Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ze života bl. Jakuba Alberiona

1,726 views

Published on

Náš zakladatel Jakub Alberione se narodil v severoitalském Piemontu 4. dubna 1884. Ve svých šestnácti letech, krátce po vstupu do semináře v Albě, zažil nezapomenutelnou noc, jež dala směr celému jeho dalšímu životu. Byla to noc rozdělující dvě století (devatenácté a dvacáté). Mladý Jakub ji strávil dlouhou, čtyřhodinovou adorací Nejsvětější Svátosti. Jak sám vypravuje: "Ze svaté hostie vycházelo zvláštní světlo - hlubší pochopení Ježíšova pozvání: ,Pojďte ke mně všichni…' Cítil jsem se hluboce povinen vykonat něco pro Pána a pro lidi nového století, ve kterém budu žít." Tato touha postupně získala konkrétní podobu: být apoštolem dnešní doby, hlásat evangelium prostřednictvím tisku a později i rozhlasu, televize a všech nejmodernějších a nejúčinnějších sdělovacích prostředků.

www.paulinky.cz

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ze života bl. Jakuba Alberiona

 1. 1. Blahoslavený Jakub Alberione<br />Zakladatel<br />Paulínskérodiny<br />
 2. 2. A přišel<br />člověk...<br />Jeho příběh začal zde,<br />v San Lorenzo di Fossano<br />na severu Itálie, 4. dubna 1884.<br />„Děkuje Pánu, že pochází <br />z hluboce křesťanské, <br />velmi pracovité <br />zemědělské rodiny.“<br />
 3. 3. Noc světla<br />Zvláštní poslání<br />Alba, 31. prosince 1900 <br />Neodolatelné vnitřní světlo <br />ze svaté hostie <br />osvítilo mladého Alberiona. <br />„Hlouběji pochopil <br />Ježíšovo pozvání: <br />‚Pojďte ke mně všichni.‘ <br />Cítil se zavázán učinit něco víc <br />pro Pána a lidi nového století.“<br />
 4. 4. Boží ruka<br />nade mnou…<br />„Vůle Páně se naplnila<br />bez ohledu na ubohost toho,<br />kdo se stal nástrojem.“<br />„Byla to léta, kdy jedině<br />víra a láska k Bohu<br /> podpíraly první syny svatého Pavla…“<br />
 5. 5. Budete-li mít víru…<br />„Zvedněte oči, podívejte se na vysoký strom, jehož vrcholek není vidět:<br />to je náš dům – obrovský strom – a vy jste jen jeho kořeny.“<br />„Když v mysli bloudil budoucností, <br />zdálo se mu, že v nadcházejícím století <br />budou velkorysé duše <br />cítit to samé, co cítí on.“<br />
 6. 6. Začínat<br />„Mohu všechny ujistit, že všechno bylo vždycky a jediněučiněno ve světle svatostánku a v poslušnosti.“<br />od jesliček…<br />„Hle, <br />poloslepý, <br />kteréhovedou… <br />Bůh je světlo.“<br />„Náš život vždy začíná <br />v Ježíši Kristu <br />a jako Ježíš Kristus <br />– v jeslích.“<br />
 7. 7. V<br />y jste sůl…<br />vy jste světlo…<br />vy jste město na hoře…<br />„Nezáleží na tom, <br />který nástroj se použije. <br />Záleží na tom, zda existují vroucí srdce, <br />která touží vylít veškerou svoji plnost do srdce lidí.“<br />Naší farností je svět<br />„Stroj, <br />mikrofon, obrazovka, <br />to je náš ambon. <br />Tiskárna, produkční místnost,<br />promítací sál, <br />to je náš kostel.“<br />
