Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Invitatie amare phrala cluj n. lansare centru incluziune sociala nv - 8 aprilie

Invitatie - Lansare Centru Incluziune Sociala Nord-Vest, de catre Amare Phrala - Fratii Nostri - 8 aprilie - ziua romilor

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Invitatie amare phrala cluj n. lansare centru incluziune sociala nv - 8 aprilie

  1. 1. "INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa munciiTitlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentrupersoanele de etnie romăNr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509__________________________________________________________________________________________________________________________ INVITA IE În luna septembrie 2010 a fost demarat proiectul “Crearea şi func ionareastructurilor de asisten ă axate pe ocuparea for ei de muncă – Centre de incluziune socialăpentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, cofinan at din Fondul Social European prinProgramul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu o perioada deimplementare de 36 de luni. Proiectul este implementat de către Asocia ia Pakiv România, în parteneriat cuAsocia ia Amare Prhala Cluj Napoca, Asocia ia DIVERS Târgu Mureș, Agen ia pentruDezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate București și Mesogeiako SymvouleftikoSystema S.A. Atena. Asocia ia AMARE PRHALA din Cluj are deosebita plăcere de a vă invita în datade 8 Aprilie 2011, ora 10.00 la evenimentul de lansare a CENTRULUI DE INCLUZIUNESOCIALĂ PENTRU PERSOANELE DE ETNIE ROMĂ NORD-VEST. Evenimentul se va desfăşura la sediul Centrului de pe strada Berăriei nr. 6 din Cluj-Napoca. El include prezentarea proiectului şi a Centrului de Incluziune Socială Nord-Vest, omasă rotundă cu tema „Incluziunea romilor prin accesul pe pia a muncii”, precum şiinaugurarea primei expozi ii foto a Centrului cu tema „În familie, printre romi”. Evenimentulse încheie cu o conferin ă de presă cu începere de la ora 12:00. Vă precizăm că evenimentul delansare a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de etnie Romă Nord-Vest va fiurmat în aceeaşi zi, de la ora 14:00, de un eveniment cultural organizat în Pia a Muzeului cuocazia Zilei Interna ionale a Romilor.Gruia Ioan Bumbu Pavel DoghiManager proiect Director CISPER NORD-Vest, Preşedinte Asocia ia Amare Prhala
  2. 2. "INVESTEŞTE ÎN OAMENI!” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Titlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509 _____________________________________________________________________________________________________________________ _____ AGENDĂ Conferinţa de lansare a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă CISPER Nord-Vest, Cluj-Napoca 8 aprilie 2011 Sediul Centrului Nord-Vest, str. Berăriei nr. 610:00 - 10.15 • Cuvânt de bun venit şi prezentarea participanţilor Pavel Doghi, director regional Centru Nord-Vest10:15 – 10:30 • Prezentarea proiectului „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, Proiect POSDRU/96/6.2/S/62509 şi a Centrului de Incluziune Socială N-V Enikő Vincze, responsabil ştiinţific Centru Nord-Vest10:30 – 11:45 • Masă rotundă Incluziunea socială a romilor prin accesul pe piaţa muncii Cu participarea unor reprezentanţi ai primăriei Cluj-Napoca, prefecturii Cluj, AJOFM Cluj, sindicate şi organizaţii civice invitate în prealabil pentru a lua cuvântul Moderatori: Delia Mureşan (responsabil consiliere Centru N-V) şi Cecilia Bazso (responsabil formare profesională Centru Nord-Vest)11:45 – 12:00 • Prezentarea evenimentelor culturale ale Zilei Expoziţia „În familie, la romi” expusă în sediul Centrului, şi evenimentul cultural stradal organizat de Asociaţia Amare Prhala cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor Dora Ghecenco (responsabil activităţi culturale Centru N-V) şi Adrian Dohotaru (responsabil PR Centru N-V)12:00 – 12:15 • Conferinţă de presă12:15 – 13:15 • Recepţie
  3. 3. "INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa munciiTitlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentrupersoanele de etnie romăNr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509__________________________________________________________________________________________________________________________

×