Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informare cisper cluj cursuri in desfasurare formare cameraman-fotoreporter si lucrator social

505 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Informare cisper cluj cursuri in desfasurare formare cameraman-fotoreporter si lucrator social

  1. 1. "INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa munciiTitlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanelede etnie romăNr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509__________________________________________________________________________________________________________________ CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU PERSOANELE DE ETNIE ROMA CURSURI DE FORMARE PROFESSIONALA LUCRATOR SOCIAL SI CAMERAMAN/FOTOREPORTER În data de 12 SEPTEMBRIE 2012, Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanelede Etnie Romă (CISPER NV) a inceput cursul de lucrator social destinat persoanelor deetnie roma, iar in data de 3 DECEMBRIE 2012 a avut loc inceperea cursului decameraman/fotoreporter. Cursurile se desfasoara în cadrul proiectului „Crearea şi funcţionarea structurilor deasistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele deetnie romă” – ID 62509, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul OperaţionalSectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Cursul de lucrator social se desfasoara la Scoala de Arte si Meserii Poiana – Turda,aproape de comunitatea de romi din Poiana.Aceasta comunitatea de romi se afla la iesirea dinlocalitaeta Turda, judetul Cluj, o comunitate saraca, in care oamenii sunt foarte deschisi siprimitori.Comunitatea este alcatuita din peste 500 de suflete. Copiii din comunitate frecventeazaregulat scoala din apropierea comunitatii , locul unde cei 22 de cursanti de la cursul de lucratorsocial invata meseria de lucrator social la cursul de calificare profesionala desfasurat in cadrulproiectului ,, Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă –Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, cofinanţat din Fondul
  2. 2. "INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa munciiTitlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanelede etnie romăNr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509__________________________________________________________________________________________________________________Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Cei 22 de cursanti sunt tineri de etnie roma , fara loc de munca care doresc sa invetemeseria de lucrator social pentru a ajuta comunitatea din care fac parte in rezolvarea problemelorcu care comunitatea se confrunta. Cursul de formare profesionala este frecventat cu regularitatede cei 22 de cursanti, oameni simpli care doresc sa schimbe mentalitatea societatii in legatura cupersoanele de etnie roma.Cursantii de la acest curs sunt personane de etnie roma din comunitateade romi Poiana, din localitatea Turda si din Campia Turzii. In cadrul acestui curs de formareprofesionala cursantii invata tenhicile de comunicare, metodologia specifica si instrumentele delucru ale lucratorului social, dar si legislatia in vigoare pentru desfasurarea meseriei de lucratorsocial. Cursul de lucrator social este predat de catre doua formatoare, de asemenea si elepersoane de etnie roma care reprezinta pentru cursanti un model demn de urmat. Cursul de lucrator social este compus din doua module: partea teoretica si partea practica. Lapartea teoretica cursantii invata tehnicile de comunicare, metodologia de lucru specificalucratorului social, legislatia si normele metodologice conform carora lucratorul social isidesfasoara activitatea, tehnici de lucru specifice asistentei sociale si reteaua de institutii careofera servicii de asistenta sociala si tehnici de dezvoltare personala, iar in partea practicacursantii se implica active impreuna cu formatoarele in rezolvarea problemelor pe care acestia leidentifica in urma vizitelor in teren. Cursantii in stagiul practic merg in comunitatile de romilocale pentru punerea in practica a notiunilor invatate la curs in partea teoretica si identificanevoile cu care membrii comunitatiilor de romi locale se confrunta. In cadru stagiului practiccursantii intocmesc in urma vizitelor in teren in comunitatile locale de romi un studiu de caz pecare il vor prezenta la examenul de absolvire la finalul cursului. Pe parcursul cursului cei 22 decursanti, tineri romi,sunt foarte implcati in participarea la curs si sunt bucurosi ca pot invata omeserie de viitor si aceea de lucrator social , pentru a ajuta comunitatea de romi din care provinpe baza cunostintelor invatate la curs si pentru a se integra pe piata fortei de munca.
  3. 3. "INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa munciiTitlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanelede etnie romăNr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509__________________________________________________________________________________________________________________Cei 22 de cursanti sunt sprijiniti pe parcursul acestui curs de catre echipa CISPER NV si de catreformatoare care predau la curs, dar si de liderul comunitatii de romi din Poiana, un om cu sufletmare care a inteles ca invatatura este singurul mod de integrare a persoanelor de etnie roma si s-aimplicat activ si sustinut in sprijinirea cursantilor si a usura accesul acestora in comunitate.La finalul cursului, cursantii vor sustine un examen atat la partea teoretica cat si la cea practica sivor obtine o diploma de calificare in meseria de lucrator social acreditata de CNFPA si care le vada o sansa in plus sa se poata integra in munca. Echipa CISPER NV in cadrul proiectului ,,Crearea şi funcţionarea structurilor deasistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele deetnie romă” – ID 62509, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul OperaţionalSectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 va sprijini cursantii in gasirea unui loc demunca. Cel de-al doilea curs de formare profesionala este cel de cameraman/fotoreporter, incadrul aceluias proiect si este destinat tot tinerilor romi, fara loc de munca. Acest curs este uncurs de formare profesionala de nivelul 3 si se desfasoara pe parcursul a 9,5 luni in CampiaTurzii.Grupa de cursanti este formata la fel ca si la celalalt curs desfasurat de CISPER NV de 22de tineri de etnie roma, fara loc de munca. La acest curs cursantii vor invata atat tehnici decomunicare cat si notiuni si tehnici de fotografie si video. Cursantii sunt entuziasmati si dornicisa invete aceste tehnici specific de lucru,, fiind pasionati de aceste doua domenii si anumefotografie si filmare video. Acest curs este format atat din partea teoretica care este predate de doi formatori,profesionisti din media, cat si din partea practica, unde cursantii se vor familiariza cu aparateletehnice si munca intr-un post de televiziune. Cei 22 de cursanti isi desfasoara practica la postullocal de televiziune din Turda, ONE TV. Atat in stagiul practic cat si teoretic cursantii suntindrumati de catre formatorii care predau la curs si sustinuti de catre echipa CISPER NV.
  4. 4. "INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa munciiTitlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanelede etnie romăNr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509__________________________________________________________________________________________________________________ In cadrul cursului de cameraman/fotoreporter cursantii vor executa fotografiiprofesioniste , indrumati de catre formatori, iar aceste fotografii ale cursantilor vor fi adunateintr-o expozitie de fotografie si expuse publicului larg spre a fi vizualizate si admirate. La finalulcursului , cursantii fiind pasionati de acest domeniu de cameraman/ fotoreporter, doresc sa isideschida o firma de filmari video evenimente pentru a pune in practica notiunile invatate la curssi de a se integra pe piata muncii. Cursantii de la ambele cursuri de formare profesionala sunt sprijiniti si sustinuti de catreechipa CISPER NV in cadrul proiectului,, Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axatepe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” –ID 62509, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Aceste cursuri desfasurate in cadrul proiectului reprezinta o modalitate de promovare sisustinere a tinerilor romi in eforturile lor de a se integra in mod corespunzator pe piata fortei demunca si in societate.Informaţii suplimentare:CISPER NORD-VESTDascalu Ana-Maria-Responsabil formare Pavel DoghiTelefon: 0736 350595 preș. Amare Prhala, dir. CISPER N-VWeb: amarephrala.blogspot.com E-mail: paveldoghi@yahoo.comE-mail: amarephrala@clicknet.ro

×