Successfully reported this slideshow.

Ze života bl. Jakuba Alberiona

0

Share

Upcoming SlideShare
TFJ úvod
TFJ úvod
Loading in …3
×
1 of 15
1 of 15

Ze života bl. Jakuba Alberiona

0

Share

Download to read offline

Náš zakladatel Jakub Alberione se narodil v severoitalském Piemontu 4. dubna 1884. Ve svých šestnácti letech, krátce po vstupu do semináře v Albě, zažil nezapomenutelnou noc, jež dala směr celému jeho dalšímu životu. Byla to noc rozdělující dvě století (devatenácté a dvacáté). Mladý Jakub ji strávil dlouhou, čtyřhodinovou adorací Nejsvětější Svátosti. Jak sám vypravuje: "Ze svaté hostie vycházelo zvláštní světlo - hlubší pochopení Ježíšova pozvání: ,Pojďte ke mně všichni…' Cítil jsem se hluboce povinen vykonat něco pro Pána a pro lidi nového století, ve kterém budu žít." Tato touha postupně získala konkrétní podobu: být apoštolem dnešní doby, hlásat evangelium prostřednictvím tisku a později i rozhlasu, televize a všech nejmodernějších a nejúčinnějších sdělovacích prostředků.

www.paulinky.cz

Náš zakladatel Jakub Alberione se narodil v severoitalském Piemontu 4. dubna 1884. Ve svých šestnácti letech, krátce po vstupu do semináře v Albě, zažil nezapomenutelnou noc, jež dala směr celému jeho dalšímu životu. Byla to noc rozdělující dvě století (devatenácté a dvacáté). Mladý Jakub ji strávil dlouhou, čtyřhodinovou adorací Nejsvětější Svátosti. Jak sám vypravuje: "Ze svaté hostie vycházelo zvláštní světlo - hlubší pochopení Ježíšova pozvání: ,Pojďte ke mně všichni…' Cítil jsem se hluboce povinen vykonat něco pro Pána a pro lidi nového století, ve kterém budu žít." Tato touha postupně získala konkrétní podobu: být apoštolem dnešní doby, hlásat evangelium prostřednictvím tisku a později i rozhlasu, televize a všech nejmodernějších a nejúčinnějších sdělovacích prostředků.

www.paulinky.cz

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Ze života bl. Jakuba Alberiona