 8. 8. „Milovat všechny, <br />myslet na všechny, jednat v duchu evangelia,<br />jež je univerzální a milosrdné. <br />‚Pojďte ke mně všichni.‘ <br />Takový je duch svatého apoštola Pavla, neustále obrácený k národům světa, <br />které ještě nespatřily světlo Ježíše.“<br />
 9. 9. „K jakému cíli, <br />kam kráčí toto lidstvo, <br />které se neustále <br />obnovuje<br />na tváři země? <br />Lidstvo je jako <br />veliká řeka,<br />jež se vlévá do věčnosti.“<br />Bude spaseno?<br />Jeho velký <br />otazník<br />„Tomuto ubohému pyšnému světu nelze dát jiné bohatství než je Ježíš Kristus.“<br />
 10. 10. „Nemyslete jen: žiji s Kristem, <br />ale ať je on hercemi režisérem. <br />Kdy jsme apoštoly? <br />Kdyžžijeme z Ježíše Krista, <br />když můžeme říci: <br />Žije ve mně Kristus, <br />pak vyzařujeme Ježíše Krista.“<br />Jeho ustavičná<br />modlitba<br />„Zbuduj ve mně sám sebe, chci tě nechat učinit všechno, co chceš… <br />Přetvoř mne… <br />Dokud nenabudu<br />podoby Kristovy.“ <br />
 11. 11. Jeho hranice:<br />„Mít srdce <br />širší <br />než moře <br />i oceány.“<br />hranice světa<br />„Kdo má moudrost, kdo má duševní schopnosti, <br />kdo má sílu vůle, kdo má štědré srdce, <br />kdo má ducha oběti, kdo touží po svatosti, <br />kdo žízní po duších, ať přijde s důvěrou. <br />Ve vydavatelském apoštolátu se možná vyčerpá, <br />ale stále před sebou uvidí, <br />jak se cesta prodlužuje, rozšiřuje a nabývá na kráse.“<br />
 12. 12. Apoštolát<br />„Jsme zrozeni<br />ze Slova, <br />pro Slovo <br />a ve Slově.“<br />Slova<br />„Proto se musíme postarat o to, <br />aby všechny naše knihy, <br />nahrávky, vysílání, desky… <br />byly jen promítnutím, <br />ozvěnou Boží knihy, zvláště evangelia.“<br />
 13. 13. Hledět kupředu<br />Tak jako sv. Pavel tak také Don Alberione<br />neustále hledíkupředu:<br />k budoucnosti, k nějakému cíli,<br />který není nikdy zcela dosažitelný.<br />ve stopách svatého Pavla<br />
 14. 14. Paulínská rodina<br />Učednice<br />Božského<br />Mistra<br />Sestry <br />Ježíše <br />Dobrého <br />Pastýře<br />Sestry Marie, <br />Královny apoštolů <br />Společnost <br />svatého Pavla<br />Dcerysvatého Pavla<br />Paulínští<br />spolupracovníci<br />Institut <br />Ježíše-kněze<br />Institut Zvěstování Páně<br />Institut<br />svatého<br />archanděla<br /> Gabriela<br />Institut<br />Svaté<br />rodiny<br />Deset hlasů svědčících o Ježíši Kristu, Cestě, Pravdě a Životě <br />„Paulínská rodina <br />odráží církev <br />ve svých údech, ve své činnosti, <br />apoštolátu a poslání.“<br />
 15. 15. „Každý z vás je zlaté vlákno. <br />Necháte-li se všichni sjednotit, <br />stane se z vás mohutné zlaté lano, <br />které vás bude vázatk Pánu <br />a k sobě navzájem,a dokážete<br /> vykonat velké věci.<br /> Mějte na paměti, <br />že jste z různých národů: <br />pro paulína neexistují různé rasy, <br />ale jedině duše stvořené pro nebe <br />a vykoupené Ježíšovou krví. <br />Církev kráčí a šíří se ve světě. <br />Budeme-li ji <br />doprovázet na cestě, <br />budeme vždy nadšení, <br />živí a aktivní.“<br />(všechny myšlenky byly od bl. Jakuba Alberione,z pokory často o sobě psal ve 3. osobě)<br />

×