Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteisöllisen median palvelut opetuksessa 7.11.2011

1,763 views

Published on

Yhteisöllisen median palvelut opetuksessa 7.11.2011 Konneveden lukio

Published in: Education
 • Be the first to comment

Yhteisöllisen median palvelut opetuksessa 7.11.2011

 1. 1. Yhteisöllisen median palvelut opetuksessa Pauliina Mäkelä Konneveden lukio 7.11.20111 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. Esittelyssä • @PauliinaMakela verkossa • kolmen pojan äiti, aktiivinen verkostoituja, tiedon välittäjä • järjesti kongresseja 1996-1999, asiantuntijatehtävissä Nokia Networks/Nokia Siemens Networks 1999-2010 • hanketyö nettikätilönä AVO-hankkeessa Sometu- osahankkeessa, työnantajana Otavan Opisto 06/2010- • hanketyö projektisuunnittelijana AVO-hankkeessa AVO- koordinaatiossa, työnantajana Suomen eOppimiskeskus 09/2011- • koulutusyritys Kinda Oy 07/2010- • sosiaalisen median opintoja Otavan Opistolla 09/2010- ja opettajasta oppimisen valmentajaksi InnoOmniassa 01/2011-2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Koulutuspäivän sisältö •Meillä on maanantai-iltapäivä (klo 12-16) aikaa yhdessä tutustua ja kokeilla sekä keskustella uusista opetuksen mahdollisuuksista •Jaetaan kokemuksia opetuskäytön tueksi •Tämä yhteinen aika olkoon alkusysäys yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden ajattelutavan omaksumiselle3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Lähdetään yhdessäoppimismatkalle! Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. AvainsanastoWordle.net -työkalulla sanapilvi kirjastaEsa Saarinen, Kirsti Lonka: Muodonmuutos - avauksia henkiseen kasvuun5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Yksilön oppimispolku • Jokainen oppii omaan tahtiinsa omalla kokeilevalla oppimispolullaan6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Yksilön oppimispolku •Yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden ajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen •Vanhasta pois oppiminen •Työn ohessa oppiminen, muun tekemisen ohessa ja välissä, pieninä annoksina hetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa keskustellen ja ihmetellen •Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Elinikäinen oppiminen •Onko oppimisen tiellä esteitä? •Uskomuksia, ennakkoluuloja tai pelkoja? •Onko ympäristö oppimista tukevaa?8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Oppiminen ...on virrassa kuljemista.9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Oppiminen ..on eri näkökulmien ymmärtämistä. •Pelot pois •Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan! •Kirjasuositus: Jill Bolte Taylor/Elämäni oivallus. Kuinka toivuin aivohalvauksesta10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Sukupolvelta toiselle11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Sukupolvelta toiselle12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Yhteisöllinen media • Muuttaa käsityksemme ajasta, tilasta, työskentelytavoista ja -menetelmistä • Lähityö, etäosallistuminen • Läsnäolo fyysisesti, verkossa virtuaalisesti • Mahdollistaa globaalit tiimit • Henkilökohtainen oppimisympäristö • Tiedon jakaminen, sisällön tuottaminen • Verkostoituminen13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Yhteisöllinen media mahdollistaa työskentelyn yhdessä14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Aito voimavara ihmisissä • Teknisissä välineissä sivuoivallukset jäävät talteen, tallenna tekstinä, äänenä, kuvina, videona • Hiljainen tieto – Vaikeasti jaettava henkilökohtainen tieto tai taito – Menetetään henkilön siirryttyä muualle työtehtävää tai työpaikkaa vaihdettaessa – Tuodaan esille, syntyy arvostusta ja tieto nähdään aidosti voimavarana – Henkilöllä, johon viitataan usein sanomalla “Kysy siltä!” • Epäonnistumiset merkittäviä tietolähteitä; moka on lahja! Niistäkin saatu kokemus kannattaa dokumentoida hyötykäyttöön15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Uudet ammatit16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. Heimoni, parveni17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Kinda Oy • Heinäkuussa 2010 perustettu, nimi joukkoälytyksellä/sorsastamalla Facebookin ja Twitterin kautta • 10 asiakasyhteydenotosta tulee 4 sähköpostin/puhelinsoiton, 2 Facebookin, 1 Twitterin, 1 SlideSharen, 1 Prezin ja 1 LinkedInin kautta2618 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Mennään yhdessä tutustumaan •Yhteisöllisen median – verkostoihin, – välineisiin, – yhteisöihin ja – vinkkeihin!19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Verkostot •Sometu Ning •Vinkkiverkko Ning •LeMill20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. Ning http://www.ning.com/ • Etusivu • Oma sivusi • Jäsenet • Valokuvat • Videot • Foorumi • Tapahtumat • Ryhmät • Blogit • Viestit • Statusviestit • Kaverit21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. Sometu-verkosto http://www.sometu.fi/22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. Vinkkiverkko http://vinkkiverkko.ning.com/23 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. LeMill http://lemill.net/ •Learning Mill - web-yhteisö avointen oppiresurssien löytämiseen, tekemiseen ja jakamiseen24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Välineet • EtherPad • Facebook • Delicious, Diigo • Prezi • Blogit • Googlen palvelut • Wikit • SlideShare • HeiaHeia • mobiilisovellukset25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. Etherpad http://muistio.tieke.fi/26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. Yhteisöpalvelu Facebook • yli 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää • perustettu helmikuussa 2004 • yli kaksi miljardia statuspäivitystä peukutetaan ja kommentoidaan päivässä • yli 250 miljoonaa valokuvaa ladataan Facebookiin päivässä • http://www.facebook.com/press/info.php?statistics27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. Facebook-profiilit • Facebookin käyttöehdot, http://www.facebook.com/terms.php • Henkilökohtainen profiili – Yksityishenkilöiden käyttöön tarkoitettu – Oikeilla omilla ajanmukaisilla tiedoilla täytetty – 13v. täyttänyt henkilö – Jokainen ystävä pitää hyväksyä erikseen • Julkinen profiili – Paikallinen yritys tai paikka – Yritys, organisaatio tai instituutio – Brändi tai tuote – Artisti, bändi tai julkinen henkilö – Viihde (esim. lehti, tv-ohjelma, kirja, elokuva) – Aate tai keskustelunaihe – Kuka vaan voi tykätä julkisesta profiilista28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Facebook • Ystävät • Mustiinpanot • Profiilit • Chat • Sivut • Statusviestit - mitä mielessä? • Ryhmät • Asetukset • Yhteisösivut tilille, • Pelit yksityisyydelle • Tapahtumat ja sovelluksille • Yksityisviestit • Pyynnöt • Valokuvat • Kutsut • Videot • Haku108 29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. Facebookissa sivun luominen •http://www.facebook.com/pages/create.php •http://www.facebook.com/username/30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 31. 31. Facebookissa eri rooleissa31 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 32. 32. Facebook-sivut •Löydä Facebook-sivut, http:// www.facebook.com/pages/browser.php32 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 33. 33. Facebookin henkilökohtainen profiili http://www.facebook.com/pauliina.makela/33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 34. 34. Facebookin julkinen profiili http://www.facebook.com/pauliinamakelafan/34 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 35. 35. Facebookin henkilökohtainen profiili Sometulle hallinnointiin http://www.facebook.com/SometuVerkosto35 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 36. 36. Facebook-sivu yritykselle http://www.facebook.com/KindaOy36 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 37. 37. Facebook-sivu Sometulle37 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 38. 38. Facebook-sivu - Oppijat oppimisen ilon ja vapauden asialla38 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 39. 39. Facebook-sivu Sometu- kesätapahtumalle Qelluntai39 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 40. 40. Nettiajan kansalaisyhteiskunta •http://www.mahdollista.fi/ •http://www.facebook.com/ kansalaisyhteiskunta40 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 41. 41. Facebook-tapahtuma41 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 42. 42. Opettajan tekijänoikeusopas http://www.facebook.com/opettajantekijanoikeus42 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 43. 43. Opettajan tekijänoikeusopas http://www.opettajantekijanoikeus.fi/43 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 44. 44. Vinkkejä Facebookin käyttöön •Facebookin tukikeskus – http://www.facebook.com/help/ •Luo ystävälistoja tallentaaksesi tiedon, mistä tunnette sekä hallitaksesi yksityisyyttäsi •Yksityisasetukset kuntoon – http://www.facebook.com/settings/?tab=privacy •Vinkkinä: @ -merkillä täggäys ja linkin voi poistaa statuspäivityksestä, kun Facebook on hakenut sisällön statuspäivityksen alle44 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 45. 