 1. 1. Blahoslavený Jakub Alberione<br />Zakladatel<br />Paulínskérodiny<br />
 2. 2. A přišel<br />člověk...<br />Jeho příběh začal zde,<br />v San Lorenzo di Fossano<br />na severu Itálie, 4. dubna 1884.<br />„Děkuje Pánu, že pochází <br />z hluboce křesťanské, <br />velmi pracovité <br />zemědělské rodiny.“<br />
 3. 3. Noc světla<br />Zvláštní poslání<br />Alba, 31. prosince 1900 <br />Neodolatelné vnitřní světlo <br />ze svaté hostie <br />osvítilo mladého Alberiona. <br />„Hlouběji pochopil <br />Ježíšovo pozvání: <br />‚Pojďte ke mně všichni.‘ <br />Cítil se zavázán učinit něco víc <br />pro Pána a lidi nového století.“<br />
 4. 4. Boží ruka<br />nade mnou…<br />„Vůle Páně se naplnila<br />bez ohledu na ubohost toho,<br />kdo se stal nástrojem.“<br />„Byla to léta, kdy jedině<br />víra a láska k Bohu<br /> podpíraly první syny svatého Pavla…“<br />
 5. 5. Budete-li mít víru…<br />„Zvedněte oči, podívejte se na vysoký strom, jehož vrcholek není vidět:<br />to je náš dům – obrovský strom – a vy jste jen jeho kořeny.“<br />„Když v mysli bloudil budoucností, <br />zdálo se mu, že v nadcházejícím století <br />budou velkorysé duše <br />cítit to samé, co cítí on.“<br />
 6. 6. Začínat<br />„Mohu všechny ujistit, že všechno bylo vždycky a jediněučiněno ve světle svatostánku a v poslušnosti.“<br />od jesliček…<br />„Hle, <br />poloslepý, <br />kteréhovedou… <br />Bůh je světlo.“<br />„Náš život vždy začíná <br />v Ježíši Kristu <br />a jako Ježíš Kristus <br />– v jeslích.“<br />
 7. 7. V<br />y jste sůl…<br />vy jste světlo…<br />vy jste město na hoře…<br />„Nezáleží na tom, <br />který nástroj se použije. <br />Záleží na tom, zda existují vroucí srdce, <br />která touží vylít veškerou svoji plnost do srdce lidí.“<br />Naší farností je svět<br />„Stroj, <br />mikrofon, obrazovka, <br />to je náš ambon. <br />Tiskárna, produkční místnost,<br />promítací sál, <br />to je náš kostel.“<br />
 8. 8. „Milovat všechny, <br />myslet na všechny, jednat v duchu evangelia,<br />jež je univerzální a milosrdné. <br />‚Pojďte ke mně všichni.‘ <br />Takový je duch svatého apoštola Pavla, neustále obrácený k národům světa, <br />které ještě nespatřily světlo Ježíše.“<br />
 9. 9. „K jakému cíli, <br />kam kráčí toto lidstvo, <br />které se neustále <br />obnovuje<br />na tváři země? <br />Lidstvo je jako <br />veliká řeka,<br />jež se vlévá do věčnosti.“<br />Bude spaseno?<br />Jeho velký <br />otazník<br />„Tomuto ubohému pyšnému světu nelze dát jiné bohatství než je Ježíš Kristus.“<br />
 10. 10. „Nemyslete jen: žiji s Kristem, <br />ale ať je on hercemi režisérem. <br />Kdy jsme apoštoly? <br />Kdyžžijeme z Ježíše Krista, <br />když můžeme říci: <br />Žije ve mně Kristus, <br />pak vyzařujeme Ježíše Krista.“<br />Jeho ustavičná<br />modlitba<br />„Zbuduj ve mně sám sebe, chci tě nechat učinit všechno, co chceš… <br />Přetvoř mne… <br />Dokud nenabudu<br />podoby Kristovy.“ <br />
 11. 11. Jeho hranice:<br />„Mít srdce <br />širší <br />než moře <br />i oceány.“<br />hranice světa<br />„Kdo má moudrost, kdo má duševní schopnosti, <br />kdo má sílu vůle, kdo má štědré srdce, <br />kdo má ducha oběti, kdo touží po svatosti, <br />kdo žízní po duších, ať přijde s důvěrou. <br />Ve vydavatelském apoštolátu se možná vyčerpá, <br />ale stále před sebou uvidí, <br />jak se cesta prodlužuje, rozšiřuje a nabývá na kráse.“<br />
 12. 12. Apoštolát<br />„Jsme zrozeni<br />ze Slova, <br />pro Slovo <br />a ve Slově.“<br />Slova<br />„Proto se musíme postarat o to, <br />aby všechny naše knihy, <br />nahrávky, vysílání, desky… <br />byly jen promítnutím, <br />ozvěnou Boží knihy, zvláště evangelia.“<br />
 13. 13. Hledět kupředu<br />Tak jako sv. Pavel tak také Don Alberione<br />neustále hledíkupředu:<br />k budoucnosti, k nějakému cíli,<br />který není nikdy zcela dosažitelný.<br />ve stopách svatého Pavla<br />
 14. 14. Paulínská rodina<br />Učednice<br />Božského<br />Mistra<br />Sestry <br />Ježíše <br />Dobrého <br />Pastýře<br />Sestry Marie, <br />Královny apoštolů <br />Společnost <br />svatého Pavla<br />Dcerysvatého Pavla<br />Paulínští<br />spolupracovníci<br />Institut <br />Ježíše-kněze<br />Institut Zvěstování Páně<br />Institut<br />svatého<br />archanděla<br /> Gabriela<br />Institut<br />Svaté<br />rodiny<br />Deset hlasů svědčících o Ježíši Kristu, Cestě, Pravdě a Životě <br />„Paulínská rodina <br />odráží církev <br />ve svých údech, ve své činnosti, <br />apoštolátu a poslání.“<br />
 15. 15. „Každý z vás je zlaté vlákno. <br />Necháte-li se všichni sjednotit, <br />stane se z vás mohutné zlaté lano, <br />které vás bude vázatk Pánu <br />a k sobě navzájem,a dokážete<br /> vykonat velké věci.<br /> Mějte na paměti, <br />že jste z různých národů: <br />pro paulína neexistují různé rasy, <br />ale jedině duše stvořené pro nebe <br />a vykoupené Ježíšovou krví. <br />Církev kráčí a šíří se ve světě. <br />Budeme-li ji <br />doprovázet na cestě, <br />budeme vždy nadšení, <br />živí a aktivní.“<br />(všechny myšlenky byly od bl. Jakuba Alberione,z pokory často o sobě psal ve 3. osobě)<br />

×