Úvodní ppt k přednášce pro katechety na Velehradě

702 views

Published on

Ve dnech 26. – 29. 10. 2011 proběhl VIII. celostátní kongres katechetů. Katechetický kongres se konal v letošním roce na Velehradě a zúčastnilo se ho kolem 220 lidí. Kongres se v letošním roce věnoval tématu "Křesťanská iniciace". Účastníci měli možnost vyslechnout během kongresu celkem osm přednášek, které byly k tématu zaměřeny. Do bloku večerních seminářů se zapojily i paulínky.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Úvodní ppt k přednášce pro katechety na Velehradě

 1. 1. NAKLADATELSTVÍ A KNIHKUPECTVÍ
 2. 2. Vy jste sůl… „ Nezále ž í na tom, který nástroj se pou ž ije. Zále ž í na tom, zda existují vroucí srdce, která tou ž í vylít veškerou svoji plnost do srdce lidí.“ „ Stroj, mikrofon, obrazovka, to je náš ambon. Tiskárna, produk č ní místnost, promítací sál, to je náš kostel.“ Naší farností je sv ě t Vy jste světlo… Vy jste mě sto na ho ř e …
 3. 3. Nebeský Otče, ty jsi světlo a život, otevři naše oči a srdce, abychom lépe chápali a milovali tvé Slovo. Sešli nám svého Ducha svatého, abychom rádi přijímali tvou pravdu. Mistře Ježíši , který jsi Cesta, Pravda a Život, žij v nás a skrze nás i tam, kde žijeme svůj každodenní život. Sláva Otci… Amen.
 4. 4. <ul><li>Ježíš Pravda = učení církve ; </li></ul><ul><li>Ježíš Cesta = vzor svatosti a života, jenž vede k Otci </li></ul><ul><li>Ježíš Život = božský život ve svátostech a liturgii </li></ul>Ježíš Kristus je pravda k věření . Ježíš Kristus je cesta k následování . Ježíš Kristus je život k žití.
 5. 6. <ul><li>Dávat poznat Slovo Boží a učení církve (biblická linie, magisterium) </li></ul><ul><li>Podporovat život víry a modlitby (spiritualita, pastorace, katecheze) </li></ul><ul><li>Přispívat k celistvému rozvoji člověka (formace, psychologie, rodinná tematika) </li></ul><ul><li>Pozn: l idská zralost a na ní stavěná křesťanská zralost a tedy osobní vztah s živým Bohem, který se zakládá i na znalosti Písma jako znalosti Krista. </li></ul>
 6. 7. VERBUM IN ECCLESIA čl. 72 : přání, aby se rozvinulo „nové období větší lásky k Písmu svatému u všech členů Božího lidu, aby se tak rozjímavou a zároveň věřící četbou prohloubil vztah k samotné Ježíšově osobě.“ Čl. 74.  Důležitým prvkem pastoračního oživení církve, v níž lze moudře odhalovat centrální místo Božího Slova, je katecheze, která ve svých odlišných formách a fázích vždycky musí doprovázet Boží lid. Setkání s učedníky z Emauz ( Lk  24,13-35) s Ježíšem, jak je popisuje evangelista Lukáš, představuje v jistém smyslu vzor katecheze, jejímž jádrem je „výklad Písma“, který je s to podat jedině Kristus (srov.  Lk  24,27), který ukazuje jejich naplnění v sobě samém.  … katecheze „musí čerpat a být prostoupena biblickým a evangelním myšlením, duchem a postojem prostřednictvím neustálého kontaktu se samotnými texty“… Katechetická činnost v sobě vždycky zahrnuje užívání Písma ve víře a tradici církve, aby tak ona slova byla vnímána jako živá stejně jako je živý Kristus tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v jeho jménu (srov.  Mt  18,20). Musí životným způsobem podávat dějiny spásy a obsahy víry církve, aby každý věřící poznal v těchto dějinách také svoje vlastní osudy. 
 7. 8. WWW.PAULINKY.CZ <ul><li>Knihkupectví on-line </li></ul><ul><li>Web sv. Pavla </li></ul><ul><li>Web Teologie těla </li></ul><ul><li>Inspirace: slovíčko, adorace a lectio ke stažení, </li></ul><ul><li>Projekt Bible24 </li></ul><ul><li>E-neděle </li></ul><ul><li>You Tube </li></ul><ul><li>Facebook, twitter, Issuu.com, </li></ul><ul><li>e-book + mobilní aplikace </li></ul>
 8. 9. E-NEDĚLE s EVANGELIEM ON-LIFE
 9. 10. Modlitba na přímluvu sv. Pavla Svatý Pavle, apoštole plný horlivosti a mučedníku pro lásku Kristovu, vypros nám hlubokou víru, nezlomnou naději a planoucí lásku k Pánu, abychom mohli spolu s tebou říci: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ Pomoz nám stát se apoštoly, kteří věrně slouží tvé církvi, a svědky tvé pravdy a krásy uprostřed temnot naší doby. S tebou chválíme Boha našeho Otce: „Jemu buď sláva, v Církvi a v Kristu na věky věků”. Amen.
 10. 11. Děkujeme za pozornost.

×