45. Facebook-sivu / Voionmaan lukio •http://www.facebook.com/Voionmaa •1265 jäsentä45 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 46. 46. Facebook-sivu / Konneveden lukio • http://www.facebook.com/pages/Konneveden-lukio/ 17493806588299146 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 47. 47. Facebook-ryhmä / Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education •http://www.facebook.com/group.php? gid=237930856866 •1629 jäsentä47 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 48. 48. Sosiaaliset kirjanmerkit •Delicious, http://delicious.com/ •Profiili •Tagit •Henkilöt •Jakaminen •Verkosto •Fanit •Diigo, http://www.diigo.com/48 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 49. 49. Prezi •Työkalu uudenlaiseen esitystapaan, http:// prezi.com/49 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 50. 50. Blogit •Blogialustoja on monenlaisia, esim. – Blogger http://www.blogger.com/ – Posterous http://www.posterous.com/ – Tumblr http://www.tumblr.com/ – WordPress http://wordpress.com/ •WordPressin oma ohjeistus bloggaamiseen http:// learn.wordpress.com/ •WordPressin oma blogi http://en.blog.wordpress.com/50 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 51. 51. Blogin käyttömahdollisuudet • Helposti päivittyvät verkkosivut • Materiaalin kerääminen • Keskustelu- ja palautekanava • Edistää vuorovaikutusta, ideointia ja yhteisöllisyyttä • Osallistujien julkinen yhteistyöalusta • Opiskelijat voivat kirjoittaa omia blogeja osana opiskelua51 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 52. 52. Googlen palvelut52 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 53. 53. Google-tili53 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 54. 54. GoogleDocs https://docs.google.com/ •kansio •asiakirja •laskenta- taulukko •esitys •piirustus • yhteisöllinen kirjoittaminen ja sisällöntuotanto • projektisuunnitelmat, muistiot, raportit, koulutusmateriaalit, tietokannat, lomakkeet jne.54 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 55. 55. Case Saattaen vaihto https://docs.google.com/ •Esimerkki hanketyön perehdytyksestä ja saattaen vaihdosta Google docsin avulla55 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 56. 56. Wikit •verkostosivut; sisällön muokkaus helppoa •Wikipedia •Wikikirjasto •Wikiopisto •Confluence •Wikispaces •TWiki •Purot-wiki56 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 57. 57. Wikispaces wiki57 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 58. 58. Sometu wiki58 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 59. 59. Vinkkiverkko wiki59 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 60. 60. Purot.net wiki60 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 61. 61. Lukiosome purot.net wiki http://lukiosome.purot.net/ •61 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 62. 62. Sosiaalinenmedia.org wiki62 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 63. 63. SlideShare http://www.slideshare.net/ •esitysmateriaalien jakaminen, verkostoituminen ja oppiminen63 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 64. 64. Yhteisöllinen media innostaa http://www.heiaheia.com/ •HeiaHeia - sosiaalinen tapa pitää kirjaa omasta liikkumisestaan •Helppo tapa pitää treenipäiväkirjaa •Positiivinen yhteisöpaine saa liikkumaan enemmän •Suomalainen verkkopalvelu64 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 65. 65. Mobiilielämä65 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 66. 66. Sleep Cycle -mobiilisovellus herättää ja tallentaa unikäyrää66 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 67. 67. Mobiilisovellukset 1/267 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 68. 68. Mobiilisovellukset 2/268 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 69. 69. Verkossa voin •oppia uutta, omaksua uusia toimintatapoja, olla luova, opettaa muita •olla ajankohtaisten asioiden äärellä, olla tavoitettavissa •kerätä ideoita, innostua ja innostaa69 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 70. 70. Verkossa voin •hoitaa sisäistä ja ulkoista viestintää tehokkaasti •käynnistää keskusteluita •käydä vuoropuhelua yhteistyökumppaneiden kanssa, ryhmäytyä ja verkostoitua70 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 71. 