6. 6. Linuxový kernel 2.6.17.x, X.Org Server 7.1, GTK+ 2.6.10
 7. 7. Java – virtuální stroj cacao </li></ul>
 8. 8. Uživatelský vstup <ul><li>2.8&quot; VGA (480x640) TFT Screen (dotykový, single-touch)
 9. 9. Stylus nebo dotyky prstem
 10. 10. Klávesnice on-screen (zatím obtížné ovládát prstem)
 11. 11. Zatím pouze zlomek aplikací lze nazvat finger-friendly </li></ul>
 12. 12. Mobilní poštovní klienti Příklady – Windows Outlook Mobile, Qtopia messages v Openmoku
 13. 13. Menu->menu->menu->menu <ul><li>Outlook Mobile </li><ul><li>Příliš mnoho informací a možností na jedné obrazovce
 14. 14. Témeř vše přes menu nabídky </li></ul><li>Qtopia Messages </li><ul><li>Opak – příliš zjednodušené
 15. 15. Next->next->next->next
 16. 16. Uživatel nemá přehled v jakém kroku se nachází </li></ul></ul>
 17. 17. Rozhraní - cíl <ul><li>„ něco mezi“, zlatý střed
 18. 18. Rychlý a přehledný přístup ke zprávám
 19. 19. Vytvoření nového mailu v co nejméně krocích
 20. 20. finger friendly </li></ul>
 21. 21. Výsledek (->prototyp pro ISP/BP)
 22. 22. Popis <ul><li>Dostatečně velká tlačítka – FF
 23. 23. Okamžitý přehled a přístup k nejnovějším mailům
 24. 24. Odeslání mailu v jednom kroce
 25. 25. One-click přístup k akcím u příchozí zprávy </li></ul>Eliminovány zmiňované nedostatky
 26. 26. Dostatečně velká tlačítka – FF Nastavení Nová zpráva Stáhnout poštu Koš Rozepsané - koncepty Odesláno
 27. 27. Okamžitý přehled a přístup k nejnovějším mailům
 28. 28. Odeslání mailu v jednom kroce Odeslat Nová
 29. 29. One-click přístup k akcím u příchozí zprávy Odpovědět | Přeposlat | Upravit jako novou | Smazat | Zavřít
 30. 30. Implementace a nástroje <ul><li>JavaSE!, org.eclipse.swt, maven2
 31. 31. SWT -> GTK </li><ul><li>+ -> nativní vzhled aplikace v systému
 32. 32. – -> rozdíly v rozbrazení na různých systémech – v tomto případě komplikace vývoje na Openmoku – odlišné chování </li></ul><li>CacaoVM, GNU Classpath
 33. 33. V této době velmi komplikované rozchodit v Openmoku, slabá / žádná podpora
 34. 34. Jalimo projekt – stále v plenkách
 35. 35. Cacao pomalé – minimální optimalizace </li></ul>
 36. 36. Testování, user feedback <ul><li>Menší počet subjektů – nutno testovat přímo na platformě </li></ul>Úkoly: <ul><li>Otevřít nejnovější mail
 37. 37. Otevřít nejstarší mail (bez použití řazení)
 38. 38. Odpovědět na mail
 39. 39. Napsat a odeslat nový mail </li></ul><ul><li>12 testovacích subjektů </li></ul>
 40. 40. Otevřít nejnovější mail
 41. 41. Otevřít nejstarší mail (bez použití řazení)
 42. 42. Odpovědět na mail
 43. 43. Napsat a odeslat nový mail
 44. 44. Feedback a reakce testerů <ul><li>Hlavní problém – pohyb v tabulce s maily
 45. 45. Význam ikon není jednoznačný
 46. 46. Málokdo si všimne šipky na zvětšení tabulky
 47. 47. Otevření mailu – často zkusí nejdříve double-tap než single-tap
 48. 48. Líbí se design
 49. 49. Pozitivní ohlas na způsob vytváření mailu </li></ul>
 50. 50. Řešení <ul><li>Použít k tabulce slider a nebo tlačítka na pohyb, ideálně pohyb pomocí gest
 51. 51. Přidat text labely k tlačítkám
 52. 52. Zvětšení šipky pro zvětšení tabulky
 53. 53. Vytvořit vlastní MouseAdapter na detekci různých eventů v tabulce </li></ul>
 54. 54. GUI - features <ul><li>Přidat podporu ovládání pomocí gest prstem </li><ul><ul><li>Vpřed a zpět
 55. 55. Pohyb v tabulce
 56. 56. Přistup k částem, které nejsou na one-click </li></ul></ul><li>Prozkoumat ovládání akcelerometry </li><ul><ul><li>shake shake – stáhnout maily
 57. 57. up/down – zvětšit/zmenšit inbox tabulku </li></ul></ul><li>Pokud se v Jalimu podaří dostatečně optimalizovat cacao, bude možné použít grafické efekty ala iphone (org.sharemedia.ui.sat – SWT Animation Toolkit), momentálně slideshow </li></ul>
 58. 58. Programová část - prototyp <ul><li>Implementováno POP3, SMTP (bez SSL)
 59. 59. Připraveno uživatelské rozhraní
 60. 60. Funkční na cílovém zařízení
 61. 61. Zajištěn sestavovací mechanismus pomocí maven2
 62. 62. 3000 řádků </li></ul>
 63. 63. Programové cíle pro BP <ul><li>IMAP, autorizované SMTP -> podpora SSL
 64. 64. Nastavení pošty - účty
 65. 65. Lokální ukládání a čtení pošty
 66. 66. Přílohy
 67. 67. Podpora čtení HTML
 68. 68. Základní podpora psaní HTML mailů – odkazy, zvýrazňování, vkládání obrázků, (-> vlastní parser) </li></ul>
 69. 69. Překážky a výzvy <ul><li>Slabé zdroje, nedostupná literatura zabývající se podrobněji tématu – JavaMail API, SWT
 70. 70. HTML browser komponenta SWT není zprovoznitelná na OM a Java HTML rendery implementované pouze pro Swing
 71. 71. První JavaSE aplikace pro OM – žádná dokumentace, nutno spolupracovat s vývojovým týmem platformy </li></ul>
 72. 72. Děkuji za pozornost Mojo mobile - java - open

×