71. Verkossa voin •jakaa asiantuntijuutta •lisätä avoimuutta ja hyvinvointia •työskennellä tiimin kanssa tehokkaammin, tehdä yhteistyötä, pitää yllä yhteyksiä muihin •vähentää kuluja ja byrokratiaa, organisoida tehokkaammin71 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 72. 72. Verkossa voin •lisätä kansalaisvaikuttamista, uudistaa yhteiskunnallista osallistumista •tavoittaa kohderyhmät markkinoinnissa •muuttaa maailmaa72 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 73. 73. Työskentelytapamuutokset •Sähköpostista pikaviestimiin •Wikit intranetin tukena ja tallennuspaikkana •Blogit keskustelun herättäjinä •Verkkokokoukset verkkoprosessin tukena73 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 74. 74. Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto •Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski järjestön toiminnan jatkuvuudelle •Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa järjestön omaisuutta •Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä74 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 75. 75. Jaettu asiantuntijuus •Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä •Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi75 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 76. 76. Jaettu asiantuntijuus • Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi • Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana • Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään76 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 77. 77. Jaettu asiantuntijuus •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita •Sekä työskentely- että oppimistilanne77 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 78. 78. Jaettu asiantuntijuus •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen työssä78 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 79. 79. Oletko katselija tai passiivinen?79 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 80. 80. Vai oletko aktiivisesti mukana?80 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 81. 81. Erotutko joukosta?81 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 82. 82. Kiltteys •Jalansijan yhteisöllisessä mediassa mahdollistat olemalla helposti lähestyttävä, ystävällinen, joustava, toiset huomioon ottava, utelias, kohtelias, lempeä, armelias, antelias ja suvaitsevainen82 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 83. 83. Tietoturvariskit83 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 84. 84. Vältä riskit 1/2 • Suojaa yksityisyytesi oikeilla asetuksilla ja mieti avoimuuttasi • Huomio tekijänoikeusasiat • Pidä mielessä tietoturva-asiat sekä verkkoviestinnän nettiketti • Vahvan salasanan luominen sekä salasanan vaihtaminen riittävän usein • Toimi yhteneväisellä tyylillä viestiessäsi • Julkisen profiilin kautta toimiminen • Jätä vieraat, hämäräperäiset linkit napsauttamatta84 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 85. 85. Vältä riskit 2/2 • Huolehdi tietokoneesi käyttöjärjestelmäpäivitykset ja työvälineohjelmistot ajan tasalle, tarvittavat palomuuri- ja haittaohjelmien torjuntaohjelmistot käyttöön ja automaattisesti päivittyviksi • Jätä tietokoneen luokse meneminen, kun olet tunnekuohun vallassa, älä provosoidu • Jos epäilet, että olet joutunut huijatuksi tai muun hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi pyytää apua. Älä jätä tekemättä asiasta rikosilmoitusta, vaikka taloudellinen menetys saattaa osaltasi jäädä vaatimattomaksi • Tarkista maineesi hakukoneiden avulla • Jos et pidä hakutuloksista, vahvista verkkonäkyvyyttäsi85 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 86. 86. Tutkaile •Tutustu oman alasi tilanteeseen •Vertaile muiden toimijoiden yhteisöllisen median läsnäoloa ja toimintatapoja •Pidä mielessä tietoturva-asiat, tekijänoikeusasiat sekä verkkoviestinnän nettiketti86 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 87. 87. Oivalla •Älä spämmää, kuuntele ja keskustele, ole avoin ja aito, älä provosoidu •Varaa aikaa •Infoähky ja ahdistuminen - hae oma tasapaino!87 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 88. 88. Verkostoidu •Lisää omiin yhteystietoihisi yhteisöllisen median läsnäolosi, esim. tunnukset Skypeen ja Facebookiin • Kysy uusilta työtovereilta, kontakteilta ja yhteistyökumppaneilta heidän yhteisöllisen median läsnäolostaan • Verkostoidu kasvotusten ja verkossa • Ole läsnä verkostoissa88 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 89. 89. Kaunis kiitos ja onnistumisen iloa jokaisen oppimispolulle!89 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×